CN8 / NC8 - 2021 25 CN8 / NC8 - 2021 - CS 27

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 26
RUDY KOVĹ®, STRUSKY A POPELY

26.01 Ĺ˝eleznĂ© rudy a koncentráty, vÄŤetnÄ› kyzovĂ˝ch vĂ˝praĹľkĹŻ (vĂ˝palkĹŻ)    
Ĺ˝eleznĂ© rudy a koncentráty, jinĂ© neĹľ kyzovĂ© vĂ˝praĹľky (vĂ˝palky)    
NeaglomerovanĂ© 2601 11 00  
AglomerovanĂ© 2601 12 00  
KyzovĂ© vĂ˝praĹľky (vĂ˝palky) 2601 20 00  
26.02 ManganovĂ© rudy a koncentráty, vÄŤetnÄ› ĹľelezonosnĂ˝ch manganovĂ˝ch rud a koncentrátĹŻ o obsahu manganu 20 % hmotnostnĂ­ch nebo vĂ­ce, poÄŤĂ­táno v sušinÄ› 2602 00 00  
26.03 MÄ›dÄ›nĂ© rudy a koncentráty 2603 00 00  
26.04 NiklovĂ© rudy a koncentráty 2604 00 00  
26.05 KobaltovĂ© rudy a koncentráty 2605 00 00  
26.06 HlinĂ­kovĂ© rudy a koncentráty 2606 00 00  
26.07 OlovnatĂ© rudy a koncentráty 2607 00 00  
26.08 ZinkovĂ© rudy a koncentráty 2608 00 00  
26.09 CĂ­novĂ© rudy a koncentráty 2609 00 00  
26.10 ChromovĂ© rudy a koncentráty 2610 00 00  
26.11 WolframovĂ© rudy a koncentráty 2611 00 00  
26.12 UranovĂ© nebo thoriovĂ© rudy a koncentráty    
UranovĂ© rudy a koncentráty    
UranovĂ© rudy a smolinec a jejich koncentráty, o obsahu uranu vyšším neĹľ 5 % hmotnostnĂ­ch (Euratom) 2612 10 10  
OstatnĂ­ 2612 10 90  
ThoriovĂ© rudy a koncentráty    
Monazit; urano-thorianit a ostatnĂ­ thoriovĂ© rudy a koncentráty, o obsahu thoria vyšším neĹľ 20 % hmotnostnĂ­ch (Euratom) 2612 20 10  
OstatnĂ­ 2612 20 90  
26.13 MolybdenovĂ© rudy a koncentráty    
PraĹľenĂ© 2613 10 00  
OstatnĂ­ 2613 90 00  
26.14 TitanovĂ© rudy a koncentráty 2614 00 00  
26.15 NiobovĂ©, tantalovĂ©, vanadovĂ© a zirkonovĂ© rudy a koncentráty    
ZirkonovĂ© rudy a koncentráty 2615 10 00  
OstatnĂ­ 2615 90 00  
26.16 Rudy drahĂ˝ch kovĹŻ a koncentráty    
StříbrnĂ© rudy a koncentráty 2616 10 00  
OstatnĂ­ 2616 90 00  
26.17 OstatnĂ­ rudy a koncentráty    
AntimonovĂ© rudy a koncentráty 2617 10 00  
OstatnĂ­ 2617 90 00  
26.18 Granulovaná struska (struskovĂ˝ pĂ­sek) z vĂ˝roby Ĺľeleza nebo oceli 2618 00 00  
26.19 Struska, zpÄ›nÄ›ná struska (jiná neĹľ granulovaná struska), okuje a jinĂ© odpady z vĂ˝roby Ĺľeleza nebo oceli    
Odpad vhodnĂ˝ k rekuperaci Ĺľeleza nebo manganu 2619 00 20  
OstatnĂ­ 2619 00 90  
26.20 Struska, popel a zbytky (jinĂ© neĹľ z vĂ˝roby Ĺľeleza nebo oceli) obsahujĂ­cĂ­ kovy, arsen nebo jejich slouÄŤeniny    
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na zinek    
TvrdĂ˝ zinek 2620 11 00  
OstatnĂ­ 2620 19 00  
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na olovo    
Kaly olovnatĂ©ho benzinu a kaly olovnatĂ˝ch antidetonaÄŤnĂ­ch slouÄŤenin 2620 21 00  
OstatnĂ­ 2620 29 00  
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na měď 2620 30 00  
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na hlinĂ­k 2620 40 00  
ObsahujĂ­cĂ­ arsen, rtuĹĄ, thallium nebo jejich smÄ›si, používanĂ© k zĂ­skánĂ­ arsenu nebo tÄ›chto kovĹŻ nebo k vĂ˝robÄ› jejich chemickĂ˝ch slouÄŤenin 2620 60 00  
OstatnĂ­    
ObsahujĂ­cĂ­ antimon, berylium, kadmium, chrom nebo jejich smÄ›si 2620 91 00  
OstatnĂ­    
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na nikl 2620 99 10  
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na niob a tantal 2620 99 20  
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na cĂ­n 2620 99 40  
ObsahujĂ­cĂ­ zejmĂ©na titan 2620 99 60  
OstatnĂ­ 2620 99 95  
26.21 OstatnĂ­ strusky a popely, vÄŤetnÄ› popela z moĹ™skĂ˝ch Ĺ™as (kelp); popel a zbytky ze spalovánĂ­ komunálnĂ­ho odpadu    
Popel a zbytky ze spalovánĂ­ komunálnĂ­ho odpadu 2621 10 00  
OstatnĂ­ 2621 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.