CN8 / NC8 - 2021 02 CN8 / NC8 - 2021 - CS 04

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 3
RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

03.01 Živé ryby    
Okrasné ryby    
Sladkovodní 0301 11 00  
Ostatní 0301 19 00  
Ostatní živé ryby    
Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster 0301 91 10  
Ostatní 0301 91 90  
Úhoři (Anguilla spp.)    
O délce menší než 12 cm 0301 92 10  
O délce 12 cm nebo větší, avšak menší než 20 cm 0301 92 30  
O délce 20 cm nebo větší 0301 92 90  
Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0301 93 00  
Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)    
Tuňák obecný (Thunnus thynnus) 0301 94 10  
Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) 0301 94 90  
Tuňák australský (Thunnus maccoyii) 0301 95 00  
Ostatní    
Sladkovodní    
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0301 99 11  
Ostatní 0301 99 17  
Ostatní 0301 99 85  
03.02 Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304    
Lososovití, kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster 0302 11 10  
Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg 0302 11 20  
Ostatní 0302 11 80  
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) 0302 13 00  
Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0302 14 00  
Ostatní 0302 19 00  
Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Platýs (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) 0302 21 10  
Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) 0302 21 30  
Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) 0302 21 90  
Platýs velký (Pleuronectes platessa) 0302 22 00  
Jazyky (Solea spp.) 0302 23 00  
Pakambala velká (Psetta maxima) 0302 24 00  
Ostatní    
Pakambaly (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10  
Ostatní 0302 29 80  
Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 31 10  
Ostatní 0302 31 90  
Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 32 10  
Ostatní 0302 32 90  
Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 33 10  
Ostatní 0302 33 90  
Tuňák velkooký (Thunnus obesus)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 34 10  
Ostatní 0302 34 90  
Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)    
Tuňák obecný (Thunnus thynnus)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 35 11  
Ostatní 0302 35 19  
Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 35 91  
Ostatní 0302 35 99  
Tuňák australský (Thunnus maccoyii)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 36 10  
Ostatní 0302 36 90  
Ostatní    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 39 20  
Ostatní 0302 39 80  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae), kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0302 41 00  
Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) 0302 42 00  
Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)    
Sardinka obecná (Sardina pilchardus) 0302 43 10  
Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) 0302 43 30  
Šprot obecný (Sprattus sprattus) 0302 43 90  
Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0302 44 00  
Kranasi (Trachurus spp.)    
Kranas obecný (Trachurus trachurus) 0302 45 10  
Kranas Murphyho (Trachurus murphyi) 0302 45 30  
Ostatní 0302 45 90  
Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) 0302 46 00  
Mečoun obecný (Xiphias gladius) 0302 47 00  
Ostatní    
Tuňák východní (Euthynnus affinis)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 49 11  
Ostatní 0302 49 19  
Ostatní 0302 49 90  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Druhu Gadus morhua 0302 51 10  
Ostatní 0302 51 90  
Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) 0302 52 00  
Treska tmavá (Pollachius virens) 0302 53 00  
Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Rodu Merluccius    
Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) 0302 54 11  
Štikozubec novozélandský (Merluccius australis) 0302 54 15  
Ostatní 0302 54 19  
Rodu Urophycis 0302 54 90  
Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 0302 55 00  
Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis) 0302 56 00  
Ostatní    
Treska polární (Boreogadus saida) 0302 59 10  
Treska bezvousá (Merlangius merlangus) 0302 59 20  
Treska sajda (Pollachius pollachius) 0302 59 30  
Mníci (Molva spp.) 0302 59 40  
Ostatní 0302 59 90  
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Tilápie (Oreochromis spp.) 0302 71 00  
Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0302 72 00  
Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0302 73 00  
Úhoři (Anguilla spp.) 0302 74 00  
Ostatní 0302 79 00  
Ostatní ryby, kromě jedlých rybích drobů položek 030291 až 030299    
Žraloci    
Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus 0302 81 15  
Žralok nosatý (Lamna nasus) 0302 81 30  
Žralok modravý (Prionace glauca) 0302 81 40  
Ostatní 0302 81 80  
Rejnokovití (Rajidae) 0302 82 00  
Zubatky (Dissostichus spp.) 0302 83 00  
Mořčáci (Dicentrarchus spp.)    
Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) 0302 84 10  
Ostatní 0302 84 90  
Mořanovití (Sparidae)    
Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus 0302 85 10  
Mořan zlatý (Sparus aurata) 0302 85 30  
Ostatní 0302 85 90  
Ostatní    
Sladkovodní ryby 0302 89 10  
Ostatní    
Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 030233 a jiné než tuňák východní (Euthynnus affinis) položky 030249    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0302 89 21  
Ostatní 0302 89 29  
Okouníci (Sebastes spp.)    
Druhu Sebastes marinus 0302 89 31  
Ostatní 0302 89 39  
Pražmy (Brama spp.) 0302 89 40  
Ďasi (Lophius spp.) 0302 89 50  
Hruj černá (Genypterus blacodes) 0302 89 60  
Ostatní 0302 89 90  
Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby    
Játra, jikry a mlíčí 0302 91 00  
Žraločí ploutve 0302 92 00  
Ostatní 0302 99 00  
03.03 Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304    
Lososovití, kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Losos nerka (Oncorhynchus nerka) 0303 11 00  
Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) 0303 12 00  
Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0303 13 00  
Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster 0303 14 10  
Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg 0303 14 20  
Ostatní 0303 14 90  
Ostatní 0303 19 00  
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Tilápie (Oreochromis spp.) 0303 23 00  
Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303 24 00  
Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0303 25 00  
Úhoři (Anguilla spp.) 0303 26 00  
Ostatní 0303 29 00  
Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 31 10  
Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) 0303 31 30  
Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) 0303 31 90  
Platýs velký (Pleuronectes platessa) 0303 32 00  
Jazyky (Solea spp.) 0303 33 00  
Pakambala velká (Psetta maxima) 0303 34 00  
Ostatní    
Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) 0303 39 10  
Ryby rodu Rhombosolea 0303 39 30  
Ryby druhu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezelandiae 0303 39 50  
Ostatní 0303 39 85  
Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 41 10  
Ostatní 0303 41 90  
Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 42 20  
Ostatní 0303 42 90  
Tuňák pruhovaný (bonito)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 43 10  
Ostatní 0303 43 90  
Tuňák velkooký (Thunnus obesus)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 44 10  
Ostatní 0303 44 90  
Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)    
Tuňák obecný (Thunnus thynnus)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 45 12  
Ostatní 0303 45 18  
Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 45 91  
Ostatní 0303 45 99  
Tuňák australský (Thunnus maccoyii)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 46 10  
Ostatní 0303 46 90  
Ostatní    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 49 20  
Ostatní 0303 49 85  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae), kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0303 51 00  
Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)    
Sardinka obecná (Sardina pilchardus) 0303 53 10  
Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) 0303 53 30  
Šprot obecný (Sprattus sprattus) 0303 53 90  
Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)    
Druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus 0303 54 10  
Druhu Scomber australasicus 0303 54 90  
Kranasi (Trachurus spp.)    
Kranas obecný (Trachurus trachurus) 0303 55 10  
Kranas Murphyho (Trachurus murphyi) 0303 55 30  
Ostatní 0303 55 90  
Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) 0303 56 00  
Mečoun obecný (Xiphias gladius) 0303 57 00  
Ostatní    
Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) 0303 59 10  
Tuňák východní (Euthynnus affinis)    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 59 21  
Ostatní 0303 59 29  
Ostatní 0303 59 90  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Druhu Gadus morhua 0303 63 10  
Druhu Gadus ogac 0303 63 30  
Druhu Gadus macrocephalus 0303 63 90  
Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) 0303 64 00  
Treska tmavá (Pollachius virens) 0303 65 00  
Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Rodu Merluccius    
Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) 0303 66 11  
Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) 0303 66 12  
Štikozubec novozélandský (Merluccius australis) 0303 66 13  
Ostatní 0303 66 19  
Rodu Urophycis 0303 66 90  
Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 0303 67 00  
Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis)    
Treska modravá (Micromesistius poutassou) 0303 68 10  
Treska jižní (Micromesistius australis) 0303 68 90  
Ostatní    
Treska polární (Boreogadus saida) 0303 69 10  
Treska bezvousá (Merlangius merlangus) 0303 69 30  
Treska sajda (Pollachius pollachius) 0303 69 50  
Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) 0303 69 70  
Mníci (Molva spp.) 0303 69 80  
Ostatní 0303 69 90  
Ostatní ryby, kromě jedlých rybích drobů položek 030391 až 030399    
Žraloci    
Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus 0303 81 15  
Žralok nosatý (Lamna nasus) 0303 81 30  
Žralok modravý (Prionace glauca) 0303 81 40  
Ostatní 0303 81 90  
Rejnokovití (Rajidae) 0303 82 00  
Zubatky (Dissostichus spp.) 0303 83 00  
Mořčáci (Dicentrarchus spp.)    
Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) 0303 84 10  
Ostatní 0303 84 90  
Ostatní    
Sladkovodní ryby 0303 89 10  
Ostatní    
Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 030343 a jiné než tuňák východní (Euthynnus affinis) položky 030359    
Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 0303 89 21  
Ostatní 0303 89 29  
Okouníci (Sebastes spp.)    
Druhu Sebastes marinus 0303 89 31  
Ostatní 0303 89 39  
Ryby druhu Orcynopsis unicolor 0303 89 40  
Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus 0303 89 50  
Mořan zlatý (Sparus aurata) 0303 89 55  
Pražmy (Brama spp.) 0303 89 60  
Ďasi (Lophius spp.) 0303 89 65  
Hruj černá (Genypterus blacodes) 0303 89 70  
Ostatní 0303 89 90  
Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby    
Játra, jikry a mlíčí    
Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu 0303 91 10  
Ostatní 0303 91 90  
Žraločí ploutve 0303 92 00  
Ostatní 0303 99 00  
03.04 Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovitých (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)    
Tilápie (Oreochromis spp.) 0304 31 00  
Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 32 00  
Robalo nilský (Lates niloticus) 0304 33 00  
Ostatní 0304 39 00  
Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních ryb    
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0304 41 00  
Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g 0304 42 10  
Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster 0304 42 50  
Ostatní 0304 42 90  
Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) 0304 43 00  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida) 0304 44 10  
Treska tmavá (Pollachius virens) 0304 44 30  
Ostatní 0304 44 90  
Mečoun obecný (Xiphias gladius) 0304 45 00  
Zubatky (Dissostichus spp.) 0304 46 00  
Žraloci    
Ostroun obecný (Squalus acanthias)a máčky rodu Scyliorhinus 0304 47 10  
Žralok nosatý (Lamna nasus) 0304 47 20  
Žralok modravý (Prionace glauca) 0304 47 30  
Ostatní 0304 47 90  
Rejnokovití (Rajidae) 0304 48 00  
Ostatní    
Sladkovodní ryby 0304 49 10  
Ostatní    
Okouníci (Sebastes spp.) 0304 49 50  
Ostatní 0304 49 90  
Ostatní, čerstvé nebo chlazené    
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) 0304 51 00  
Lososovití 0304 52 00  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae 0304 53 00  
Mečoun obecný (Xiphias gladius) 0304 54 00  
Zubatky (Dissostichus spp.) 0304 55 00  
Žraloci    
Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus 0304 56 10  
Žralok nosatý (Lamna nasus) 0304 56 20  
Žralok modravý (Prionace glauca) 0304 56 30  
Ostatní 0304 56 90  
Rejnokovití (Rajidae) 0304 57 00  
Ostatní    
Sladkovodní ryby 0304 59 10  
Ostatní    
Řezy ze sleďů 0304 59 50  
Ostatní 0304 59 90  
Zmrazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovitých (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)    
Tilápie (Oreochromis spp.) 0304 61 00  
Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 62 00  
Robalo nilský (Lates niloticus) 0304 63 00  
Ostatní 0304 69 00  
Zmrazené filé z ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Druhu Gadus macrocephalus 0304 71 10  
Ostatní 0304 71 90  
Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) 0304 72 00  
Treska tmavá (Pollachius virens) 0304 73 00  
Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Rodu Merluccius    
Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) 0304 74 11  
Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) 0304 74 15  
Ostatní 0304 74 19  
Rodu Urophycis 0304 74 90  
Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 0304 75 00  
Ostatní    
Treska polární (Boreogadus saida) 0304 79 10  
Treska bezvousá (Merlangius merlangus) 0304 79 30  
Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) 0304 79 50  
Mníci (Molva spp.) 0304 79 80  
Ostatní 0304 79 90  
Zmrazené filé z ostatních ryb    
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0304 81 00  
Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g 0304 82 10  
Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster 0304 82 50  
Ostatní 0304 82 90  
Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)    
Platýs velký (Pleuronectes platessa) 0304 83 10  
Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) 0304 83 30  
Pakambaly (Lepidorhombus spp.) 0304 83 50  
Ostatní 0304 83 90  
Mečoun obecný (Xiphias gladius) 0304 84 00  
Zubatky (Dissostichus spp.) 0304 85 00  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 86 00  
Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 0304 87 00  
Žraloci, rejnokovití (Rajidae)    
Žraloci    
Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus 0304 88 11  
Žralok nosatý (Lamna nasus) 0304 88 15  
Žralok modravý (Prionace glauca) 0304 88 18  
Ostatní 0304 88 19  
Rejnokovití (Rajidae) 0304 88 90  
Ostatní    
Sladkovodní ryby 0304 89 10  
Ostatní    
Okouníci (Sebastes spp.)    
Druhu Sebastes marinus 0304 89 21  
Ostatní 0304 89 29  
Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 03048700 0304 89 30  
Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a ryby druhu Orcynopsis unicolor    
Makrela druhu Scomber australasicus 0304 89 41  
Ostatní 0304 89 49  
Ďasi (Lophius spp.) 0304 89 60  
Ostatní 0304 89 90  
Ostatní, zmrazené    
Mečoun obecný (Xiphias gladius) 0304 91 00  
Zubatky (Dissostichus spp.) 0304 92 00  
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)    
Surimi 0304 93 10  
Ostatní 0304 93 90  
Treska pestrá (Theragra chalcogramma)    
Surimi 0304 94 10  
Ostatní 0304 94 90  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma)    
Surimi 0304 95 10  
Ostatní    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)    
Treska druhu Gadus macrocephalus 0304 95 21  
Treska druhu Gadus morhua 0304 95 25  
Ostatní 0304 95 29  
Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) 0304 95 30  
Treska tmavá (Pollachius virens) 0304 95 40  
Rodu Merluccius 0304 95 50  
Treska modravá (Micromesistius poutassou) 0304 95 60  
Ostatní 0304 95 90  
Žraloci    
Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus 0304 96 10  
Žralok nosatý (Lamna nasus) 0304 96 20  
Žralok modravý (Prionace glauca) 0304 96 30  
Ostatní 0304 96 90  
Rejnokovití (Rajidae) 0304 97 00  
Ostatní    
Surimi 0304 99 10  
Ostatní    
Sladkovodní ryby 0304 99 21  
Ostatní    
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 99 23  
Okouníci (Sebastes spp.) 0304 99 29  
Pakambaly (Lepidorhombus spp.) 0304 99 55  
Pražmy (Brama spp.) 0304 99 61  
Ďasi (Lophius spp.) 0304 99 65  
Ostatní 0304 99 99  
03.05 Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání    
Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání 0305 10 00  
Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu 0305 20 00  
Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené    
Tilápie (Oreochromisspp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) 0305 31 00  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)    
Treska druhu Gadus macrocephalus 0305 32 11  
Ostatní 0305 32 19  
Ostatní 0305 32 90  
Ostatní    
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu 0305 39 10  
Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), solený nebo ve slaném nálevu 0305 39 50  
Ostatní 0305 39 90  
Uzené ryby, včetně filé, kromě jedlých rybích drobů    
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0305 41 00  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 42 00  
Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) 0305 43 00  
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)    
Úhoři (Anguilla spp.) 0305 44 10  
Ostatní 0305 44 90  
Ostatní    
Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) 0305 49 10  
Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) 0305 49 20  
Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0305 49 30  
Ostatní 0305 49 80  
Sušené ryby, kromě jedlých rybích drobů, též solené, ne však uzené    
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Sušená, nesolená 0305 51 10  
Sušená, solená 0305 51 90  
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) 0305 52 00  
Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Treska polární (Boreogadus saida) 0305 53 10  
Ostatní 0305 53 90  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae)    
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 54 30  
Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) 0305 54 50  
Ostatní 0305 54 90  
Ostatní    
Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) 0305 59 70  
Ostatní 0305 59 85  
Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu, kromě jedlých rybích drobů    
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 61 00  
Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0305 62 00  
Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) 0305 63 00  
Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) 0305 64 00  
Ostatní    
Treska polární (Boreogadus saida) 0305 69 10  
Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) 0305 69 30  
Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) 0305 69 50  
Ostatní 0305 69 80  
Rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby    
Žraločí ploutve 0305 71 00  
Rybí hlavy, ocasy a vzduchové měchýře 0305 72 00  
Ostatní 0305 79 00  
03.06 Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání    
Zmrazení    
Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)    
Langustí ocásky 0306 11 10  
Ostatní 0306 11 90  
Humři (Homarus spp.)    
Celí 0306 12 10  
Ostatní 0306 12 90  
Krabi    
Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus a rodu Chionoecetes 0306 14 10  
Krab německý (Cancer pagurus) 0306 14 30  
Ostatní 0306 14 90  
Humr severský (Nephrops norvegicus) 0306 15 00  
Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Garnát obecný (Crangon crangon) 0306 16 91  
Ostatní 0306 16 99  
Ostatní krevety a garnáti    
Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) 0306 17 91  
Garnely rodu Penaeus 0306 17 92  
Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus 0306 17 93  
Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon 0306 17 94  
Ostatní 0306 17 99  
Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání    
Sladkovodní raci 0306 19 10  
Ostatní 0306 19 90  
Živí, čerství nebo chlazení    
Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 31 00  
Humři (Homarus spp.)    
Živí 0306 32 10  
Ostatní    
Celí 0306 32 91  
Ostatní 0306 32 99  
Krabi    
Krab německý (Cancer pagurus) 0306 33 10  
Ostatní 0306 33 90  
Humr severský (Nephrops norvegicus) 0306 34 00  
Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Garnát obecný (Crangon crangon)    
Čerstvý nebo chlazený 0306 35 10  
Ostatní 0306 35 50  
Ostatní 0306 35 90  
Ostatní krevety a garnáti    
Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus 0306 36 10  
Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon 0306 36 50  
Ostatní 0306 36 90  
Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání    
Sladkovodní raci 0306 39 10  
Ostatní 0306 39 90  
Ostatní    
Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 91 00  
Humři (Homarus spp.)    
Celí 0306 92 10  
Ostatní 0306 92 90  
Krabi    
Krab německý (Cancer pagurus) 0306 93 10  
Ostatní 0306 93 90  
Humr severský (Nephrops norvegicus) 0306 94 00  
Krevety a garnáti    
Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Garnát obecný (Crangon crangon)    
Vařený ve vodě nebo v páře 0306 95 11  
Ostatní 0306 95 19  
Garnáti rodu Pandalus 0306 95 20  
Ostatní krevety a garnáti    
Krevety čeledi Pandalidae jiné než rodu Pandalus 0306 95 30  
Garnáti rodu Crangon jiné než Crangon crangon 0306 95 40  
Ostatní 0306 95 90  
Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání    
Sladkovodní raci 0306 99 10  
Ostatní 0306 99 90  
03.07 Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání    
Ústřice    
Živé, čerstvé nebo chlazené    
Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 40 g, včetně lastury 0307 11 10  
Ostatní 0307 11 90  
Zmrazené 0307 12 00  
Ostatní 0307 19 00  
Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten    
Živé, čerstvé nebo chlazené 0307 21 00  
Zmrazené    
Hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) 0307 22 10  
Ostatní 0307 22 90  
Ostatní 0307 29 00  
Slávky (Mytilus spp., Perna spp.)    
Živé, čerstvé nebo chlazené    
Mytilus spp. 0307 31 10  
Perna spp. 0307 31 90  
Zmrazené    
Mytilus spp. 0307 32 10  
Perna spp. 0307 32 90  
Ostatní    
Mytilus spp. 0307 39 20  
Perna spp. 0307 39 80  
Sépie a olihně    
Živé, čerstvé nebo chlazené    
Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0307 42 10  
Loligo spp. 0307 42 20  
Olihně (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 42 30  
Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) 0307 42 40  
Ostatní 0307 42 90  
Zmrazené    
Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)    
Sepiola spp.    
Sépie malá (Sepiola rondeleti) 0307 43 21  
Ostatní 0307 43 25  
Sepia officinalis, Rossia macrosoma 0307 43 29  
Loligo spp.    
Loligo vulgaris 0307 43 31  
Loligo pealei 0307 43 33  
Loligo gahi 0307 43 35  
Ostatní 0307 43 38  
Ommastrephes spp. jiné než Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 43 91  
Illex spp. 0307 43 92  
Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 43 95  
Ostatní 0307 43 99  
Ostatní    
Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. 0307 49 20  
Loligo spp. 0307 49 40  
Ommastrephes spp. jiné než Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 49 50  
Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 49 60  
Ostatní 0307 49 80  
Chobotnice (Octopus spp.)    
Živé, čerstvé nebo chlazené 0307 51 00  
Zmrazené 0307 52 00  
Ostatní 0307 59 00  
Hlemýždi, jiní než mořští plži 0307 60 00  
Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae)    
Živí, čerství nebo chlazení 0307 71 00  
Zmrazení    
Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazení 0307 72 10  
Ostatní 0307 72 90  
Ostatní 0307 79 00  
Ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.)    
Živé, čerstvé nebo chlazené ušně (Haliotis spp.) 0307 81 00  
Živí, čerství nebo chlazení křídlatci (Strombus spp.) 0307 82 00  
Zmrazené ušně (Haliotis spp.) 0307 83 00  
Zmrazení křídlatci (Strombus spp.) 0307 84 00  
Ostatní ušně (Haliotis spp.) 0307 87 00  
Ostatní křídlatci (Strombus spp.) 0307 88 00  
Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet způsobilých k lidskému požívání    
Živí, čerství nebo chlazení 0307 91 00  
Zmrazení 0307 92 00  
Ostatní 0307 99 00  
03.08 Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání    
Sumýši (Stichopus japonicus, Holothuroidea)    
Živí, čerství nebo chlazení 0308 11 00  
Zmrazení 0308 12 00  
Ostatní 0308 19 00  
Ježovky (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)    
Živé, čerstvé nebo chlazené 0308 21 00  
Zmrazené 0308 22 00  
Ostatní 0308 29 00  
Medúzy (Rhopilema spp.)    
Zmrazené 0308 30 50  
Ostatní 0308 30 80  
Ostatní    
Živí, čerství nebo chlazení 0308 90 10  
Zmrazení 0308 90 50  
Ostatní 0308 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.