CN8 / NC8 - 2021 96 CN8 / NC8 - 2021 - CS  

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 97
UMńöLECK√Ā D√ćLA, SBńöRATELSK√Č PŇėEDMńöTY A STAROŇĹITNOSTI

97.01 Obrazy, malby a kresby zhotoven√© zcela ruńćnńõ, jin√© neŇĺ v√Ĺkresy ńć√≠sla¬†4906 a jin√© neŇĺ ruńćnńõ malovan√© nebo ruńćnńõ zdoben√© Ňôemesln√© v√Ĺrobky; kol√°Ňĺe a podobn√© obr√°zky    
Obrazy, malby a kresby 9701 10 00  
Ostatn√≠ 9701 90 00  
97.02 PŇĮvodn√≠ rytiny, pŇĮvodn√≠ tisky a pŇĮvodn√≠ litografie 9702 00 00  
97.03 PŇĮvodn√≠ d√≠la v√Ĺtvarn√©ho model√°Ňôstv√≠ a pŇĮvodn√≠ sochaŇôsk√° d√≠la, z jak√Ĺchkoliv materi√°lŇĮ 9703 00 00  
97.04 PoŇ°tovn√≠ nebo kolkov√© zn√°mky, kolky, otisky poŇ°tovn√≠ch raz√≠tek, ob√°lky prvn√≠ho dne, poŇ°tovn√≠ celiny (pap√≠ry opatŇôen√© zn√°mkami) a podobn√© v√Ĺrobky, pouŇĺit√© nebo nepouŇĺit√©, jin√© neŇĺ ńć√≠sla¬†4907 9704 00 00  
97.05 Sb√≠rky a sbńõratelsk√© pŇôedmńõty zoologick√©, botanick√©, mineralogick√©, anatomick√©, historick√©, archeologick√©, paleontologick√©, etnografick√© nebo numismatick√© hodnoty 9705 00 00  
97.06 StaroŇĺitnosti starŇ°√≠ sta let 9706 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.