CN8 / NC8 - 2021 04 CN8 / NC8 - 2021 - CS 06

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 5
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

05.01 Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů 0501 00 00  
05.02 Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů    
Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů 0502 10 00  
Ostatní 0502 90 00  
05.04 Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené 0504 00 00  
05.05 Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí    
Peří používané k vycpávání; prachové peří    
Surové 0505 10 10  
Ostatní 0505 10 90  
Ostatní 0505 90 00  
05.06 Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů    
Ossein a kosti upravené kyselinou 0506 10 00  
Ostatní 0506 90 00  
05.07 Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů    
Slonovina; prach a odpad ze slonoviny 0507 10 00  
Ostatní 0507 90 00  
05.08 Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů    
Korál červený (Corallium rubrum) 0508 00 10 New  
Ostatní 0508 00 90 New  
05.10 Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované 0510 00 00  
05.11 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání    
Býčí sperma 0511 10 00 (PCE)
Ostatní    
Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3    
Odpad z ryb 0511 91 10  
Ostatní 0511 91 90  
Ostatní    
Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek 0511 99 10  
Přírodní houby živočišného původu    
Surové 0511 99 31  
Ostatní 0511 99 39  
Ostatní 0511 99 85  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.