CN8 / NC8 - 2020 42 CN8 / NC8 - 2020 - BG 44

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 43
КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ

43.01 Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от № 4101, 4102 или 4103    
От норки, цели, дори без главите, опашките или крачетата 4301 10 00 (PCE)
От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“, „персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Китай, Монголия или Тибет, цели, дори без главите, опашките или крачетата 4301 30 00 (PCE)
От лисици, цели, дори без главите, опашките или крачетата 4301 60 00 (PCE)
Други кожухарски кожи, цели, дори без главите, опашките или крачетата 4301 80 00  
Глави, опашки, крачета и други части, годни за употреба в кожухарството 4301 90 00  
43.02 Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, отпадъци и изрезки), несъединени или съединени (но не посредством други материали), различни от включените в № 4303    
Цели кожухарски кожи, дори без главите, опашките или крачетата, несъединени    
От норка 4302 11 00 (PCE)
Други    
От бобри, мускусен плъх или лисици 4302 19 15 (PCE)
От питомни или от диви зайци 4302 19 35 (PCE)
От тюлени    
От малки гренландски тюленчета (с бяла козина) или от малки качулати тюленчета (със син гръб) 4302 19 41 (PCE)
Други 4302 19 49 (PCE)
От овце или от агнета    
От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“, „персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Китай, Монголия или Тибет 4302 19 75 (PCE)
Други 4302 19 80 (PCE)
Други 4302 19 99  
Глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки, несъединени 4302 20 00  
Цели кожухарски кожи и техните части и изрезки, съединени    
„Удължени“ кожухарски кожи 4302 30 10  
Други    
От питомни или от диви зайци 4302 30 25 (PCE)
От тюлени    
От малки гренландски тюленчета (с бяла козина) или от малки качулати тюленчета (със син гръб) 4302 30 51 (PCE)
Други 4302 30 55 (PCE)
Други 4302 30 99  
43.03 Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи    
Облекла и допълнения към облеклото    
От кожухарски кожи от малки гренландски тюленчета (с бяла козина) или от малки качулати тюленчета (със син гръб) 4303 10 10  
Други 4303 10 90  
Други 4303 90 00  
43.04 Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи 4304 00 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.