CN8 / NC8 - 2020 80 CN8 / NC8 - 2020 - PL 82

CN8 / NC8 - 2020 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 81
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW

81.01 Wolfram i artykuły z wolframu, włączając odpady i złom    
Proszki 8101 10 00  
Pozostałe    
Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie 8101 94 00  
Drut 8101 96 00  
Odpady i złom 8101 97 00  
Pozostałe    
Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia 8101 99 10  
Pozostałe 8101 99 90  
81.02 Molibden i artykuły z molibdenu, włączając odpady i złom    
Proszki 8102 10 00  
Pozostałe    
Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie 8102 94 00  
Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia 8102 95 00  
Drut 8102 96 00  
Odpady i złom 8102 97 00  
Pozostałe 8102 99 00  
81.03 Tantal i artykuły z tantalu, włączając odpady i złom    
Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie; proszki 8103 20 00  
Odpady i złom 8103 30 00  
Pozostałe    
Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, druty, blachy grube, cienkie, taśma i folia 8103 90 10  
Pozostałe 8103 90 90  
81.04 Magnez i artykuły z magnezu, włączając odpady i złom    
Magnez nieobrobiony plastycznie    
Zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu 8104 11 00  
Pozostały 8104 19 00  
Odpady i złom 8104 20 00  
Opiłki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru; proszki 8104 30 00  
Pozostałe 8104 90 00  
81.05 Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i artykuły z kobaltu, włączając odpady i złom    
Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nieobrobiony plastycznie; proszki 8105 20 00  
Odpady i złom 8105 30 00  
Pozostałe 8105 90 00  
81.06 Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając odpady i złom    
Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki 8106 00 10  
Pozostałe 8106 00 90  
81.07 Kadm i artykuły z kadmu, włączając odpady i złom    
Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki 8107 20 00  
Odpady i złom 8107 30 00  
Pozostałe 8107 90 00  
81.08 Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom    
Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki 8108 20 00  
Odpady i złom 8108 30 00  
Pozostałe    
Sztaby, pręty, kształtowniki i druty 8108 90 30  
Blachy grube, cienkie, taśma i folia 8108 90 50  
Rury i przewody rurowe 8108 90 60  
Pozostałe 8108 90 90  
81.09 Cyrkon i artykuły z cyrkonu, włączając odpady i złom    
Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki 8109 20 00  
Odpady i złom 8109 30 00  
Pozostałe 8109 90 00  
81.10 Antymon i artykuły z antymonu, włączając odpady i złom    
Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki 8110 10 00  
Odpady i złom 8110 20 00  
Pozostałe 8110 90 00  
81.11 Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom    
Mangan nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki    
Mangan nieobrobiony plastycznie; proszki 8111 00 11  
Odpady i złom 8111 00 19  
Pozostałe 8111 00 90  
81.12 Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal oraz artykuły z tych metali, włączając odpady i złom    
Beryl    
Nieobrobiony plastycznie; proszki 8112 12 00  
Odpady i złom 8112 13 00  
Pozostałe 8112 19 00  
Chrom    
Nieobrobiony plastycznie; proszki    
Stopy zawierające więcej niż 10 % masy niklu 8112 21 10  
Pozostałe 8112 21 90  
Odpady i złom 8112 22 00  
Pozostałe 8112 29 00  
Tal    
Nieobrobiony plastycznie; proszki 8112 51 00  
Odpady i złom 8112 52 00  
Pozostałe 8112 59 00  
Pozostałe    
Nieobrobione plastycznie; odpady i złom; proszki    
Hafn (celtium) 8112 92 10  
Niob (columbium); ren; gal; ind; wanad; german    
Odpady i złom 8112 92 21  
Pozostałe    
Niob (columbium); ren 8112 92 31  
Ind 8112 92 81  
Gal 8112 92 89  
Wanad 8112 92 91  
German 8112 92 95  
Pozostałe    
Hafn (celtium); german 8112 99 20  
Niob (columbium); ren 8112 99 30  
Gal; ind; wanad 8112 99 70  
81.13 Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom    
Nieobrobione plastycznie 8113 00 20  
Odpady i złom 8113 00 40  
Pozostałe 8113 00 90  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.