CN8 / NC8 - 2020 84 CN8 / NC8 - 2020 - PL 86

CN8 / NC8 - 2020 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽85
MASZYNY I URZ膭DZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZ臉艢CI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE D殴WI臉KU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I D殴WI臉KU ORAZ CZ臉艢CI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKU艁脫W

85.01 Silniki elektryczne i pr膮dnice (z wy艂膮czeniem zespo艂贸w pr膮dotw贸rczych)    
Silniki o mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 37,5聽W    
Silniki synchroniczne o mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 18聽W 8501 10 10 (PCE)
Pozosta艂e    
Silniki uniwersalne pr膮du sta艂ego i przemiennego 8501 10 91 (PCE)
Silniki pr膮du przemiennego 8501 10 93 (PCE)
Silniki pr膮du sta艂ego 8501 10 99 (PCE)
Silniki uniwersalne pr膮du sta艂ego i przemiennego, o mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 37,5聽W 8501 20 00 (PCE)
Pozosta艂e silniki pr膮du sta艂ego; pr膮dnice pr膮du sta艂ego    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 750聽W 8501 31 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽W, ale nieprzekraczaj膮cej 75聽kW 8501 32 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 75聽kW, ale nieprzekraczaj膮cej 375聽kW 8501 33 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 375聽kW 8501 34 00 (PCE)
Pozosta艂e silniki pr膮du przemiennego, jednofazowe    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 750聽W 8501 40 20 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽W 8501 40 80 (PCE)
Pozosta艂e silniki pr膮du przemiennego, wielofazowe    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 750聽W 8501 51 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽W, ale nieprzekraczaj膮cej 75聽kW    
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽W, ale nieprzekraczaj膮cej 7,5聽kW 8501 52 20 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 7,5聽kW, ale nieprzekraczaj膮cej 37聽kW 8501 52 30 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 37聽kW, ale nieprzekraczaj膮cej 75聽kW 8501 52 90 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 75聽kW    
Silniki trakcyjne 8501 53 50 (PCE)
Pozosta艂e, o mocy wyj艣ciowej    
Przekraczaj膮cej 75聽kW, ale nieprzekraczaj膮cej 375聽kW 8501 53 81 (PCE)
Przekraczaj膮cej 375聽kW, ale nieprzekraczaj膮cej 750聽kW 8501 53 94 (PCE)
Przekraczaj膮cej 750聽kW 8501 53 99 (PCE)
Pr膮dnice pr膮du przemiennego (alternatory)    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 75聽kVA    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 7,5聽kVA 8501 61 20 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 7,5聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 75聽kVA 8501 61 80 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 75聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 375聽kVA 8501 62 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 375聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 750聽kVA 8501 63 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽kVA 8501 64 00 (PCE)
85.02 Zespo艂y pr膮dotw贸rcze oraz przetwornice jednotwornikowe    
Zespo艂y pr膮dotw贸rcze z silnikami t艂okowymi wewn臋trznego spalania o zap艂onie samoczynnym (silniki wysokopr臋偶ne lub 艣redniopr臋偶ne)    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 75聽kVA    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 7,5聽kVA 8502 11 20 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 7,5聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 75聽kVA 8502 11 80 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 75聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 375聽kVA 8502 12 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 375聽kVA    
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 375聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 750聽kVA 8502 13 20 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 2000聽kVA 8502 13 40 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 2000聽kVA 8502 13 80 (PCE)
Zespo艂y pr膮dotw贸rcze z silnikami t艂okowymi wewn臋trznego spalania o zap艂onie iskrowym    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 7,5聽kVA 8502 20 20 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 7,5聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 375聽kVA 8502 20 40 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 375聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 750聽kVA 8502 20 60 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 750聽kVA 8502 20 80 (PCE)
Pozosta艂e zespo艂y pr膮dotw贸rcze    
Nap臋dzane wiatrem 8502 31 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Turbogeneratory 8502 39 20 (PCE)
Pozosta艂e 8502 39 80 (PCE)
Przetwornice jednotwornikowe 8502 40 00 (PCE)
85.03 Cz臋艣ci nadaj膮ce si臋 wy艂膮cznie lub g艂贸wnie do maszyn obj臋tych pozycj膮聽8501 lub 8502    
Pier艣cienie ustalaj膮ce z materia艂贸w niemagnetycznych 8503 00 10  
Pozosta艂e    
Z 偶eliwa lub staliwa 8503 00 91  
Pozosta艂e 8503 00 99  
85.04 Transformatory elektryczne, przekszta艂tniki (na przyk艂ad prostowniki) oraz wzbudniki    
Stateczniki lamp wy艂adowczych, w tym lamp wy艂adowczych rurowych    
Cewki indukcyjne oraz d艂awiki (t艂umiki), nawet po艂膮czone z kondensatorem 8504 10 20 (PCE)
Pozosta艂e 8504 10 80 (PCE)
Transformatory z ciek艂ym dielektrykiem    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 650聽kVA 8504 21 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 650聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 10000聽kVA    
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 650聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 1600聽kVA 8504 22 10 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 1600聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 10000聽kVA 8504 22 90 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 10000聽kVA 8504 23 00 (PCE)
Pozosta艂e transformatory    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 1聽kVA    
Transformatory pomiarowe    
Do pomiaru napi臋cia 8504 31 21 (PCE)
Pozosta艂e 8504 31 29 (PCE)
Pozosta艂e 8504 31 80 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 1聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 16聽kVA 8504 32 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 16聽kVA, ale nieprzekraczaj膮cej 500聽kVA 8504 33 00 (PCE)
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 500聽kVA 8504 34 00 (PCE)
Przekszta艂tniki    
W rodzaju stosowanych z urz膮dzeniami telekomunikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarzania danych i urz膮dzeniami do tych maszyn 8504 40 30 (PCE)
Pozosta艂e    
Urz膮dzenia do 艂adowania akumulator贸w 8504 40 55 (PCE)
Pozosta艂e    
Prostowniki 8504 40 82  
Falowniki    
O mocy wyj艣ciowej nieprzekraczaj膮cej 7,5聽kVA 8504 40 84  
O mocy wyj艣ciowej przekraczaj膮cej 7,5聽kVA 8504 40 88  
Pozosta艂e 8504 40 90  
Pozosta艂e wzbudniki 8504 50 00 New  
Cz臋艣ci    
Transformator贸w i wzbudnik贸w    
Rdzenie ferrytowe 8504 90 11  
Pozosta艂e 8504 90 19 New  
Przekszta艂tnik贸w 8504 90 90 New  
85.05 Elektromagnesy; magnesy trwa艂e i artyku艂y, kt贸re maj膮 sta膰 si臋 magnesami trwa艂ymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urz膮dzenia przytrzymuj膮ce; elektromagnetyczne sprz臋g艂a nieroz艂膮czne, sprz臋g艂a roz艂膮czne i hamulce; elektromagnetyczne g艂owice podno艣nikowe    
Magnesy trwa艂e i artyku艂y, kt贸re maj膮 sta膰 si臋 magnesami trwa艂ymi po namagnesowaniu    
Metalowe 8505 11 00  
Pozosta艂e    
Magnesy trwa艂e z ferryt贸w aglomerowanych 8505 19 10  
Pozosta艂e 8505 19 90  
Elektromagnetyczne sprz臋g艂a nieroz艂膮czne, roz艂膮czne i hamulce 8505 20 00  
Pozosta艂e, w艂膮cznie z cz臋艣ciami    
Elektromagnesy; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urz膮dzenia przytrzymuj膮ce    
Elektromagnesy w rodzaju stosowanych wy艂膮cznie lub g艂贸wnie w aparaturze diagnostycznej wykorzystuj膮cej rezonans magnetyczny inne ni偶 elektromagnesy obj臋te pozycj膮 9018 8505 90 21  
Pozosta艂e 8505 90 29  
Elektromagnetyczne g艂owice podno艣nikowe 8505 90 50  
Cz臋艣ci 8505 90 90  
85.06 Ogniwa i baterie galwaniczne    
Z ditlenkiem manganu    
Alkaliczne (zasadowe)    
Ogniwa cylindryczne 8506 10 11 (PCE)
Pozosta艂e 8506 10 18 (PCE)
Pozosta艂e    
Ogniwa cylindryczne 8506 10 91 (PCE)
Pozosta艂e 8506 10 98 (PCE)
Tlenkowo-rt臋ciowe 8506 30 00 (PCE)
Tlenkowo-srebrowe 8506 40 00 (PCE)
Litowe    
Ogniwa cylindryczne 8506 50 10 (PCE)
Ogniwa guzikowe 8506 50 30 (PCE)
Pozosta艂e 8506 50 90 (PCE)
Powietrzno-cynkowe 8506 60 00 (PCE)
Pozosta艂e ogniwa i baterie galwaniczne    
Suche baterie w臋glowo-cynkowe o napi臋ciu 5,5聽V lub wi臋kszym, ale nieprzekraczaj膮cym 6,5聽V 8506 80 05 (PCE)
Pozosta艂e 8506 80 80 (PCE)
Cz臋艣ci 8506 90 00  
85.07 Akumulatory elektryczne, w艂膮cznie z separatorami, nawet prostok膮tnymi (w艂膮czaj膮c kwadratowe)    
Kwasowo-o艂owiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamiania silnik贸w t艂okowych    
Z ciek艂ym elektrolitem 8507 10 20 (PCE)
Pozosta艂e 8507 10 80 (PCE)
Pozosta艂e akumulatory kwasowo-o艂owiowe    
Z ciek艂ym elektrolitem 8507 20 20 (NEL)
Pozosta艂e 8507 20 80 (NEL)
Niklowo-kadmowe    
Hermetyzowane 8507 30 20 (PCE)
Pozosta艂e 8507 30 80 (NEL)
Niklowo-偶elazowe 8507 40 00 (PCE)
Niklowo-metalowo-wodorkowe 8507 50 00 (PCE)
Litowo-jonowe 8507 60 00 (PCE)
Pozosta艂e akumulatory 8507 80 00 (PCE)
Cz臋艣ci    
Separatory 8507 90 30  
Pozosta艂e 8507 90 80  
85.08 Odkurzacze    
Z w艂asnym silnikiem elektrycznym    
O mocy nieprzekraczaj膮cej 1500聽W i posiadaj膮ce worek na kurz lub inny zbiornik o pojemno艣ci nieprzekraczaj膮cej 20聽l 8508 11 00 (PCE)
Pozosta艂e 8508 19 00 (PCE)
Pozosta艂e odkurzacze 8508 60 00 (PCE)
Cz臋艣ci 8508 70 00  
85.09 Elektromechaniczny sprz臋t gospodarstwa domowego z w艂asnym silnikiem elektrycznym, inny ni偶 odkurzacze obj臋te pozycj膮聽8508    
M艂ynki i miksery spo偶ywcze; sokowir贸wki 8509 40 00 (PCE)
Pozosta艂e urz膮dzenia gospodarstwa domowego 8509 80 00  
Cz臋艣ci 8509 90 00  
85.10 Golarki, maszynki do strzy偶enia i urz膮dzenia do usuwania ow艂osienia, z w艂asnym silnikiem elektrycznym    
Golarki 8510 10 00 (PCE)
Maszynki do strzy偶enia 8510 20 00 (PCE)
Urz膮dzenia do usuwania ow艂osienia 8510 30 00 (PCE)
Cz臋艣ci 8510 90 00  
85.11 Elektryczne urz膮dzenia zap艂onowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewn臋trznego spalania o zap艂onie iskrowym lub samoczynnym (na przyk艂ad iskrowniki, pr膮dnice iskrownikowe, cewki zap艂onowe, 艣wiece zap艂onowe, 艣wiece 偶arowe, silniki rozrusznik贸w); pr膮dnice (na przyk艂ad pr膮du sta艂ego lub przemiennego) oraz wy艂膮czniki wsp贸艂pracuj膮ce z takimi silnikami    
艢wiece zap艂onowe 8511 10 00  
Iskrowniki; pr膮dnice iskrownikowe; magnetyczne ko艂a zamachowe 8511 20 00  
Rozdzielacze; cewki zap艂onowe 8511 30 00  
Silniki rozrusznik贸w oraz rozruszniki pe艂ni膮ce rol臋 pr膮dnic 8511 40 00  
Pozosta艂e pr膮dnice 8511 50 00  
Pozosta艂e urz膮dzenia i przyrz膮dy 8511 80 00  
Cz臋艣ci 8511 90 00  
85.12 Elektryczny sprz臋t o艣wietleniowy i sygnalizacyjny (z wy艂膮czeniem artyku艂贸w obj臋tych pozycj膮聽8539), elektryczne wycieraczki szyb, urz膮dzenia zapobiegaj膮ce zamarzaniu i zaparowaniu szyb, w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach silnikowych    
Sprz臋t o艣wietleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w rowerach 8512 10 00  
Pozosta艂y sprz臋t o艣wietleniowy lub sygnalizacji wzrokowej 8512 20 00  
Sprz臋t sygnalizacji d藕wi臋kowej    
Alarmy przeciww艂amaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 8512 30 10 (PCE)
Pozosta艂e 8512 30 90  
Wycieraczki szyb, urz膮dzenia zapobiegaj膮ce zamarzaniu i zaparowaniu szyb 8512 40 00  
Cz臋艣ci    
Aparatury obj臋tej podpozycja聽85123010 8512 90 10  
Pozosta艂e 8512 90 90  
85.13 Przeno艣ne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z w艂asnego 藕r贸d艂a energii (na przyk艂ad suchych baterii, akumulator贸w, pr膮dnic), inne ni偶 sprz臋t o艣wietleniowy obj臋ty pozycj膮聽8512    
Lampy 8513 10 00  
Cz臋艣ci 8513 90 00  
85.14 Elektryczne piece przemys艂owe lub laboratoryjne (w艂膮czaj膮c dzia艂aj膮ce na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urz膮dzenia przemys艂owe lub laboratoryjne, do obr贸bki cieplnej materia艂贸w, dzia艂aj膮ce na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych    
Piece oporowe    
Piece piekarnicze i do herbatnik贸w 8514 10 10 (PCE)
Pozosta艂e 8514 10 80 (PCE)
Piece dzia艂aj膮ce na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych    
Indukcyjne piece 8514 20 10 (PCE)
Dielektryczne piece 8514 20 80 (PCE)
Pozosta艂e piece    
W rodzaju stosowanych wy艂膮cznie lub g艂贸wnie do produkcji obwod贸w drukowanych lub zespo艂贸w obwod贸w drukowanych 8514 30 20 (PCE)
Pozosta艂e 8514 30 80 (PCE)
Pozosta艂e urz膮dzenia do obr贸bki cieplnej materia艂贸w, dzia艂aj膮ce na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych 8514 40 00 (PCE)
Cz臋艣ci    
Pozosta艂ych piec贸w obj臋tych podpozycj膮 85143020 8514 90 30  
Pozosta艂e 8514 90 70  
85.15 Elektryczne (w艂膮cznie z elektrycznie ogrzewanymi gazem), maszyny i aparatura do lutowania mi臋kkiego, lutowania twardego lub spawania, metod膮 laserow膮 lub inn膮 wi膮zk膮 艣wiat艂a lub foton贸w, ultrad藕wi臋kami, wi膮zk膮 elektron贸w, impuls贸w magnetycznych lub 艂uku plazmowego, nawet nadaj膮ce si臋 do ci臋cia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gor膮co metali lub cermetali    
Maszyny i aparatura do lutowania mi臋kkiego lub twardego    
Lutownice, w tym pistoletowe 8515 11 00  
Pozosta艂e    
Maszyny do lutowania na fali w rodzaju stosowanych wy艂膮cznie lub g艂贸wnie do produkcji zespo艂贸w obwod贸w drukowanych 8515 19 10  
Pozosta艂e 8515 19 90  
Maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali    
Ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo automatyczne 8515 21 00  
Pozosta艂e 8515 29 00  
Maszyny i aparatura do spawania metali 艂ukiem elektrycznym (w艂膮czaj膮c 艂uk plazmowy)    
Ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo automatyczne 8515 31 00  
Pozosta艂e    
Do spawania r臋cznego elektrod膮 otulon膮, w艂膮cznie z urz膮dzeniami do spawania lub ci臋cia, a przesy艂anych wraz z    
Transformatorami 8515 39 13  
Pr膮dnicami, przetwornicami jednotwornikowymi, przekszta艂tnikami, prostownikami lub zespo艂ami prostowniczymi 8515 39 18  
Pozosta艂e 8515 39 90  
Pozosta艂e maszyny i aparatura    
Do obr贸bki metali 8515 80 10 (PCE)
Pozosta艂e 8515 80 90 (PCE)
Cz臋艣ci    
Maszyn do lutowania na fali obj臋tych podpozycj膮 85151910 8515 90 20  
Pozosta艂e 8515 90 80  
85.16 Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grza艂ki nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszcze艅, elektryczna; przyrz膮dy fryzjerskie (na przyk艂ad suszarki do w艂os贸w, termoloki, lok贸wki) oraz suszarki do r膮k, elektrotermiczne; 偶elazka do prasowania, elektryczne; urz膮dzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do u偶ytku domowego; elektryczne rezystory grzejne, inne ni偶 te obj臋te pozycj膮聽8545    
Podgrzewacze wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, oraz grza艂ki nurnikowe, elektryczne    
Ogrzewacze wody, natychmiastowe 8516 10 11 (PCE)
Pozosta艂e 8516 10 80 (PCE)
Elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszcze艅 i elektryczne aparaty do ogrzewania gleby    
Grzejniki akumulacyjne 8516 21 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Grzejniki wype艂nione ciecz膮 8516 29 10 (PCE)
Grzejniki konwekcyjne 8516 29 50 (PCE)
Pozosta艂e    
Z wbudowanym wentylatorem 8516 29 91 (PCE)
Pozosta艂e 8516 29 99 (PCE)
Przyrz膮dy fryzjerskie lub suszarki do r膮k, elektrotermiczne    
Suszarki do w艂os贸w 8516 31 00 (PCE)
Pozosta艂e przyrz膮dy fryzjerskie 8516 32 00  
Suszarki do r膮k 8516 33 00 (PCE)
呕elazka do prasowania, elektryczne 8516 40 00 (PCE)
Kuchenki mikrofalowe 8516 50 00 (PCE)
Pozosta艂e piece; kuchnie, p艂yty kuchenne, kuchenki do gotowania; grille i ruszty    
Kuchnie (zawieraj膮ce przynajmniej piekarnik i p艂yt臋 grzewcz膮) 8516 60 10 (PCE)
P艂yty kuchenne, kuchenki do gotowania i p艂yty grzewcze 8516 60 50 (PCE)
Grille i ruszty 8516 60 70 (PCE)
Piekarniki do wbudowania 8516 60 80 (PCE)
Pozosta艂e 8516 60 90 (PCE)
Pozosta艂e urz膮dzenia elektrotermiczne    
Urz膮dzenia do zaparzania kawy lub herbaty 8516 71 00 (PCE)
Opiekacze do grzanek 8516 72 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Urz膮dzenia do sma偶enia w g艂臋bokim t艂uszczu 8516 79 20 (PCE)
Pozosta艂e 8516 79 70 (PCE)
Elektryczne rezystory grzejne    
Po艂膮czone z elementem izolacyjnym 8516 80 20  
Pozosta艂e 8516 80 80  
Cz臋艣ci 8516 90 00  
85.17 Aparaty telefoniczne, w艂膮czaj膮c telefony do sieci kom贸rkowych lub do innych sieci bezprzewodowych; pozosta艂a aparatura do transmisji lub odbioru g艂osu, obraz贸w lub innych danych, w艂膮czaj膮c aparatur臋 do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozleg艂a sie膰 komputerowa), inna ni偶 aparatura nadawcza i odbiorcza obj臋ta pozycj膮聽8443, 8525, 8527 lub 8528    
Aparaty telefoniczne, w艂膮czaj膮c telefony do sieci kom贸rkowych lub do innych sieci bezprzewodowych    
Przewodowe aparaty telefoniczne ze s艂uchawk膮 bezprzewodow膮 8517 11 00 (PCE)
Telefony do sieci kom贸rkowych lub do innych sieci bezprzewodowych 8517 12 00 (PCE)
Pozosta艂e 8517 18 00  
Pozosta艂a aparatura do transmisji lub odbioru g艂osu, obraz贸w lub innych danych, w艂膮czaj膮c aparatur臋 do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozleg艂a sie膰 komputerowa)    
Stacje bazowe 8517 61 00 (PCE)
Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji g艂osu, obraz贸w lub innych danych, w艂膮czaj膮c aparaty prze艂膮czaj膮ce i routingowe 8517 62 00  
Pozosta艂e    
Wideofony 8517 69 10 (PCE)
Do system贸w z has艂owym przywo艂aniem 8517 69 20  
Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii 8517 69 30 (PCE)
Pozosta艂a 8517 69 90  
Cz臋艣ci 8517 70 00  
85.18 Mikrofony i ich stojaki; g艂o艣niki, nawet zamontowane w swoich obudowach; s艂uchawki nag艂owne i douszne, nawet po艂膮czone z mikrofonem oraz zestawy sk艂adaj膮ce si臋 z mikrofonu i jednego lub wi臋cej g艂o艣nik贸w; wzmacniacze cz臋stotliwo艣ci akustycznych, elektryczne; zestawy wzmacniaj膮ce d藕wi臋k, elektryczne    
Mikrofony i ich stojaki 8518 10 00 New  
G艂o艣niki, nawet zamontowane w swoich obudowach    
G艂o艣niki zamontowane w obudowach, pojedyncze 8518 21 00 (PCE)
Zestawy g艂o艣nikowe zamontowane w tej samej obudowie 8518 22 00 (PCE)
Pozosta艂e 8518 29 00 New (PCE)
S艂uchawki nag艂owne i douszne, nawet po艂膮czone z mikrofonem oraz zestawy sk艂adaj膮ce si臋 z mikrofonu i jednego lub wi臋cej g艂o艣nik贸w 8518 30 00 New  
Wzmacniacze cz臋stotliwo艣ci akustycznych, elektryczne 8518 40 00 New (PCE)
Zestawy wzmacniaj膮ce d藕wi臋k, elektryczne 8518 50 00 (PCE)
Cz臋艣ci 8518 90 00  
85.19 Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania d藕wi臋ku    
Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, 偶etonami lub innymi 艣rodkami p艂atniczymi    
Gramofony uruchamiane monet膮 lub 偶etonem monety lub 偶etonu 8519 20 10 (PCE)
Pozosta艂e    
Z laserowym systemem odczytu 8519 20 91 (PCE)
Pozosta艂e 8519 20 99 (PCE)
Gramofony bez wzmacniacza 8519 30 00 (PCE)
Telefoniczne aparaty zg艂oszeniowo-informacyjne 8519 50 00 (PCE)
Pozosta艂a aparatura    
Wykorzystuj膮ca no艣niki magnetyczne, optyczne lub p贸艂przewodnikowe 8519 81 00 New (PCE)
Pozosta艂e 8519 89 00 (PCE)
85.21 Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i d藕wi臋ku, nawet z wbudowanym urz膮dzeniem do odbioru sygna艂贸w wizyjnych i d藕wi臋kowych (tunerem wideo)    
Stosuj膮ce ta艣my magnetyczne    
O szeroko艣ci ta艣my nieprzekraczaj膮cej 1,3聽cm i pozwalaj膮ce na odtwarzanie lub zapis przy pr臋dko艣ci ta艣my nieprzekraczaj膮cej 50聽mm/s 8521 10 20 (PCE)
Pozosta艂e 8521 10 95 (PCE)
Pozosta艂e 8521 90 00 (PCE)
85.22 Cz臋艣ci i akcesoria nadaj膮ce si臋 do stosowania wy艂膮cznie lub g艂贸wnie z aparatur膮 obj臋t膮 pozycj膮聽8519 lub 8521    
Wk艂adki gramofonowe 8522 10 00  
Pozosta艂e 8522 90 00 New  
85.23 Dyski, ta艣my, p贸艂przewodnikowe urz膮dzenia pami臋ci trwa艂ej, 鈥瀔arty inteligentne鈥 i inne no艣niki do rejestrowania d藕wi臋ku lub innych zjawisk, nawet nagrane, w艂膮czaj膮c matryce i wzorce do produkcji dysk贸w, ale wy艂膮czaj膮c produkty obj臋te dzia艂em聽37    
No艣niki magnetyczne    
Karty zawieraj膮ce pasek magnetyczny 8523 21 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Ta艣my magnetyczne; dyski magnetyczne    
Niezapisane 8523 29 15 (PCE)
Pozosta艂e 8523 29 19 (PCE)
Pozosta艂e 8523 29 90  
No艣niki optyczne    
Niezapisane    
Dyski do system贸w odczytu laserowego, o pojemno艣ci zapisu nieprzekraczaj膮cej 900聽megabajt贸w, inne ni偶 kasowalne 8523 41 10 (PCE)
Dyski do system贸w odczytu laserowego o pojemno艣ci zapisu przekraczaj膮cej 900聽megabajt贸w, ale nieprzekraczaj膮cej 18聽gigabajt贸w, inne ni偶 kasowalne 8523 41 30 (PCE)
Pozosta艂e 8523 41 90  
Pozosta艂e    
Dyski do system贸w odczytu laserowego    
Uniwersalne dyski wideo (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Pozosta艂e 8523 49 20 (PCE)
Pozosta艂e 8523 49 90 (PCE)
No艣niki p贸艂przewodnikowe    
P贸艂przewodnikowe urz膮dzenia pami臋ci trwa艂ej    
Niezapisane 8523 51 10 (PCE)
Pozosta艂e 8523 51 90 (PCE)
鈥濳arty inteligentne鈥 8523 52 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Niezapisane 8523 59 10 (PCE)
Pozosta艂e 8523 59 90 (PCE)
Pozosta艂e    
Niezapisane 8523 80 10  
Pozosta艂e 8523 80 90  
85.25 Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawieraj膮ca aparatur臋 odbiorcz膮 lub aparatur臋 zapisuj膮c膮 lub odtwarzaj膮c膮 d藕wi臋k; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestruj膮ce kamery wideo    
Aparatura nadawcza 8525 50 00 (PCE)
Aparatura nadawcza zawieraj膮ca aparatur臋 odbiorcz膮 8525 60 00 (PCE)
Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestruj膮ce kamery wideo    
Kamery telewizyjne    
Z trzema lub wi臋ksz膮 liczb膮 lamp analizuj膮cych 8525 80 11 (PCE)
Pozosta艂e 8525 80 19 (PCE)
Cyfrowe aparaty fotograficzne 8525 80 30 (PCE)
Rejestruj膮ce kamery wideo    
Nadaj膮ce si臋 jedynie do zapisu d藕wi臋ku i obrazu zarejestrowanego przez kamer臋 telewizyjn膮 8525 80 91 (PCE)
Pozosta艂e 8525 80 99 (PCE)
85.26 Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drog膮 radiow膮    
Aparatura radarowa 8526 10 00  
Pozosta艂a    
Aparatura radionawigacyjna    
Odbiorniki radionawigacyjne 8526 91 20 (PCE)
Pozosta艂a 8526 91 80  
Aparatura do zdalnego sterowania drog膮 radiow膮 8526 92 00  
85.27 Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet po艂膮czona w tej samej obudowie z aparatur膮 do zapisu lub odtwarzania d藕wi臋ku lub zegarem    
Odbiorniki radiowe nadaj膮ce si臋 do pracy bez zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania    
Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe 8527 12 00 New (PCE)
Pozosta艂e aparaty po艂膮czone z aparatur膮 do zapisu lub odtwarzania d藕wi臋ku 8527 13 00 New (PCE)
Pozosta艂e 8527 19 00 (PCE)
Odbiorniki radiowe nienadaj膮ce si臋 do pracy bez zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych    
Po艂膮czone z aparatur膮 do zapisu lub odtwarzania d藕wi臋ku    
Nadaj膮ce si臋 do odbierania i dekodowania cyfrowych sygna艂贸w radiowego systemu przekazywania danych (RDS)    
Z laserowym systemem odczytu 8527 21 20 (PCE)
Pozosta艂e    
Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu 8527 21 52 (PCE)
Pozosta艂e 8527 21 59 (PCE)
Pozosta艂e    
Z laserowym systemem odczytu 8527 21 70 (PCE)
Pozosta艂e    
Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu 8527 21 92 (PCE)
Pozosta艂e 8527 21 98 (PCE)
Pozosta艂e 8527 29 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Po艂膮czone z aparatur膮 do zapisu lub odtwarzania d藕wi臋ku 8527 91 00 New (PCE)
Niepo艂膮czone z aparatur膮 do rejestracji lub odtwarzania d藕wi臋ku, ale po艂膮czone z zegarem 8527 92 00 New (PCE)
Pozosta艂e 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitory i projektory, niezawieraj膮ce aparatury odbiorczej do telewizji; aparatura odbiorcza do telewizji, nawet zawieraj膮ca odbiorniki radiowe lub aparatur臋 do zapisu lub odtwarzania d藕wi臋ku lub obrazu    
Monitory z lamp膮 elektronopromieniow膮    
Zdolne do bezpo艣redniego pod艂膮czenia i zaprojektowane do u偶ycia z maszyn膮 do automatycznego przetwarzania danych obj臋t膮 pozycj膮 8471 8528 42 00 (PCE)
Pozosta艂e 8528 49 00 (PCE)
Pozosta艂e monitory    
Zdolne do bezpo艣redniego pod艂膮czenia i zaprojektowane do u偶ycia z maszyn膮 do automatycznego przetwarzania danych obj臋t膮 pozycj膮 8471    
W rodzaju wy艂膮cznie lub g艂贸wnie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych obj臋tych pozycj膮聽8471 8528 52 10 (PCE)
Pozosta艂e    
Z ekranem z technologi膮 wy艣wietlania ciek艂okrystalicznego (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Pozosta艂e 8528 52 99 (PCE)
Pozosta艂e 8528 59 00 (PCE)
Projektory    
Zdolne do bezpo艣redniego pod艂膮czenia i zaprojektowane do u偶ycia z maszyn膮 do automatycznego przetwarzania danych obj臋t膮 pozycj膮 8471 8528 62 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Monochromatyczne 8528 69 20 (PCE)
Pozosta艂e 8528 69 80 (PCE)
Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawieraj膮ca odbiorniki radiowe lub aparatur臋 do zapisu lub odtwarzania d藕wi臋ku lub obrazu    
Nieprzeznaczona do w艂膮czenia wy艣wietlacza lub ekranu wideo    
Tunery wideo    
Podzespo艂y elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych 8528 71 11 (PCE)
Aparatura z urz膮dzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawieraj膮ca modem dost臋pu do Internetu i posiadaj膮ca funkcj臋 interaktywnej wymiany informacji, nadaj膮ca si臋 do odbioru sygna艂贸w telewizyjnych (tak zwane 鈥瀞et-top boksy z funkcj膮 komunikacyjn膮鈥, w tym zawieraj膮ce urz膮dzenie wykonuj膮ce funkcj臋 zapisu lub odtwarzania, pod warunkiem, 偶e zachowuj膮 zasadniczy charakter set-top boksu z funkcj膮 komunikacyjn膮) 8528 71 15 (PCE)
Pozosta艂e 8528 71 19 (PCE)
Pozosta艂e    
Aparatura z urz膮dzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawieraj膮ca modem dost臋pu do Internetu i posiadaj膮ca funkcj臋 interaktywnej wymiany informacji, nadaj膮ca si臋 do odbioru sygna艂贸w telewizyjnych (tak zwane 鈥瀞et-top boksy z funkcj膮 komunikacyjn膮鈥, w tym zawieraj膮ce urz膮dzenie wykonuj膮ce funkcj臋 zapisu lub odtwarzania, pod warunkiem, 偶e zachowuj膮 zasadniczy charakter set-top boksu z funkcj膮 komunikacyjn膮) 8528 71 91 (PCE)
Pozosta艂e 8528 71 99 (PCE)
Pozosta艂a, kolorowa    
Aparatura do projekcji telewizyjnej 8528 72 10 (PCE)
Aparatura zawieraj膮ca urz膮dzenia wideo do zapisu lub odtwarzania 8528 72 20 (PCE)
Pozosta艂a    
Z lamp膮 kineskopow膮 zintegrowan膮 8528 72 30 (PCE)
Z ekranem, w kt贸rym zastosowano ciek艂okrystaliczn膮 technologi臋 wy艣wietlania (LCD) 8528 72 40 (PCE)
Z ekranem, w kt贸rym zastosowano plazmow膮 technologi臋 wy艣wietlania (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Pozosta艂a 8528 72 80 (PCE)
Pozosta艂a, monochromatyczna 8528 73 00 (PCE)
85.29 Cz臋艣ci nadaj膮ce si臋 do stosowania wy艂膮cznie lub g艂贸wnie z aparatur膮 obj臋t膮 pozycjami od 8525 do 8528    
Anteny i reflektory anten wszelkich typ贸w; cz臋艣ci nadaj膮ce si臋 do stosowania do nich    
Anteny    
Anteny teleskopowe i pr臋towe do aparatury przeno艣nej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach silnikowych 8529 10 11  
Anteny zewn臋trzne do odbiornik贸w radiowych lub telewizyjnych 8529 10 30 New  
Anteny wewn臋trzne do odbiornik贸w radiowych lub telewizyjnych, w艂膮cznie z typami wbudowanymi 8529 10 65  
Pozosta艂e 8529 10 69  
Filtry antenowe i separatory 8529 10 80  
Pozosta艂e 8529 10 95  
Pozosta艂e    
Modu艂y z organicznych diod emituj膮cych 艣wiat艂o (OLED) oraz panele z organicznych diod emituj膮cych 艣wiat艂o do aparatur obj臋tych podpozycjami 852872 lub 852873 8529 90 15  
Pozosta艂e    
Cz臋艣ci aparatur obj臋tych podpozycjami聽 85256000, 85258030, 85284200, 85285210 i 85286200 8529 90 20  
Pozosta艂e    
Skrzynki i obudowy    
Z drewna 8529 90 41  
Z pozosta艂ych materia艂贸w 8529 90 49  
Zespo艂y elektroniczne 8529 90 65  
Pozosta艂e    
Modu艂y pod艣wietlaj膮ce z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), kt贸re s膮 藕r贸d艂ami 艣wiat艂a sk艂adaj膮cymi si臋 z jednej lub wi臋cej diod LED i z jednego lub wi臋cej z艂膮czy, i s膮 montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym pod艂o偶u, oraz innych biernych komponent贸w, nawet po艂膮czonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczaj膮cymi, i wykorzystywanych jako o艣wietlenie pod艣wietle艅 do wy艣wietlaczy ciek艂okrystalicznych (LCD) 8529 90 91  
Pozosta艂e    
Do kamer telewizyjnych obj臋tych podpozycjami聽 85258011 i 85258019 oraz aparatury obj臋tej pozycjami聽聽8527 i 8528 8529 90 92  
Pozosta艂e 8529 90 97  
85.30 Urz膮dzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo lub reguluj膮ce ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach 艣r贸dl膮dowych, parkingach, portach lub lotniskach (inne ni偶 te obj臋te pozycj膮聽8608)    
Urz膮dzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajowego 8530 10 00  
Pozosta艂e urz膮dzenia 8530 80 00  
Cz臋艣ci 8530 90 00  
85.31 Aparatura do sygnalizacji d藕wi臋kowej lub wzrokowej (na przyk艂ad dzwonki, syreny, panele wska藕nikowe, urz膮dzenia alarmowe przeciww艂amaniowe lub przeciwpo偶arowe), elektryczna, inna ni偶 ta obj臋ta pozycj膮聽8512 lub 8530    
Aparatura przeciww艂amaniowa, przeciwpo偶arowa oraz inna temu podobna    
W rodzaju stosowanej w obiektach budowlanych 8531 10 30 (PCE)
Pozosta艂a 8531 10 95 (PCE)
Panele wska藕nikowe zawieraj膮ce urz膮dzenia ciek艂okrystaliczne (LCD) lub diody elektroluminescencyjne (LED)    
Zawieraj膮ce diody elektroluminescencyjne (LED) 8531 20 20  
Zawieraj膮ce urz膮dzenia ciek艂okrystaliczne (LCD)    
Zawieraj膮ce urz膮dzenia ciek艂okrystaliczne (LCD) do wy艣wietlania na zasadzie macierzy aktywnych 8531 20 40  
Pozosta艂e 8531 20 95  
Pozosta艂e urz膮dzenia    
Dzwonki, brz臋czyki, gongi rurowe do drzwi i podobne 8531 80 40  
Pozosta艂a 8531 80 70  
Cz臋艣ci 8531 90 00  
85.32 Kondensatory elektryczne, sta艂e, nastawne lub strojeniowe    
Kondensatory sta艂e przeznaczone do zastosowa艅 w obwodach pr膮du 50/60聽Hz dla mocy biernej nie mniejszej ni偶 0,5聽kvar (kondensatory elektroenergetyczne) 8532 10 00  
Pozosta艂e kondensatory sta艂e    
Tantalowe 8532 21 00  
Elektrolityczne aluminiowe 8532 22 00  
Ceramiczne, jednowarstwowe 8532 23 00  
Ceramiczne, wielowarstwowe 8532 24 00  
Z dielektrykiem na bazie papieru lub z tworzywa sztucznego 8532 25 00  
Pozosta艂e 8532 29 00  
Kondensatory nastawne lub strojeniowe 8532 30 00  
Cz臋艣ci 8532 90 00  
85.33 Rezystory (w艂膮czaj膮c reostaty i potencjometry), inne ni偶 rezystory grzejne    
Rezystory sta艂e w臋glowe, masowe lub warstwowe 8533 10 00  
Pozosta艂e rezystory sta艂e    
Dla mocy nieprzekraczaj膮cej 20聽W 8533 21 00  
Pozosta艂e 8533 29 00  
Rezystory drutowe zmienne, w艂膮czaj膮c reostaty i potencjometry    
Dla mocy nieprzekraczaj膮cej 20聽W 8533 31 00  
Pozosta艂e 8533 39 00  
Pozosta艂e rezystory nastawne, w艂膮czaj膮c rezystory regulowane (reostaty i potencjometry)    
Dla mocy nieprzekraczaj膮cej 20聽W 8533 40 10  
Pozosta艂e 8533 40 90  
Cz臋艣ci 8533 90 00  
85.34 Obwody drukowane    
W postaci jedynie element贸w przewodz膮cych i styk贸w    
Obwody wielowarstwowe 8534 00 11  
Pozosta艂e 8534 00 19  
Zawieraj膮ce pozosta艂e elementy bierne 8534 00 90  
85.35 Urz膮dzenia elektryczne do prze艂膮czania lub zabezpieczania obwod贸w elektrycznych, lub do wykonywania po艂膮cze艅 w obwodach elektrycznych, lub do tych obwod贸w (na przyk艂ad prze艂膮czniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napi臋cia, t艂umiki przepi臋ciowe, wtyki i inne z艂膮cza, skrzynki przy艂膮czowe), do napi臋膰 przekraczaj膮cych 1000聽V    
Bezpieczniki 8535 10 00  
Wy艂膮czniki automatyczne    
Do napi臋膰 mniejszych ni偶 72,5聽kV 8535 21 00  
Pozosta艂e 8535 29 00  
Od艂膮czniki i prze艂膮czniki    
Do napi臋膰 mniejszych ni偶 72,5聽kV 8535 30 10  
Pozosta艂e 8535 30 90  
Odgromniki, ograniczniki napi臋cia, ochronniki przepi臋ciowe 8535 40 00  
Pozosta艂e 8535 90 00  
85.36 Urz膮dzenia elektryczne do prze艂膮czania lub zabezpieczania obwod贸w elektrycznych, lub do wykonywania po艂膮cze艅 w obwodach elektrycznych, lub do tych obwod贸w (na przyk艂ad prze艂膮czniki, przeka藕niki, bezpieczniki, t艂umiki przepi臋ciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne z艂膮cza, skrzynki przy艂膮czowe), do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 1000聽V; z艂膮cza do w艂贸kien optycznych, wi膮zek w艂贸kien optycznych lub kabli 艣wiat艂owodowych    
Bezpieczniki    
Do pr膮du nieprzekraczaj膮cego 10聽A 8536 10 10  
Do pr膮du przekraczaj膮cego 10聽A, ale nieprzekraczaj膮cego 63聽A 8536 10 50  
Do pr膮du przekraczaj膮cego 63聽A 8536 10 90  
Wy艂膮czniki automatyczne    
Do pr膮du nieprzekraczaj膮cego 63聽A 8536 20 10  
Do pr膮du przekraczaj膮cego 63聽A 8536 20 90  
Pozosta艂e urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce obwody elektryczne    
Do pr膮du nieprzekraczaj膮cego 16聽A 8536 30 10  
Do pr膮du przekraczaj膮cego 16聽A, ale nieprzekraczaj膮cego 125聽A 8536 30 30  
Do pr膮du przekraczaj膮cego 125聽A 8536 30 90  
Przeka藕niki    
Do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 60聽V    
Do pr膮du nieprzekraczaj膮cego 2聽A 8536 41 10  
Do pr膮du przekraczaj膮cego 2聽A 8536 41 90  
Pozosta艂e 8536 49 00  
Pozosta艂e prze艂膮czniki    
Prze艂膮czniki elektroniczne AC sk艂adaj膮ce si臋 z optycznie sprz臋偶onych obwod贸w wej艣cia-wyj艣cia (izolowane prze艂膮czniki tyrystorowe AC) 8536 50 03  
Prze艂膮czniki elektroniczne, w艂膮czaj膮c zabezpieczone temperaturowo prze艂膮czniki elektroniczne, sk艂adaj膮ce si臋 z tranzystora i logicznej p艂ytki p贸艂przewodnikowej (technologia chip-on-chip) 8536 50 05  
Prze艂膮czniki migowe elektromechaniczne do pr膮du nieprzekraczaj膮cego 11聽A 8536 50 07  
Pozosta艂e    
Do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 60聽V    
Przyciskowe 8536 50 11  
Z pokr臋t艂em 8536 50 15  
Pozosta艂e 8536 50 19  
Pozosta艂e 8536 50 80  
Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe    
Oprawy lamp    
Oprawy lamp z gwintem Edisona 8536 61 10  
Pozosta艂e 8536 61 90  
Pozosta艂e    
Do przewod贸w koncentrycznych (wsp贸艂osiowych) 8536 69 10  
Do obwod贸w drukowanych 8536 69 30  
Pozosta艂e 8536 69 90  
Z艂膮cza do w艂贸kien optycznych, wi膮zek w艂贸kien optycznych lub kabli 艣wiat艂owodowych 8536 70 00  
Pozosta艂e urz膮dzenia    
Elementy sk艂adowe do obwod贸w elektrycznych 8536 90 01  
Elementy po艂膮czeniowe, z艂膮cza do przewod贸w i kabli 8536 90 10  
Klamry do akumulator贸w w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych obj臋tych pozycjami 8702, 8703, 8704 lub 8711 8536 90 40  
Pozosta艂e 8536 90 95 Update  
85.37 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozosta艂e uk艂ady wspornikowe, wyposa偶one przynajmniej w dwa lub wi臋cej urz膮dze艅 obj臋tych pozycj膮聽8535 lub 8536, s艂u偶膮ce do elektrycznego sterowania lub rozdzia艂u energii elektrycznej, w艂膮cznie z uk艂adami zawieraj膮cymi przyrz膮dy lub aparatur臋, obj臋te dzia艂em聽90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna ni偶 aparatura po艂膮czeniowa obj臋ta pozycj膮聽8517    
Do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 1000聽V    
Panele sterowane numerycznie z wbudowan膮 maszyn膮 do automatycznego przetwarzania danych 8537 10 10  
Pozosta艂e    
Urz膮dzenia steruj膮ce z programowaln膮 pami臋ci膮 8537 10 91  
Dotykowe urz膮dzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez mo偶liwo艣ci wy艣wietlania, do w艂膮czenia w urz膮dzenie posiadaj膮ce wy艣wietlacz, kt贸re dzia艂aj膮 poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wy艣wietlacza 8537 10 95  
Pozosta艂e 8537 10 98  
Do napi臋膰 przekraczaj膮cych 1000聽V    
Do napi臋膰 przekraczaj膮cych 1000聽V, ale nieprzekraczaj膮cych 72,5聽kV 8537 20 91  
Do napi臋膰 przekraczaj膮cych 72,5聽kV 8537 20 99  
85.38 Cz臋艣ci nadaj膮ce si臋 wy艂膮cznie lub g艂贸wnie do stosowania z urz膮dzeniami obj臋tymi pozycj膮聽8535, 8536 lub 8537    
Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne uk艂ady wsporcze dla wyrob贸w obj臋tych pozycj膮聽8537, niewyposa偶one w przynale偶n膮 do nich aparatur臋 8538 10 00  
Pozosta艂e    
Do urz膮dze艅 do testowania p艂ytek p贸艂przewodnik贸w    
Podzespo艂y elektroniczne 8538 90 11  
Pozosta艂e 8538 90 19  
Pozosta艂e    
Podzespo艂y elektroniczne 8538 90 91  
Pozosta艂e 8538 90 99  
85.39 Elektryczne lampy 偶arowe lub wy艂adowcze, w艂膮czaj膮c zespo艂y nierozbieralnych wk艂ad贸w reflektor贸w oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy 艂ukowe; lampy z diod elektroluminescencyjnych (LED)    
Zespo艂y nierozbieralnych wk艂ad贸w reflektor贸w 8539 10 00 (PCE)
Pozosta艂e lampy 偶arowe, z wy艂膮czeniem promiennik贸w lampowych nadfioletu lub podczerwieni    
Lampy halogenowe z 偶arnikiem wolframowym    
W rodzaju stosowanych w motocyklach lub pozosta艂ych pojazdach silnikowych 8539 21 30 (PCE)
Pozosta艂e, do napi臋膰    
Przekraczaj膮cych 100聽V 8539 21 92 (PCE)
Nieprzekraczaj膮cych 100聽V 8539 21 98 (PCE)
Pozosta艂e, o mocy nieprzekraczaj膮cej 200聽W i do napi臋膰 przekraczaj膮cych 100聽V    
呕ar贸wki reflektorowe 8539 22 10 (PCE)
Pozosta艂e 8539 22 90 (PCE)
Pozosta艂e    
W rodzaju stosowanych w motocyklach lub innych pojazdach silnikowych 8539 29 30 (PCE)
Pozosta艂e, do napi臋膰    
Przekraczaj膮cych 100聽V 8539 29 92 (PCE)
Nieprzekraczaj膮cych 100聽V 8539 29 98 (PCE)
Lampy wy艂adowcze, inne ni偶 promienniki lampowe nadfioletu    
Fluorescencyjne z termokatod膮    
Zako艅czone z obu stron kapturkami 8539 31 10 (PCE)
Pozosta艂e 8539 31 90 (PCE)
Lampy na pary rt臋ci lub sodu; lampy metalohalogenkowe    
Lampy na pary rt臋ci lub sodu 8539 32 20 (PCE)
Lampy metalohalogenkowe 8539 32 90 (PCE)
Pozosta艂e    
Lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) do pod艣wietlania p艂askich wy艣wietlaczy panelowych 8539 39 20 (PCE)
Pozosta艂e 8539 39 80 (PCE)
Promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy 艂ukowe    
Lampy 艂ukowe 8539 41 00 (PCE)
Pozosta艂e 8539 49 00 (PCE)
Lampy z diod elektroluminescencyjnych (LED) 8539 50 00 (PCE)
Cz臋艣ci    
Trzonki lamp 8539 90 10  
Pozosta艂e 8539 90 90  
85.40 Lampy elektronowe z termokatod膮, o zimnej katodzie lub z fotokatod膮 (na przyk艂ad elektronowe lampy pr贸偶niowe, wy艂adowcze lub gazowane, rt臋ciowe lampy prostownicze, lampy elektronopromieniowe, telewizyjne lampy analizuj膮ce)    
Kineskopy do odbiornik贸w telewizyjnych, w艂膮cznie z kineskopami do monitor贸w wideo    
Kolorowe 8540 11 00 (PCE)
Monochromatyczne 8540 12 00 (PCE)
Lampy analizuj膮ce do kamer telewizyjnych, przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; pozosta艂e lampy fotokatodowe    
Lampy analizuj膮ce do kamer TV 8540 20 10 (PCE)
Pozosta艂e 8540 20 80 (PCE)
Lampy obrazowe do wy艣wietlania danych/grafiki, monochromatyczne; lampy obrazowe do wy艣wietlania danych/grafiki, kolorowe, z wielko艣ci膮 plamki mniejsz膮 ni偶 0,4聽mm 8540 40 00 (PCE)
Pozosta艂e lampy elektronopromieniowe 8540 60 00 (PCE)
Lampy mikrofalowe (na przyk艂ad magnetrony, klistrony, lampy o fali bie偶膮cej, karcinotrony), z wy艂膮czeniem lamp sterowanych potencja艂em siatki    
Magnetrony 8540 71 00 (PCE)
Pozosta艂e 8540 79 00 (PCE)
Pozosta艂e lampy elektronowe    
Lampy odbiorcze lub wzmacniaj膮ce 8540 81 00 (PCE)
Pozosta艂e 8540 89 00 (PCE)
Cz臋艣ci    
Lamp elektronopromieniowych 8540 91 00  
Pozosta艂e 8540 99 00  
85.41 Diody, tranzystory i podobne elementy p贸艂przewodnikowe; 艣wiat艂oczu艂e elementy p贸艂przewodnikowe, w艂膮czaj膮c fotoogniwa, nawet zmontowane w modu艂y lub tworz膮ce panele; diody elektroluminescencyjne (LED); oprawione kryszta艂y piezoelektryczne    
Diody, inne ni偶 fotodiody lub diody elektroluminescencyjne (LED) 8541 10 00  
Tranzystory, inne ni偶 fototranzystory    
O wsp贸艂czynniku strat mniejszym ni偶 1聽W 8541 21 00  
Pozosta艂e 8541 29 00  
Tyrystory, diaki i triaki, inne ni偶 elementy 艣wiat艂oczu艂e 8541 30 00  
艢wiat艂oczu艂e elementy p贸艂przewodnikowe, w艂膮czaj膮c fotoogniwa, nawet zmontowane w modu艂y lub tworz膮ce panele; diody elektroluminescencyjne (LED)    
Diody elektroluminescencyjne (LED), w艂膮czaj膮c diody laserowe 8541 40 10  
Pozosta艂e 8541 40 90  
Pozosta艂e elementy p贸艂przewodnikowe 8541 50 00  
Oprawione kryszta艂y piezoelektryczne 8541 60 00  
Cz臋艣ci 8541 90 00  
85.42 Elektroniczne uk艂ady scalone    
Elektroniczne uk艂ady scalone    
Procesory i sterowniki, nawet po艂膮czone z pami臋ciami, przetwornikami, uk艂adami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i uk艂adami czasowymi lub innymi uk艂adami    
Towary wymienione w uwadze聽9聽b) 聽(3 i 4) do niniejszego dzia艂u    
Wielokomponentowe uk艂ady scalone (MCO) 8542 31 11  
Pozosta艂e 8542 31 19  
Pozosta艂e 8542 31 90  
Pami臋ci    
Towary wymienione w uwadze聽9聽b) 聽(3 i 4) do niniejszego dzia艂u    
Wielokomponentowe uk艂ady scalone (MCO) 8542 32 11  
Pozosta艂e 8542 32 19  
Pozosta艂e    
Pami臋ci dynamiczne (D-RAM)    
O pojemno艣ci nieprzekraczaj膮cej 512聽Mb 8542 32 31 (PCE)
O pojemno艣ci przekraczaj膮cej 512聽Mb 8542 32 39 (PCE)
Pami臋ci statyczne (S-RAM) w艂膮czaj膮c pami臋ci podr臋czne (cache-RAM) 8542 32 45 (PCE)
Pami臋ci sta艂e kasowalne promieniami ultrafioletowymi, programowalne (EPROM) 8542 32 55 (PCE)
Pami臋ci sta艂e kasowalne elektrycznie, programowalne (E虏PROM), w艂膮czaj膮c typu flash E虏PROM    
Flash E虏PROM    
O pojemno艣ci nieprzekraczaj膮cej 512聽Mb 8542 32 61 (PCE)
O pojemno艣ci przekraczaj膮cej 512聽Mb 8542 32 69 (PCE)
Pozosta艂e 8542 32 75 (PCE)
Pozosta艂e pami臋ci 8542 32 90  
Wzmacniacze    
Wielokomponentowe uk艂ady scalone (MCO) 8542 33 10  
Pozosta艂e 8542 33 90  
Pozosta艂e    
Towary wymienione w uwadze聽9聽b) (3 i 4) do niniejszego dzia艂u    
Wielokomponentowe uk艂ady scalone (MCO) 8542 39 11  
Pozosta艂e 8542 39 19  
Pozosta艂e 8542 39 90  
Cz臋艣ci 8542 90 00  
85.43 Maszyny i aparatura, elektryczne, posiadaj膮ce indywidualne funkcje, niewymienione ani niew艂膮czone gdzie indziej w niniejszym dziale    
Akceleratory cz膮stek 8543 10 00  
Generatory sygna艂贸w 8543 20 00  
Maszyny i aparatura do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy    
Maszyny do galwanotechniki i elektrolizy w rodzaju stosowanych wy艂膮cznie lub g艂贸wnie do produkcji obwod贸w drukowanych 8543 30 40  
Pozosta艂e 8543 30 70  
Pozosta艂e maszyny i aparatura    
Artyku艂y specjalnie zaprojektowane do pod艂膮czenia do aparatury lub przyrz膮d贸w telefonicznych, lub telegraficznych, lub do sieci telefonicznych lub telegraficznych 8543 70 01  
Wzmacniacze mikrofalowe 8543 70 02  
Bezprzewodowe urz膮dzenia na podczerwie艅 do zdalnego sterowania do konsoli do gier 8543 70 03  
Cyfrowe urz膮dzenia rejestruj膮ce dane lotu 8543 70 04  
Przeno艣ne elektroniczne czytniki, zasilane bateri膮, do nagrywania i odtwarzania tekstu, nieruchomych obraz贸w lub plik贸w audio 8543 70 05  
Cyfrowe urz膮dzenia do przetwarzania sygna艂u, zdolne do pod艂膮czenia do sieci przewodowej lub bezprzewodowej do miksowania d藕wi臋ku 8543 70 06  
Przeno艣ne interaktywne urz膮dzenia elektroniczne do nauki zaprojektowane g艂贸wnie dla dzieci 8543 70 07  
Maszyny do czyszczenia plazmy, kt贸re usuwaj膮 organiczne zanieczyszczenia z pr贸bek do mikroskop贸w elektronowych oraz uchwyt贸w do pr贸bek 8543 70 08  
Dotykowe urz膮dzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez mo偶liwo艣ci wy艣wietlania, do w艂膮czenia w urz膮dzenie posiadaj膮ce wy艣wietlacz, kt贸re dzia艂aj膮 poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wy艣wietlacza 8543 70 09  
Urz膮dzenia elektryczne z funkcjami t艂umaczenia lub s艂ownikowymi 8543 70 10  
Wzmacniacze antenowe 8543 70 30  
艁贸偶ka opalaj膮ce, lampy opalaj膮ce i podobne urz膮dzenia do opalania 8543 70 50 (PCE)
Zasilacze do ogrodze艅 elektrycznych 8543 70 60  
Papierosy elektroniczne 8543 70 70  
Pozosta艂e 8543 70 90  
Cz臋艣ci 8543 90 00  
85.44 Drut izolowany (w艂膮czaj膮c emaliowany lub anodyzowany), kable (w艂膮czaj膮c kabel koncentryczny) oraz pozosta艂e izolowane przewody elektryczne, nawet wyposa偶one w z艂膮cza; przewody z w艂贸kien optycznych, z艂o偶one z indywidualnie os艂oni臋tych w艂贸kien, nawet po艂膮czone z przewodnikami pr膮du elektrycznego lub wyposa偶one w z艂膮cza    
Drut nawojowy    
Miedziany    
Lakierowany lub emaliowany 8544 11 10  
Pozosta艂y 8544 11 90  
Pozosta艂y 8544 19 00  
Kabel koncentryczny i inne wsp贸艂osiowe przewody elektryczne 8544 20 00  
Wi膮zki przewod贸w zap艂onowych i inne wi膮zki przewod贸w, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach p艂ywaj膮cych 8544 30 00  
Pozosta艂e przewody elektryczne, do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 1000聽V    
Wyposa偶one w z艂膮cza    
W rodzaju stosowanych w telekomunikacji 8544 42 10  
Pozosta艂e 8544 42 90  
Pozosta艂e    
W rodzaju stosowanych w telekomunikacji, do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 80聽V 8544 49 20  
Pozosta艂e    
Druty i kable o 艣rednicy pojedynczego przewodu przekraczaj膮cej 0,51聽mm 8544 49 91  
Pozosta艂e    
Do napi臋膰 nieprzekraczaj膮cych 80聽V 8544 49 93  
Do napi臋膰 przekraczaj膮cych 80聽V, ale mniejszych ni偶 1聽000聽V 8544 49 95  
Do napi臋膰 1000聽V 8544 49 99  
Pozosta艂e przewody elektryczne, do napi臋膰 przekraczaj膮cych 1000聽V    
Z przewodami miedzianymi 8544 60 10  
Z innymi przewodami 8544 60 90  
Kable 艣wiat艂owodowe 8544 70 00  
85.45 Elektrody w臋glowe, szczotki w臋glowe, w臋gle do lamp, w臋giel do baterii oraz inne artyku艂y z grafitu lub innego rodzaju w臋gla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice    
Elektrody    
W rodzaju stosowanych w piecach 8545 11 00  
Pozosta艂e 8545 19 00  
Szczotki 8545 20 00  
Pozosta艂e    
Rezystory grzejne 8545 90 10  
Pozosta艂e 8545 90 90  
85.46 Izolatory elektryczne z dowolnego materia艂u    
Szklane 8546 10 00  
Ceramiczne 8546 20 00  
Pozosta艂e    
Z tworzyw sztucznych 8546 90 10  
Pozosta艂e 8546 90 90  
85.47 Osprz臋t izolacyjny do maszyn, urz膮dze艅 lub sprz臋tu elektrycznego, b臋d膮cy ca艂kowicie osprz臋tem z materia艂u izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przyk艂ad gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wy艂膮cznie do cel贸w monta偶owych, inne ni偶 izolatory obj臋te pozycj膮聽8546; elektryczne rurki kablowe oraz ich po艂膮czenia, z metali nieszlachetnych, wy艂o偶one materia艂em izolacyjnym    
Osprz臋t izolacyjny z ceramiki 8547 10 00  
Osprz臋t izolacyjny z tworzyw sztucznych 8547 20 00  
Pozosta艂e 8547 90 00  
85.48 Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulator贸w elektrycznych; zu偶yte ogniwa galwaniczne, zu偶yte baterie galwaniczne i zu偶yte akumulatory elektryczne; elektryczne cz臋艣ci maszyn lub urz膮dze艅, niewymienione ani niew艂膮czone gdzie indziej w niniejszym dziale    
Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulator贸w elektrycznych; zu偶yte ogniwa galwaniczne, zu偶yte baterie galwaniczne i zu偶yte akumulatory elektryczne    
Zu偶yte ogniwa galwaniczne, zu偶yte baterie galwaniczne 8548 10 10 (PCE)
Zu偶yte akumulatory elektryczne    
Akumulatory kwasowo-o艂owiowe 8548 10 21  
Pozosta艂e 8548 10 29  
Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulator贸w elektrycznych    
Zawieraj膮ce o艂贸w 8548 10 91  
Pozosta艂e 8548 10 99  
Pozosta艂e    
Pami臋ci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety D-RAM i modu艂y 8548 90 20  
Modu艂y pod艣wietlaj膮ce z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), kt贸re s膮 藕r贸d艂ami 艣wiat艂a sk艂adaj膮cymi si臋 z jednej lub wi臋cej diod LED i z jednego lub wi臋cej z艂膮czy i s膮 montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym pod艂o偶u, oraz innych biernych komponent贸w, nawet po艂膮czonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczaj膮cymi, oraz wykorzystywane jako o艣wietlenie pod艣wietle艅 do wy艣wietlaczy ciek艂okrystalicznych (LCD) 8548 90 30  
Pozosta艂e 8548 90 90  


Copyright 漏 Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.