CN8 / NC8 - 2021 20 CN8 / NC8 - 2021 - SL 22

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 21
RAZNA ŽIVILA

21.01 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh proizvodov ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati    
Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave    
ekstrakti, esence in koncentrati 2101 11 00  
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave    
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov kave 2101 12 92  
drugi 2101 12 98  
Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja    
ekstrakti, esence ali koncentrati 2101 20 20  
pripravki    
na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov pravega čaja ali maté čaja 2101 20 92  
drugi 2101 20 98  
Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati    
pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki    
pražena cikorija 2101 30 11  
drugo 2101 30 19  
ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni nadomestki    
iz pražene cikorije 2101 30 91  
drugo 2101 30 99  
21.02 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002); pripravljeni pecilni praški    
Aktivni kvas    
kultura kvasa 2102 10 10  
pekovski kvas    
posušen 2102 10 31  
drugo 2102 10 39  
drugo 2102 10 90  
Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi    
neaktivni kvas    
v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 2102 20 11  
drugo 2102 20 19  
drugo 2102 20 90  
Pripravljeni pecilni praški 2102 30 00  
21.03 Pripravki za omake in pripravljene omake; mešanice začimb in dišavne mešanice; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica    
Sojina omaka 2103 10 00  
Paradižnikov kečup in druge paradižnikove omake 2103 20 00  
Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica    
gorčična moka in zdrob 2103 30 10  
pripravljena gorčica 2103 30 90  
Drugo    
mangov „chutney“, tekoč 2103 90 10  
aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do 10 mas. % sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj 2103 90 30 (l a)
drugo 2103 90 90  
21.04 Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirani sestavljeni prehrambni proizvodi    
Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe 2104 10 00  
Homogenizirani sestavljeni prehrambni proizvodi 2104 20 00  
21.05 Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne    
Ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali vsebujejo manj kot 3 mas. % takih maščob 2105 00 10  
Ki vsebujejo mlečne maščobe    
3 mas. % ali več, vendar manj kot 7 mas. % 2105 00 91  
7 mas. % ali več 2105 00 99  
21.06 Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu    
Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi    
ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba 2106 10 20  
drugo 2106 10 80  
Drugo    
sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač 2106 90 20 (l a)
aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi    
izoglukozni sirupi 2106 90 30  
drugo    
laktozni sirupi 2106 90 51  
glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi 2106 90 55  
drugo 2106 90 59  
drugo    
ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba 2106 90 92  
drugo 2106 90 98  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.