CN8 / NC8 - 2021 62 CN8 / NC8 - 2021 - CS 64

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 63
OSTATN√ć ZCELA ZHOTOVEN√Č TEXTILN√ć V√ĚROBKY; SOUPRAVY; OBNO҆EN√Č ODńöVY A POUŇĹIT√Č TEXTILN√ć V√ĚROBKY; HADRY

I. OSTATN√ć ZCELA ZHOTOVEN√Č TEXTILN√ć V√ĚROBKY    
63.01 PŇôikr√Ĺvky a pl√©dy    
Elektricky vyhŇô√≠van√© pŇôikr√Ĺvky 6301 10 00 (PCE)
PŇôikr√Ĺvky (jin√© neŇĺ elektricky vyhŇô√≠van√© pŇôikr√Ĺvky) a pl√©dy, z vlny nebo jemn√Ĺch zv√≠Ňôec√≠ch chlupŇĮ    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6301 20 10 (PCE)
Ostatní 6301 20 90 (PCE)
PŇôikr√Ĺvky (jin√© neŇĺ elektricky vyhŇô√≠van√© pŇôikr√Ĺvky) a pl√©dy, z bavlny    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6301 30 10 (PCE)
Ostatní 6301 30 90 (PCE)
PŇôikr√Ĺvky (jin√© neŇĺ elektricky vyhŇô√≠van√© pŇôikr√Ĺvky) a pl√©dy, ze syntetick√Ĺch vl√°ken    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6301 40 10 (PCE)
Ostatní 6301 40 90 (PCE)
Ostatn√≠ pŇôikr√Ĺvky a pl√©dy    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6301 90 10 (PCE)
Ostatní 6301 90 90 (PCE)
63.02 LoŇĺn√≠ pr√°dlo, stoln√≠ pr√°dlo, toaletn√≠ pr√°dlo¬†a kuchyŇąsk√© pr√°dlo    
LoŇĺn√≠ pr√°dlo, pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6302 10 00  
Ostatn√≠ loŇĺn√≠ pr√°dlo, potiŇ°tńõn√©    
Z bavlny 6302 21 00  
Z chemick√Ĺch vl√°ken    
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6302 22 10  
Ostatn√≠ 6302 22 90  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Ze lnu nebo ramie 6302 29 10  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6302 29 90  
Ostatn√≠ loŇĺn√≠ pr√°dlo    
Z bavlny 6302 31 00  
Z chemick√Ĺch vl√°ken    
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6302 32 10  
Ostatn√≠ 6302 32 90  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Ze lnu nebo ramie 6302 39 20  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6302 39 90  
Stoln√≠ pr√°dlo, pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6302 40 00  
Ostatn√≠ stoln√≠ pr√°dlo    
Z bavlny 6302 51 00  
Z chemick√Ĺch vl√°ken    
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6302 53 10  
Ostatn√≠ 6302 53 90  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Ze lnu 6302 59 10  
Ostatn√≠ 6302 59 90  
Toaletn√≠ pr√°dlo a kuchyŇąsk√© pr√°dlo, z frot√© nebo podobn√© smyńćkov√© textilie, z bavlny 6302 60 00  
Ostatn√≠    
Z bavlny 6302 91 00  
Z chemick√Ĺch vl√°ken    
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6302 93 10  
Ostatn√≠ 6302 93 90  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Ze lnu 6302 99 10  
Ostatn√≠ 6302 99 90  
63.03 Z√°clony (vńćetnńõ z√°vńõsŇĮ) a vnitŇôn√≠ rolety; z√°clonky nebo postelov√© drap√©rie    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√©    
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken 6303 12 00 (MTK)
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6303 19 00 (MTK)
Ostatn√≠    
Z bavlny 6303 91 00 (MTK)
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken    
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6303 92 10 (MTK)
Ostatní 6303 92 90 (MTK)
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6303 99 10 (MTK)
Ostatní 6303 99 90 (MTK)
63.04 Ostatn√≠ bytov√© textilie, kromńõ v√ĹrobkŇĮ ńć√≠sla¬†9404    
PŇôehozy pŇôes postele    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6304 11 00 (PCE)
Ostatn√≠    
Z bavlny 6304 19 10 (PCE)
Ze lnu nebo ramie 6304 19 30 (PCE)
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6304 19 90 (PCE)
Moskyti√©ry uveden√© v pozn√°mce k poloŇĺce 1 k t√©to kapitole 6304 20 00 (PCE)
Ostatn√≠    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6304 91 00  
Jin√© neŇĺ pleten√© nebo h√°ńćkovan√©, z bavlny 6304 92 00  
Jin√© neŇĺ pleten√© nebo h√°ńćkovan√©, ze syntetick√Ĺch vl√°ken 6304 93 00  
Jin√© neŇĺ pleten√© nebo h√°ńćkovan√©, z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6304 99 00  
63.05 Pytle a pytl√≠ky k balen√≠ zboŇĺ√≠    
Z juty nebo jin√Ĺch textiln√≠ch l√Ĺkov√Ĺch vl√°ken ńć√≠sla¬†5303    
PouŇĺit√© 6305 10 10  
Ostatn√≠ 6305 10 90  
Z bavlny 6305 20 00  
Z chemick√Ĺch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
PruŇĺn√© obaly pro volnńõ loŇĺen√Ĺ materi√°l    
Z polyethylenov√Ĺch nebo polypropylenov√Ĺch p√°skŇĮ nebo podobn√Ĺch tvarŇĮ    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6305 32 11  
Ostatn√≠ 6305 32 19  
Ostatn√≠ 6305 32 90  
Ostatn√≠, z polyethylenov√Ĺch nebo polypropylenov√Ĺch p√°skŇĮ nebo podobn√Ĺch tvarŇĮ    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6305 33 10  
Ostatn√≠ 6305 33 90  
Ostatn√≠ 6305 39 00  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6305 90 00  
63.06 Nepromokav√© plachty, ochrann√© a st√≠nic√≠ plachty; stany; plachty pro lodńõ, pro prkna k plachtńõn√≠ na vodńõ nebo na souŇ°i; kempinkov√© v√Ĺrobky    
Nepromokav√© plachty, ochrann√© a st√≠nic√≠ plachty    
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken 6306 12 00  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6306 19 00  
Stany    
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken 6306 22 00  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6306 29 00  
Lodn√≠ plachty 6306 30 00  
Nafukovací matrace 6306 40 00 (PCE)
Ostatn√≠ 6306 90 00  
63.07 Ostatn√≠ zcela zhotoven√© v√Ĺrobky, vńćetnńõ stŇôihov√Ĺch Ň°ablon    
Hadry na podlahu, hadry na n√°dob√≠, prachovky a podobn√© ńćist√≠c√≠ plachetky    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6307 10 10  
Z netkan√Ĺch textili√≠ 6307 10 30  
Ostatn√≠ 6307 10 90  
Z√°chrann√© vesty a z√°chrann√© p√°sy 6307 20 00  
Ostatn√≠    
Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© 6307 90 10  
Ostatn√≠    
Z plsti 6307 90 91  
Ostatn√≠    
Jednor√°zov√© rouŇ°ky vyroben√© z textili√≠ ńć√≠sla¬†5603, kter√© se pouŇĺ√≠vaj√≠ bńõhem chirurgick√Ĺch z√°krokŇĮ 6307 90 92  
Ochrann√© oblińćejov√© masky    
Filtrańćn√≠ polomasky (FFP) odpov√≠daj√≠c√≠ normńõ EN 149 a dalŇ°√≠ masky filtruj√≠c√≠ nejm√©nńõ 80 % ńć√°stic o prŇĮmńõru 0,3 mikronu 6307 90 93 New (PCE)
Ostatní 6307 90 95 New (PCE)
Ostatn√≠ 6307 90 98 Update  
II. SOUPRAVY    
63.08 Soupravy sest√°vaj√≠c√≠ z tkaniny a nitńõ, t√©Ňĺ s doplŇąky, pro v√Ĺrobu kobereńćkŇĮ, tapiseri√≠, vyŇ°√≠van√Ĺch stoln√≠ch ubrusŇĮ nebo serv√≠tkŇĮ nebo podobn√Ĺch textiln√≠ch v√ĹrobkŇĮ, v balen√≠ pro drobn√Ĺ prodej 6308 00 00  
III. OBNO҆EN√Č ODńöVY A POUŇĹIT√Č TEXTILN√ć V√ĚROBKY; HADRY    
63.09 ObnoŇ°en√© odńõvy a jin√© pouŇĺit√© v√Ĺrobky 6309 00 00  
63.10 PouŇĺit√© nebo nov√© hadry, motouzy, Ň°ŇąŇĮry, provazy a lana z textiln√≠ch materi√°lŇĮ ve formńõ zbytkŇĮ nebo v√ĹrobkŇĮ vyŇôazen√Ĺch z pouŇĺ√≠v√°n√≠    
TŇô√≠dńõn√© 6310 10 00  
Ostatn√≠ 6310 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.