CN8 / NC8 - 2021 33 CN8 / NC8 - 2021 - CS 35

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 34
MÝDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY, PRACÍ PROSTŘEDKY, MAZACÍ PROSTŘEDKY, UMĚLÉ VOSKY, PŘIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTICÍ NEBO CÍDICÍ PŘÍPRAVKY, SVÍČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACÍ PASTY, „DENTÁLNÍ VOSKY“ A DENTÁLNÍ PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÁDRY

34.01 Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem    
Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem    
Pro toaletní účely (včetně medicinálních výrobků) 3401 11 00  
Ostatní 3401 19 00  
Mýdlo v ostatních formách    
Vločky, šupinky, granule nebo prášek 3401 20 10  
Ostatní 3401 20 90  
Organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo 3401 30 00  
34.02 Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401    
Organické povrchově aktivní prostředky, též upravené pro drobný prodej    
Anionaktivní    
Vodné roztoky obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních alkyloxidi(benzensulfonátu) sodného 3402 11 10  
Ostatní 3402 11 90  
Kationaktivní 3402 12 00  
Neionogenní 3402 13 00  
Ostatní 3402 19 00  
Přípravky upravené pro drobný prodej    
Povrchově aktivní přípravky 3402 20 20  
Prací prostředky a čisticí prostředky 3402 20 90  
Ostatní    
Povrchově aktivní přípravky 3402 90 10  
Prací prostředky a čisticí prostředky 3402 90 90  
34.03 Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů    
Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů    
Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů 3403 11 00  
Ostatní    
Obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, které nejsou považovány za základní složku 3403 19 10  
Maziva s obsahem uhlíku pocházejícího z biomasy ve výši nejméně 25 % hmotnostních, která jsou biologicky rozložitelná na úrovni nejméně 60 % 3403 19 20  
Ostatní 3403 19 80  
Ostatní    
Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů 3403 91 00  
Ostatní 3403 99 00  
34.04 Umělé vosky a připravené vosky    
Z poly(oxyethylenu) (polyethylenglykolu) 3404 20 00  
Ostatní 3404 90 00  
34.05 Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov, cídicí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky), kromě vosků čísla 3404    
Leštidla, krémy a podobné přípravky na obuv nebo useň 3405 10 00  
Leštidla, krémy a podobné přípravky pro údržbu dřevěného nábytku, podlah nebo jiných výrobků ze dřeva 3405 20 00  
Leštidla a podobné přípravky na karoserie, jiné než leštidla na kovy 3405 30 00  
Cídicí pasty a prášky a jiné cídicí přípravky 3405 40 00  
Ostatní    
Leštidla na kovy 3405 90 10  
Ostatní 3405 90 90  
34.06 Svíčky, svíce a podobné výrobky 3406 00 00  
34.07 Modelovací pasty, včetně past upravených pro zábavu dětí; přípravky známé jako „dentální vosk“ nebo jako „dentální otiskovací směsi“, upravené v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; ostatní přípravky na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého) používané v zubním lékařství 3407 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.