CN8 / NC8 - 2021 36 CN8 / NC8 - 2021 - SL 38

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 37
PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE

37.01 Fotografske ploŇ°ńće in plan filmi, obńćutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakrŇ°nega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, obńćutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih    
Za rentgensko snemanje 3701 10 00 (MTK)
Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo 3701 20 00 (PCE)
Druge ploŇ°ńće in plan filmi, katerih ena stran je daljŇ°a od 255¬†mm 3701 30 00 (MTK)
Drugo    
za barvne fotografije (veńćbarvne) 3701 91 00  
drugo 3701 99 00  
37.02 Fotografski filmi v zvitkih, obńćutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakrŇ°nega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, obńćutljivi na svetlobo, neosvetljeni    
Za rentgenska snemanja 3702 10 00 (MTK)
Drugi filmi, neperforirani, Ň°iroki do vkljuńćno 105¬†mm    
za barvno fotografijo (veńćbarvno)    
barvni negativni film: - Ň°irine 75¬†mm ali veńć, vendar ne veńć kot 105¬†mm, in - dolŇĺine 100¬†m ali veńćza proizvodnjo vloŇĺkov za trenutne fotografije 3702 31 91 (MTR)
drugi 3702 31 97 (MTR)
drugi, z emulzijo srebrovega halogenida    
Ň°irine do vkljuńćno 35¬†mm    
mikrofilm; film za grafińćne namene 3702 32 10  
drug 3702 32 20  
Ň°irine nad 35¬†mm 3702 32 85  
drugi 3702 39 00  
Drugi filmi, neperforirani, Ň°iroki nad 105¬†mm    
Ň°iroki nad 610¬†mm in dolgi nad 200¬†m, za barvno fotografijo (veńćbarvno) 3702 41 00 (MTK)
Ň°iroki nad 610¬†mm in dolgi nad 200¬†m, razen za barvno fotografijo 3702 42 00 (MTK)
Ň°iroki nad 610¬†mm in dolgi do vkljuńćno 200¬†m 3702 43 00 (MTK)
Ň°iroki nad 105¬†mm do vkljuńćno 610¬†mm 3702 44 00 (MTK)
Drugi filmi, za barvno fotografijo (veńćbarvno)    
Ň°iroki do vkljuńćno 16¬†mm 3702 52 00  
Ň°iroki nad 16¬†mm do vkljuńćno 35¬†mm in dolgi do vkljuńćno 30¬†m za diapozitive 3702 53 00 (PCE)
Ň°iroki nad 16¬†mm do vkljuńćno 35¬†mm in dolgi do vkljuńćno 30¬†m, razen za diapozitive 3702 54 00 (PCE)
Ň°iroki nad 16¬†mm do vkljuńćno 35¬†mm in dolgi nad 30¬†m 3702 55 00 (MTR)
Ň°iroki nad 35¬†mm 3702 56 00  
Drugo    
Ň°iroki do vkljuńćno 35¬†mm in dolgi do vkljuńćno 30¬†m    
mikrofilm; film za grafińćne namene 3702 96 10  
drug 3702 96 90 (PCE)
Ň°iroki do vkljuńćno 35¬†mm in dolgi nad 30¬†m    
mikrofilm; film za grafińćne namene 3702 97 10  
drug 3702 97 90 (MTR)
Ň°iroki nad 35¬†mm 3702 98 00  
37.03 Fotografski papir, karton in tekstil, obńćutljivi na svetlobo, neosvetljeni    
V zvitkih, Ň°irokih nad 610¬†mm 3703 10 00  
Drugo, za barvno fotografijo (veńćbarvno) 3703 20 00  
Drugo 3703 90 00  
37.04 Fotografske ploŇ°ńće, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti    
PloŇ°ńće in filmi 3704 00 10  
Drugo 3704 00 90  
37.05 Fotografske ploŇ°ńće in filmi, osvetljeni in razviti, razen kinematografskih filmov    
Za ofsetno reprodukcijo 3705 00 10  
Drugo 3705 00 90  
37.06 Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s posnetim zvońćnim zapisom ali brez njega ali samo s posnetim zvońćnim zapisom    
҆iroki 35¬†mm ali veńć    
samo z zvońćnim zapisom; negativi; vmesni pozitivi 3706 10 20 (MTR)
drugi pozitivi 3706 10 99 (MTR)
Drugo    
samo z zvońćnim zapisom; negativi; vmesni pozitivi; dokumentarne filmske novice 3706 90 52 (MTR)
drugi, Ň°irine    
do 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10¬†mm ali veńć 3706 90 99 (MTR)
37.07 Kemińćni preparati za fotografske namene (razen lakov, lepil, sredstev za lepljenje in podobnih preparatov); nepomeŇ°ani proizvodi za fotografsko uporabo, pripravljeni v odmerjene kolińćine ali pripravljeni za prodajo na drobno v gotovi obliki    
Emulzije, obńćutljive na svetlobo 3707 10 00  
Drugo    
razvijalci in fiksirji 3707 90 20  
drugi 3707 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.