CN8 / NC8 - 2021 80 CN8 / NC8 - 2021 - CS 82

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 81
OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH

81.01 Wolfram a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
Prášek 8101 10 00  
OstatnĂ­    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) wolfram, vÄŤetnÄ› tyÄŤĂ­ a prutĹŻ zĂ­skanĂ˝ch prostĂ˝m slinovánĂ­m 8101 94 00  
Dráty 8101 96 00  
Odpad a šrot 8101 97 00  
OstatnĂ­    
TyÄŤe a pruty, jinĂ© neĹľ zĂ­skanĂ© prostĂ˝m slinovánĂ­m, profily, desky, plechy, pásy a fĂłlie 8101 99 10  
OstatnĂ­ 8101 99 90  
81.02 Molybden a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
Prášek 8102 10 00  
OstatnĂ­    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) molybden, vÄŤetnÄ› tyÄŤĂ­ a prutĹŻ zĂ­skanĂ˝ch prostĂ˝m slinovánĂ­m 8102 94 00  
TyÄŤe a pruty, jinĂ© neĹľ zĂ­skanĂ© prostĂ˝m slinovánĂ­m, profily, desky, plechy, pásy a fĂłlie 8102 95 00  
Dráty 8102 96 00  
Odpad a šrot 8102 97 00  
OstatnĂ­ 8102 99 00  
81.03 Tantal a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) tantal, vÄŤetnÄ› tyÄŤĂ­ a prutĹŻ zĂ­skanĂ˝ch prostĂ˝m slinovánĂ­m; prášek 8103 20 00  
Odpad a šrot 8103 30 00  
OstatnĂ­    
TyÄŤe a pruty, jinĂ© neĹľ zĂ­skanĂ© prostĂ˝m slinovánĂ­m, profily, dráty, desky, plechy, pásy a fĂłlie 8103 90 10  
OstatnĂ­ 8103 90 90  
81.04 Hořčík a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) hořčík    
ObsahujĂ­cĂ­ nejmĂ©nÄ› 99,8 % hmotnostnĂ­ch hořčíku 8104 11 00  
OstatnĂ­ 8104 19 00  
Odpad a šrot 8104 20 00  
Piliny, třísky a granule, třídÄ›nĂ© podle velikosti; prášek 8104 30 00  
OstatnĂ­ 8104 90 00  
81.05 KobaltovĂ˝ kamĂ­nek (lech) a jinĂ© meziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
KobaltovĂ˝ kamĂ­nek (lech) a jinĂ© meziprodukty metalurgie kobaltu; netvářenĂ˝ (surovĂ˝) kobalt; prášek 8105 20 00  
Odpad a šrot 8105 30 00  
OstatnĂ­ 8105 90 00  
81.06 Bismut a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) bismut; odpad a šrot; prášek 8106 00 10  
OstatnĂ­ 8106 00 90  
81.07 Kadmium a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ© (surovĂ©) kadmium; prášek 8107 20 00  
Odpad a šrot 8107 30 00  
OstatnĂ­ 8107 90 00  
81.08 Titan a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) titan; prášek 8108 20 00  
Odpad a šrot 8108 30 00  
OstatnĂ­    
TyÄŤe, pruty, profily a dráty 8108 90 30  
Desky, plechy, pásy a fĂłlie 8108 90 50  
Trouby a trubky 8108 90 60  
OstatnĂ­ 8108 90 90  
81.09 Zirkonium a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ© (surovĂ©) zirkonium; prášek 8109 20 00  
Odpad a šrot 8109 30 00  
OstatnĂ­ 8109 90 00  
81.10 Antimon a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) antimon; prášek 8110 10 00  
Odpad a šrot 8110 20 00  
OstatnĂ­ 8110 90 00  
81.11 Mangan a vĂ˝robky z nÄ›ho, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) mangan; odpad a šrot; prášek    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) mangan; prášek 8111 00 11  
Odpad a šrot 8111 00 19  
OstatnĂ­ 8111 00 90  
81.12 Berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium a vĂ˝robky z tÄ›chto kovĹŻ, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
Berylium    
NetvářenĂ© (surovĂ©); prášek 8112 12 00  
Odpad a šrot 8112 13 00  
OstatnĂ­ 8112 19 00  
Chrom    
NetvářenĂ˝ (surovĂ˝); prášek    
Slitiny obsahujĂ­cĂ­ vĂ­ce neĹľ 10 % hmotnostnĂ­ch niklu 8112 21 10  
OstatnĂ­ 8112 21 90  
Odpad a šrot 8112 22 00  
OstatnĂ­ 8112 29 00  
Thallium    
NetvářenĂ© (surovĂ©); prášek 8112 51 00  
Odpad a šrot 8112 52 00  
OstatnĂ­ 8112 59 00  
OstatnĂ­    
NetvářenĂ© (surovĂ©); odpad a šrot; prášek    
Hafnium (celtium) 8112 92 10  
Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanad; germanium    
Odpad a šrot 8112 92 21  
OstatnĂ­    
Niob (columbium); rhenium 8112 92 31  
Indium 8112 92 81  
Gallium 8112 92 89  
Vanad 8112 92 91  
Germanium 8112 92 95  
OstatnĂ­    
Hafnium (celtium); germanium 8112 99 20  
Niob (columbium); rhenium 8112 99 30  
Gallium; indium; vanad 8112 99 70  
81.13 Cermety a vĂ˝robky z nich, vÄŤetnÄ› odpadu a šrotu    
NetvářenĂ© (surovĂ©) 8113 00 20  
Odpad a šrot 8113 00 40  
OstatnĂ­ 8113 00 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.