DELTApass via conex

deltaviaconex-banniere-nl

 

Voor wie ?
  • Europa : operatoren die elekronische aangiften naar de Europese administraties verzenden.

 

Waarvoor ?
  • Opmaken en elektronische transmissie van douaneaangiften, invoer/uitvoer buiten Europa, van ECS en NCTS aangiften. 
     
Hoe ?
  • Oplossing (invoer/interface) en transmissie via beveiligde communicatieplatform PASScom van Conex.

 

 

Puce-rougeELECTRONISCHE DOUANEBEHANDELING

  • DELTApass via conex beantwoordt aan het nationale communicatiesysteem PLDA tussen de aangever en de administratie in het kader van de electronische douanebehandeling.
  • DELTApass is een software die het geheel procedures van PLDA (normale procedure en globalisatie) en de economische regelingen (actieve en passieve regelingen, entrepots) dekt.
  • DELTApass via conex beheert de tranmissies van de electronische berichten met de betrokkene administraties via de PASScom platform van CONEX.

  

 

Puce-rougeAUTOMATISERING VAN AANGIFTEN

  • Interface of invoer van logistieke en commerciële gegevens voor de automatische creatie van de aangiftenlijnen.
  • Automatische berekening van de statistieke waarde en van de vaststelling bij invoer. 

 

 

Puce-rougeNCTS

 

Ook New Computerised Transit System genoemd.

DELTApass zorgt van de automatische overbrenging van de invoer/uitvoeraangiften naar de module NCTS om de operaties van de onder TIR geplaatste goederen te beheren.
De communicatie tussen de operateur en de Europese douanekantoren wordt ook via ons PASScom platform uitgevoerd.

 

 

Puce-rougeECS

 

 De Export Control System (ECS)  maakt de dematerialisatie van de uitgangsformaliteiten van de goederen buiten het gemeeschappelijk gebied (uitvoer) mogelijk.

 

Bij de gegevensinvoer van de uitvoeraangifte integreert Deltapass via conex  de vereiste bijkomende gegevens en beheert de electronische uitwisselingen van de ECS berichten met de betrokkene douaneadministratie  via zijn PASScom transmissieplatform.