CN8 / NC8 - 2020 96 CN8 / NC8 - 2020 - BG  

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 97
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ

97.01 Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с изключение на чертежите от № 4906 и ръчно декорираните промишлени изделия; колажи и подобни малки картини    
Картини, рисунки и графики 9701 10 00  
Други 9701 90 00  
97.02 Оригинални гравюри, щампи и литографии 9702 00 00  
97.03 Оригинални статуи и скулптурни произведения от всякакви материали 9703 00 00  
97.04 Пощенски и таксови марки, първодневни пликове, пощенски маркирани пликове или картички и други подобни, унищожени или не, различни от тези от № 4907 9704 00 00  
97.05 Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други колекции и образци за колекции, или такива с историческа, археологическа, палеонтологическа, етнографска или нумизматична стойност 9705 00 00  
97.06 Антични предмети на повече от 100 години 9706 00 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.