CN8 / NC8 - 2021 42 CN8 / NC8 - 2021 - SL 44

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 43
NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI

43.01 Surovo nestrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo pod tarifno Å¡tevilko 4101, 4102 ali 4103    
Nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali brez njih 4301 10 00 (PCE)
Naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet s širokim repom iz Male Azije, karakul, perzijskih in sličnih jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez 4301 30 00 (PCE)
Lisice, cele, z glavo, repom ali tacami ali brez njih 4301 60 00 (PCE)
Drugo krzno, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez njih 4301 80 00  
Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, primerni za krznarsko rabo 4301 90 00  
43.02 Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami, repi, tacami ali drugimi kosi ali odrezki), nesestavljeno ali sestavljeno (brez dodajanja drugih materialov), razen tistega, ki se uvršča pod tarifno Å¡tevilko 4303    
Celo krzno, z glavo, repom ali tacami ali brez, nesestavljeno    
nerca 4302 11 00 (PCE)
drugo    
bobra, pižmovke ali lisice 4302 19 15 (PCE)
zajca ali kunca 4302 19 35 (PCE)
tjulnja    
belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev 4302 19 41 (PCE)
drugo 4302 19 49 (PCE)
ovac ali jagnjet    
naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet s širokim repom iz Male Azije, karakul, perzijskih in sličnih jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet 4302 19 75 (PCE)
drugo 4302 19 80 (PCE)
drugo 4302 19 99  
Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, nesestavljeni 4302 20 00  
Celo krzno in deli ali odrezki iz njega, sestavljeno    
spuščeno krzno 4302 30 10  
drugo    
zajca ali kunca 4302 30 25 (PCE)
tjulnja    
belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev 4302 30 51 (PCE)
drugo 4302 30 55 (PCE)
drugo 4302 30 99  
43.03 Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki    
Oblačila in oblačilni dodatki    
iz krzna belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev 4303 10 10  
drugo 4303 10 90  
Drugo 4303 90 00  
43.04 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna 4304 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.