CN8 / NC8 - 2021 24 CN8 / NC8 - 2021 - SL 26

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 25
SOL; ŇĹVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; MAVńĆNI MATERIALI, APNO IN CEMENT

25.01 Sol (vkljuńćno jedilna sol in denaturirana sol) in ńćisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne; morska voda    
Morska voda in slanice 2501 00 10  
Navadna sol (vkljuńćno z jedilno soljo in denaturirano soljo) in ńćisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali neraztopljena, ali z dodatkom ali brez dodatka snovi proti skepljanju ali za sipkost    
za kemińćno predelavo (lońćevanje natrija od klora), za proizvodnjo drugih proizvodov 2501 00 31  
drugo    
denaturirana ali za uporabo v industriji (vkljuńćno za rafiniranje), razen za shranjevanje ali pripravo hrane za ńćloveŇ°ko ali Ňĺivalsko prehrano 2501 00 51  
drugo    
sol, primerna za ńćloveŇ°ko prehrano 2501 00 91  
drugo 2501 00 99  
25.02 ŇĹelezovi piriti, nepraŇĺeni 2502 00 00  
25.03 ŇĹveplo vseh vrst, razen sublimiranega, oborjenega in koloidnega Ňĺvepla    
ŇĹveplo, surovo ali nepreńćiŇ°ńćeno 2503 00 10  
Drugo 2503 00 90  
25.04 Grafit, naravni    
V prahu ali v luskah 2504 10 00  
Drug 2504 90 00  
25.05 Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan, razen kovinonosnega peska iz poglavja¬†26    
Silikatni in kremenov pesek 2505 10 00  
Drug 2505 90 00  
25.06 Kremen (razen naravnega peska); kvarcit, vkljuńćno grobo klesan ali razŇĺagan ali kako drugańće razrezan v pravokotne (vkljuńćno kvadratne) bloke ali ploŇ°ńće    
Kremen 2506 10 00  
Kvarcit 2506 20 00  
25.07 Kaolin in druge kaolinske gline, Ňĺgane ali neŇĺgane    
Kaolin 2507 00 20  
Druge kaolinske gline 2507 00 80  
25.08 Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tarifne Ň°tevilke¬†6806), andaluzit, kianit in silimanit, Ňĺgani ali neŇĺgani; mulit; Ň°amotne in dinas zemljine    
Bentonit 2508 10 00  
Ognjevarna glina 2508 30 00  
Druge gline 2508 40 00  
Andaluzit, kianit in silimanit 2508 50 00  
Mulit 2508 60 00  
҆amotne ali dinas zemljine 2508 70 00  
25.09 Kreda 2509 00 00  
25.10 Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi kalcijevi fosfati in fosfatirana kreda    
Nezmleti 2510 10 00  
Zmleti 2510 20 00  
25.11 Naravni barijev sulfat (bariti); naravni barijev karbonat (viterit), Ňĺgan ali neŇĺgan, razen barijevega oksida iz tarifne Ň°tevilke¬†2816    
Naravni barijev sulfat (bariti) 2511 10 00  
Naravni barijev karbonat (viterit) 2511 20 00  
25.12 Silikatna fosilna moka (npr. kremenka, tripolit, diatomit) in podobne silikatne zemljine, Ňĺgane ali neŇĺgane, navidezne relativne gostote 1 ali manjŇ°e 2512 00 00  
25.13 Plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za bruŇ°enje, termińćno obdelane ali neobdelane    
Plovec 2513 10 00  
Smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za bruŇ°enje (abrazivi) 2513 20 00  
25.14 Skrilavec, vkljuńćno grobo klesan ali razŇĺagan ali kako drugańće razrezan v pravokotne (vkljuńćno kvadratne) bloke ali ploŇ°ńće 2514 00 00  
25.15 Marmor, travertin, ekozin in drug apnenńćev kamen za spomenike ali gradbeniŇ°tvo, navidezne relativne gostote 2,5 ali veńćje, in alabaster, tudi grobo klesani, razŇĺagani ali kako drugańće razrezani v pravokotne (vkljuńćno kvadratne) bloke ali ploŇ°ńće    
Marmor in travertin    
surova in grobo klesana 2515 11 00  
razŇĺagana ali kako drugańće razrezana v pravokotne (vkljuńćno kvadratne) bloke ali ploŇ°ńće 2515 12 00  
Ekozin in drug apnenńćev kamen za spomenike ali gradbeniŇ°tvo; alabaster 2515 20 00  
25.16 Granit, porfir, bazalt, peŇ°ńćenec in drug kamen za spomenike ali gradbeniŇ°tvo, tudi grobo klesani ali razŇĺagani ali kako drugańće razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali ploŇ°ńće    
Granit    
surov ali grobo klesan 2516 11 00  
razŇĺagan ali kako drugańće razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali ploŇ°ńće 2516 12 00  
PeŇ°ńćenec 2516 20 00  
Drug kamen za spomenike ali gradbeniŇ°tvo 2516 90 00  
25.17 Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje cest ali ŇĺelezniŇ°kih prog ali za druga nasipanja, prodniki in kremen, vkljuńćno termińćno obdelani; makadam iz Ňĺlindre, troske in podobnih industrijskih odpadkov, vkljuńćno meŇ°ani z materiali iz prvega dela te tarifne Ň°tevilke; termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tarifne Ň°tevilke¬†2515 ali 2516, vkljuńćno termińćno obdelani    
Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje cest ali ŇĺelezniŇ°kih prog ali za druga nasipanja, prodniki in kremen, vkljuńćno termińćno obdelani    
prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz 2517 10 10  
apnenec, dolomit in druge apnenńćaste kamnine, lomljene ali zdrobljene 2517 10 20  
drugi 2517 10 80  
Makadam iz Ňĺlindre, troske ali podobnih industrijskih odpadkov, vkljuńćno tudi pomeŇ°ani z materiali iz tarifne podŇ°tevilke¬†251710 2517 20 00  
Termakadam 2517 30 00  
Drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tarifne Ň°tevilke¬†2515 ali 2516, vkljuńćno termińćno obdelani    
iz marmorja 2517 41 00  
drugo 2517 49 00  
25.18 Dolomit, Ňĺgan ali sintran ali ne, vkljuńćno z grobo klesanim ali razŇĺaganim ali kako drugańće razrezanim v kvadratne ali pravokotne bloke ali ploŇ°ńće; dolomitne nabijalne meŇ°anice:    
Dolomit, neŇĺgan in ne sintran 2518 10 00  
Dolomit, Ňĺgan ali sintran 2518 20 00  
Dolomitne nabijalne meŇ°anice 2518 30 00  
25.19 Naravni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni magnezijev oksid; mrtvopeńćen (sintran) magnezijev oksid z majhnimi kolińćinami drugih oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih; drugi magnezijevi oksidi, ńćisti ali neńćisti    
Naravni magnezijev karbonat (magnezit) 2519 10 00  
Drugo    
magnezijev oksid, razen Ňĺganega naravnega magnezijevega karbonata 2519 90 10  
mrtvopeńćeni (sintran) magnezijev oksid 2519 90 30  
drugo 2519 90 90  
25.20 Surova sadra; anhidrid sadre; mavec (ki sestoji iz Ňĺgane sadre ali kalcijevega sulfata), barvan ali nebarvan, z majhnimi kolińćinami pospeŇ°evalcev ali zaviralcev vezanja ali brez njih    
Surova sadra (kalcijev sulfat dihidrat); anhidrid sadre (brezvodni kalcijev sulfat) 2520 10 00  
Mavec 2520 20 00  
25.21 Apnenńćev kamen, ki se uporablja kot talilo; apnenńćev kamen in druge apnenńćaste kamenine, ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa 2521 00 00  
25.22 ŇĹivo apno, gaŇ°eno apno in hidravlińćno apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne Ň°tevilke¬†2825    
ŇĹivo apno 2522 10 00  
GaŇ°eno apno 2522 20 00  
Hidravlińćno apno 2522 30 00  
25.23 Portlandski cement, aluminatni cement, Ňĺlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlińćni cementi, vkljuńćno barvane ali v obliki klinkerja    
Cement v obliki klinkerja 2523 10 00  
Portlandski cement    
beli cement, umetno barvan ali nebarvan 2523 21 00  
drug 2523 29 00  
Aluminatni cement 2523 30 00  
Drugi hidravlińćni cementi 2523 90 00  
25.24 Azbest    
Krokidolit 2524 10 00  
Drugo 2524 90 00  
25.25 Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki    
Surova sljuda in sljuda v listih ali cepih 2525 10 00  
Sljuda v prahu 2525 20 00  
Odpadki sljude 2525 30 00  
25.26 Steatit, naravni, vkljuńćno grobo klesan ali razŇĺagan ali kako drugańće razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali ploŇ°ńće; lojevec    
Nezdrobljen ali nezmlet 2526 10 00  
Zdrobljen ali zmlet 2526 20 00  
25.28 Borati, naravni in njihovi koncentrati (Ňĺgani ali neŇĺgani), razen boratov, izlońćenih iz naravne slane vode; naravna borova kislina, ki vsebuje do 85¬†%¬†H3BO3, rańćunano na suhi izdelek 2528 00 00  
25.29 Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit; fluorit    
Glinenec 2529 10 00  
Fluorit    
ki vsebuje 97¬†mas.¬†% ali manj kalcijevega fluorida 2529 21 00  
ki vsebuje veńć kot 97¬†mas.¬†% kalcijevega fluorida 2529 22 00  
Levcit; nefelin in nefelin sienit 2529 30 00  
25.30 Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu    
Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani 2530 10 00  
Kieserit, epsomit (magnezijevi sulfati, naravni) 2530 20 00  
Drugo 2530 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.