CN8 / NC8 - 2021 83 CN8 / NC8 - 2021 - CS 85

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 84
JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

84.01 Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje pro oddělování izotopů    
Jaderné reaktory (Euratom) 8401 10 00  
Stroje a přístroje pro oddělování izotopů a jejich části a součásti (Euratom) 8401 20 00  
Neozářené palivové články (kazety) (Euratom) 8401 30 00 (gi)
Části a součásti jaderných reaktorů (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“    
Parní kotle    
Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství převyšujícím 45 tun za hodinu 8402 11 00  
Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství nepřesahujícím 45 tun za hodinu 8402 12 00  
Ostatní parní kotle, včetně hybridních kotlů    
Žárotrubné kotle 8402 19 10  
Ostatní 8402 19 90  
Kotle zvané „na přehřátou vodu“ 8402 20 00  
Části a součásti 8402 90 00  
84.03 Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402    
Kotle    
Z litiny 8403 10 10  
Ostatní 8403 10 90  
Části a součásti    
Z litiny 8403 90 10  
Ostatní 8403 90 90  
84.04 Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 (například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné jednotky    
Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 8404 10 00  
Kondenzátory pro parní pohonné jednotky 8404 20 00  
Části a součásti 8404 90 00  
84.05 Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů    
Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů 8405 10 00  
Části a součásti 8405 90 00  
84.06 Parní turbíny    
Turbíny pro pohon lodí 8406 10 00  
Ostatní turbíny    
S výkonem převyšujícím 40 MW 8406 81 00  
S výkonem nepřesahujícím 40 MW 8406 82 00  
Části a součásti    
Lopatky statorů, rotory a jejich lopatky 8406 90 10  
Ostatní 8406 90 90  
84.07 Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním    
Letecké motory 8407 10 00 (PCE)
Motory pro pohon lodí    
Závěsné motory    
S obsahem válců nepřesahujícím 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 325 cm³    
S výkonem nepřesahujícím 30 kW 8407 21 91 (PCE)
S výkonem převyšujícím 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Ostatní 8407 29 00 (PCE)
Vratné pístové motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87    
S obsahem válců nepřesahujícím 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 50 cm³, avšak nepřesahujícím 250 cm³    
S obsahem válců převyšujícím 50 cm³, avšak nepřesahujícím 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 125 cm³, avšak nepřesahujícím 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 250 cm³, avšak nepřesahujícím 1000 cm³    
S obsahem válců převyšujícím 250 cm³, avšak nepřesahujícím 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 500 cm³, avšak nepřesahujícím 1000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 1000 cm³    
Pro průmyslovou montáž: jednonápravových malotraktorů položky 870110; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než 2800 cm³; motorových vozidel čísla 8705 8407 34 10 (PCE)
Ostatní    
Použité 8407 34 30 (PCE)
Nové, s obsahem válců    
Nepřesahujícím 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
Převyšujícím 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Ostatní motory    
S obsahem válců nepřesahujícím 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 250 cm³    
Pro průmyslovou montáž: jednonápravových malotraktorů položky 870110; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než 2800 cm³; motorových vozidel čísla 8705 8407 90 50 (PCE)
Ostatní    
S výkonem nepřesahujícím 10 kW 8407 90 80 (PCE)
S výkonem převyšujícím 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)    
Motory pro pohon lodí    
Použité    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 11 (PCE)
Ostatní 8408 10 19 (PCE)
Nové, s výkonem    
Nepřesahujícím 50 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 23 (PCE)
Ostatní 8408 10 27 (PCE)
Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 31 (PCE)
Ostatní 8408 10 39 (PCE)
Převyšujícím 100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 41 (PCE)
Ostatní 8408 10 49 (PCE)
Převyšujícím 200 kW, avšak nepřesahujícím 300 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 51 (PCE)
Ostatní 8408 10 59 (PCE)
Převyšujícím 300 kW, avšak nepřesahujícím 500 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 61 (PCE)
Ostatní 8408 10 69 (PCE)
Převyšujícím 500 kW, avšak nepřesahujícím 1000 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 71 (PCE)
Ostatní 8408 10 79 (PCE)
Převyšujícím 1000 kW, avšak nepřesahujícím 5000 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 81 (PCE)
Ostatní 8408 10 89 (PCE)
Převyšujícím 5000 kW    
Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 89040010 a válečné lodě podpoložky 89061000 8408 10 91 (PCE)
Ostatní 8408 10 99 (PCE)
Motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87    
Pro průmyslovou montáž: jednonápravových malotraktorů položky 870110; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než 2500 cm³; motorových vozidel čísla 8705 8408 20 10 (PCE)
Ostatní    
Pro kolové zemědělské nebo lesnické traktory, s výkonem    
Nepřesahujícím 50 kW 8408 20 31 (PCE)
Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW 8408 20 35 (PCE)
Převyšujícím 100 kW 8408 20 37 (PCE)
Pro ostatní vozidla kapitoly 87, s výkonem    
Nepřesahujícím 50 kW 8408 20 51 (PCE)
Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW 8408 20 55 (PCE)
Převyšujícím 100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW 8408 20 57 (PCE)
Převyšujícím 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Ostatní motory    
Pro kolejové trakce 8408 90 21 (PCE)
Ostatní    
Použité 8408 90 27 (PCE)
Nové, s výkonem    
Nepřesahujícím 15 kW 8408 90 41 (PCE)
Převyšujícím 15 kW, avšak nepřesahujícím 30 kW 8408 90 43 (PCE)
Převyšujícím 30 kW, avšak nepřesahujícím 50 kW 8408 90 45 (PCE)
Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW 8408 90 47 (PCE)
Převyšujícím 100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW 8408 90 61 (PCE)
Převyšujícím 200 kW, avšak nepřesahujícím 300 kW 8408 90 65 (PCE)
Převyšujícím 300 kW, avšak nepřesahujícím 500 kW 8408 90 67 (PCE)
Převyšujícím 500 kW, avšak nepřesahujícím 1 000 kW 8408 90 81 (PCE)
Převyšujícím 1 000 kW, avšak nepřesahujícím 5 000 kW 8408 90 85 (PCE)
Převyšujícím 5 000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408    
Pro letecké motory 8409 10 00  
Ostatní    
Vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zážehovými spalovacími pístovými motory s vnitřním spalováním 8409 91 00  
Ostatní 8409 99 00  
84.10 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory    
Vodní turbíny a vodní kola    
S výkonem nepřesahujícím 1000 kW 8410 11 00  
S výkonem převyšujícím 1000 kW, avšak nepřesahujícím 10000 kW 8410 12 00  
S výkonem převyšujícím 10000 kW 8410 13 00  
Části a součásti, včetně regulátorů 8410 90 00  
84.11 Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny    
Proudové motory    
S tahem nepřesahujícím 25 kN 8411 11 00 (PCE)
S tahem převyšujícím 25 kN    
S tahem převyšujícím 25 kN, avšak nepřesahujícím 44 kN 8411 12 10 (PCE)
S tahem převyšujícím 44 kN, avšak nepřesahujícím 132 kN 8411 12 30 (PCE)
S tahem převyšujícím 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Turbovrtulové pohony    
S výkonem nepřesahujícím 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 1100 kW    
S výkonem převyšujícím 1100 kW, avšak nepřesahujícím 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Ostatní plynové turbíny    
S výkonem nepřesahujícím 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 5000 kW    
S výkonem převyšujícím 5000 kW, avšak nepřesahujícím 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 20000 kW, avšak nepřesahujícím 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
S výkonem převyšujícím 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Části a součásti    
Proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů 8411 91 00  
Ostatní 8411 99 00  
84.12 Ostatní motory a pohony    
Reaktivní motory, jiné než proudové motory 8412 10 00 (PCE)
Hydraulické motory a pohony    
S lineárním pohybem (hydraulické válce)    
Hydraulické systémy 8412 21 20  
Ostatní 8412 21 80  
Ostatní    
Hydraulické systémy 8412 29 20  
Ostatní    
Hydraulické kapalinové motory a pohony 8412 29 81  
Ostatní 8412 29 89  
Pneumatické motory a pohony    
S lineárním pohybem (pneumatické válce) 8412 31 00  
Ostatní 8412 39 00  
Ostatní    
Parní motory poháněné vodní nebo jinou párou 8412 80 10  
Ostatní 8412 80 80  
Části a součásti    
Reaktivních motorů, jiných než proudových motorů 8412 90 20  
Hydraulických motorů a pohonů 8412 90 40  
Ostatní 8412 90 80  
84.13 Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny    
Čerpadla vybavená měřicím zařízením nebo konstruovaná k vybavení tímto zařízením    
Čerpadla pro výdej pohonných hmot nebo mazadel, typů používaných v čerpacích stanicích nebo v garážích 8413 11 00 (PCE)
Ostatní 8413 19 00 (PCE)
Ruční čerpadla, jiná než položek 841311 nebo 841319 8413 20 00 (PCE)
Čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin, pro pístové motory s vnitřním spalováním    
Vstřikovací čerpadla 8413 30 20 (PCE)
Ostatní 8413 30 80 (PCE)
Čerpadla na beton 8413 40 00 (PCE)
Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem    
Hydraulické jednotky 8413 50 20  
Dávkovací čerpadla 8413 50 40 (PCE)
Ostatní    
Pístová čerpadla    
Hydraulický kapalinový pohon 8413 50 61 (PCE)
Ostatní 8413 50 69 (PCE)
Ostatní 8413 50 80 (PCE)
Ostatní objemová rotační čerpadla    
Hydraulické jednotky 8413 60 20  
Ostatní    
Zubová čerpadla    
Hydraulický kapalinový pohon 8413 60 31 (PCE)
Ostatní 8413 60 39 (PCE)
Křídlová čerpadla    
Hydraulický kapalinový pohon 8413 60 61 (PCE)
Ostatní 8413 60 69 (PCE)
Vřetenová čerpadla 8413 60 70 (PCE)
Ostatní 8413 60 80 (PCE)
Ostatní odstředivá čerpadla    
Ponorná čerpadla    
Jednostupňová 8413 70 21 (PCE)
Vícestupňová 8413 70 29 (PCE)
Bezucpávková odstředivá čerpadla pro topné systémy a dodávku teplé vody 8413 70 30 (PCE)
Ostatní, s průměrem výstupního otvoru    
Nepřesahujícím 15 mm 8413 70 35 (PCE)
Převyšujícím 15 mm    
Odstředivá čerpadla s přímým vtokem a s bočním vtokem 8413 70 45 (PCE)
Radiální čerpadla    
Jednostupňová    
S jedním vstupním oběžným kolem    
Monobloky 8413 70 51 (PCE)
Ostatní 8413 70 59 (PCE)
S více než jedním vstupním oběžným kolem 8413 70 65 (PCE)
Vícestupňová 8413 70 75 (PCE)
Ostatní odstředivá čerpadla    
Jednostupňová 8413 70 81 (PCE)
Vícestupňová 8413 70 89 (PCE)
Ostatní čerpadla; zdviže na kapaliny    
Čerpadla 8413 81 00 (PCE)
Zdviže na kapaliny 8413 82 00 (PCE)
Části a součásti    
Čerpadel 8413 91 00  
Zdviží na kapaliny 8413 92 00  
84.14 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry    
Vývěvy    
Používané pro výrobu polovodičů nebo používané výhradně nebo hlavně pro výrobu plochých panelových displejů 8414 10 15 (PCE)
Ostatní    
Rotační pístové vývěvy, posuvné křídlové rotační vývěvy, molekulární vývěvy a Rootsovy vývěvy 8414 10 25 (PCE)
Ostatní    
Difuzní vývěvy, kryogenní vývěvy a adsorpční vývěvy 8414 10 81 (PCE)
Ostatní 8414 10 89 (PCE)
Vzduchová čerpadla ovládaná ručně nebo nohou    
Ruční pumpičky pro jízdní kola 8414 20 20 (PCE)
Ostatní 8414 20 80 (PCE)
Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních    
S výkonem nepřesahujícím 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 0,4 kW    
Hermetické nebo polohermetické 8414 30 81 (PCE)
Ostatní 8414 30 89 (PCE)
Vzduchové kompresory, upevněné na podvozku s koly upraveném pro tažení    
S průtokem za minutu nepřesahujícím 2 m³ 8414 40 10 (PCE)
S průtokem za minutu převyšujícím 2 m³ 8414 40 90 (PCE)
Ventilátory    
Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s vlastním elektrickým motorem s výkonem nepřesahujícím 125 W 8414 51 00 (PCE)
Ostatní    
Ventilátory používané výhradně nebo hlavně pro chlazení mikroprocesorů, telekomunikačních přístrojů, zařízení pro automatizované zpracování dat nebo jednotek zařízení pro automatizované zpracování dat 8414 59 15 (PCE)
Ostatní    
Axiální ventilátory 8414 59 25 (PCE)
Odstředivé ventilátory 8414 59 35 (PCE)
Ostatní 8414 59 95 (PCE)
Odsávače, jejichž nejdelší vodorovná strana nepřesahuje 120 cm 8414 60 00 (PCE)
Ostatní    
Turbokompresory    
Jednostupňové 8414 80 11 (PCE)
Vícestupňové 8414 80 19 (PCE)
Vratné objemové kompresory pracující s měrným přetlakem    
Nepřesahujícím 15 barů, s průtokem za hodinu    
Nepřesahujícím 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
Převyšujícím 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
Převyšujícím 15 barů, s průtokem za hodinu    
Nepřesahujícím 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
Převyšujícím 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Rotační objemové kompresory    
S jednou hřídelí 8414 80 73 (PCE)
S více hřídelemi    
Šroubové kompresory 8414 80 75 (PCE)
Ostatní 8414 80 78 (PCE)
Ostatní 8414 80 80 (PCE)
Části a součásti 8414 90 00  
84.15 Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně    
Navržená k instalaci do oken, na stěny, stropy nebo podlahy, s vlastním pohonem nebo ve formě děleného systému („split-systém“)    
S vlastním pohonem 8415 10 10  
Ve formě děleného systému („split-systém“) 8415 10 90  
Používaná pro osoby v motorových vozidlech 8415 20 00  
Ostatní    
S vestavěnou chladicí jednotkou a ventilem pro střídání chladicího a tepelného cyklu (vratná tepelná čerpadla) 8415 81 00  
Ostatní, s vestavěnou chladicí jednotkou 8415 82 00  
Bez vestavěné chladicí jednotky 8415 83 00  
Části a součásti 8415 90 00  
84.16 Hořáky pro topeniště na kapalná, prášková nebo plynná paliva; mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení    
Hořáky pro topeniště na kapalná paliva    
S vestavěným automatickým ovládacím zařízením 8416 10 10 (PCE)
Ostatní 8416 10 90 (PCE)
Ostatní hořáky pro topeniště, včetně kombinovaných hořáků    
Pouze plynové, monobloky, s vestavěným ventilátorem a ovládacím zařízením 8416 20 10 (PCE)
Ostatní    
Kombinované hořáky 8416 20 20 (PCE)
Ostatní 8416 20 80  
Mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení 8416 30 00  
Části a součásti 8416 90 00  
84.17 Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí    
Pece na pražení, tavení nebo jiné tepelné zpracování rud, pyritů nebo kovů 8417 10 00  
Pekárenské pece, včetně pecí na výrobu sušenek a jemného pečiva    
Tunelové pece 8417 20 10  
Ostatní 8417 20 90  
Ostatní    
Pece na vypalování keramických výrobků 8417 80 30 (PCE)
Pece na vypalování cementu, skla nebo chemických výrobků 8417 80 50 (PCE)
Ostatní 8417 80 70  
Části a součásti 8417 90 00  
84.18 Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415    
Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky    
S objemem převyšujícím 340 litrů 8418 10 20 (PCE)
Ostatní 8418 10 80 (PCE)
Chladničky, typu používaného v domácnostech    
Kompresorového typu    
S objemem převyšujícím 340 litrů 8418 21 10 (PCE)
Ostatní    
Stolního typu 8418 21 51 (PCE)
Vestavného typu 8418 21 59 (PCE)
Ostatní, s objemem    
Nepřesahujícím 250 litrů 8418 21 91 (PCE)
Převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 340 litrů 8418 21 99 (PCE)
Ostatní 8418 29 00 (PCE)
Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800 litrů    
S objemem nepřesahujícím 400 litrů 8418 30 20 (PCE)
S objemem převyšujícím 400 litrů, avšak nepřesahujícím 800 litrů 8418 30 80 (PCE)
Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900 litrů    
S objemem nepřesahujícím 250 litrů 8418 40 20 (PCE)
S objemem převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 900 litrů 8418 40 80 (PCE)
Ostatní nábytek (boxy, skříně, pulty, vitríny a podobně) pro ukládání a vystavení s vestavěným chladicím nebo mrazicím zařízením    
Chladicí vitríny a pulty (s vestavěnou chladicí jednotkou nebo výparníkem)    
Pro skladování zmrazených potravin 8418 50 11 (PCE)
Ostatní 8418 50 19 (PCE)
Ostatní chladicí nábytek 8418 50 90 (PCE)
Ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení; tepelná čerpadla    
Tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 8418 61 00  
Ostatní 8418 69 00  
Části a součásti    
Nábytek konstruovaný k vestavění mrazicího nebo chladicího zařízení 8418 91 00  
Ostatní    
Výparníky a kondenzátory, kromě těch, které jsou určeny pro chladničky typu používaného v domácnostech 8418 99 10  
Ostatní 8418 99 90  
84.19 Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody    
Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody    
Plynové průtokové ohřívače vody 8419 11 00  
Ostatní 8419 19 00  
Sterilizační přístroje pro lékařské, chirurgické nebo laboratorní účely 8419 20 00  
Sušicí stroje    
Pro sušení zemědělských produktů 8419 31 00  
Pro sušení dřeva, buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky 8419 32 00  
Ostatní 8419 39 00  
Destilační nebo rektifikační přístroje 8419 40 00  
Výměníky tepla    
Výměníky tepla vyrobené z fluorovaných polymerů a s vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru 3 cm nebo menším 8419 50 20  
Ostatní 8419 50 80  
Přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů 8419 60 00  
Ostatní stroje, strojní zařízení a přístroje    
Pro výrobu teplých nápojů nebo pro vaření nebo ohřívání jídel    
Perkolátory a jiná zařízení na výrobu kávy a jiných teplých nápojů 8419 81 20  
Ostatní 8419 81 80  
Ostatní    
Chladicí věže a podobná zařízení na přímé chlazení (bez přepážky) pomocí recirkulace vody 8419 89 10  
Zařízení na nanášení kovů srážením par ve vakuu 8419 89 30  
Ostatní 8419 89 98  
Části a součásti    
Sterilizačních přístrojů podpoložky 84192000 8419 90 15  
Ostatní 8419 90 85  
84.20 Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje    
Kalandry nebo jiné válcovací stroje    
Typu používaného v textilním průmyslu 8420 10 10  
Typu používaného v papírenském průmyslu 8420 10 30  
Ostatní    
Válcové laminovací stroje typu použivaného výhradně nebo hlavně pro výrobu substrátů pro desky plošných spojů nebo desek plošných spojů 8420 10 81  
Ostatní 8420 10 89  
Části a součásti    
Válce    
Z litiny 8420 91 10  
Ostatní 8420 91 80  
Ostatní 8420 99 00  
84.21 Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů    
Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček    
Odstředivky mléka 8421 11 00  
Ždímačky prádla 8421 12 00 (PCE)
Ostatní    
Odstředivky typu používaného v laboratořích 8421 19 20  
Ostatní 8421 19 70  
Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin    
K filtrování nebo čištění vody 8421 21 00  
K filtrování nebo čištění jiných nápojů než vody 8421 22 00  
Olejové nebo palivové filtry pro spalovací motory 8421 23 00  
Ostatní    
Vyrobené z fluorovaných polymerů a s filtrem nebo čisticí membránou o tloušťce nepřesahující 140 mikronů 8421 29 20  
Ostatní 8421 29 80  
Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění plynů    
Sací vzduchové filtry pro spalovací motory 8421 31 00  
Ostatní    
S pláštěm z nerezavějící oceli a s vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru nepřesahujícím 1,3 cm 8421 39 15  
Ostatní    
Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu 8421 39 25  
Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění jiných plynů    
Katalytickým procesem 8421 39 35  
Ostatní 8421 39 85  
Části a součásti    
Odstředivek, včetně odstředivých ždímaček 8421 91 00  
Ostatní    
Části a součásti strojů a přístrojů podpoložek 84212920 nebo 84213915 8421 99 10  
Ostatní 8421 99 90  
84.22 Myčky nádobí; stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky (včetně strojů a přístrojů na balení tepelným smršťováním); stroje a přístroje k nasycování nápojů oxidem uhličitým    
Myčky nádobí    
Pro domácnost 8422 11 00 (PCE)
Ostatní 8422 19 00 (PCE)
Stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů 8422 20 00  
Stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; stroje a přístroje k nasycování nápojů oxidem uhličitým 8422 30 00  
Ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky (včetně strojů a přístrojů na balení tepelným smršťováním) 8422 40 00  
Části a součásti    
Myček nádobí 8422 90 10  
Ostatní 8422 90 90  
84.23 Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 5 cg nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů    
Osobní váhy, včetně kojeneckých vah; váhy pro domácnost    
Váhy pro domácnost 8423 10 10 (PCE)
Ostatní 8423 10 90 (PCE)
Váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících    
Využívající elektronický způsob k určování hmotnosti 8423 20 10 (PCE)
Ostatní 8423 20 90 (PCE)
Váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů do pytlů nebo jiných obalů, včetně násypných vah    
Využívající elektronický způsob k určování hmotnosti 8423 30 10 (PCE)
Ostatní 8423 30 90 (PCE)
Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti    
S maximálním zatížením nepřesahujícím 30 kg    
Využívající elektronický způsob k určování hmotnosti    
Kontrolní váhy a automatická kontrolní zařízení k určování hmotnosti pracující na základě porovnávání s předem určenou hmotností 8423 81 21 (PCE)
Stroje a zařízení k určování hmotnosti a označování předem zabaleného zboží 8423 81 23 (PCE)
Váhy používané v prodejnách 8423 81 25 (PCE)
Ostatní 8423 81 29 (PCE)
Ostatní 8423 81 80 (PCE)
S maximálním zatížením převyšujícím 30 kg, avšak nepřesahujícím 5000 kg    
Využívající elektronický způsob k určování hmotnosti, jiné než stroje k určování hmotnosti motorových vozidel 8423 82 20 (PCE)
Ostatní    
Kontrolní váhy a automatická kontrolní zařízení k určování hmotnosti pracující na základě porovnávání s předem určenou hmotností 8423 82 81 (PCE)
Ostatní 8423 82 89 (PCE)
Ostatní    
Využívající elektronický způsob k určování hmotnosti 8423 89 20 (PCE)
Ostatní 8423 89 80 (PCE)
Závaží pro váhy všech druhů; části a součásti přístrojů a zařízení k určování hmotnosti    
Části a součásti přístrojů a zařízení k určování hmotnosti podpoložek 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 nebo 84238920 8423 90 10  
Ostatní 8423 90 90  
84.24 Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje    
Hasicí přístroje, též s náplní 8424 10 00  
Stříkací pistole a podobné přístroje 8424 20 00  
Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje    
Mycí vodní zařízení s vestavěným motorem    
S tepelným zařízením 8424 30 01 (PCE)
Ostatní 8424 30 08 (PCE)
Ostatní přístroje    
Na stlačený vzduch 8424 30 10  
Ostatní 8424 30 90  
Rozstřikovače pro zemědělství nebo zahradnictví    
Přenosné rozstřikovače 8424 41 00 (PCE)
Ostatní    
Rozstřikovače a rozprašovače konstruované k namontování na traktory nebo k tažení traktory 8424 49 10 (PCE)
Ostatní 8424 49 90 (PCE)
Ostatní přístroje    
Pro zemědělství nebo zahradnictví    
Zavlažovací zařízení 8424 82 10  
Ostatní 8424 82 90  
Ostatní    
Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů 8424 89 40  
Ostatní 8424 89 70  
Části a součásti    
Části a součásti mechanických přístrojů podpoložky 84248940 8424 90 20  
Ostatní 8424 90 80  
84.25 Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky    
Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy nebo zdvihací zařízení na zdvihání vozidel    
Poháněné elektrickým motorem 8425 11 00 (PCE)
Ostatní 8425 19 00 (PCE)
Navijáky; vrátky    
Poháněné elektrickým motorem 8425 31 00 (PCE)
Ostatní 8425 39 00 (PCE)
Zdviháky; zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel    
Fixní zdvihací systémy typů používaných v garážích 8425 41 00 (PCE)
Ostatní hydraulické zdviháky a zdvihací zařízení 8425 42 00 (PCE)
Ostatní 8425 49 00 (PCE)
84.26 Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky    
Pojízdné (mostové) jeřáby, přepravní jeřáby, portálové jeřáby, mostové jeřáby, mobilní zvedací rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky    
Pojízdné (mostové) jeřáby s pevnou podpěrou 8426 11 00  
Mobilní zvedací rámy na pneumatikách a zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky 8426 12 00  
Ostatní 8426 19 00  
Věžové jeřáby 8426 20 00  
Portálové nebo podstavcové otočné sloupové jeřáby 8426 30 00  
Ostatní stroje, samohybné    
Na pneumatikách 8426 41 00  
Ostatní 8426 49 00  
Ostatní stroje    
Konstruované k připevnění na silniční vozidla    
Hydraulické jeřáby konstruované pro nakládání a vykládání vozidel 8426 91 10 (PCE)
Ostatní 8426 91 90  
Ostatní 8426 99 00  
84.27 Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením    
Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem    
S výškou zdvihu 1 m nebo vyšší 8427 10 10 (PCE)
Ostatní 8427 10 90 (PCE)
Ostatní samohybné vozíky    
S výškou zdvihu 1 m nebo vyšší    
Terénní vidlicové stohovací vozíky a jiné stohovací vozíky 8427 20 11 (PCE)
Ostatní 8427 20 19 (PCE)
Ostatní 8427 20 90 (PCE)
Ostatní vozíky 8427 90 00 (PCE)
84.28 Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky)    
Výtahy a skipové výtahy    
Poháněné elektricky 8428 10 20  
Ostatní 8428 10 80  
Pneumatické elevátory a dopravníky    
Pro sypké materiály 8428 20 20  
Ostatní 8428 20 80  
Ostatní elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů    
Speciálně konstruované pro použití pod zemí 8428 31 00  
Ostatní, korečkového typu 8428 32 00  
Ostatní, pásového typu 8428 33 00  
Ostatní    
Válečkové dopravníky 8428 39 20  
Ostatní 8428 39 90  
Eskalátory a pohyblivé chodníky 8428 40 00  
Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky; trakční zařízení pro pozemní lanovky 8428 60 00  
Ostatní zařízení    
Nakladače speciálně konstruované pro použití v zemědělství    
Konstruované pro připevnění k zemědělským traktorům 8428 90 71  
Ostatní 8428 90 79  
Ostatní 8428 90 90  
84.29 Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce    
Buldozery a angldozery    
Pásové 8429 11 00 (PCE)
Ostatní 8429 19 00 (PCE)
Stroje na srovnávání a vyrovnávání terénu (grejdry a nivelátory) 8429 20 00 (PCE)
Škrabače (skrejpry) 8429 30 00 (PCE)
Dusadla a silniční válce    
Silniční válce    
Vibrační 8429 40 10 (PCE)
Ostatní 8429 40 30 (PCE)
Dusadla 8429 40 90 (PCE)
Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače    
Čelní lopatové nakladače    
Nakladače speciálně konstruované pro použití pod zemí 8429 51 10 (PCE)
Ostatní    
Pásové lopatové nakladače 8429 51 91 (PCE)
Ostatní 8429 51 99 (PCE)
Strojní zařízení s nástavbou otočnou o 360o    
Pásová rypadla 8429 52 10 (PCE)
Ostatní 8429 52 90 (PCE)
Ostatní 8429 59 00 (PCE)
84.30 Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy    
Beranidla a vytahovače pilot 8430 10 00 (PCE)
Sněhové pluhy a sněhové frézy 8430 20 00 (PCE)
Brázdicí a zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol    
Samohybné 8430 31 00  
Ostatní 8430 39 00  
Ostatní hloubicí nebo vrtací stroje    
Samohybné 8430 41 00  
Ostatní 8430 49 00  
Ostatní stroje, samohybné 8430 50 00  
Ostatní stroje, nesamohybné    
Pěchovací nebo zhutňovací stroje 8430 61 00 (PCE)
Ostatní 8430 69 00  
84.31 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430    
Strojů a zařízení čísla 8425 8431 10 00  
Strojů a zařízení čísla 8427 8431 20 00  
Strojů a zařízení čísla 8428    
Výtahů, skipových výtahů nebo eskalátorů 8431 31 00  
Ostatní 8431 39 00  
Strojů a zařízení čísel 8426, 8429 nebo 8430    
Korečky, lopaty, drapáky a prostředky k uchopení 8431 41 00  
Radlice buldozerů nebo angldozerů 8431 42 00  
Části a součásti vrtacích nebo hloubicích strojů položek 843041 nebo 843049 8431 43 00  
Ostatní    
Z litiny nebo lité oceli 8431 49 20  
Ostatní 8431 49 80  
84.32 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy; válce na úpravu trávníků nebo sportovních ploch    
Pluhy 8432 10 00 (PCE)
Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky    
Talířové brány 8432 21 00 (PCE)
Ostatní    
Rozrývače (skarifikátory) a kultivátory 8432 29 10 (PCE)
Brány 8432 29 30 (PCE)
Půdní frézy (rotavátory) 8432 29 50 (PCE)
Ostatní 8432 29 90 (PCE)
Secí, sázecí a přesazovací stroje    
Přímé bezorebné secí, sázecí a přesazovací stroje 8432 31 00 (PCE)
Ostatní    
Secí stroje    
Přesně nastavitelné secí stroje s centrálním pohonem 8432 39 11 (PCE)
Ostatní 8432 39 19 (PCE)
Sázecí a přesazovací stroje 8432 39 90 (PCE)
Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv    
Rozmetadla mrvy 8432 41 00 (PCE)
Rozmetadla umělých hnojiv 8432 42 00 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje 8432 80 00  
Části a součásti 8432 90 00  
84.33 Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení, včetně balicích lisů na píci nebo slámu; sekačky na trávu nebo píci; stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, jiné než stroje a přístroje čísla 8437    
Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch    
S motorem, se sekacím zařízením otáčejícím se v horizontální poloze    
Elektrické 8433 11 10 (PCE)
Ostatní    
Samohybné    
Se sedadlem 8433 11 51 (PCE)
Ostatní 8433 11 59 (PCE)
Ostatní 8433 11 90 (PCE)
Ostatní    
S motorem    
Elektrické 8433 19 10 (PCE)
Ostatní    
Samohybné    
Se sedadlem 8433 19 51 (PCE)
Ostatní 8433 19 59 (PCE)
Ostatní 8433 19 70 (PCE)
Bez motoru 8433 19 90 (PCE)
Ostatní žací stroje, včetně žacích lišt k připevnění na traktory    
S motorem 8433 20 10 (PCE)
Ostatní    
Konstruované pro tažení nebo vezení traktorem 8433 20 50 (PCE)
Ostatní 8433 20 90 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje na zpracování sena a píce 8433 30 00 (PCE)
Balicí lisy na píci nebo slámu, včetně sběracích lisů 8433 40 00 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje pro sklizňové práce; stroje a přístroje pro výmlat    
Kombinované stroje pro sklízení a výmlat 8433 51 00 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje pro výmlat 8433 52 00 (PCE)
Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz    
Vyorávače brambor a stroje na sklízení brambor 8433 53 10 (PCE)
Stroje na ořezávání cukrové řepy a stroje na sklízení cukrové řepy 8433 53 30 (PCE)
Ostatní 8433 53 90 (PCE)
Ostatní    
Stroje na sklízení píce    
Samohybné 8433 59 11 (PCE)
Ostatní 8433 59 19 (PCE)
Ostatní 8433 59 85 (PCE)
Stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů 8433 60 00  
Části a součásti 8433 90 00  
84.34 Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení    
Dojicí stroje 8434 10 00  
Mlékárenské stroje a zařízení 8434 20 00  
Části a součásti 8434 90 00  
84.35 Lisy, drtiče a podobné stroje a přístroje pro výrobu vína, jablečných moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů    
Stroje a přístroje 8435 10 00  
Části a součásti 8435 90 00  
84.36 Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství, včetně zařízení na klíčení rostlin vybavených mechanickým nebo tepelným zařízením; inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství    
Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata 8436 10 00  
Stroje a přístroje pro drůbežářství; inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství    
Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství 8436 21 00  
Ostatní 8436 29 00  
Ostatní stroje a přístroje    
Lesnické stroje a přístroje 8436 80 10 (PCE)
Ostatní 8436 80 90  
Části a součásti    
Strojů a přístrojů pro drůbežářství nebo inkubátorů a umělých líhní pro drůbežářství 8436 91 00  
Ostatní 8436 99 00  
84.37 Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin; stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilovin nebo sušených luštěnin, jiné než stroje a přístroje zemědělského typu    
Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin 8437 10 00 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje 8437 80 00  
Části a součásti 8437 90 00  
84.38 Stroje a přístroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin nebo nápojů, jiné než stroje a přístroje pro extrakci nebo přípravu živočišných nebo ztužených rostlinných tuků nebo olejů    
Stroje a přístroje pro pekárny a stroje a přístroje pro výrobu makaronů, špaget nebo podobných výrobků    
Stroje a přístroje pro pekárny 8438 10 10  
Stroje a přístroje pro výrobu makaronů, špaget nebo podobných výrobků 8438 10 90  
Stroje a přístroje pro výrobu cukrovinek, kakaa nebo čokolády 8438 20 00  
Stroje a přístroje pro výrobu cukru 8438 30 00  
Stroje a přístroje pro pivovary 8438 40 00  
Stroje a přístroje na zpracování masa nebo drůbeže 8438 50 00  
Stroje a přístroje na zpracování ovoce, ořechů nebo zeleniny 8438 60 00  
Ostatní stroje a přístroje    
Pro přípravu čaje nebo kávy 8438 80 10  
Ostatní    
Pro přípravu nebo výrobu nápojů 8438 80 91  
Ostatní 8438 80 99  
Části a součásti 8438 90 00  
84.39 Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky    
Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu 8439 10 00  
Stroje a přístroje pro výrobu papíru, kartónu nebo lepenky 8439 20 00  
Stroje a přístroje pro konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky 8439 30 00  
Části a součásti    
Strojů a přístrojů pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu 8439 91 00  
Ostatní 8439 99 00  
84.40 Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih    
Stroje a přístroje    
Skládací stroje 8440 10 10  
Snášecí stroje a kompletovací stroje 8440 10 20  
Sešívací stroje a drátovky (stroje na šití drátem) 8440 10 30  
Stroje na vazbu lepením (jinak než šitím) 8440 10 40  
Ostatní 8440 10 90  
Části a součásti 8440 90 00  
84.41 Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů    
Řezačky    
Podélné řezačky kombinované se stroji na odvíjení a převíjení 8441 10 10  
Ostatní podélné a příčné řezačky 8441 10 20  
Knihařské řezačky 8441 10 30  
Ostatní 8441 10 70  
Stroje pro výrobu pytlů, sáčků nebo obálek 8441 20 00  
Stroje pro výrobu krabic, beden, pouzder, tub, válců nebo podobných obalů, jinak než tvarováním 8441 30 00  
Stroje pro výrobu výrobků z buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky tvarováním 8441 40 00  
Ostatní stroje a přístroje 8441 80 00  
Části a součásti    
Řezaček 8441 90 10  
Ostatní 8441 90 90  
84.42 Stroje, přístroje a zařízení (jiné než stroje čísel 8456 až 8465) pro přípravu nebo zhotovování desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné)    
Stroje, přístroje a zařízení 8442 30 00 (PCE)
Části a součásti výše uvedených strojů, přístrojů a zařízení 8442 40 00  
Desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny připravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné) 8442 50 00  
84.43 Tiskařské stroje a přístroje určené k tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442; ostatní tiskárny, kopírovací stroje a telefaxové přístroje, též kombinované; jejich části, součásti a příslušenství    
Tiskařské stroje a přístroje určené k tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442    
Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, kotoučové 8443 11 00 (PCE)
Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), kancelářského typu (používající archy s jednou stranou nepřesahující 22 cm a druhou stranou nepřesahující 36 cm, v nepřeloženém stavu) 8443 12 00 (PCE)
Ostatní ofsetové tiskařské stroje a přístroje    
Pro archový tisk    
Použité 8443 13 10 (PCE)
Nové, pro archy o rozměrech    
Nepřesahujících 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
Převyšujících 53 × 75 cm, avšak nepřesahujících 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
Převyšujících 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
Ostatní 8443 13 90 (PCE)
Typografické tiskařské stroje a přístroje, kotoučové, kromě strojů a přístrojů pro flexografický tisk 8443 14 00 (PCE)
Typografické tiskařské stroje a přístroje, jiné než kotoučové, kromě strojů a přístrojů pro flexografický tisk 8443 15 00 (PCE)
Stroje a přístroje pro flexografický tisk 8443 16 00 (PCE)
Hlubotiskové stroje a přístroje 8443 17 00 (PCE)
Ostatní    
Pro potisk textilních materiálů 8443 19 20 (PCE)
Pro použití při výrobě polovodičů 8443 19 40 (PCE)
Ostatní 8443 19 70 (PCE)
Ostatní tiskárny, kopírovací stroje a telefaxové přístroje (faxy), též kombinované    
Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě 8443 31 00 (PCE)
Ostatní, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě    
Tiskárny 8443 32 10 (PCE)
Ostatní 8443 32 80 (PCE)
Ostatní 8443 39 00 (PCE)
Části, součásti a příslušenství    
Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k tisku pomocí desek, válců a jiných pomůcek čísla 8442    
Přístrojů podpoložky 84431940 8443 91 10  
Ostatní    
Z litiny nebo lité oceli 8443 91 91  
Ostatní 8443 91 99  
Ostatní    
Elektronické sestavy 8443 99 10  
Ostatní 8443 99 90  
84.44 Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů    
Stroje k vytlačování 8444 00 10 (PCE)
Ostatní 8444 00 90 (PCE)
84.45 Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje na spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a jiné stroje a přístroje na výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447    
Stroje pro přípravu textilních vláken    
Mykací stroje 8445 11 00 (PCE)
Česací stroje 8445 12 00 (PCE)
Protahovací nebo předpřádací stroje 8445 13 00 (PCE)
Ostatní 8445 19 00 (PCE)
Textilní spřádací nebo dopřádací stroje 8445 20 00 (PCE)
Stroje na zdvojování nebo kroucení vláken 8445 30 00 (PCE)
Soukací stroje (včetně útkových soukacích strojů) nebo navíjecí stroje 8445 40 00 (PCE)
Ostatní 8445 90 00 (PCE)
84.46 Tkalcovské stavy    
Pro tkaní textilií o šířce nepřesahující 30 cm 8446 10 00 (PCE)
Pro tkaní textilií o šířce převyšující 30 cm, člunkové    
Mechanické stavy 8446 21 00 (PCE)
Ostatní 8446 29 00 (PCE)
Pro tkaní textilií o šířce převyšující 30 cm, bezčlunkové 8446 30 00 (PCE)
84.47 Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců    
Kruhové pletací stroje    
S průměrem válce nepřesahujícím 165 mm 8447 11 00 (PCE)
S průměrem válce převyšujícím 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Ploché pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím    
Osnovní pletací stroje (včetně rašlových strojů); stroje na zpevnění prošitím 8447 20 20 (PCE)
Ostatní 8447 20 80 (PCE)
Ostatní 8447 90 00 (PCE)
84.48 Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447 (například listovky, žakárové stroje, samočinné zarážky, zařízení pro člunkovou výměnu); části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji tohoto čísla nebo čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447 (například vřetena a křídla, mykací povlaky, tkalcovské paprsky, vochličky, trysky, člunky, nitěnky a listy brdové, pletací jehly)    
Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447    
Listovky a žakárové stroje; stroje k redukci, děrování nebo kopírování štítků (karet) nebo stroje ke spojování štítků (karet) po jejich děrování 8448 11 00  
Ostatní 8448 19 00  
Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8444 nebo jejich přídavného (pomocného) strojního zařízení 8448 20 00  
Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8445 nebo jejich přídavného (pomocného) strojního zařízení    
Mykací povlaky 8448 31 00  
Strojů pro přípravu textilních vláken, jiné než mykací povlaky 8448 32 00  
Vřetena, křídla, dopřádací prstence a běžce (prstencového spřádacího stroje) 8448 33 00  
Ostatní 8448 39 00  
Části, součásti a příslušenství tkalcovských stavů nebo jejich přídavného (pomocného) strojního zařízení    
Paprsky pro tkalcovské stavy, nitěnky a listy brdové 8448 42 00  
Ostatní 8448 49 00  
Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8447 nebo jejich přídavného (pomocného) strojního zařízení    
Platiny, jehly a ostatní výrobky používané pro vytváření oček    
Platiny 8448 51 10  
Ostatní 8448 51 90  
Ostatní 8448 59 00  
84.49 Stroje a přístroje pro výrobu nebo konečnou úpravu plsti nebo netkaných textilních materiálů jako metrového nebo tvarovaného zboží, včetně strojů a přístrojů pro výrobu plstěných klobouků; formy na výrobu klobouků 8449 00 00  
84.50 Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně praček se sušičkami    
Pračky s obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg    
Plně automatické pračky    
S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 6 kg    
S plněním zepředu 8450 11 11 (PCE)
S plněním shora 8450 11 19 (PCE)
S obsahem suchého prádla převyšujícím 6 kg, avšak nepřesahujícím 10 kg 8450 11 90 (PCE)
Ostatní pračky, s vestavěnou odstředivou sušičkou 8450 12 00 (PCE)
Ostatní 8450 19 00 (PCE)
Pračky s obsahem suchého prádla převyšujícím 10 kg 8450 20 00 (PCE)
Části a součásti 8450 90 00  
84.51 Stroje a přístroje (jiné než čísla 8450) pro praní, čištění, ždímání, sušení, žehlení (včetně žehlicích lisů), bělení, barvení, apretování, konečnou úpravu nebo impregnování textilních přízí, textilií nebo zcela zhotovených textilních výrobků a stroje na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné podložky používané při výrobě podlahových krytin jako je linoleum; stroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, stříhání nebo zoubkování či vykrajování textilií    
Stroje a přístroje pro chemické čištění 8451 10 00  
Sušičky    
S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg 8451 21 00  
Ostatní 8451 29 00  
Žehlicí stroje a přístroje (včetně žehlicích lisů) 8451 30 00 (PCE)
Stroje a přístroje pro praní, bělení nebo barvení 8451 40 00  
Stroje a přístroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, střihání nebo zoubkování či vykrajování textilií 8451 50 00  
Ostatní stroje a přístroje    
Stroje a přístroje používané při výrobě linolea nebo jiných podlahových krytin, na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné podložky 8451 80 10  
Stroje a přístroje pro apretování nebo konečnou úpravu 8451 80 30  
Ostatní 8451 80 80  
Části a součásti 8451 90 00  
84.52 Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů    
Šicí stroje pro domácnost    
Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem), s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru; hlavy šicích strojů (pouze s prošívacím stehem), o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru    
Šicí stroje, o hodnotě (bez rámu, stolku nebo nábytku) vyšší než 65 € za kus 8452 10 11 (PCE)
Ostatní 8452 10 19 (PCE)
Ostatní šicí stroje a ostatní hlavy šicích strojů 8452 10 90 (PCE)
Ostatní šicí stroje    
Automatické jednotky 8452 21 00 (PCE)
Ostatní 8452 29 00 (PCE)
Jehly do šicích strojů 8452 30 00 (100)
Nábytek, podstavce a kryty pro šicí stroje a jejich části a součásti; ostatní části a součásti šicích strojů 8452 90 00  
84.53 Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje    
Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní 8453 10 00  
Stroje a přístroje na výrobu nebo opravy obuvi 8453 20 00  
Ostatní stroje a přístroje 8453 80 00  
Části a součásti 8453 90 00  
84.54 Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a licí stroje, pro metalurgii nebo slévárny kovů    
Konvertory 8454 10 00  
Kokily na ingoty a licí pánve 8454 20 00  
Licí stroje    
Pro odlévání pod tlakem 8454 30 10  
Ostatní 8454 30 90  
Části a součásti 8454 90 00  
84.55 Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce    
Válcovací stolice a válcovací tratě na trubky 8455 10 00  
Ostatní válcovací stolice a válcovací tratě    
Pracující za tepla nebo kombinovaně za tepla a za studena 8455 21 00  
Pracující za studena 8455 22 00  
Válce pro válcovací stolice a válcovací tratě    
Z litiny 8455 30 10  
Z oceli kované v otevřené zápustce    
Pracovní válce pro válcování za tepla; opěrné válce pro válcování za tepla a za studena 8455 30 31  
Pracovní válce pro válcování za studena 8455 30 39  
Ostatní 8455 30 90  
Ostatní části a součásti 8455 90 00  
84.56 Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu; stroje pro obrábění vodním paprskem    
Pracující pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků    
Pracující pomocí laserů    
Typu použivaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů, částí a součástí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat 8456 11 10 (PCE)
Ostatní 8456 11 90 (PCE)
Pracující pomocí jiných světelných nebo fotonových svazků    
Typu použivaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů, částí a součástí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat 8456 12 10 (PCE)
Ostatní 8456 12 90 (PCE)
Pracující pomocí ultrazvuku 8456 20 00 (PCE)
Pracující pomocí elektroeroze    
Číslicově řízené    
Pro dělení materiálu 8456 30 11 (PCE)
Ostatní 8456 30 19 (PCE)
Ostatní 8456 30 90 (PCE)
Pracující pomocí obloukových výbojů v plazmatu 8456 40 00 (PCE)
Stroje pro obrábění vodním paprskem 8456 50 00 (PCE)
Ostatní 8456 90 00 (PCE)
84.57 Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) a vícepolohové postupové obráběcí stroje, pro obrábění kovů    
Obráběcí centra    
Horizontální 8457 10 10 (PCE)
Ostatní 8457 10 90 (PCE)
Stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) 8457 20 00 (PCE)
Vícepolohové postupové obráběcí stroje    
Číslicově řízené 8457 30 10 (PCE)
Ostatní 8457 30 90 (PCE)
84.58 Soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) pro obrábění kovů    
Horizontální soustruhy    
Číslicově řízené    
Soustružnická obráběcí centra 8458 11 20 (PCE)
Automatické soustruhy    
Jednovřetenové 8458 11 41 (PCE)
Vícevřetenové 8458 11 49 (PCE)
Ostatní 8458 11 80 (PCE)
Ostatní 8458 19 00 (PCE)
Ostatní soustruhy    
Číslicově řízené    
Soustružnická obráběcí centra 8458 91 20 (PCE)
Ostatní 8458 91 80 (PCE)
Ostatní 8458 99 00 (PCE)
84.59 Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnitřních nebo vnějších závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458    
Stroje s pohyblivou hlavou 8459 10 00 (PCE)
Ostatní stroje pro vrtání    
Číslicově řízené 8459 21 00 (PCE)
Ostatní 8459 29 00 (PCE)
Ostatní kombinované vyvrtávací-frézovací stroje    
Číslicově řízené 8459 31 00 (PCE)
Ostatní 8459 39 00 (PCE)
Ostatní vyvrtávací stroje    
Číslicově řízené 8459 41 00 (PCE)
Ostatní 8459 49 00 (PCE)
Konzolové frézky    
Číslicově řízené 8459 51 00 (PCE)
Ostatní 8459 59 00 (PCE)
Ostatní frézky    
Číslicově řízené    
Nástrojové frézky 8459 61 10 (PCE)
Ostatní 8459 61 90 (PCE)
Ostatní    
Nástrojové frézky 8459 69 10 (PCE)
Ostatní 8459 69 90 (PCE)
Ostatní stroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů 8459 70 00 (PCE)
84.60 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení, honování, lapování, dohlazování povrchu, leštění nebo jinou konečnou úpravu kovů nebo cermetů pomocí brusných kamenů, brusiv nebo lešticích prostředků, jiné než stroje na obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo stroje pro konečnou úpravu ozubených kol čísla 8461    
Brusky na plocho    
Číslicově řízené 8460 12 00 (PCE)
Ostatní 8460 19 00 (PCE)
Ostatní brusky    
Bezhrotové brusky, číslicově řízené 8460 22 00 (PCE)
Ostatní hrotové brusky, číslicově řízené 8460 23 00 (PCE)
Ostatní, číslicově řízené 8460 24 00 (PCE)
Ostatní    
Pro válcové povrchy 8460 29 10 (PCE)
Ostatní 8460 29 90 (PCE)
Stroje používané pro ostření (brusky nástrojů nebo fréz)    
Číslicově řízené 8460 31 00 (PCE)
Ostatní 8460 39 00 (PCE)
Honovací nebo lapovací stroje    
Číslicově řízené 8460 40 10 (PCE)
Ostatní 8460 40 90 (PCE)
Ostatní 8460 90 00 (PCE)
84.61 Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol, strojní pily, odřezávací stroje a jiné obráběcí stroje pracující úběrem kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Stroje pro obrážení nebo drážkování 8461 20 00 (PCE)
Protahovací stroje    
Číslicově řízené 8461 30 10 (PCE)
Ostatní 8461 30 90 (PCE)
Stroje k obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol    
Stroje k obrábění ozubených kol (včetně strojů na broušení ozubených kol brusivy)    
Pro zhotovování čelních ozubených kol    
Číslicově řízené 8461 40 11 (PCE)
Ostatní 8461 40 19 (PCE)
Pro zhotovování ostatních ozubených kol    
Číslicově řízené 8461 40 31 (PCE)
Ostatní 8461 40 39 (PCE)
Stroje pro konečnou úpravu ozubených kol    
Vybavené mikrometrickým nastavovacím systémem umožňujícím nastavení v libovolné ose s přesností nejméně 0,01 mm    
Číslicově řízené 8461 40 71 (PCE)
Ostatní 8461 40 79 (PCE)
Ostatní 8461 40 90 (PCE)
Strojní pily nebo odřezávací stroje    
Strojní pily    
Kotoučové pily 8461 50 11 (PCE)
Ostatní 8461 50 19 (PCE)
Odřezávací stroje 8461 50 90 (PCE)
Ostatní 8461 90 00 (PCE)
84.62 Tvářecí stroje (včetně lisů) na opracování kovů kováním, ražením nebo lisováním v zápustce, padací buchary, pákové buchary a jiné buchary; tvářecí stroje (včetně lisů) pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním; lisy pro tváření kovů nebo karbidů kovů, výše neuvedené    
Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce (včetně lisů) a padací buchary, pákové buchary a jiné buchary    
Číslicově řízené 8462 10 10 (PCE)
Ostatní 8462 10 90 (PCE)
Stroje na ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo rovnání a rozkování (včetně lisů)    
Číslicově řízené    
Pro opracovávání plochých výrobků 8462 21 10 (PCE)
Ostatní 8462 21 80 (PCE)
Ostatní    
Pro opracovávání plochých výrobků 8462 29 10 (PCE)
Ostatní    
Hydraulické 8462 29 91 (PCE)
Ostatní 8462 29 98 (PCE)
Střihací stroje (včetně lisů), kromě kombinovaných střihacích a probíjecích, děrovacích, nařezávacích, nastřihovacích strojů    
Číslicově řízené 8462 31 00 (PCE)
Ostatní    
Pro opracovávání plochých výrobků 8462 39 10 (PCE)
Ostatní    
Hydraulické 8462 39 91 (PCE)
Ostatní 8462 39 99 (PCE)
Děrovací, probíjecí, nařezávací, nastřihovací nebo vrubovací stroje (včetně lisů), včetně kombinovaných střihacích a probíjecích, děrovacích, nařezávacích, nastřihovacích strojů    
Číslicově řízené    
Pro opracovávání plochých výrobků 8462 41 10 (PCE)
Ostatní 8462 41 90 (PCE)
Ostatní    
Pro opracovávání plochých výrobků 8462 49 10 (PCE)
Ostatní 8462 49 90 (PCE)
Ostatní    
Hydraulické lisy    
Číslicově řízené 8462 91 20 (PCE)
Ostatní 8462 91 80 (PCE)
Ostatní    
Číslicově řízené 8462 99 20 (PCE)
Ostatní 8462 99 80 (PCE)
84.63 Ostatní obráběcí a tvářecí stroje pro opracování kovů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu    
Tažné stolice na výrobu tyčí, trubek, profilů, drátů nebo podobného zboží    
Tažné stolice na výrobu drátů 8463 10 10 (PCE)
Ostatní 8463 10 90 (PCE)
Válcovačky na závity 8463 20 00 (PCE)
Stroje na zpracování drátů 8463 30 00 (PCE)
Ostatní 8463 90 00 (PCE)
84.64 Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla za studena    
Strojní pily 8464 10 00 (PCE)
Brousicí nebo lešticí stroje    
Pro opracování skla    
Optického skla 8464 20 11 (PCE)
Ostatní 8464 20 19  
Ostatní 8464 20 80  
Ostatní 8464 90 00  
84.65 Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení nebo na jiné spojování) pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů    
Stroje, které mohou vykonávat různé typy strojních operací bez nutnosti měnit nástroje při jejich provádění    
S ručním přenosem obrobku mezi jednotlivými operacemi 8465 10 10 (PCE)
S automatickým přenosem obrobku mezi jednotlivými operacemi 8465 10 90 (PCE)
Obráběcí centra 8465 20 00 (PCE)
Ostatní    
Strojní pily    
Pásové pily 8465 91 10 (PCE)
Kotoučové pily 8465 91 20 (PCE)
Ostatní 8465 91 90 (PCE)
Stroje na hoblování, frézování nebo tvarování (řezáním) 8465 92 00 (PCE)
Stroje na broušení, hlazení nebo leštění 8465 93 00 (PCE)
Ohýbací nebo spojovací stroje 8465 94 00 (PCE)
Vrtačky nebo dlabací stroje 8465 95 00 (PCE)
Stroje na štípání, krájení (dýhy) nebo loupání (dřeva) 8465 96 00 (PCE)
Ostatní 8465 99 00 (PCE)
84.66 Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8456 až 8465, včetně upínacích zařízení nebo nástrojových držáků, samočinných závitořezných hlav, dělicích hlav a jiných speciálních přídavných zařízení ke strojům; nástrojové držáky pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí    
Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy    
Nástrojové držáky    
Upínací trny, upínací pouzdra a objímky 8466 10 20  
Ostatní    
Pro soustruhy 8466 10 31  
Ostatní 8466 10 38  
Samočinné závitořezné hlavy 8466 10 80  
Upínací zařízení    
Upínací zařízení pro zvláštní použití; soupravy (sady) standardních upínacích zařízení a upevňovacích komponentů 8466 20 20  
Ostatní    
Pro soustruhy 8466 20 91  
Ostatní 8466 20 98  
Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení ke strojům 8466 30 00  
Ostatní    
Pro stroje čísla 8464    
Z litiny nebo lité oceli 8466 91 20  
Ostatní 8466 91 95  
Pro stroje čísla 8465    
Z litiny nebo lité oceli 8466 92 20  
Ostatní 8466 92 80  
Pro stroje čísel 8456 až 8461    
Části, součásti a příslušenství strojů podpoložek 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 nebo 846150 typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů, sestav desek plošných spojů, částí a součástí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat 8466 93 40  
Ostatní    
Pro stroje podpoložky  84565000 8466 93 50  
Ostatní 8466 93 60  
Pro stroje čísel 8462 nebo 8463 8466 94 00  
84.67 Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s vestavěným elektrickým nebo neelektrickým motorem    
Pneumatické    
Rotačního typu (včetně kombinovaného rotačně-nárazového typu)    
Pro opracování kovů 8467 11 10  
Ostatní 8467 11 90  
Ostatní 8467 19 00  
S vestavěným elektrickým motorem    
Vrtačky všech druhů    
Provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení 8467 21 10 (PCE)
Ostatní    
Elektropneumatické 8467 21 91 (PCE)
Ostatní 8467 21 99 (PCE)
Pily    
Řetězové pily 8467 22 10 (PCE)
Kotoučové pily 8467 22 30 (PCE)
Ostatní 8467 22 90 (PCE)
Ostatní    
Provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení 8467 29 20 (PCE)
Ostatní    
Brusky, též s pískovým papírem    
Úhlové brusky 8467 29 51 (PCE)
Pásové brusky s pískovým papírem 8467 29 53 (PCE)
Ostatní 8467 29 59 (PCE)
Hoblíky 8467 29 70 (PCE)
Střihače živých plotů a trávníků 8467 29 80 (PCE)
Ostatní 8467 29 85 (PCE)
Ostatní nástroje a nářadí    
Řetězové pily 8467 81 00 (PCE)
Ostatní 8467 89 00  
Části a součásti    
Řetězových pil 8467 91 00  
Pneumatických nástrojů a nářadí 8467 92 00  
Ostatní 8467 99 00  
84.68 Stroje, přístroje a zařízení pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání, jiné než čísla 8515; plynové stroje, přístroje a zařízení k povrchovému kalení    
Ruční hořáky 8468 10 00  
Ostatní plynové stroje, přístroje a zařízení 8468 20 00  
Ostatní stroje, přístroje a zařízení 8468 80 00  
Části a součásti 8468 90 00  
84.70 Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny    
Elektronické kalkulačky provozuschopné bez vnějšího zdroje elektrické energie a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi 8470 10 00 (PCE)
Ostatní elektronické počítací stroje    
Vybavené tiskárnou 8470 21 00 (PCE)
Ostatní 8470 29 00 (PCE)
Ostatní počítací stroje 8470 30 00 (PCE)
Registrační pokladny 8470 50 00 (PCE)
Ostatní 8470 90 00 (PCE)
84.71 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, o hmotnosti nejvýše 10 kg, sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje 8471 30 00 (PCE)
Ostatní zařízení pro automatizované zpracování dat    
Obsahující pod společným krytem nejméně centrální procesorovou jednotku a vstupní a výstupní jednotku, též kombinované 8471 41 00 (PCE)
Ostatní, předkládané ve formě systémů 8471 49 00 (PCE)
Procesorové jednotky, jiné než položek 847141 nebo 847149, též obsahující pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících typů jednotek: paměťové jednotky, vstupní jednotky, výstupní jednotky 8471 50 00 (PCE)
Vstupní nebo výstupní jednotky, též obsahující pod společným krytem paměťové jednotky    
Klávesnice 8471 60 60 (PCE)
Ostatní 8471 60 70 (PCE)
Paměťové jednotky    
Centrální paměťové jednotky 8471 70 20 (PCE)
Ostatní    
Diskové paměťové jednotky    
Optické, včetně magnetooptických 8471 70 30 (PCE)
Ostatní    
Diskové jednotky s pevným diskem (HDD) 8471 70 50 (PCE)
Ostatní 8471 70 70 (PCE)
Magnetické páskové paměťové jednotky 8471 70 80 (PCE)
Ostatní 8471 70 98 (PCE)
Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat 8471 80 00 (PCE)
Ostatní 8471 90 00 (PCE)
84.72 Ostatní kancelářské stroje a přístroje (například rozmnožovací hektografické nebo blánové stroje, adresovací stroje, automatické rozdělovače bankovek, stroje na třídění, počítání nebo balení mincí, přístroje na ořezávání tužek, dírkovací nebo spínací přístroje)    
Rozmnožovací stroje 8472 10 00 (PCE)
Stroje na třídění nebo skládání korespondence nebo pro její vkládání do obálek nebo pásek, stroje na otvírání, zavírání nebo pečetění korespondence a stroje na přilepování nebo razítkování poštovních známek 8472 30 00 (PCE)
Ostatní    
Stroje na třídění, počítání nebo balení mincí 8472 90 10 (PCE)
Ostatní 8472 90 80  
84.73 Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8470 až 8472    
Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8470    
Elektronických počítacích strojů položek 847010, 847021 nebo 847029    
Elektronické sestavy 8473 21 10  
Ostatní 8473 21 90  
Ostatní    
Elektronické sestavy 8473 29 10  
Ostatní 8473 29 90  
Části, součásti a příslušenství pro zařízení čísla 8471    
Elektronické sestavy 8473 30 20  
Ostatní 8473 30 80  
Části, součásti a příslušenství strojů a přístrojů čísla 8472    
Elektronické sestavy 8473 40 10  
Ostatní 8473 40 80  
Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití se stroji, přístroji nebo zařízeními dvou nebo více čísel 8470 až 8472    
Elektronické sestavy 8473 50 20  
Ostatní 8473 50 80  
84.74 Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve formě prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, netvrzeného cementu, sádry nebo jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku    
Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování nebo praní 8474 10 00  
Stroje a přístroje na drcení nebo mletí 8474 20 00  
Stroje a přístroje k míchání nebo hnětení    
Míchačky betonu nebo malty 8474 31 00  
Míchačky nerostných hmot s živicí 8474 32 00  
Ostatní 8474 39 00  
Ostatní stroje a přístroje    
Stroje na aglomerování, lisování nebo tváření keramických hmot 8474 80 10  
Ostatní 8474 80 90  
Části a součásti    
Z litiny nebo lité oceli 8474 90 10  
Ostatní 8474 90 90  
84.75 Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech; stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla    
Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech 8475 10 00  
Stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla    
Stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků 8475 21 00  
Ostatní 8475 29 00  
Části a součásti    
Části a součásti strojů podpoložky 84752100 8475 90 10  
Ostatní 8475 90 90  
84.76 Prodejní automaty (například pro prodej poštovních známek, cigaret, potravin nebo nápojů), včetně automatů na rozměňování peněz    
Automaty pro prodej nápojů    
S vestavěným ohřívacím nebo chladicím zařízením 8476 21 00 (PCE)
Ostatní 8476 29 00 (PCE)
Ostatní stroje    
S vestavěným ohřívacím nebo chladicím zařízením 8476 81 00 (PCE)
Ostatní    
Automaty na rozměňování peněz 8476 89 10 (PCE)
Ostatní 8476 89 90 (PCE)
Části a součásti    
Části a součásti automatů na rozměňování peněz 8476 90 10  
Ostatní 8476 90 90  
84.77 Stroje a přístroje na zpracování kaučuku nebo plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté    
Vstřikovací lisy 8477 10 00 (PCE)
Vytlačovací lisy 8477 20 00 (PCE)
Stroje na tvarování vyfukováním 8477 30 00 (PCE)
Stroje na tvarování podtlakem a ostatní stroje na tvarování za tepla 8477 40 00 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje na lisování nebo jiné tvarování    
Na lisování pneumatik nebo pro obnovování (protektorování) pneumatik nebo lisování či jiné tvarování duší pneumatik 8477 51 00 (PCE)
Ostatní    
Lisy 8477 59 10 (PCE)
Ostatní 8477 59 80 (PCE)
Ostatní stroje a přístroje    
Stroje a přístroje pro zhotovování pěnových výrobků    
Stroje a přístroje pro zpracování reaktivních pryskyřic 8477 80 11 (PCE)
Ostatní 8477 80 19 (PCE)
Ostatní    
Zařízení pro zmenšování velikosti 8477 80 91 (PCE)
Stroje a přístroje pro míchání, hnětení a malaxéry 8477 80 93 (PCE)
Stroje a přístroje pro řezání, plátkování a odlupování 8477 80 95 (PCE)
Ostatní 8477 80 99  
Části a součásti    
Z litiny nebo lité oceli 8477 90 10  
Ostatní 8477 90 80  
84.78 Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté    
Stroje a přístroje 8478 10 00  
Části a součásti 8478 90 00  
84.79 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté    
Stroje a přístroje pro veřejné práce, stavebnictví nebo podobné práce 8479 10 00  
Stroje a přístroje pro extrakci nebo přípravu živočišných nebo ztužených rostlinných tuků nebo olejů 8479 20 00  
Lisy na výrobu třískových desek nebo dřevovláknitých desek ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů a ostatní stroje a přístroje na zpracování dřeva či korku    
Lisy 8479 30 10  
Ostatní 8479 30 90  
Stroje pro výrobu lan, provazů nebo kabelů 8479 40 00 (PCE)
Průmyslové roboty, jinde neuvedené ani nezahrnuté 8479 50 00  
Zařízení k ochlazování vzduchu odpařováním 8479 60 00  
Nástupní mosty pro cestující    
Používané na letištích 8479 71 00  
Ostatní 8479 79 00  
Ostatní stroje a mechanická zařízení    
Pro opracování kovů, včetně navíječek elektrických vodičů 8479 81 00  
Stroje na mísení, hnětení, drcení, prosévání, třídění, homogenizování, emulgování nebo míchání 8479 82 00  
Ostatní    
Pojízdné hydraulicky ovládané výztuhy důlních chodeb 8479 89 30  
Centrální mazací systémy 8479 89 60  
Stroje pro automatizované umísťování elektronických komponentů typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů 8479 89 70  
Ostatní 8479 89 97  
Části a součásti    
Části a součásti strojů podpoložky 84798970 8479 90 15  
Ostatní    
Z litiny nebo lité oceli 8479 90 20  
Ostatní 8479 90 70  
84.80 Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty    
Formovací rámy pro slévárny kovů 8480 10 00  
Formovací základny 8480 20 00  
Modely pro formy    
Ze dřeva 8480 30 10  
Ostatní 8480 30 90  
Formy na kovy nebo karbidy kovů    
Vstřikovacího nebo kompresního typu 8480 41 00  
Ostatní 8480 49 00  
Formy na sklo 8480 50 00  
Formy na nerostné materiály 8480 60 00  
Formy na kaučuk nebo plasty    
Vstřikovacího nebo kompresního typu 8480 71 00  
Ostatní 8480 79 00  
84.81 Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky, včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem    
Redukční ventily    
Kombinované s filtry nebo maznicemi 8481 10 05  
Ostatní    
Z litiny nebo oceli 8481 10 19  
Ostatní 8481 10 99  
Ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické převody    
Ventily k ovládání přenosové síly (výkonu) olejohydraulických převodů 8481 20 10  
Ventily k ovládání přenosové síly (výkonu) pneumatických převodů 8481 20 90  
Zpětné ventily    
Z litiny nebo oceli 8481 30 91  
Ostatní 8481 30 99  
Pojistné nebo odvzdušňovací ventily    
Z litiny nebo oceli 8481 40 10  
Ostatní 8481 40 90  
Ostatní zařízení    
Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury    
Mixážní ventily 8481 80 11  
Ostatní 8481 80 19  
Ventily radiátorů ústředního topení    
Termostatické ventily 8481 80 31  
Ostatní 8481 80 39  
Ventily pro pneumatiky a duše pneumatik 8481 80 40  
Ostatní    
Regulační ventily    
Regulátory teploty 8481 80 51  
Ostatní 8481 80 59  
Ostatní    
Uzavírací šoupátka    
Z litiny 8481 80 61  
Z oceli 8481 80 63  
Ostatní 8481 80 69  
Sedlové ventily    
Z litiny 8481 80 71  
Z oceli 8481 80 73  
Ostatní 8481 80 79  
Kulové a kuželové ventily 8481 80 81  
Škrticí klapky 8481 80 85  
Membránové ventily 8481 80 87  
Ostatní 8481 80 99  
Části a součásti 8481 90 00  
84.82 Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)    
Kuličková ložiska    
S maximálním vnějším průměrem nepřesahujícím 30 mm 8482 10 10  
Ostatní 8482 10 90  
Kuželíková ložiska, včetně sestav kuželových a kuželíkových ložisek 8482 20 00  
Soudečková ložiska 8482 30 00  
Jehlová ložiska 8482 40 00  
Ostatní válečková ložiska 8482 50 00  
Ostatní, včetně kombinací kuličkových a válečkových ložisek 8482 80 00  
Části a součásti    
Kuličky, jehly a válečky    
Kuželíky 8482 91 10  
Ostatní 8482 91 90  
Ostatní 8482 99 00  
84.83 Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)    
Převodové hřídele (včetně vačkových hřídelí a klikových hřídelí) a kliky    
Kliky a klikové hřídele    
Z litiny nebo lité oceli 8483 10 21  
Z oceli kované v otevřené zápustce 8483 10 25  
Ostatní 8483 10 29  
Kloubové hřídele 8483 10 50  
Ostatní 8483 10 95  
Ložisková pouzdra s valivými ložisky 8483 20 00  
Ložisková pouzdra bez valivých ložisek; ložiskové pánve    
Ložisková pouzdra    
Pro valivá ložiska 8483 30 32  
Ostatní 8483 30 38  
Ložiskové pánve 8483 30 80  
Ozubená soukolí a ozubené převody, jiné než ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů, předkládané samostatně; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu    
Ozubená soukolí a ozubené převody (jiné než třecí převody)    
Přímozubé a šikmozubé 8483 40 21  
Kuželové a kuželové/přímozubé 8483 40 23  
Šnekové 8483 40 25  
Ostatní 8483 40 29  
Pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí 8483 40 30  
Převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti    
Převodovky a převodové skříně 8483 40 51  
Ostatní 8483 40 59  
Ostatní 8483 40 90  
Setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje    
Z litiny nebo lité oceli 8483 50 20  
Ostatní 8483 50 80  
Spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)    
Z litiny nebo lité oceli 8483 60 20  
Ostatní 8483 60 80  
Ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů, předkládané samostatně; části a součásti    
Části a součásti ložiskových pouzder 8483 90 20  
Ostatní    
Z litiny nebo lité oceli 8483 90 81  
Ostatní 8483 90 89  
84.84 Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky    
Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu 8484 10 00  
Mechanické ucpávky 8484 20 00  
Ostatní 8484 90 00  
84.86 Stroje, přístroje a zařízení používané výhradně nebo hlavně pro výrobu polovodičových ingotů (boules) nebo destiček, polovodičových součástek, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů; stroje, přístroje a zařízení specifikované v poznámce 9 C) k této kapitole; části, součásti a příslušenství    
Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových ingotů (boules) nebo destiček 8486 10 00  
Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo elektronických integrovaných obvodů 8486 20 00  
Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu plochých panelových displejů 8486 30 00  
Stroje, přístroje a zařízení specifikované v poznámce 9 C) k této kapitole 8486 40 00  
Části, součásti a příslušenství 8486 90 00  
84.87 Části a součásti strojů a přístrojů, neobsahující elektrické konektory, izolátory, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté    
Lodní vrtule a jejich lopatky    
Z bronzu 8487 10 10 (PCE)
Ostatní 8487 10 90 (PCE)
Ostatní    
Z litiny 8487 90 40  
Ze železa nebo oceli    
Z lité oceli 8487 90 51  
Ze železa nebo oceli kovaných v otevřené zápustce nebo v uzavřené zápustce 8487 90 57  
Ostatní 8487 90 59  
Ostatní 8487 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.