CN8 / NC8 - 2020 08 CN8 / NC8 - 2020 - BG 10

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 9
КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ

09.01 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа    
Кафе сурово    
Недекофеинизирано 0901 11 00  
Декофеинизирано 0901 12 00  
Кафе печено    
Недекофеинизирано 0901 21 00  
Декофеинизирано 0901 22 00  
Други    
Черупки и люспи от кафе 0901 90 10  
Заместители на кафе, съдържащи кафе 0901 90 90  
09.02 Чай, дори ароматизиран    
Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg 0902 10 00  
Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки 0902 20 00  
Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg 0902 30 00  
Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в друг вид опаковки 0902 40 00  
09.03 Мате 0903 00 00  
09.04 Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или раздробени, или смлени    
Пипер    
Нераздробен, нито смлян 0904 11 00  
Раздробен или смлян 0904 12 00  
Плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta    
Сушени, нераздробени нито смлени    
Сладки пиперки (Capsicum annuum) 0904 21 10  
Други 0904 21 90  
Раздробени или смлени 0904 22 00  
09.05 Ванилия    
Нераздробена, нито смляна 0905 10 00  
Раздробена или смляна 0905 20 00  
09.06 Канела и канелени цветове    
Нераздробени, нито смлени    
Канела (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906 11 00  
Други 0906 19 00  
Раздробени или смлени 0906 20 00  
09.07 Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)    
Нераздробен, нито смлян 0907 10 00  
Раздробен или смлян 0907 20 00  
09.08 Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, кардамоми    
Индийски орехчета    
Нераздробени, нито смлени 0908 11 00  
Раздробени или смлени 0908 12 00  
Обвивки на индийски орехчета    
Нераздробени, нито смлени 0908 21 00  
Раздробени или смлени 0908 22 00  
Кардамоми    
Нераздробени, нито смлени 0908 31 00  
Раздробени или смлени 0908 32 00  
09.09 Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна    
Семена от кориандър    
Нераздробени, нито смлени 0909 21 00  
Раздробени или смлени 0909 22 00  
Семена от кимион    
Нераздробени, нито смлени 0909 31 00  
Раздробени или смлени 0909 32 00  
Семена от анасон, звезден анасон, ким или резене; плодове от хвойна    
Нераздробени, нито смлян 0909 61 00  
Раздробен или смлян 0909 62 00  
09.10 Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки    
Джинджифил (исиот)    
Нераздробен, нито смлян 0910 11 00  
Раздробен или смлян 0910 12 00  
Шафран    
Нераздробен, нито смлян 0910 20 10  
Раздробен или смлян 0910 20 90  
Куркума 0910 30 00  
Други подправки    
Смеси, посочени в забележка 1 б) на настоящата глава    
Къри 0910 91 05  
Други    
Нераздробени, нито смлени 0910 91 10  
Раздробени или смлени 0910 91 90  
Други    
Семена от сминдух 0910 99 10  
Мащерка    
Нераздробена, нито смляна    
Мащерка от вида Thymus serpyllum L. 0910 99 31  
Друга 0910 99 33  
Раздробена или смляна 0910 99 39  
Дафинови листа 0910 99 50  
Други    
Нераздробени, нито смлени 0910 99 91  
Раздробени или смлени 0910 99 99  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.