CN8 / NC8 - 2020 87 CN8 / NC8 - 2020 - HU 89

CN8 / NC8 - 2020 - HU

I-Way To Customs

88. ÁRUCSOPORT
LÉGI JÁRMŰVEK, ŰRHAJÓK, ÉS EZEK ALKATRÉSZEI

88.01 Léggömb és kormányozható léghajó; vitorlázórepülő, sárkányrepülő és más nem motoros légi jármű    
Léggömbök és kormányozható léghajók; vitorlázórepülők és sárkányrepülők 8801 00 10 (PCE)
Más 8801 00 90 (PCE)
88.02 Más légi jármű (pl. helikopter, repülőgép); űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta    
Helikopter    
Legfeljebb 2000 kg öntömegű 8802 11 00 (PCE)
2000 kg-ot meghaladó öntömegű 8802 12 00 (PCE)
Legfeljebb 2000 kg öntömegű repülőgép és más légi jármű 8802 20 00 (PCE)
2000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15000 kg öntömegű repülőgép és más légi jármű 8802 30 00 (PCE)
15000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép és más légi jármű 8802 40 00 (PCE)
Űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta    
Űrhajó (műbolygó, műhold is)    
Távközlési műhold 8802 60 11 (PCE)
Más 8802 60 19 (PCE)
Szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta 8802 60 90 (PCE)
88.03 A 8801 vagy a 8802 vtsz. alá tartozó légi jármű alkatrésze    
Légcsavar és rotor és ezek része 8803 10 00  
Futómű és alkatrészei 8803 20 00  
Más repülőgép- vagy helikopter-alkatrész 8803 30 00  
Más    
Sárkányhoz 8803 90 10  
Űrhajóhoz (műbolygóhoz, műholdhoz is)    
Távközlési műholdhoz 8803 90 21  
Más 8803 90 29  
Szuborbitális és űrhajóhordozó rakétához 8803 90 30  
Más 8803 90 90  
88.04 Ejtőernyő (kormányozható sikló- és gyalogernyő is) és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek alkatrésze és tartozéka 8804 00 00  
88.05 Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze    
Légijármű-indító szerkezet és alkatrésze; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet és ezek alkatrésze    
Légi jármű indítószerkezete és alkatrészei 8805 10 10  
Más 8805 10 90  
Repülőkiképző földi berendezés és alkatrésze    
Légicsata-szimulátor és alkatrésze 8805 21 00  
Más 8805 29 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.