CN8 / NC8 - 2020 71 CN8 / NC8 - 2020 - PL 73

CN8 / NC8 - 2020 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 72
┼╗ELIWO I STAL

I. MATERIA┼üY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU    
72.01 Sur├│wka i sur├│wka zwierciadlista, w g─ůskach, blokach lub pozosta┼éych pierwotnych postaciach    
Sur├│wka niestopowa, o zawarto┼Ťci fosforu 0,5┬á% masy lub mniejszej    
Zawieraj─ůca nie mniej ni┼╝ 0,4┬á% masy manganu    
Zawieraj─ůca 1┬á% masy lub mniej krzemu 7201 10 11  
Zawieraj─ůca wi─Öcej ni┼╝ 1┬á% masy krzemu 7201 10 19  
Zawieraj─ůca nie mniej ni┼╝ 0,1┬á% masy, ale mniej ni┼╝ 0,4┬á% masy manganu 7201 10 30  
Zawieraj─ůca mniej ni┼╝ 0,1┬á% masy manganu 7201 10 90  
Sur├│wka niestopowa, o zawarto┼Ťci fosforu wi─Ökszej ni┼╝ 0,5┬á% masy fosforu 7201 20 00  
Sur├│wka zwierciadlista    
Sur├│wka zawieraj─ůca nie mniej ni┼╝ 0,3┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1┬á% masy tytanu i nie mniej ni┼╝ 0,5┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1┬á% masy wanadu 7201 50 10  
Pozosta┼éa 7201 50 90  
72.02 ┼╗elazostopy    
┼╗elazomangan    
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 2┬á% masy w─Ögla    
O granulacji nieprzekraczaj─ůcej 5┬ámm i o zawarto┼Ťci manganu przekraczaj─ůcej 65┬á% masy 7202 11 20  
Pozosta┼éy 7202 11 80  
Pozosta┼éy 7202 19 00  
┼╗elazokrzem    
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 55┬á% masy krzemu 7202 21 00  
Pozosta┼éy    
Zawieraj─ůcy 4┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 10┬á% masy magnezu 7202 29 10  
Pozosta┼éy 7202 29 90  
┼╗elazokrzemomangan 7202 30 00  
┼╗elazochrom    
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 4┬á% masy w─Ögla    
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 4┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 6┬á% masy w─Ögla 7202 41 10  
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 6┬á% masy w─Ögla 7202 41 90  
Pozosta┼éy    
Zawieraj─ůcy nie wi─Öcej ni┼╝ 0,05┬á% masy w─Ögla 7202 49 10  
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 0,05┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy w─Ögla 7202 49 50  
Zawieraj─ůcy wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 4┬á% masy w─Ögla 7202 49 90  
┼╗elazokrzemochrom 7202 50 00  
┼╗elazonikiel 7202 60 00  
┼╗elazomolibden 7202 70 00  
┼╗elazowolfram i ┼╝elazokrzemowolfram 7202 80 00  
Pozosta┼éy    
┼╗elazotytan i ┼╝elazokrzemotytan 7202 91 00  
┼╗elazowanad 7202 92 00  
┼╗elazoniob 7202 93 00  
Pozosta┼éy    
┼╗elazofosfor 7202 99 10  
┼╗elazokrzemomagnez 7202 99 30  
Pozosta┼éy 7202 99 80  
72.03 Wyroby zawieraj─ůce ┼╝elazo otrzymywane przez bezpo┼Ťrednie odtlenianie rudy ┼╝elaza i pozosta┼éych g─ůbczastych wyrob├│w zawieraj─ůcych ┼╝elazo, w bry┼éach, granulkach lub w podobnych postaciach; ┼╝elazo o minimalnej czysto┼Ťci 99,94┬á% masy, w bry┼éach, granulkach lub w podobnych postaciach    
Wyroby zawieraj─ůce ┼╝elazo otrzymywane przez bezpo┼Ťrednie odtlenianie rudy ┼╝elaza 7203 10 00  
Pozosta┼ée 7203 90 00  
72.04 Odpady i z┼éom ┼╝eliwa i stali; wlewki do przetopienia z ┼╝eliwa lub stali    
Odpady i z┼éom ┼╝eliwny 7204 10 00  
Odpady i z┼éom ze stali stopowej    
Ze stali nierdzewnej    
Zawieraj─ůcej 8┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7204 21 10  
Pozosta┼ée 7204 21 90  
Pozosta┼ée 7204 29 00  
Odpady i z┼éom z ocynowanego ┼╝eliwa lub stali 7204 30 00  
Pozosta┼ée odpady i z┼éom    
Wi├│ry z toczenia, wi├│rkowania, d┼éutowania, frezowania, pi┼éowania, pilnikowania, okrawania i t┼éoczenia, nawet w wi─ůzkach    
Wi├│ry z toczenia, wi├│rkowania, d┼éutowania, frezowania, pi┼éowania i pilnikowania 7204 41 10  
A┼╝ury z okrawania i t┼éoczenia    
W wi─ůzkach 7204 41 91  
Pozosta┼ée 7204 41 99  
Pozosta┼ée    
W kawa┼ékach (rozdrobnione) 7204 49 10  
Pozosta┼ée    
W wi─ůzkach 7204 49 30  
Pozosta┼ée 7204 49 90  
Wlewki do przetopu 7204 50 00  
72.05 Sur├│wka, sur├│wka zwierciadlista, ┼╝eliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku    
Granulki 7205 10 00  
Proszki    
Ze stali stopowej 7205 21 00  
Pozosta┼ée 7205 29 00  
II. ┼╗ELIWO I STAL NIESTOPOWA    
72.06 ┼╗eliwo i stal niestopowa w postaci wlewk├│w lub w pozosta┼éych formach pierwotnych (z wy┼é─ůczeniem ┼╝elaza obj─Ötego pozycj─ů┬á7203)    
Wlewki 7206 10 00  
Pozosta┼ée 7206 90 00  
72.07 P├│┼éprodukty z ┼╝eliwa lub stali niestopowej    
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
O prostok─ůtnym (w┼é─ůczaj─ůc kwadratowy) przekroju poprzecznym, szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ dwukrotna grubo┼Ť─ç    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée    
Ze stali automatowej 7207 11 11  
Pozosta┼ée    
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 130┬ámm 7207 11 14  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 130┬ámm 7207 11 16  
Kute 7207 11 90  
Pozosta┼ée, o prostok─ůtnym (innym ni┼╝ kwadratowy) przekroju poprzecznym    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée 7207 12 10  
Kute 7207 12 90  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa lub wielok─ůta    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée 7207 19 12  
Kute 7207 19 19  
Pozosta┼ée 7207 19 80  
Zawieraj─ůce 0,25┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla    
O prostok─ůtnym (w┼é─ůczaj─ůc kwadratowy), przekroju poprzecznym, szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ dwukrotna grubo┼Ť─ç    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée    
Ze stali automatowej 7207 20 11  
Pozosta┼ée, zawieraj─ůce    
0,25┬á% masy lub wi─Öcej, ale mniej ni┼╝ 0,6┬á% masy w─Ögla 7207 20 15  
0,6┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7207 20 17  
Kute 7207 20 19  
Pozosta┼ée, o prostok─ůtnym (innym ni┼╝ kwadratowy) przekroju poprzecznym    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée 7207 20 32  
Kute 7207 20 39  
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa lub wielok─ůta    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée 7207 20 52  
Kute 7207 20 59  
Pozosta┼ée 7207 20 80  
72.08 Wyroby walcowane p┼éaskie z ┼╝eliwa lub stali niestopowej, o szeroko┼Ťci 600┬ámm lub wi─Ökszej, walcowane na gor─ůco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone    
W zwojach, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, z wzorami wypuk┼éymi 7208 10 00  
Pozosta┼ée, w zwojach, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, trawione    
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej 7208 25 00  
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm 7208 26 00  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 3┬ámm 7208 27 00  
Pozosta┼ée, zwini─Öte, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco    
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 10┬ámm 7208 36 00  
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 10┬ámm 7208 37 00  
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm 7208 38 00  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 3┬ámm 7208 39 00  
Nie w zwojach, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, z wzorami wypuk┼éymi 7208 40 00  
Pozosta┼ée, nie w zwojach, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco    
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 10┬ámm    
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 15┬ámm 7208 51 20  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 10┬ámm, ale nieprzekraczaj─ůcej 15┬ámm; o szeroko┼Ťci    
2050┬ámm lub wi─Ökszej 7208 51 91  
Mniejszej ni┼╝ 2050┬ámm 7208 51 98  
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 10┬ámm    
Walcowane z czterech stron lub w zamkni─Ötej komorze o szeroko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 1250┬ámm 7208 52 10  
Pozosta┼ée o szeroko┼Ťci    
2050┬ámm lub wi─Ökszej 7208 52 91  
Mniejszej ni┼╝ 2050┬ámm 7208 52 99  
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm    
Walcowane z czterech stron lub w zamkni─Ötej komorze, o szeroko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 1250┬ámm i grubo┼Ťci 4┬ámm lub wi─Ökszej 7208 53 10  
Pozosta┼ée 7208 53 90  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 3┬ámm 7208 54 00  
Pozosta┼ée    
Perforowane 7208 90 20  
Pozosta┼ée 7208 90 80  
72.09 Wyroby walcowane p┼éaskie z ┼╝eliwa lub stali niestopowej, o szeroko┼Ťci 600┬ámm lub wi─Ökszej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte    
W zwojach, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno    
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej 7209 15 00  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 1┬ámm, ale mniejszej ni┼╝ 3┬ámm    
Elektrotechniczne 7209 16 10  
Pozosta┼ée 7209 16 90  
O grubo┼Ťci 0,5┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 1┬ámm    
Elektrotechniczne 7209 17 10  
Pozosta┼ée 7209 17 90  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,5┬ámm    
Elektrotechniczne 7209 18 10  
Pozosta┼ée    
O grubo┼Ťci 0,35┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 0,5┬ámm 7209 18 91  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,35┬ámm 7209 18 99  
Pozosta┼ée, nie w zwojach, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno    
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej 7209 25 00  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 1┬ámm, ale mniejszej ni┼╝ 3┬ámm    
Elektrotechniczne 7209 26 10  
Pozosta┼ée 7209 26 90  
O grubo┼Ťci 0,5┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 1┬ámm    
Elektrotechniczne 7209 27 10  
Pozosta┼ée 7209 27 90  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,5┬ámm    
Elektrotechniczne 7209 28 10  
Pozosta┼ée 7209 28 90  
Pozosta┼ée    
Perforowane 7209 90 20  
Pozosta┼ée 7209 90 80  
72.10 Wyroby walcowane p┼éaskie z ┼╝eliwa lub stali niestopowej, o szeroko┼Ťci 600┬ámm lub wi─Ökszej, platerowane, powleczone lub pokryte    
Powleczone lub pokryte cyn─ů    
O grubo┼Ťci 0,5┬ámm lub wi─Ökszej 7210 11 00  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,5┬ámm    
Blacha bia┼éa 7210 12 20  
Pozosta┼ée 7210 12 80  
Powleczone lub pokryte o┼éowiem, w┼é─ůczaj─ůc blach─Ö bia┼é─ů matow─ů 7210 20 00  
Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem 7210 30 00  
W inny spos├│b powleczone lub pokryte cynkiem    
Faliste 7210 41 00  
Pozosta┼ée 7210 49 00  
Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu 7210 50 00  
Powleczone lub pokryte aluminium    
Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymi 7210 61 00  
Pozosta┼ée 7210 69 00  
Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi    
Blacha bia┼éa, lakierowana; wyroby, powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkiem chromu, lakierowane 7210 70 10  
Pozosta┼ée 7210 70 80  
Pozosta┼ée    
Platerowane 7210 90 30  
Ocynowane i zadrukowane 7210 90 40  
Pozosta┼ée 7210 90 80  
72.11 Wyroby walcowane p┼éaskie z ┼╝eliwa lub stali niestopowej, o szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ 600┬ámm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco    
Walcowane z czterech stron lub w zamkni─Ötej komorze, o szeroko┼Ťci przekraczaj─ůcej 150┬ámm i grubo┼Ťci nie mniejszej ni┼╝ 4┬ámm, nie w zwojach i bez wzor├│w wypuk┼éych 7211 13 00  
Pozosta┼ée o grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej 7211 14 00  
Pozosta┼ée 7211 19 00  
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno    
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
ÔÇ×ElektrotechniczneÔÇŁ 7211 23 20  
Pozosta┼ée    
O grubo┼Ťci 0,35┬ámm lub wi─Ökszej 7211 23 30  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,35┬ámm 7211 23 80  
Pozosta┼ée 7211 29 00  
Pozosta┼ée    
Perforowane 7211 90 20  
Pozosta┼ée 7211 90 80  
72.12 Wyroby walcowane p┼éaskie z ┼╝eliwa lub stali niestopowej, o szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ 600┬ámm, platerowane, powleczone lub pokryte    
Powleczone lub pokryte cyn─ů    
Blacha bia┼éa, nieobrobiona wi─Öcej ni┼╝ powierzchniowo 7212 10 10  
Pozosta┼ée 7212 10 90  
Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem 7212 20 00  
W inny spos├│b powleczone lub pokryte cynkiem 7212 30 00  
Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi    
Blacha bia┼éa, nieobrobiona wi─Öcej ni┼╝ lakierowana; wyroby powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkami chromu, lakierowane 7212 40 20  
Pozosta┼ée 7212 40 80  
W inny spos├│b powleczone lub pokryte    
Powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkami chromu 7212 50 20  
Powleczone lub pokryte chromem lub niklem 7212 50 30  
Powleczone lub pokryte miedzi─ů 7212 50 40  
Powleczone lub pokryte aluminium    
Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymi 7212 50 61  
Pozosta┼ée 7212 50 69  
Pozosta┼ée 7212 50 90  
Platerowane 7212 60 00  
72.13 Sztaby i pr─Öty, walcowane na gor─ůco, w nieregularnie zwijanych kr─Ögach, z ┼╝eliwa lub stali niestopowej    
Posiadaj─ůce wgniecenia, ┼╝eberka, rowki lub inne odkszta┼écenia, wykonane podczas procesu walcowania 7213 10 00  
Pozosta┼ée, ze stali automatowej 7213 20 00  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa, o ┼Ťrednicy mniejszej ni┼╝ 14┬ámm    
W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu 7213 91 10  
W rodzaju stosowanych do kordu oponowego 7213 91 20  
Pozosta┼ée    
Zawieraj─ůce 0,06┬á% masy lub mniej w─Ögla 7213 91 41  
Zawieraj─ůce wi─Öcej ni┼╝ 0,06┬á% masy, ale mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla 7213 91 49  
Zawieraj─ůce 0,25┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 0,75┬á% masy w─Ögla 7213 91 70  
Zawieraj─ůce wi─Öcej ni┼╝ 0,75┬á% masy w─Ögla 7213 91 90  
Pozosta┼ée    
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla 7213 99 10  
Zawieraj─ůce 0,25┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7213 99 90  
72.14 Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty z ┼╝eliwa lub stali niestopowej, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ kute, walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane na gor─ůco, ale z w┼é─ůczeniem tych, kt├│re po walcowaniu zosta┼éy skr─Öcone    
Kute 7214 10 00  
Posiadaj─ůce wgniecenia, ┼╝eberka, rowki lub inne odkszta┼écenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skr─Öcone po walcowaniu 7214 20 00  
Pozosta┼ée, ze stali automatowej 7214 30 00  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym prostok─ůtnym (innym ni┼╝ kwadratowy)    
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla 7214 91 10  
Zawieraj─ůce 0,25┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7214 91 90  
Pozosta┼ée    
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu 7214 99 10  
Pozosta┼ée, o ko┼éowym przekroju poprzecznym, kt├│rego ┼Ťrednica wynosi    
80┬ámm lub wi─Öcej 7214 99 31  
Mniej ni┼╝ 80┬ámm 7214 99 39  
Pozosta┼ée 7214 99 50  
Zawieraj─ůce 0,25┬á% masy w─Ögla lub wi─Öcej    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa, kt├│rego ┼Ťrednica wynosi    
80┬ámm lub wi─Öcej 7214 99 71  
Mniej ni┼╝ 80┬ámm 7214 99 79  
Pozosta┼ée 7214 99 95  
72.15 Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty, z ┼╝eliwa lub stali niestopowej    
Ze stali automatowej, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ gi─Öte na zimno lub wyko┼äczone na zimno 7215 10 00  
Pozosta┼ée, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ gi─Öte na zimno lub wyko┼äczone na zimno    
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
O przekroju poprzecznym prostok─ůtnym (innym ni┼╝ kwadratowy) 7215 50 11  
Pozosta┼ée 7215 50 19  
Zawieraj─ůce 0,25┬á% masy lub wi─Öcej 7215 50 80  
Pozosta┼ée 7215 90 00  
72.16 K─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile, z ┼╝eliwa lub stali niestopowej    
Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane, o wysoko┼Ťci mniejszej ni┼╝ 80┬ámm 7216 10 00  
K─ůtowniki lub teowniki, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane, o wysoko┼Ťci mniejszej ni┼╝ 80┬ámm    
K─ůtowniki 7216 21 00  
Teowniki 7216 22 00  
Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane, o wysoko┼Ťci 80┬ámm lub wi─Ökszej    
Ceowniki    
O wysoko┼Ťci 80┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 220┬ámm 7216 31 10  
O wysoko┼Ťci przekraczaj─ůcej 220┬ámm 7216 31 90  
Dwuteowniki    
O wysoko┼Ťci 80┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 220┬ámm    
Z r├│wnoleg┼éymi powierzchniami przylgowymi ko┼énierza 7216 32 11  
Pozosta┼ée 7216 32 19  
O wysoko┼Ťci przekraczaj─ůcej 220┬ámm    
Z r├│wnoleg┼éymi powierzchniami przylgowymi ko┼énierza 7216 32 91  
Pozosta┼ée 7216 32 99  
Dwuteowniki szerokostopowe    
O wysoko┼Ťci 80┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 180┬ámm 7216 33 10  
O wysoko┼Ťci przekraczaj─ůcej 180┬ámm 7216 33 90  
K─ůtowniki lub teowniki, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane, o wysoko┼Ťci 80┬ámm lub wi─Ökszej    
K─ůtowniki 7216 40 10  
Teowniki 7216 40 90  
Pozosta┼ée k─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane    
O przekroju poprzecznym, kt├│ry mo┼╝na zamkn─ů─ç w kwadracie o boku 80┬ámm 7216 50 10  
Pozosta┼ée    
P┼éaskowniki stalowe ┼éebkowe 7216 50 91  
Pozosta┼ée 7216 50 99  
K─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ gi─Öte na zimno lub wyko┼äczone na zimno    
Otrzymane z wyrob├│w walcowanych p┼éaskich    
Ceowniki, k─ůtowniki, zetowniki, kszta┼étowniki typu omega lub o otwartych zako┼äczeniach 7216 61 10  
Pozosta┼ée 7216 61 90  
Pozosta┼ée 7216 69 00  
Pozosta┼ée    
Gi─Öte na zimno lub kszta┼étowane na zimno z wyrob├│w walcowanych p┼éaskich    
Arkusze profilowane (┼╝eberkowane) 7216 91 10  
Pozosta┼ée 7216 91 80  
Pozosta┼ée 7216 99 00  
72.17 Drut z ┼╝eliwa lub stali niestopowej    
Niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany    
Zawieraj─ůcy mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym ni┼╝ 0,8┬ámm 7217 10 10  
O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8┬ámm lub wi─Ökszym    
Posiadaj─ůcy wgniecenia, ┼╝eberka, rowki lub inne odkszta┼écenia, powsta┼ée podczas procesu walcowania 7217 10 31  
Pozosta┼éy 7217 10 39  
Zawieraj─ůcy 0,25┬á% masy lub wi─Öcej, ale mniej ni┼╝ 0,6┬á% masy w─Ögla 7217 10 50  
Zawieraj─ůcy 0,6┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7217 10 90  
Powleczony lub pokryty cynkiem    
Zawieraj─ůcy mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym ni┼╝ 0,8┬ámm 7217 20 10  
O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8┬ámm lub wi─Ökszym 7217 20 30  
Zawieraj─ůcy 0,25┬á% masy lub wi─Öcej, ale mniej ni┼╝ 0,6┬á% masy w─Ögla 7217 20 50  
Zawieraj─ůcy 0,6┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7217 20 90  
Powleczony lub pokryty innymi metalami nieszlachetnymi    
Zawieraj─ůcy mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla    
Pokryty miedzi─ů 7217 30 41  
Pozosta┼éy 7217 30 49  
Zawieraj─ůcy 0,25┬á% masy lub wi─Öcej, ale mniej ni┼╝ 0,6┬á% masy w─Ögla 7217 30 50  
Zawieraj─ůcy 0,6┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7217 30 90  
Pozosta┼éy    
Zawieraj─ůcy mniej ni┼╝ 0,25┬á% masy w─Ögla 7217 90 20  
Zawieraj─ůcy 0,25┬á% masy lub wi─Öcej, ale mniej ni┼╝ 0,6┬á% masy w─Ögla 7217 90 50  
Zawieraj─ůcy 0,6┬á% masy lub wi─Öcej w─Ögla 7217 90 90  
III. STAL NIERDZEWNA    
72.18 Stal nierdzewna w postaci wlewk├│w lub pozosta┼éych form pierwotnych; p├│┼éprodukty ze stali nierdzewnej    
Wlewki i pozosta┼ée formy pierwotne 7218 10 00  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym prostok─ůtnym (innym ni┼╝ kwadratowy)    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy niklu lub wi─Öcej 7218 91 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7218 91 80  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym kwadratowym    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée 7218 99 11  
Kute 7218 99 19  
Pozosta┼ée    
Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée 7218 99 20  
Kute 7218 99 80  
72.19 Wyroby walcowane p┼éaskie ze stali nierdzewnej, o szeroko┼Ťci 600┬ámm lub wi─Ökszej    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, w zwojach    
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 10┬ámm 7219 11 00  
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 10┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 12 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 12 90  
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 13 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 13 90  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 3┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 14 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 14 90  
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, nie w zwojach    
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 10┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 21 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 21 90  
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 10┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 22 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 22 90  
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm 7219 23 00  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 3┬ámm 7219 24 00  
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno    
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej 7219 31 00  
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 32 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 32 90  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 1┬ámm, ale mniejszej ni┼╝ 3┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 33 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 33 90  
O grubo┼Ťci 0,5┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 1┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 34 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 34 90  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 0,5┬ámm    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7219 35 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7219 35 90  
Pozosta┼ée    
Perforowane 7219 90 20  
Pozosta┼ée 7219 90 80  
72.20 Wyroby walcowane p┼éaskie ze stali nierdzewnej, o szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ 600┬ámm    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco    
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej 7220 11 00  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm 7220 12 00  
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno    
O grubo┼Ťci 3┬ámm lub wi─Ökszej, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy niklu lub wi─Öcej 7220 20 21  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7220 20 29  
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 0,35┬ámm, ale mniejszej ni┼╝ 3┬ámm, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy niklu lub wi─Öcej 7220 20 41  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7220 20 49  
O grubo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 0,35┬ámm, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy niklu lub wi─Öcej 7220 20 81  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7220 20 89  
Pozosta┼ée    
Perforowane 7220 90 20  
Pozosta┼ée 7220 90 80  
72.21 Sztaby i pr─Öty ze stali nierdzewnej, walcowane na gor─ůco, w nieregularnych kr─Ögach    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7221 00 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7221 00 90  
72.22 Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty, ze stali nierdzewnej; k─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile ze stali nierdzewnej    
Sztaby i pr─Öty, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa    
O ┼Ťrednicy 80┬ámm lub wi─Ökszej, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 11 11  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 11 19  
O ┼Ťrednicy mniejszej ni┼╝ 80┬ámm, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy niklu lub wi─Öcej 7222 11 81  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 11 89  
Pozosta┼ée    
Zawieraj─ůce 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 19 10  
Zawieraj─ůce mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 19 90  
Sztaby i pr─Öty, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ gi─Öte na zimno lub wyko┼äczone na zimno    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa    
O ┼Ťrednicy 80┬ámm lub wi─Ökszej, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 20 11  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 20 19  
O ┼Ťrednicy 25┬ámm lub wi─Ökszej, ale mniejszej ni┼╝ 80┬ámm, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 20 21  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 20 29  
O ┼Ťrednicy mniejszej ni┼╝ 25┬ámm, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 20 31  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 20 39  
Pozosta┼ée, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 20 81  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 20 89  
Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty    
Kute, zawieraj─ůce    
2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu 7222 30 51  
Mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu 7222 30 91  
Pozosta┼ée 7222 30 97  
K─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane 7222 40 10  
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ gi─Öte na zimno lub wyka┼äczane na zimno 7222 40 50  
Pozosta┼ée 7222 40 90  
72.23 Drut ze stali nierdzewnej    
Zawieraj─ůcy 2,5┬á% masy lub wi─Öcej niklu    
Zawieraj─ůcy 28┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 31┬á% masy niklu oraz 20┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 22┬á% masy chromu 7223 00 11  
Pozosta┼éy 7223 00 19  
Zawieraj─ůcy mniej ni┼╝ 2,5┬á% masy niklu    
Zawieraj─ůcy 13┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 25┬á% masy chromu oraz 3,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 6┬á% masy glinu 7223 00 91  
Pozosta┼éy 7223 00 99  
IV. POZOSTA┼üA STAL STOPOWA; SZTABY I PR─śTY DR─ä┼╗ONE, NADAJ─äCE SI─ś DO WIERCE┼â, POWSTA┼üE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ    
72.24 Pozosta┼éa stal stopowa w postaci wlewk├│w lub w pozosta┼éych pierwotnych formach; p├│┼éprodukty z pozosta┼éej stali stopowej    
Wlewki i pozosta┼ée formy pierwotne    
Ze stali narz─Ödziowej 7224 10 10  
Pozosta┼ée 7224 10 90  
Pozosta┼ée    
Ze stali narz─Ödziowej 7224 90 02  
Pozosta┼ée    
O prostok─ůtnym (w┼é─ůczaj─ůc kwadratowy) przekroju poprzecznym    
Walcowane na gor─ůco lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée    
O szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ dwukrotna grubo┼Ť─ç    
Ze stali szybkotn─ůcej 7224 90 03  
Zawieraj─ůce nie wi─Öcej ni┼╝ 0,7┬á% masy w─Ögla, 0,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1,2┬á% masy manganu oraz 0,6┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 2,3┬á% masy krzemu; zawieraj─ůce 0,0008┬á% masy lub wi─Öcej boru, z zawarto┼Ťci─ů dowolnego innego pierwiastka mniejsz─ů ni┼╝ zawarto┼Ť─ç minimalna okre┼Ťlona w uwadze┬á1┬áf) do niniejszego dzia┼éu 7224 90 05  
Pozosta┼ée 7224 90 07  
Pozosta┼ée 7224 90 14  
Kute 7224 90 18  
Pozosta┼ée    
Walcowane na gor─ůco lub otrzymane przez odlewanie ci─ůg┼ée    
Zawieraj─ůce nie mniej ni┼╝ 0,9┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1,15┬á% masy w─Ögla, nie mniej ni┼╝ 0,5┬á% masy, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 2┬á% masy chromu oraz, je┼╝eli jest obecny, nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy molibdenu 7224 90 31  
Pozosta┼ée 7224 90 38  
Kute 7224 90 90  
72.25 Wyroby walcowane p┼éaskie z pozosta┼éej stali stopowej, o szeroko┼Ťci 600┬ámm lub wi─Ökszej    
Ze stali krzemowej elektrotechnicznej    
O ziarnach zorientowanych 7225 11 00  
Pozosta┼ée    
Walcowane na gor─ůco 7225 19 10  
Walcowane na zimno 7225 19 90  
Pozosta┼ée, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, w zwojach    
Ze stali narz─Ödziowej 7225 30 10  
Ze stali szybkotn─ůcej 7225 30 30  
Pozosta┼ée 7225 30 90  
Pozosta┼ée, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, nie w zwojach    
Ze stali narz─Ödziowej 7225 40 12  
Ze stali szybkotn─ůcej 7225 40 15  
Pozosta┼ée    
O grubo┼Ťci przekraczaj─ůcej 10┬ámm 7225 40 40  
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej, ale nieprzekraczaj─ůcej 10┬ámm 7225 40 60  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm 7225 40 90  
Pozosta┼ée, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno    
Ze stali szybkotn─ůcej 7225 50 20  
Pozosta┼ée 7225 50 80  
Pozosta┼ée    
Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem 7225 91 00  
W inny spos├│b powleczone lub pokryte cynkiem 7225 92 00  
Pozosta┼ée 7225 99 00  
72.26 Wyroby walcowane p┼éaskie z pozosta┼éej stali stopowej, o szeroko┼Ťci mniejszej ni┼╝ 600┬ámm    
Ze stali krzemowej elektrotechnicznej    
O ziarnach zorientowanych 7226 11 00  
Pozosta┼ée    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco 7226 19 10  
Pozosta┼ée 7226 19 80  
Ze stali szybkotn─ůcej 7226 20 00  
Pozosta┼ée    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco    
Ze stali narz─Ödziowej 7226 91 20  
Pozosta┼ée    
O grubo┼Ťci 4,75┬ámm lub wi─Ökszej 7226 91 91  
O grubo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 4,75┬ámm 7226 91 99  
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na zimno 7226 92 00  
Pozosta┼ée    
Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem 7226 99 10  
W inny spos├│b powleczone lub pokryte cynkiem 7226 99 30  
Pozosta┼ée 7226 99 70  
72.27 Sztaby i pr─Öty, z pozosta┼éej stali stopowej, walcowane na gor─ůco, w nieregularnych kr─Ögach    
Ze stali szybkotn─ůcej 7227 10 00  
Ze stali krzemowo-manganowej 7227 20 00  
Pozosta┼ée    
Zawieraj─ůce 0,0008┬á% masy lub wi─Öcej boru ┼é─ůcznie z dowolnym innym pierwiastkiem, o zawarto┼Ťci mniejszej ni┼╝ minimalna okre┼Ťlona w uwadze┬á1┬áf) do niniejszego dzia┼éu 7227 90 10  
Zawieraj─ůce 0,9┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1,15┬á% masy w─Ögla, 0,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 2┬á% masy chromu oraz, je┼╝eli jest obecny, nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy molibdenu 7227 90 50  
Pozosta┼ée 7227 90 95  
72.28 Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty, z pozosta┼éej stali stopowej; k─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile z pozosta┼éej stali stopowej; sztaby i pr─Öty dr─ů┼╝one ze stali stopowej lub niestopowej, nadaj─ůce si─Ö do cel├│w wiertniczych    
Sztaby i pr─Öty, ze stali szybkotn─ůcej    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane; walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ platerowane 7228 10 20  
Kute 7228 10 50  
Pozosta┼ée 7228 10 90  
Sztaby i pr─Öty ze stali krzemowo-manganowej    
O prostok─ůtnym (innym ni┼╝ kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gor─ůco z czterech stron 7228 20 10  
Pozosta┼ée    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane; walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ platerowane 7228 20 91  
Pozosta┼ée 7228 20 99  
Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane    
Ze stali narz─Ödziowej 7228 30 20  
Zawieraj─ůce 0,9┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1,15┬á% masy w─Ögla, 0,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 2┬á% masy chromu oraz, je┼╝eli jest obecny, nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy molibdenu    
O przekroju okr─ůg┼éym o ┼Ťrednicy 80┬ámm lub wi─Ökszej 7228 30 41  
Pozosta┼ée 7228 30 49  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa, o ┼Ťrednicy    
80┬ámm lub wi─Ökszej 7228 30 61  
Mniejszej ni┼╝ 80┬ámm 7228 30 69  
O prostok─ůtnym przekroju poprzecznym (innym ni┼╝ kwadratowy), walcowane na gor─ůco z czterech stron 7228 30 70  
Pozosta┼ée 7228 30 89  
Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ kute    
Ze stali narz─Ödziowej 7228 40 10  
Pozosta┼ée 7228 40 90  
Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty, nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ gi─Öte na zimno lub wyko┼äczone na zimno    
Ze stali narz─Ödziowej 7228 50 20  
Zawieraj─ůce 0,9┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1,15┬á% masy w─Ögla, 0,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 2┬á% masy chromu oraz, je┼╝eli jest obecny, nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy molibdenu 7228 50 40  
Pozosta┼ée    
O przekroju poprzecznym w kszta┼écie ko┼éa, o ┼Ťrednicy    
80┬ámm lub wi─Ökszej 7228 50 61  
Mniej ni┼╝ 80┬ámm 7228 50 69  
Pozosta┼ée 7228 50 80  
Pozosta┼ée sztaby i pr─Öty    
Ze stali narz─Ödziowej 7228 60 20  
Pozosta┼ée 7228 60 80  
K─ůtowniki, kszta┼étowniki i profile    
Nieobrobione wi─Öcej ni┼╝ walcowane na gor─ůco, ci─ůgnione na gor─ůco lub wyciskane 7228 70 10  
Pozosta┼ée 7228 70 90  
Sztaby i pr─Öty dr─ů┼╝one, nadaj─ůce si─Ö do cel├│w wiertniczych 7228 80 00  
72.29 Drut z pozosta┼éej stali stopowej    
Ze stali krzemowo-manganowej 7229 20 00  
Pozosta┼éy    
Ze stali szybkotn─ůcej 7229 90 20  
Zawieraj─ůcy 0,9┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 1,15┬á% masy w─Ögla, 0,5┬á% masy lub wi─Öcej, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 2┬á% masy chromu oraz, je┼╝eli jest obecny, nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5┬á% masy molibdenu 7229 90 50  
Pozosta┼éy 7229 90 90  


Copyright ┬ę Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.