CN8 / NC8 - 2020 82 CN8 / NC8 - 2020 - BG 84

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 83
РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

83.01 Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) от неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи брава, от неблагородни метали; ключове за тези артикули от неблагородни метали    
Катинари 8301 10 00  
Брави от видовете, използвани за моторни превозни средства 8301 20 00  
Брави от видовете, използвани за мебели 8301 30 00  
Други брави; резета    
Брави от видовете, използвани за врати на сгради    
Цилиндрични брави 8301 40 11  
Други 8301 40 19  
Други брави; резета 8301 40 90  
Ключалки и ключалки с обков, имащи брава 8301 50 00  
Части 8301 60 00  
Отделно представени ключове 8301 70 00  
83.02 Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали    
Панти от всякакъв вид (включително пантите за врати и прозорци) 8302 10 00  
Ролки 8302 20 00  
Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за моторни превозни средства 8302 30 00  
Други гарнитури, обкови и подобни артикули    
За сгради    
За врати 8302 41 10  
За прозорци и френски прозорци 8302 41 50  
Други 8302 41 90  
Други, за мебели 8302 42 00  
Други 8302 49 00  
Куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване 8302 50 00  
Приспособления за автоматично затваряне на врати 8302 60 00  
83.03 Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, секретни ковчежета и касетки за съхранение и подобни артикули, от неблагородни метали    
Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения 8303 00 40  
Секретни ковчежета и касетки и други подобни артикули 8303 00 90  
83.04 Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски артикули, от неблагородни метали, с изключение на канцеларските мебели от № 9403 8304 00 00  
83.05 Машинки за събиране на подвижни листове или за класьори, канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за отбелязване и подобни канцеларски предмети, от неблагородни метали; телчета, свързани на ленти (например канцеларски, тапицерски, за опаковки), от неблагородни метали    
Машинки за събиране на подвижни листове или за класьори 8305 10 00  
Телчета, свързани на ленти 8305 20 00  
Други, включително частите 8305 90 00  
83.06 Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелектрически, от неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали; рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали; огледала от неблагородни метали    
Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули 8306 10 00  
Статуетки и други предмети за украса    
Посребрени, позлатени или платинирани 8306 21 00  
Други 8306 29 00  
Рамки за фотографии, картини или подобни; огледала 8306 30 00  
83.07 Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности    
От желязо или стомана 8307 10 00  
От други неблагородни метали 8307 90 00  
83.08 Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни артикули, от неблагородни метали, за облекла и допълнения към облеклото, обувки, бижута, ръчни часовници, книги, чергила, кожени изделия, всякакви видове седларски артикули или конфекции или екипировки; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; перли и изрязани пайети, от неблагородни метали    
Телени копчета, кукички и капси 8308 10 00  
Нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло 8308 20 00  
Други, включително частите им 8308 90 00  
83.09 Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали    
Кроненкоркови капачки 8309 10 00  
Други    
Капсули за запушване или за пломбиране, от олово; капсули за запушване или пломбиране, от алуминий, с диаметър над 21 mm 8309 90 10  
Други 8309 90 90  
83.10 Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и различни знаци, от неблагородни метали, с изключение на тези от № 9405 8310 00 00  
83.11 Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от неблагородни метали или метални карбиди, обмазани или напълнени с декапиращи средства или средства за разтопяване, използвани за спояване, за заваряване или наслояване на метали или метални карбиди; телове и пръчки от агломериран прах, от неблагородни метали за метализация чрез пръскане    
Обмазани електроди за електродъгово заваряване от неблагородни метали 8311 10 00  
Тръбна тел със сърцевина за електродъгово заваряване, от неблагородни метали 8311 20 00  
Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване или за газово заваряване, от неблагородни метали 8311 30 00  
Други 8311 90 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.