NC8

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2015


 

d_au

d_be

d_de d_dk d_en
d_es d_fi d_fr d_gr d_ir
d_it  d_lu d_nl d_pt d_sv

 

lt

 

bg

 

cs

 

et 

 

hu

 

sl

 

mt

 

pl

 

ro

 

sk

 


hr

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2014


 

 

d_au

d_be

d_de d_dk d_en
d_es d_fi d_fr d_gr d_ir
d_it  d_lu d_nl d_pt d_sv

 

lt

 

bg

 

cs

 

et 

 

hu

 

sl

 

mt

 

pl

 

ro

 

sk

 
hr

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2013d_au

d_be

d_de d_dk d_en
d_es d_fi d_fr d_gr d_ir
d_it  d_lu d_nl d_pt d_sv

lt

bg

cs

et 

hu

sl

mt

pl

ro

sk

 


 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2012


 

d_au

d_be

d_de d_dk d_en
d_es d_fi d_fr d_gr d_ir
d_it  d_lu d_nl d_pt d_sv

 

lt

 

bg

 

cs

 

et 

 

hu

 

sl

 

mt

 

pl

 

ro

 

sk

 


 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2011


 

d_au

d_be

d_de d_dk d_en
d_es d_fi d_fr d_gr d_ir
d_it  d_lu d_nl d_pt d_sv

 

 


 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2010


d_au d_be d_de d_dk d_en
 

d_es

 

d_fi

d_fr  

d_gr

d_ir
 

d_it

d_lu d_nl d_pt d_sv

 

 


 

  

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2009


d_au d_be d_de

d_dk

d_en

d_es

d_fi

d_fr

d_gr

d_ir
 d_it d_lu d_nl

d_pt

d_sv

 

 


 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2008


d_au d_be d_de  d_dk d_en
 d_es  d_fi d_fr

d_gr

 
d_ir 
 d_it  d_lu d_nl  d_pt d_sv 

 

 


 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2007


d_au d_be d_de d_dk d_en
 d_es  d_fi d_fr

d_gr 

d_ir

d_it

 
d_lu d_nl d_pt d_sv

 

 


 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2006


d_au d_be d_de d_dk d_en
 d_es d_fi d_fr

d_gr 

d_ir

d_it

d_lu d_nl d_pt d_sv

 

 


 

 

Europäische Kombinierte Nomenklatur 2005


d_au d_be d_de d_dk d_en
d_es d_fi d_fr

d_gr

d_ir
d_it d_lu d_nl d_pt d_sv