CN8 / NC8 - 2021 22 CN8 / NC8 - 2021 - SL 24

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 23
OSTANKI IN ODPADKI ŇĹIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA KRMA ZA ŇĹIVALI

23.01 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavnińćnih proizvodov, rib ali rakov, mehkuŇĺcev ali drugih vodnih nevretenńćarjev, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki    
Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavnińćnih proizvodov; ocvirki 2301 10 00  
Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkuŇĺcev ali drugih vodnih nevretenńćarjev 2301 20 00  
23.02 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi Ňĺit ali strońćnic, v obliki peletov ali ne    
Iz koruze    
z vsebnostjo Ň°kroba do vkljuńćno 35¬†mas.¬†% 2302 10 10  
drugi 2302 10 90  
Iz pŇ°enice    
pri katerih vsebnost Ň°kroba ne presega 28¬†mas.¬†%, in pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin 0,2¬†mm, ne presega 10¬†mas.¬†% ali, alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje pepel, prerańćunano na proizvod v suhem stanju, enako ali veńć kot 1,5¬†mas.¬†% 2302 30 10  
drugi 2302 30 90  
Iz drugih Ňĺit    
riŇĺevi    
z vsebnostjo Ň°kroba do vkljuńćno 35¬†mas.¬†% 2302 40 02  
drugi 2302 40 08  
drugi    
pri katerih vsebnost Ň°kroba ne presega 28¬†mas.¬†%, in pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin 0,2¬†mm, ne presega 10¬†mas.¬†% ali, alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje pepel, prerańćunano na proizvod v suhem stanju, enako ali veńć kot 1,5¬†mas.¬†% 2302 40 10  
drugi 2302 40 90  
Iz strońćnic 2302 50 00  
23.03 Ostanki pri proizvodnji Ň°kroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, v obliki peletov ali ne    
Ostanki pri proizvodnji Ň°kroba in podobni ostanki    
ostanki pri proizvodnji Ň°kroba iz koruze (razen zgoŇ°ńćenih tekońćin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, rańćunano na suh proizvod    
veńć kot 40¬†mas.¬†% 2303 10 11  
do vkljuńćno 40¬†mas.¬†% 2303 10 19  
drugo 2303 10 90  
Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja    
rezanci sladkorne pese 2303 20 10  
drugo 2303 20 90  
Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn 2303 30 00  
23.04 Oljne pogańće in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov 2304 00 00  
23.05 Oljne pogańće in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz araŇ°idov, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov 2305 00 00  
23.06 Oljne pogańće in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maŇ°ńćob ali olj, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†2304 in 2305, nezmleti ali zmleti ali v obliki peletov    
Iz bombaŇĺevih semen 2306 10 00  
Iz lanenih semen 2306 20 00  
Iz sonńćnińćnih semen 2306 30 00  
Iz semen oljne repice ali ogrŇ°ńćice    
iz semen oljne repice ali ogrŇ°ńćice z nizko vsebnostjo eruńćne kisline 2306 41 00  
drugo 2306 49 00  
Iz kokosovih orehov ali kopre 2306 50 00  
Iz palmovih orehov ali palminih koŇ°ńćic 2306 60 00  
Drugo    
iz koruznih kalńćkov 2306 90 05  
drugi    
oljne pogańće in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljńćnega olja    
ki vsebujejo 3¬†mas.¬†% ali manj oljńćnega olja 2306 90 11  
ki vsebujejo veńć kot 3¬†mas.¬†% oljńćnega olja 2306 90 19  
drugo 2306 90 90  
23.07 Vinske droŇĺi; vinski kamen    
Vinske droŇĺi    
s skupno vsebnostjo alkohola do vkljuńćno 7,9¬†mas.¬†% in z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 25¬†mas.¬†% 2307 00 11  
druga 2307 00 19  
Vinski kamen 2307 00 90  
23.08 Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, rastlinski ostanki in stranski proizvodi, v obliki peletov ali ne, ki se uporabljajo kot krma za Ňĺivali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Grozdne tropine    
s skupno vsebnostjo alkohola do vkljuńćno 4,3¬†mas.¬†% in z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 40¬†mas.¬†% 2308 00 11  
drugo 2308 00 19  
ŇĹelod in divji kostanj; drozge ali tropine iz drugega sadja razen iz grozdja 2308 00 40  
Drugo 2308 00 90  
23.09 Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za Ňĺivali    
Hrana za pse ali mańćke, pakirana v embalaŇĺi za prodajo na drobno    
ki vsebuje Ň°krob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup iz tarifnih podŇ°tevilk¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 in 21069055 ali mleńćne proizvode    
ki vsebuje Ň°krob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup    
ki ne vsebuje Ň°kroba, ali ki vsebuje 10¬†mas.¬†% ali manj Ň°kroba    
ki ne vsebuje mleńćnih proizvodov, ali ki vsebuje manj kot 10¬†mas.¬†% takih proizvodov 2309 10 11  
ki vsebuje ne manj kot 10¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 13  
ki vsebuje ne manj kot 50¬†mas.¬†%, vendar manj kot 75¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 15  
ki vsebuje ne manj kot 75¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 19  
ki vsebuje veńć kot 10¬†mas.¬†%, vendar ne veńć kot 30¬†mas.¬†% Ň°kroba    
ki ne vsebuje mleńćnih proizvodov, ali ki vsebuje manj kot 10¬†mas.¬†% takih proizvodov 2309 10 31  
ki vsebuje ne manj kot 10¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 33  
ki vsebuje ne manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 39  
ki vsebuje veńć kot 30¬†mas.¬†% Ň°kroba    
ki ne vsebuje mleńćnih proizvodov, ali ki vsebuje manj kot 10¬†mas.¬†% takih proizvodov 2309 10 51  
ki vsebuje ne manj kot 10¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 53  
ki vsebuje ne manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 10 59  
ki ne vsebuje Ň°kroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebuje mleńćne proizvode 2309 10 70  
drugo 2309 10 90  
Drugo    
hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva 2309 90 10  
proizvodi, na katere se nanaŇ°a dodatna opomba¬†5 k temu poglavju 2309 90 20  
drugo, vkljuńćno premiksi    
ki vsebujejo Ň°krob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup iz tarifnih podŇ°tevilk¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 in 21069055, ali mleńćne proizvode    
ki vsebujejo Ň°krob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup    
ki ne vsebujejo Ň°kroba, ali ki vsebujejo 10¬†mas.¬†% ali manj Ň°kroba    
ki ne vsebujejo mleńćnih proizvodov, ali ki vsebujejo manj kot 10¬†mas.¬†% takih proizvodov 2309 90 31  
ki vsebujejo ne manj kot 10¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 33  
ki vsebujejo ne manj kot 50¬†mas.¬†%, vendar manj kot 75¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 35  
ki vsebujejo ne manj kot 75¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 39  
ki vsebujejo veńć kot 10¬†mas.¬†%, vendar ne veńć kot 30¬†mas.¬†% Ň°kroba    
ki ne vsebujejo mleńćnih proizvodov, ali ki vsebujejo manj kot 10¬†mas.¬†% takih proizvodov 2309 90 41  
ki vsebujejo ne manj kot 10¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 43  
ki vsebujejo ne manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 49  
ki vsebujejo veńć kot 30¬†mas.¬†% Ň°kroba    
ki ne vsebujejo mleńćnih proizvodov, ali ki vsebujejo manj kot 10¬†mas.¬†% takih proizvodov 2309 90 51  
ki vsebujejo ne manj kot 10¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 53  
ki vsebujejo ne manj kot 50¬†mas.¬†% mleńćnih proizvodov 2309 90 59  
ki ne vsebujejo Ň°kroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebujejo mleńćne proizvode 2309 90 70  
drugo    
rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso 2309 90 91  
drugo 2309 90 96  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.