CN8 / NC8 - 2021 88 CN8 / NC8 - 2021 - CS 90

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 89
LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE

89.01 Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů    
Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů    
Pro námořní plavbu 8901 10 10 (PCE)
Ostatní 8901 10 90 (PCE)
Cisternové lodě    
Pro námořní plavbu 8901 20 10 (PCE)
Ostatní 8901 20 90 (CCT)
Chladírenská plavidla, jiná než položky 890120    
Pro námořní plavbu 8901 30 10 (PCE)
Ostatní 8901 30 90 (CCT)
Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu    
Pro námořní plavbu 8901 90 10 (PCE)
Ostatní 8901 90 90 (CCT)
89.02 Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu    
Pro námořní plavbu 8902 00 10 (PCE)
Ostatní 8902 00 90 (PCE)
89.03 Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe    
Nafukovací    
O hmotnosti jednoho člunu nepřesahující 100 kg 8903 10 10 (PCE)
Ostatní 8903 10 90 (PCE)
Ostatní    
Plachetnice, též s pomocným motorem    
Pro námořní plavbu 8903 91 10 (PCE)
Ostatní 8903 91 90 (PCE)
Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem    
Pro námořní plavbu 8903 92 10 (PCE)
Ostatní    
O délce nepřesahující 7,5 m 8903 92 91 (PCE)
O délce převyšující 7,5 m 8903 92 99 (PCE)
Ostatní    
O hmotnosti jedné lodě nepřesahující 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Ostatní    
O délce nepřesahující 7,5 m 8903 99 91 (PCE)
O délce převyšující 7,5 m 8903 99 99 (PCE)
89.04 Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)    
Lodě k vlečení jiných lodí 8904 00 10 (PCE)
Lodě k tlačení jiných lodí    
Pro námořní plavbu 8904 00 91 (PCE)
Ostatní 8904 00 99  
89.05 Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny    
Plovoucí bagry    
Pro námořní plavbu 8905 10 10 (PCE)
Ostatní 8905 10 90 (PCE)
Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny 8905 20 00 (PCE)
Ostatní    
Pro námořní plavbu 8905 90 10 (PCE)
Ostatní 8905 90 90 (PCE)
89.06 Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových    
Válečné lodě 8906 10 00 (PCE)
Ostatní    
Pro námořní plavbu 8906 90 10 (PCE)
Ostatní    
O hmotnosti jedné lodě nepřesahující 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Ostatní 8906 90 99 (PCE)
89.07 Ostatní plavidla (například vory, nádrže, kesony, přístavní můstky, bóje a pobřežní výstražné plováky)    
Nafukovací vory 8907 10 00 (PCE)
Ostatní 8907 90 00 (PCE)
89.08 Plavidla a jiné plovoucí konstrukce, určené do šrotu 8908 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.