CN8 / NC8 - 2021 36 CN8 / NC8 - 2021 - CS 38

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 37
FOTOGRAFICKÉ NEBO KINEMATOGRAFICKÉ ZBOŽÍ

37.01 FotografickĂ© desky a plochĂ© filmy, citlivĂ©, neexponovanĂ©, z jakĂ©hokoliv materiálu jinĂ©ho neĹľ z papĂ­ru, kartĂłnu, lepenky nebo textiliĂ­; plochĂ© filmy pro okamĹľitou fotografii, citlivĂ©, neexponovanĂ©, tĂ©Ĺľ v kazetách    
Pro rentgen 3701 10 00 (MTK)
Filmy pro okamĹľitou fotografii 3701 20 00 (PCE)
Ostatní desky a filmy, s kteroukoliv stranou převyšující 255 mm 3701 30 00 (MTK)
OstatnĂ­    
Pro barevnou fotografii (polychromnĂ­) 3701 91 00  
OstatnĂ­ 3701 99 00  
37.02 FotografickĂ© filmy ve svitcĂ­ch, citlivĂ©, neexponovanĂ©, z jakĂ©hokoliv materiálu jinĂ©ho neĹľ z papĂ­ru, kartĂłnu, lepenky nebo textiliĂ­; filmy pro okamĹľitou fotografii ve svitcĂ­ch, citlivĂ©, neexponovanĂ©    
Pro rentgen 3702 10 00 (MTK)
OstatnĂ­ filmy, neperforovanĂ©, o šířce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 105 mm    
Pro barevnou fotografii (polychromnĂ­)    
Barevné negativní filmy: - o šířce 75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 105 mm a - o délce 100 m nebo většípro výrobu kazetových filmů (filmpaků) pro okamžitou fotografii 3702 31 91 (MTR)
OstatnĂ­ 3702 31 97 (MTR)
OstatnĂ­, s emulzĂ­ halogenidĹŻ stříbra    
O šířce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 35 mm    
Mikrofilmy; filmy pro grafickĂ© umÄ›nĂ­ 3702 32 10  
OstatnĂ­ 3702 32 20  
O šířce pĹ™evyšujĂ­cĂ­ 35 mm 3702 32 85  
OstatnĂ­ 3702 39 00  
OstatnĂ­ filmy, neperforovanĂ©, o šířce pĹ™evyšujĂ­cĂ­ 105 mm    
O šířce převyšující 610 mm a o délce převyšující 200 m, pro barevnou fotografii (polychromní) 3702 41 00 (MTK)
O šířce převyšující 610 mm a o délce převyšující 200 m, jiné než pro barevnou fotografii 3702 42 00 (MTK)
O šířce převyšující 610 mm a o délce nepřesahující 200 m 3702 43 00 (MTK)
O šířce převyšující 105 mm, avšak nepřesahující 610 mm 3702 44 00 (MTK)
OstatnĂ­ filmy, pro barevnou fotografii (polychromnĂ­)    
O šířce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 16 mm 3702 52 00  
O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahující 35 mm a o délce nepřesahující 30 m, pro diapozitivy 3702 53 00 (PCE)
O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahující 35 mm a o délce nepřesahující 30 m, jiné než pro diapozitivy 3702 54 00 (PCE)
O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahující 35 mm a o délce převyšující 30 m 3702 55 00 (MTR)
O šířce pĹ™evyšujĂ­cĂ­ 35 mm 3702 56 00  
OstatnĂ­    
O šířce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 35 mm a o dĂ©lce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 30 m    
Mikrofilmy; filmy pro grafickĂ© umÄ›nĂ­ 3702 96 10  
OstatnĂ­ 3702 96 90 (PCE)
O šířce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 35 mm a o dĂ©lce pĹ™evyšujĂ­cĂ­ 30 m    
Mikrofilmy; filmy pro grafickĂ© umÄ›nĂ­ 3702 97 10  
OstatnĂ­ 3702 97 90 (MTR)
O šířce pĹ™evyšujĂ­cĂ­ 35 mm 3702 98 00  
37.03 FotografickĂ˝ papĂ­r, kartĂłn, lepenka a textilie, citlivĂ©, neexponovanĂ©    
Ve svitcĂ­ch, o šířce pĹ™evyšujĂ­cĂ­ 610 mm 3703 10 00  
OstatnĂ­, pro barevnou fotografii (polychromnĂ­) 3703 20 00  
OstatnĂ­ 3703 90 00  
37.04 FotografickĂ© desky, filmy, papĂ­r, kartĂłn, lepenka a textilie, exponovanĂ©, avšak nevyvolanĂ©    
Desky a filmy 3704 00 10  
OstatnĂ­ 3704 00 90  
37.05 FotografickĂ© desky a filmy, exponovanĂ© a vyvolanĂ©, jinĂ© neĹľ kinematografickĂ© filmy    
Pro ofsetovou reprodukci 3705 00 10  
OstatnĂ­ 3705 00 90  
37.06 KinematografickĂ© filmy, exponovanĂ© a vyvolanĂ©, tĂ©Ĺľ obsahujĂ­cĂ­ zvukovĂ˝ záznam nebo obsahujĂ­cĂ­ pouze zvukovĂ˝ záznam    
O šířce 35 mm nebo vÄ›tší    
Obsahující pouze zvukový záznam; negativní; pomocné pozitivní 3706 10 20 (MTR)
OstatnĂ­ pozitivnĂ­ 3706 10 99 (MTR)
OstatnĂ­    
Obsahující pouze zvukový záznam; negativní; pomocné pozitivní; aktuality, filmové týdeníky 3706 90 52 (MTR)
OstatnĂ­ o šířce    
Menší než 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm nebo větší 3706 90 99 (MTR)
37.07 ChemickĂ© přípravky pro fotografickĂ© účely (jinĂ© neĹľ laky, klihy, lepidla a podobnĂ© přípravky); nesmíšenĂ© vĂ˝robky pro fotografickĂ© účely, v odměřenĂ˝ch dávkách nebo upravenĂ© pro drobnĂ˝ prodej, pĹ™ipravenĂ© k pouĹľitĂ­    
CitlivĂ© emulze 3707 10 00  
OstatnĂ­    
VĂ˝vojky a ustalovaÄŤe 3707 90 20  
OstatnĂ­ 3707 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.