CN8 / NC8 - 2020 31 CN8 / NC8 - 2020 - PL 33

CN8 / NC8 - 2020 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽32
EKSTRAKTY GARBNIK脫W LUB 艢RODK脫W BARWI膭CYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTA艁E 艢RODKI BARWI膭CE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTA艁E MASY USZCZELNIAJ膭CE; ATRAMENTY

32.01 Ekstrakty garbnik贸w pochodzenia ro艣linnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozosta艂e pochodne    
Ekstrakt quebracho 3201 10 00  
Ekstrakt akacji 3201 20 00  
Pozosta艂e    
Ekstrakt sumaku, ekstrakt valonii, ekstrakt d臋bu lub ekstrakt kasztana 3201 90 20  
Pozosta艂e 3201 90 90  
32.02 Syntetyczne, organiczne substancje garbuj膮ce; nieorganiczne substancje garbuj膮ce; preparaty garbuj膮ce, nawet zawieraj膮ce naturalne substancje garbuj膮ce; preparaty enzymatyczne do garbowania wst臋pnego    
Syntetyczne, organiczne substancje garbuj膮ce 3202 10 00  
Pozosta艂e 3202 90 00  
32.03 艢rodki barwi膮ce pochodzenia ro艣linnego lub zwierz臋cego (w艂膮cznie z ekstraktami barwi膮cymi, ale z wy艂膮czeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze聽3 do niniejszego dzia艂u, na bazie 艣rodk贸w barwi膮cych pochodzenia ro艣linnego lub zwierz臋cego    
艢rodki barwi膮ce pochodzenia ro艣linnego oraz preparaty na ich bazie 3203 00 10  
艢rodki barwi膮ce pochodzenia zwierz臋cego oraz preparaty na ich bazie 3203 00 90  
32.04 艢rodki barwi膮ce organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze聽3 do niniejszego dzia艂u, na bazie 艣rodk贸w barwi膮cych organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne 艣rodki rozja艣niaj膮ce lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie    
艢rodki barwi膮ce organiczne syntetyczne oraz preparaty oparte na nich, jak wymieniono w uwadze聽3 do niniejszego dzia艂u    
Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich bazie 3204 11 00  
Barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie 3204 12 00  
Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie 3204 13 00  
Barwniki bezpo艣rednie oraz preparaty na ich bazie 3204 14 00  
Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (w艂膮cznie z wykorzystywanymi w charakterze pigment贸w) 3204 15 00  
Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie 3204 16 00  
Pigmenty oraz preparaty na ich bazie 3204 17 00  
Pozosta艂e, w艂膮cznie z mieszaninami dw贸ch lub wi臋cej 艣rodk贸w barwi膮cych obj臋tych podpozycjami od 320411 do 320419 3204 19 00  
Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne 艣rodki rozja艣niaj膮ce 3204 20 00  
Pozosta艂e 3204 90 00  
32.05 Laki barwnikowe; preparaty na bazie lak贸w barwnikowych wymienionych w uwadze聽3 do niniejszego dzia艂u 3205 00 00  
32.06 Pozosta艂e 艣rodki barwi膮ce; preparaty wymienione w uwadze聽3 do niniejszego dzia艂u, inne ni偶 te obj臋te pozycj膮聽3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu    
Zawieraj膮ce 80聽% masy ditlenku tytanu lub wi臋cej, w przeliczeniu na such膮 mas臋 3206 11 00  
Pozosta艂e 3206 19 00  
Pigmenty i preparaty na bazie zwi膮zk贸w chromu 3206 20 00  
Pozosta艂e 艣rodki barwi膮ce i pozosta艂e preparaty    
Ultramaryna i preparaty na jej bazie 3206 41 00  
Litopon i pozosta艂e pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku 3206 42 00  
Pozosta艂e    
Magnetyt 3206 49 10  
Pozosta艂e 3206 49 70  
Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory 3206 50 00  
32.07 Pigmenty, 艣rodki matuj膮ce i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobia艂ki (masy lejne), ciek艂e materia艂y do wytwarzania po艂ysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemy艣le ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozosta艂e szk艂o w postaci proszku, granulek lub p艂atk贸w    
Pigmenty, 艣rodki matuj膮ce i farby oraz podobne preparaty, gotowe 3207 10 00  
Szkliste emalie i glazury, pobia艂ki (masy lejne) i podobne preparaty    
Pobia艂ki (masy lejne) 3207 20 10  
Pozosta艂e 3207 20 90  
Ciek艂e materia艂y do wytwarzania po艂ysku i podobne preparaty 3207 30 00  
Fryta szklana i pozosta艂e szk艂o w postaci proszku, granulek lub p艂atk贸w    
Szk艂o w postaci p艂atk贸w o d艂ugo艣ci 0,1聽mm lub wi臋kszej, ale nieprzekraczaj膮cej 3,5聽mm, oraz o grubo艣ci 2聽mikrometr贸w lub wi臋kszej, ale nieprzekraczaj膮cej 5聽mikrometr贸w; szk艂o w postaci proszku lub granulek, zawieraj膮ce 99聽%聽masy ditlenku krzemu lub wi臋cej 3207 40 40  
Pozosta艂e 3207 40 85  
32.08 Farby i pokosty (w艂膮cznie z emaliami i lakierami) na bazie polimer贸w syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimer贸w naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w 艣rodowisku niewodnym; roztwory okre艣lone w uwadze聽4 do niniejszego dzia艂u    
Na bazie poliestr贸w    
Roztwory okre艣lone w uwadze聽4 do niniejszego dzia艂u 3208 10 10  
Pozosta艂e 3208 10 90  
Na bazie polimer贸w akrylowych lub winylowych    
Roztwory okre艣lone w uwadze聽4 do niniejszego dzia艂u 3208 20 10  
Pozosta艂e 3208 20 90  
Pozosta艂e    
Roztwory okre艣lone w uwadze聽4 do niniejszego dzia艂u    
Poliuretan z 2,2鈥-(tert-butyloimino)dietanolu oraz 4,4鈥-metylenodicykloheksylodiizocyjanianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, o zawarto艣ci 48聽% masy polimeru lub wi臋kszej 3208 90 11  
Kopolimer p-krezolu oraz diwinylobenzenu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, o zawarto艣ci 48聽% masy polimeru lub wi臋kszej 3208 90 13  
Pozosta艂e 3208 90 19  
Pozosta艂e    
Na bazie polimer贸w syntetycznych 3208 90 91  
Na bazie chemicznie modyfikowanych polimer贸w naturalnych 3208 90 99  
32.09 Farby i pokosty (w艂膮cznie z emaliami i lakierami) na bazie polimer贸w syntetycznych lub polimer贸w naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w 艣rodowisku wodnym    
Na bazie polimer贸w akrylowych lub winylowych 3209 10 00  
Pozosta艂e 3209 90 00  
32.10 Pozosta艂e farby i pokosty (w艂膮cznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wyka艅czania sk贸ry    
Farby olejne oraz pokosty (w艂膮cznie z emaliami i lakierami) 3210 00 10  
Pozosta艂e 3210 00 90  
32.11 Sykatywy gotowe 3211 00 00  
32.12 Pigmenty (w艂膮cznie z proszkami i p艂atkami metali) rozproszone w 艣rodowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (w艂膮cznie z emaliami); folie do wyt艂ocze艅; barwniki i pozosta艂e 艣rodki barwi膮ce pakowane do postaci lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej    
Folie do wyt艂ocze艅 3212 10 00  
Pozosta艂e 3212 90 00  
32.13 Farby do cel贸w artystycznych, szkolnych i reklamowych, 艣rodki modyfikuj膮ce odcienie, farby do cel贸w rozrywkowych i tym podobne, w tabletkach, tubkach, s艂oikach, butelkach, miseczkach lub w podobnej postaci, lub w opakowaniach    
Farby w kompletach 3213 10 00  
Pozosta艂e 3213 90 00  
32.14 Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity 偶ywiczne, masy uszczelniaj膮ce i pozosta艂e mastyksy; wype艂niacze malarskie, nieogniotrwa艂e preparaty powierzchniowe do fasad, 艣cian wewn臋trznych, pod艂贸g, sufit贸w lub tym podobne    
Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity 偶ywiczne, masy uszczelniaj膮ce i pozosta艂e mastyksy; wype艂niacze malarskie    
Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity 偶ywiczne, masy uszczelniaj膮ce i pozosta艂e mastyksy 3214 10 10  
Wype艂niacze malarskie 3214 10 90  
Pozosta艂e 3214 90 00  
32.15 Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kre艣larski i pozosta艂e atramenty, nawet st臋偶one lub sta艂e    
Farba drukarska    
Czarna 3215 11 00  
Pozosta艂a 3215 19 00  
Pozosta艂e    
Wk艂ady atramentowe (bez zintegrowanej g艂owicy drukuj膮cej) do wstawienia w urz膮dzenia obj臋te podpozycjami 844331, 844332 lub 844339 oraz zawieraj膮ce komponenty mechaniczne lub elektryczne; atrament sta艂y w specjalnie zaprojektowanych kszta艂tach, do wstawienia w urz膮dzenia obj臋te podpozycjami 844331, 844332 lub 844339 3215 90 20  
Pozosta艂e 3215 90 70  


Copyright 漏 Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.