CN8 / NC8 - 2020 25 CN8 / NC8 - 2020 - FI 27

CN8 / NC8 - 2020 - FI

I-Way To Customs

26¬†RYHM√Ą
MALMIT, KUONA JA TUHKA

26.01 Rautamalmit ja -rikasteet, my√∂s pasutetut rautapyriitit    
rautamalmit ja -rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit    
agglomeroimattomat 2601 11 00  
agglomeroidut 2601 12 00  
pasutetut rautapyriitit 2601 20 00  
26.02 Mangaanimalmit ja -rikasteet, my√∂s rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania v√§hint√§√§n 20¬†prosenttia kuiva-aineen painosta 2602 00 00  
26.03 Kuparimalmit ja -rikasteet 2603 00 00  
26.04 Nikkelimalmit ja -rikasteet 2604 00 00  
26.05 Kobolttimalmit ja -rikasteet 2605 00 00  
26.06 Alumiinimalmit ja -rikasteet 2606 00 00  
26.07 Lyijymalmit ja -rikasteet 2607 00 00  
26.08 Sinkkimalmit ja -rikasteet 2608 00 00  
26.09 Tinamalmit ja -rikasteet 2609 00 00  
26.10 Kromimalmit ja -rikasteet 2610 00 00  
26.11 Volframimalmit ja -rikasteet 2611 00 00  
26.12 Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet    
uraanimalmit ja -rikasteet    
uraanimalmit ja pikiv√§lke sek√§ niiden rikasteet, joissa on enemm√§n kuin 5¬†painoprosenttia uraania (Euratom) 2612 10 10  
muut 2612 10 90  
toriummalmit ja -rikasteet    
monatsiitti; uraanitorianiitti ja muut toriummalmit ja -rikasteet, joissa on enemm√§n kuin 20¬†painoprosenttia toriumia (Euratom) 2612 20 10  
muut 2612 20 90  
26.13 Molybdeenimalmit ja -rikasteet    
pasutetut 2613 10 00  
muut 2613 90 00  
26.14 Titaanimalmit ja -rikasteet 2614 00 00  
26.15 Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -rikasteet    
zirkoniummalmit ja -rikasteet 2615 10 00  
muut 2615 90 00  
26.16 Jalometallimalmit ja -rikasteet    
hopeamalmit ja -rikasteet 2616 10 00  
muut 2616 90 00  
26.17 Muut malmit ja rikasteet    
antimonimalmit ja -rikasteet 2617 10 00  
muut 2617 90 00  
26.18 Raudan tai ter√§ksen valmistuksessa syntyv√§ jyv√§stetty kuona (kuonahiekka) 2618 00 00  
26.19 Kuona (muu kuin jyv√§stetty kuona), hehkuhilse ja muut raudan tai ter√§ksen valmistuksessa syntyv√§t j√§tteet    
raudan tai mangaanin talteenottoon soveltuva j√§te 2619 00 20  
muu 2619 00 90  
26.20 Kuonat, tuhka ja j√§tteet (muut kuin raudan tai ter√§ksen valmistuksessa syntyv√§t), joissa on metalleja, arseenia tai niiden yhdisteit√§    
joissa on p√§√§asiallisesti sinkki√§    
kovasinkki 2620 11 00  
muut 2620 19 00  
joissa on p√§√§asiallisesti lyijy√§    
lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten lietteet 2620 21 00  
muut 2620 29 00  
joissa on p√§√§asiallisesti kuparia 2620 30 00  
joissa on p√§√§asiallisesti alumiinia 2620 40 00  
joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoituksia ja jollaisia k√§ytet√§√§n arseenin tai kyseisten metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen 2620 60 00  
muut    
joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia, kromia tai niiden sekoituksia 2620 91 00  
muut    
joissa on p√§√§asiallisesti nikkeli√§ 2620 99 10  
joissa on p√§√§asiallisesti niobiumia ja tantaalia 2620 99 20  
joissa on p√§√§asiallisesti tinaa 2620 99 40  
joissa on p√§√§asiallisesti titaania 2620 99 60  
muut 2620 99 95  
26.21 Muu kuona ja tuhka, my√∂s merilev√§ntuhka; yhdyskuntaj√§tteen polttamisesta syntyv√§t tuhkat ja j√§tteet    
yhdyskuntaj√§tteen polttamisesta syntyv√§t tuhkat ja j√§tteet 2621 10 00  
muut 2621 90 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.