CN8 / NC8 - 2021 87 CN8 / NC8 - 2021 - SL 89

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 88
ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI

88.01 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in drugi zrakoplovi brez pogona    
Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala in pilotirani zmaji 8801 00 10 (PCE)
Drugo 8801 00 90 (PCE)
88.02 Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila (vkljuńćno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil    
Helikopterji    
prazne neoperativne mase do vkljuńćno 2000¬†kg 8802 11 00 (PCE)
prazne neoperativne mase nad 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do vkljuńćno 2000¬†kg 8802 20 00 (PCE)
Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2000 do vkljuńćno 15000¬†kg 8802 30 00 (PCE)
Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Vesoljska vozila (vkljuńćno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil    
vesoljska vozila (vkljuńćno s sateliti)    
telekomunikacijski sateliti 8802 60 11 (PCE)
drugo 8802 60 19 (PCE)
sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil 8802 60 90 (PCE)
88.03 Deli blaga iz tarifne Ň°tevilke¬†¬†8801 ali 8802    
Propelerji in rotorji ter njihovi deli 8803 10 00  
Podvozja in njihovi deli 8803 20 00  
Drugi deli letal ali helikopterjev 8803 30 00  
Drugi    
zmajev 8803 90 10  
vesoljskih vozil (vkljuńćno s sateliti)    
telekomunikacijskih satelitov 8803 90 21  
drugo 8803 90 29  
sredstev za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil 8803 90 30  
drugi 8803 90 90  
88.04 Padala (vkljuńćno jadralna padala) in rotoŇ°uti; njihovi deli in pribor 8804 00 00  
88.05 Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov    
Oprema za lansiranje zrakoplovov; krovna prestrezala zrakoplovov in podobne naprave ter njihovi deli    
lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli 8805 10 10  
drugo 8805 10 90  
Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli    
simulatorji za zrańćne bitke in njihovi deli 8805 21 00  
drugo 8805 29 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.