CN8 / NC8 - 2021 47 CN8 / NC8 - 2021 - CS 49

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 48
PAP√ćR, KART√ďN A LEPENKA; V√ĚROBKY Z PAP√ćROVINY, PAP√ćRU, KART√ďNU NEBO LEPENKY

48.01 Novinov√Ĺ pap√≠r, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch) 4801 00 00  
48.02 Nenat√≠ran√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, urńćen√© ke psan√≠, tisku nebo k jin√Ĺm grafick√Ĺm √ļńćelŇĮm, a nedńõrovan√Ĺ pap√≠r na dńõrn√© Ň°t√≠tky nebo dńõrn√© p√°sky, v kotouńć√≠ch nebo v pravo√ļhl√Ĺch (vńćetnńõ ńćtvercov√Ĺch) listech (arŇ°√≠ch), jak√©hokoliv rozmńõru, jin√Ĺ neŇĺ pap√≠r ńć√≠sel¬†4801 nebo 4803; ruńćnńõ vyroben√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka    
Ruńćnńõ vyroben√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka 4802 10 00  
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka pouŇĺ√≠van√© jako podklad pro fotosenzitivn√≠, teplocitliv√Ĺ nebo elektrocitliv√Ĺ pap√≠r, kart√≥n nebo lepenku 4802 20 00  
Surov√Ĺ tapetov√Ĺ pap√≠r    
Neobsahuj√≠c√≠ vl√°kna z√≠skan√° mechanick√Ĺm postupem nebo z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah tńõchto vl√°ken nejv√ĹŇ°e 10¬†% hmotnostn√≠ch 4802 40 10  
Ostatn√≠ 4802 40 90  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, neobsahuj√≠c√≠ vl√°kna z√≠skan√° mechanick√Ĺmi postupy nebo chemicko-mechanick√Ĺmi postupy nebo z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah tńõchto vl√°ken nejv√ĹŇ°e 10¬†% hmotnostn√≠ch    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 40¬†g/m¬≤ 4802 54 00  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 40¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 150¬†g/m¬≤, v kotouńć√≠ch    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 40¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 60¬†g/m¬≤ 4802 55 15  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 60¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 75¬†g/m¬≤ 4802 55 25  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 75¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 80¬†g/m¬≤ 4802 55 30  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 80¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠ 4802 55 90  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 40¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 150¬†g/m¬≤, v listech (arŇ°√≠ch) s jednou stranou nepŇôesahuj√≠c√≠ 435¬†mm a s druhou stranou nepŇôesahuj√≠c√≠ 297¬†mm v nepŇôeloŇĺen√©m stavu    
S rozmńõrem jedn√© strany 297¬†mm a druh√© strany 210¬†mm (form√°t¬†A4) 4802 56 20  
Ostatn√≠ 4802 56 80  
Ostatn√≠, s ploŇ°nou hmotnost√≠ 40¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 150¬†g/m¬≤ 4802 57 00  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤    
V kotouńć√≠ch 4802 58 10  
Ostatn√≠ 4802 58 90  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah vl√°ken z√≠skan√Ĺch mechanick√Ĺmi nebo chemicko-mechanick√Ĺmi postupy v√≠ce neŇĺ 10¬†% hmotnostn√≠ch    
V kotouńć√≠ch    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 72¬†g/m¬≤ a jejichŇĺ celkov√© vl√°kninov√© sloŇĺen√≠ sest√°v√° z v√≠ce neŇĺ 50¬†% hmotnostn√≠ch vl√°ken z√≠skan√Ĺch mechanick√Ĺmi postupy 4802 61 15  
Ostatn√≠ 4802 61 80  
V listech (arŇ°√≠ch) s jednou stranou nepŇôesahuj√≠c√≠ 435¬†mm a s druhou stranou nepŇôesahuj√≠c√≠ 297¬†mm v nepŇôeloŇĺen√©m stavu 4802 62 00  
Ostatn√≠ 4802 69 00  
48.03 Toaletn√≠ nebo odlińćovac√≠ tenk√Ĺ pap√≠r, ruńćn√≠kov√Ĺ nebo ubrouskov√Ĺ pap√≠r a podobn√© pap√≠ry pouŇĺ√≠van√© v dom√°cnosti nebo pro hygienick√© √ļńćely, bunińćit√° vata a p√°sy zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken, t√©Ňĺ krepovan√©, plisovan√©, raŇĺen√©, perforovan√©, na povrchu barven√©, zdoben√© nebo potiŇ°tńõn√©, v kotouńć√≠ch nebo v listech (arŇ°√≠ch)    
Bunińćit√° vata 4803 00 10  
Krepov√Ĺ pap√≠r a p√°sy zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken (oznańćovan√© jako hedv√°bn√Ĺ pap√≠r ‚Äětissue‚Äú) s ploŇ°nou hmotnost√≠ kaŇĺd√© vrstvy    
Nejv√ĹŇ°e 25¬†g/m¬≤ 4803 00 31  
VyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 25¬†g/m¬≤ 4803 00 39  
Ostatn√≠ 4803 00 90  
48.04 Nenat√≠ran√Ĺ, pap√≠r, kart√≥n a lepenka kraft, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch), jin√© neŇĺ patŇô√≠c√≠ do ńć√≠sel¬†4802 nebo 4803    
Kraftliner    
Nebńõlen√Ĺ    
Z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤ 4804 11 11  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 150¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 175¬†g/m¬≤ 4804 11 15  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 175¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠ 4804 11 19  
Ostatn√≠ 4804 11 90  
Ostatn√≠    
Z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem    
Sest√°vaj√≠c√≠ z jedn√© nebo v√≠ce nebńõlen√Ĺch vrstev a z jedn√© vnńõjŇ°√≠ vrstvy bńõlen√©, polobńõlen√© nebo barven√© ve hmotńõ, s ploŇ°nou hmotnost√≠ na m¬≤    
NiŇĺŇ°√≠ neŇĺ 175¬†g 4804 19 12  
175¬†g nebo vyŇ°Ň°√≠ 4804 19 19  
Ostatn√≠ 4804 19 30  
Ostatn√≠ 4804 19 90  
Pytlov√Ĺ pap√≠r kraft    
Nebńõlen√Ĺ    
Z jehoŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem 4804 21 10  
Ostatn√≠ 4804 21 90  
Ostatn√≠    
Z jehoŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem 4804 29 10  
Ostatn√≠ 4804 29 90  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka kraft s ploŇ°nou hmotnost√≠ 150¬†g/m¬≤ nebo niŇĺŇ°√≠    
Nebńõlen√Ĺ    
Z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem    
Elektrotechnick√Ĺ izolańćn√≠ pap√≠r kraft 4804 31 51  
Ostatn√≠ 4804 31 58  
Ostatn√≠ 4804 31 80  
Ostatn√≠    
Z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem    
Bńõlen√© stejnomńõrnńõ ve hmotńõ 4804 39 51  
Ostatn√≠ 4804 39 58  
Ostatn√≠ 4804 39 80  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka kraft s ploŇ°nou hmotnost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤, avŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 225¬†g/m¬≤    
Nebńõlen√©    
Pap√≠r na tvrzen√© lamin√°ty, zvan√Ĺ ‚Äěsaturating kraft‚Äú 4804 41 91  
Ostatn√≠ 4804 41 98  
Stejnomńõrnńõ bńõlen√© ve hmotńõ a z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah dŇôevn√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch chemick√Ĺmi postupy v√≠ce neŇĺ 95¬†% hmotnostn√≠ch 4804 42 00  
Ostatn√≠ 4804 49 00  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka kraft s ploŇ°nou hmotnost√≠ 225¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠    
Nebńõlen√© 4804 51 00  
Stejnomńõrnńõ bńõlen√© ve hmotńõ a z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah dŇôevn√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch chemick√Ĺmi postupy v√≠ce neŇĺ 95¬†% hmotnostn√≠ch 4804 52 00  
Ostatn√≠    
Z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ nejm√©nńõ 80¬†% hmotnostn√≠ch sest√°v√° z jehlińćnanov√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch sulf√°tov√Ĺm nebo n√°tronov√Ĺm postupem 4804 59 10  
Ostatn√≠ 4804 59 90  
48.05 Ostatn√≠ nenat√≠ran√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch), d√°le nezpracovan√© nebo zpracovan√© postupy uveden√Ĺmi v pozn√°mce¬†3 k t√©to kapitole    
Pap√≠r na zvlnńõnou vrstvu (fluting)    
Polochemick√Ĺ pap√≠r na zvlnńõnou vrstvu 4805 11 00  
Sl√°mov√Ĺ pap√≠r na zvlnńõnou vrstvu 4805 12 00  
Ostatn√≠    
Wellenstoff 4805 19 10  
Ostatn√≠ 4805 19 90  
Testliner (recyklovan√Ĺ kryc√≠ kart√≥n)    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 150¬†g/m¬≤ nebo niŇĺŇ°√≠ 4805 24 00  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤ 4805 25 00  
Sulfitov√Ĺ balic√≠ pap√≠r 4805 30 00  
Filtrańćn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka 4805 40 00  
Plstńõn√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka 4805 50 00  
Ostatn√≠    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 150¬†g/m¬≤ nebo niŇĺŇ°√≠ 4805 91 00  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤, avŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 225¬†g/m¬≤ 4805 92 00  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ 225¬†g/m¬≤ nebo vyŇ°Ň°√≠    
Vyroben√Ĺ ze sbńõrov√©ho pap√≠ru 4805 93 20  
Ostatn√≠ 4805 93 80  
48.06 Rostlinn√Ĺ pergamen, nepromastiteln√© pap√≠ry, pauzovac√≠ pap√≠ry a pergamin a jin√© hlazen√© prŇĮhledn√© nebo prŇĮsvitn√© pap√≠ry, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch)    
Rostlinn√Ĺ pergamen 4806 10 00  
Nepromastiteln√© pap√≠ry 4806 20 00  
Pauzovac√≠ pap√≠ry 4806 30 00  
Pergamin a jin√© hlazen√© prŇĮhledn√© nebo prŇĮsvitn√© pap√≠ry    
Pergamin 4806 40 10  
Ostatn√≠ 4806 40 90  
48.07 Vrstven√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka (vyroben√© slepen√≠m ploch√Ĺch vrstev pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky), na povrchu nenat√≠ran√© ani neimpregnovan√©, t√©Ňĺ uvnitŇô zes√≠len√©, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch)    
Vyroben√© ze sbńõrov√©ho pap√≠ru, t√©Ňĺ pokryt√© pap√≠rem 4807 00 30  
Ostatn√≠ 4807 00 80  
48.08 Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, zvlnńõn√© (t√©Ňĺ s nalepen√Ĺmi ploch√Ĺmi listy na povrchu), krepovan√©, plisovan√©, raŇĺen√© nebo perforovan√©, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch), jin√© neŇĺ pap√≠r druhŇĮ popsan√Ĺch v ńć√≠sle¬†4803    
Vlnit√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, t√©Ňĺ perforovan√© 4808 10 00  
Pap√≠r kraft, krepovan√Ĺ nebo plisovan√Ĺ, t√©Ňĺ raŇĺen√Ĺ nebo perforovan√Ĺ 4808 40 00  
Ostatn√≠ 4808 90 00  
48.09 Karbonov√Ĺ pap√≠r, samokop√≠rovac√≠ pap√≠r a jin√© kop√≠rovac√≠ nebo pŇôetiskov√© pap√≠ry (vńćetnńõ nat√≠ran√©ho nebo impregnovan√©ho pap√≠ru pro rozmnoŇĺovac√≠ bl√°ny nebo ofsetov√© desky), t√©Ňĺ potiŇ°tńõn√©, v kotouńć√≠ch nebo listech (arŇ°√≠ch)    
Samokop√≠rovac√≠ pap√≠r 4809 20 00  
Ostatn√≠ 4809 90 00  
48.10 Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, nat√≠ran√© na jedn√© nebo na obou stran√°ch kaolinem nebo jinou anorganickou l√°tkou, t√©Ňĺ s pojivem, a bez jak√©hokoliv dalŇ°√≠ho n√°tńõru, t√©Ňĺ na povrchu barven√©, zdoben√© nebo potiŇ°tńõn√©, v kotouńć√≠ch nebo v pravo√ļhl√Ĺch (vńćetnńõ ńćtvercov√Ĺch) listech (arŇ°√≠ch), jak√©hokoliv rozmńõru    
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, pouŇĺ√≠van√© ke psan√≠, tisku nebo k jin√Ĺm grafick√Ĺm √ļńćelŇĮm, neobsahuj√≠c√≠ vl√°kna z√≠skan√° mechanick√Ĺmi nebo chemicko-mechanick√Ĺmi postupy nebo z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah tńõchto vl√°ken nejv√ĹŇ°e 10¬†% hmotnostn√≠ch    
V kotouńć√≠ch 4810 13 00  
V listech (arŇ°√≠ch) s jednou stranou nepŇôesahuj√≠c√≠ 435¬†mm a druhou stranou nepŇôesahuj√≠c√≠ 297¬†mm v nepŇôeloŇĺen√©m stavu 4810 14 00  
Ostatn√≠ 4810 19 00  
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka pouŇĺ√≠van√© ke psan√≠, tisku nebo k jin√Ĺm grafick√Ĺm √ļńćelŇĮm, z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah vl√°ken z√≠skan√Ĺch mechanick√Ĺmi nebo chemicko-mechanick√Ĺmi postupy v√≠ce neŇĺ 10¬†% hmotnostn√≠ch vl√°ken    
Tenk√Ĺ nat√≠ran√Ĺ pap√≠r 4810 22 00  
Ostatn√≠    
V kotouńć√≠ch 4810 29 30  
Ostatn√≠ 4810 29 80  
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka kraft, jin√© neŇĺ urńćen√© ke psan√≠, tisku nebo k jin√Ĺm grafick√Ĺm √ļńćelŇĮm    
Stejnomńõrnńõ bńõlen√© ve hmotńõ a z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah dŇôevn√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch chemick√Ĺmi postupy v√≠ce neŇĺ 95¬†% hmotnostn√≠ch a s ploŇ°nou hmotnost√≠ 150¬†g/m¬≤ nebo niŇĺŇ°√≠ 4810 31 00  
Stejnomńõrnńõ bńõlen√© ve hmotńõ a z jejichŇĺ celkov√©ho vl√°kninov√©ho sloŇĺen√≠ ńćin√≠ obsah dŇôevn√Ĺch vl√°ken z√≠skan√Ĺch chemick√Ĺmi postupy v√≠ce neŇĺ 95¬†% hmotnostn√≠ch a s ploŇ°nou hmotnost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤    
Nat√≠ran√© kaolinem 4810 32 10  
Ostatn√≠ 4810 32 90  
Ostatn√≠ 4810 39 00  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka    
V√≠cevrstv√©    
U nichŇĺ je bńõlen√° kaŇĺd√° vrstva 4810 92 10  
U nichŇĺ je bńõlen√° pouze jedna vnńõjŇ°√≠ vrstva 4810 92 30  
Ostatn√≠ 4810 92 90  
Ostatn√≠    
Bńõlen√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, nat√≠ran√© kaolinem 4810 99 10  
Ostatn√≠ 4810 99 80  
48.11 Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, bunińćit√° vata a p√°sy zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken, nat√≠ran√©, impregnovan√©, potaŇĺen√©, na povrchu barven√©, zdoben√© nebo potiŇ°tńõn√©, v kotouńć√≠ch nebo v pravo√ļhl√Ĺch (vńćetnńõ ńćtvercov√Ĺch) listech (arŇ°√≠ch), jak√©hokoliv rozmńõru, jin√© neŇĺ zboŇĺ√≠ popsan√© v ńć√≠slech¬†4803, 4809 nebo 4810    
Dehtovan√Ĺ, bitumenovan√Ĺ nebo asfaltovan√Ĺ pap√≠r, kart√≥n a lepenka 4811 10 00  
Gumovan√Ĺ nebo lepic√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka    
Samolepic√≠    
V kotouńć√≠ch o Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 10¬†cm, jejichŇĺ n√°tńõr sest√°v√° z nevulkanizovan√©ho pŇô√≠rodn√≠ho nebo syntetick√©ho kauńćuku 4811 41 20  
Ostatn√≠ 4811 41 90  
Ostatn√≠ 4811 49 00  
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, nat√≠ran√©, impregnovan√© nebo potaŇĺen√© plasty (kromńõ lepidel)    
Bńõlen√©, s ploŇ°nou hmotnost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤ 4811 51 00  
Ostatn√≠ 4811 59 00  
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, nat√≠ran√©, impregnovan√© nebo potaŇĺen√© voskem, parafinem, stearinem, olejem nebo glycerinem 4811 60 00  
Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka, bunińćit√° vata a p√°sy zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken 4811 90 00  
48.12 Filtrańćn√≠ bloky a desky z pap√≠roviny 4812 00 00  
48.13 Cigaretov√Ĺ pap√≠r, t√©Ňĺ Ňôezan√Ĺ na stanovenou velikost nebo ve tvaru sloŇĺek (seŇ°itkŇĮ) nebo trubińćek (dutinek)    
Ve tvaru sloŇĺek (seŇ°itkŇĮ) nebo trubińćek (dutinek) 4813 10 00  
V kotouńćc√≠ch o Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 5¬†cm 4813 20 00  
Ostatn√≠    
V kotouńćc√≠ch o Ň°√≠Ňôce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠¬† 5¬†cm, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 15¬†cm 4813 90 10  
Ostatn√≠ 4813 90 90  
48.14 Tapetov√Ĺ pap√≠r a podobn√© kryc√≠ materi√°ly na stńõny; okenn√≠ transparentn√≠ pap√≠r    
Tapetov√Ĺ pap√≠r a podobn√© kryc√≠ materi√°ly na stńõny, sest√°vaj√≠c√≠ z pap√≠ru natŇôen√©ho nebo potaŇĺen√©ho na l√≠cov√© stranńõ zrnitou, raŇĺenou, barvenou, potiŇ°tńõnou vzorem nebo jinak zdobenou vrstvou plastŇĮ 4814 20 00  
Ostatn√≠    
Tapetov√Ĺ pap√≠r a podobn√© kryc√≠ materi√°ly na stńõny, sest√°vaj√≠c√≠ z pap√≠ru zrnit√©ho, raŇĺen√©ho, povrchovńõ barven√©ho, potiŇ°tńõn√©ho vzorem nebo jinak povrchovńõ zdoben√©ho, natŇôen√©ho nebo potaŇĺen√©ho prŇĮhledn√Ĺmi ochrann√Ĺmi vrstvami plastŇĮ 4814 90 10  
Ostatn√≠ 4814 90 70  
48.16 Karbonov√Ĺ pap√≠r, samokop√≠rovac√≠ pap√≠r a jin√© kop√≠rovac√≠ nebo pŇôetiskov√© pap√≠ry (jin√© neŇĺ ńć√≠sla¬†4809), rozmnoŇĺovac√≠ bl√°ny nebo ofsetov√© desky, z pap√≠ru, t√©Ňĺ v krabic√≠ch    
Samokop√≠rovac√≠ pap√≠r 4816 20 00  
Ostatn√≠ 4816 90 00  
48.17 Ob√°lky, z√°lepky, neilustrovan√© dopisnice a korespondenńćn√≠ l√≠stky, z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky; krabice, taŇ°ky, n√°prsn√≠ taŇ°ky a psac√≠ soupravy, obsahuj√≠c√≠ potŇôeby pro korespondenci, z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky    
Ob√°lky 4817 10 00  
Z√°lepky, neilustrovan√© dopisnice a korespondenńćn√≠ l√≠stky 4817 20 00  
Krabice, taŇ°ky, n√°prsn√≠ taŇ°ky a psac√≠ soupravy, obsahuj√≠c√≠ potŇôeby pro korespondenci, z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky 4817 30 00  
48.18 Toaletn√≠ pap√≠r a podobn√Ĺ pap√≠r, bunińćit√° vata nebo p√°sy zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken, pouŇĺ√≠van√© v dom√°cnosti nebo pro hygienick√© √ļńćely, v kotouńć√≠ch o Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 36¬†cm nebo Ňôezan√© na urńćit√Ĺ rozmńõr nebo tvar; kapesn√≠ky, ńćistic√≠ ubrousky, ruńćn√≠ky, ubrusy, ubrousky, prostńõradla a podobn√© v√Ĺrobky pro dom√°cnost, hygienick√© nebo nemocnińćn√≠ √ļńćely, odńõvy a odńõvn√≠ doplŇąky, z pap√≠roviny, pap√≠ru, bunińćit√© vaty nebo p√°sŇĮ zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken    
Toaletn√≠ pap√≠r    
S ploŇ°nou hmotnost√≠ kaŇĺd√© vrstvy 25¬†g/m¬≤ nebo niŇĺŇ°√≠ 4818 10 10  
S ploŇ°nou hmotnost√≠ kaŇĺd√© vrstvy vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 25¬†g/m¬≤ 4818 10 90  
Kapesn√≠ky, ńćistic√≠ nebo odlińćovac√≠ ubrousky a ruńćn√≠ky    
Kapesn√≠ky a ńćistic√≠ nebo odlińćovac√≠ ubrousky 4818 20 10  
Ruńćn√≠ky    
V kotouńć√≠ch 4818 20 91  
Ostatn√≠ 4818 20 99  
Ubrusy a ubrousky 4818 30 00  
Odńõvy a odńõvn√≠ doplŇąky 4818 50 00  
Ostatn√≠    
V√Ĺrobky pro chirurgick√©, l√©kaŇôsk√© nebo hygienick√© √ļńćely, neupraven√© pro drobn√Ĺ prodej 4818 90 10  
Ostatn√≠ 4818 90 90  
48.19 Kart√≥ny, bedny, krabice, pytle a jin√© obaly z pap√≠ru, kart√≥nu, lepenky, bunińćit√© vaty nebo p√°sŇĮ zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken; krabicov√© poŇôadańće, dopisov√© pŇôihr√°dky a podobn√© v√Ĺrobky z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky, pouŇĺ√≠van√© v kancel√°Ňô√≠ch, obchodech a podobnńõ    
Kart√≥ny, bedny a krabice, z vlnit√©ho pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky 4819 10 00  
Skl√°dac√≠ kart√≥ny, bedny a krabice, z nezvlnńõn√©ho pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky 4819 20 00  
Pytle, s√°ńćky a taŇ°ky, jejichŇĺ spodn√≠ ńć√°st m√° Ň°√≠Ňôku 40 cm nebo v√≠ce 4819 30 00  
Ostatn√≠ pytle, s√°ńćky a taŇ°ky, vńćetnńõ kornoutŇĮ 4819 40 00  
Ostatn√≠ obalov√© schr√°nky, vńćetnńõ obalŇĮ na gramofonov√© desky 4819 50 00  
Krabicov√© poŇôadańće, dopisov√© pŇôihr√°dky, skladovac√≠ krabice a podobn√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© v kancel√°Ňô√≠ch, obchodech a podobnńõ 4819 60 00  
48.20 RejstŇô√≠ky, √ļńćetn√≠ knihy, z√°pisn√≠ky, objedn√°vkov√© knihy, pŇô√≠jmov√© knihy, sloŇĺky dopisn√≠ch pap√≠rŇĮ, pozn√°mkov√© bloky, di√°Ňôe a podobn√© v√Ĺrobky, seŇ°ity, psac√≠ sav√© podloŇĺky, rychlovazańće (s voln√Ĺmi listy nebo jin√©), desky, spisov√© mapy, rŇĮzn√© obchodn√≠ tiskopisy, sady pap√≠rŇĮ proloŇĺen√© karbonov√Ĺmi pap√≠ry a ostatn√≠ Ň°koln√≠, kancel√°Ňôsk√© a pap√≠rnick√© v√Ĺrobky, z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sb√≠rky a obaly na knihy, z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky    
RejstŇô√≠ky, √ļńćetn√≠ knihy, z√°pisn√≠ky, objedn√°vkov√© knihy, pŇô√≠jmov√© knihy, sloŇĺky dopisn√≠ch pap√≠rŇĮ, pozn√°mkov√© bloky, di√°Ňôe a podobn√© v√Ĺrobky    
RejstŇô√≠ky, √ļńćetn√≠ knihy, objedn√°vkov√© knihy a pŇô√≠jmov√© knihy 4820 10 10  
Z√°pisn√≠ky, sloŇĺky dopisn√≠ch pap√≠rŇĮ a pozn√°mkov√© bloky 4820 10 30  
Di√°Ňôe 4820 10 50  
Ostatn√≠ 4820 10 90  
SeŇ°ity 4820 20 00  
Rychlovazańće (jin√© neŇĺ kniŇĺn√≠ desky), desky a spisov√© mapy 4820 30 00  
RŇĮzn√© obchodn√≠ tiskopisy a sady pap√≠rŇĮ proloŇĺen√© karbonov√Ĺmi pap√≠ry 4820 40 00  
Alba na vzorky nebo sb√≠rky 4820 50 00  
Ostatn√≠ 4820 90 00  
48.21 Etikety vŇ°ech druhŇĮ, z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky, t√©Ňĺ potiŇ°tńõn√©    
PotiŇ°tńõn√©    
Samolepic√≠ 4821 10 10  
Ostatn√≠ 4821 10 90  
Ostatn√≠    
Samolepic√≠ 4821 90 10  
Ostatn√≠ 4821 90 90  
48.22 Dutinky, c√≠vky, pot√°ńće a podobn√© v√ĹztuŇĺe z pap√≠roviny, pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky (t√©Ňĺ perforovan√© nebo tvrzen√©)    
PouŇĺ√≠van√© k nav√≠jen√≠ textiln√≠ pŇô√≠ze 4822 10 00  
Ostatn√≠ 4822 90 00  
48.23 Ostatn√≠ pap√≠r, kart√≥n, lepenka, bunińćit√° vata a p√°sy zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken, naŇôezan√© na urńćit√Ĺ rozmńõr nebo tvar; ostatn√≠ v√Ĺrobky z pap√≠roviny, pap√≠ru, kart√≥nu, lepenky, bunińćit√© vaty nebo p√°sŇĮ zplstńõn√Ĺch bunińćinov√Ĺch vl√°ken    
Filtrańćn√≠ pap√≠r, kart√≥n a lepenka 4823 20 00  
Kotouńće, listy a disky, potiŇ°tńõn√© pro z√°znamov√° zaŇô√≠zen√≠ 4823 40 00  
Podnosy, t√°cky, misky, tal√≠Ňôe, Ň°√°lky, kel√≠mky a podobn√© v√Ĺrobky z pap√≠ru, kart√≥nu nebo lepenky    
Z bambusu 4823 61 00  
Ostatn√≠    
Podnosy, t√°cky, misky a tal√≠Ňôe 4823 69 10  
Ostatn√≠ 4823 69 90  
Tvarovan√© nebo lisovan√© v√Ĺrobky z pap√≠roviny    
Tvarovan√© proloŇĺky a krabice pro balen√≠ vajec 4823 70 10  
Ostatn√≠ 4823 70 90  
Ostatn√≠    
Pap√≠r, kart√≥n a lepenka, urńćen√© ke psan√≠, tisk nebo k jin√Ĺm grafick√Ĺm √ļńćelŇĮm 4823 90 40  
Ostatn√≠ 4823 90 85  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.