CN8 / NC8 - 2021 30 CN8 / NC8 - 2021 - SL 32

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 31
GNOJILA

31.01 Gnojila Ňĺivalskega ali rastlinskega izvora, nepomeŇ°ana ali med seboj pomeŇ°ana ali kemińćno obdelana; gnojila, dobljena z meŇ°anjem ali kemińćno obdelavo proizvodov Ňĺivalskega ali rastlinskega izvora 3101 00 00  
31.02 DuŇ°ikova gnojila, mineralna ali kemińćna    
Seńćnina, vkljuńćno s seńćnino v vodni raztopini    
seńćnina, ki vsebuje veńć kot 45¬†mas.¬†% duŇ°ika v suhem brezvodnem proizvodu 3102 10 10 (KNI)
drugo 3102 10 90 (KNI)
Amonijev sulfat; dvojne soli in meŇ°anice amonijevega sulfata in amonijevega nitrata    
amonijev sulfat 3102 21 00 (KNI)
drugo 3102 29 00 (KNI)
Amonijev nitrat, vkljuńćno amonijev nitrat v vodni raztopini    
v vodni raztopini 3102 30 10 (KNI)
drugo 3102 30 90 (KNI)
MeŇ°anice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi    
pri katerih deleŇĺ duŇ°ika ne presega 28¬†mas.¬†% 3102 40 10 (KNI)
pri katerih deleŇĺ duŇ°ika presega 28¬†mas.¬†% 3102 40 90 (KNI)
Natrijev nitrat 3102 50 00 (KNI)
Dvojne soli in meŇ°anice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata 3102 60 00 (KNI)
MeŇ°anice seńćnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini 3102 80 00 (KNI)
Druga, tudi meŇ°anice, ki niso dolońćene v predhodnih podŇ°tevilkah 3102 90 00 (KNI)
31.03 Fosfatna gnojila, mineralna ali kemińćna    
Superfosfati    
ki vsebujejo vsaj 35 mas. % difosforjevega pentaoksida (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
drugo 3103 19 00 (KPP)
Druga 3103 90 00 (KPP)
31.04 Kalijeva gnojila, mineralna ali kemińćna    
Kalijev klorid    
z deleŇĺem kalija, izraŇĺenega kot K2O, do vkljuńćno 40¬†mas.¬†% v suhem brezvodnem proizvodu 3104 20 10 (KPO)
z deleŇĺem kalija, izraŇĺenega kot K2O, veńć kot 40¬†mas.¬†% do vkljuńćno 62¬†mas¬†% v suhem brezvodnem proizvodu 3104 20 50 (KPO)
z deleŇĺem kalija, izraŇĺenega kot K2O, veńć kot 62¬†mas.¬†% v suhem brezvodnem proizvodu 3104 20 90 (KPO)
Kalijev sulfat 3104 30 00 (KPO)
Drugo 3104 90 00 (KPO)
31.05 Mineralna ali kemińćna gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente ‚Äď duŇ°ik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vkljuńćno 10¬†kg bruto mase    
Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vkljuńćno 10¬†kg bruto mase 3105 10 00  
Mineralna ali kemińćna gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente ‚Äď duŇ°ik, fosfor in kalij    
v katerih deleŇĺ duŇ°ika presega 10¬†mas.¬†% v suhem brezvodnem proizvodu 3105 20 10  
druga 3105 20 90  
Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) 3105 30 00  
Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) in njegove meŇ°anice z diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) 3105 40 00  
Druga mineralna in kemińćna gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa ‚Äď duŇ°ik in fosfor    
ki vsebujejo nitrate in fosfate 3105 51 00  
druga 3105 59 00  
Mineralna in kemińćna gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa ‚Äď fosfor in kalij 3105 60 00  
Druga    
z deleŇĺem duŇ°ika nad 10¬†mas.¬†% v suhem brezvodnem proizvodu 3105 90 20  
druga 3105 90 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.