CN8 / NC8 - 2021 95 CN8 / NC8 - 2021 - SL 97

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 96
RAZNI IZDELKI

96.01 Obdelana slonovina, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, korale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem oziroma modeliranjem)    
Obdelana slonovina in izdelki iz slonovine 9601 10 00  
Drugo 9601 90 00  
96.02 Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča pod tarifno Å¡tevilko 3503) in izdelki iz neutrjene želatine 9602 00 00  
96.03 Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil), ročne mehanične priprave za čiščenje podov, brez motorja; omela in pernata omela; pripravljeni Å¡opi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji; brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)    
Metle in ščetke, sestavljene iz protja ali drugega rastlinskega materiala, povezanega skupaj, z držajem ali brez njega 9603 10 00 (PCE)
Zobne ščetke, čopiči za britje, ščetke za lase, ščetke za nohte, ščetke za trepalnice in druge toaletne ščetke za osebno nego, vključno ščetke, ki so deli aparatov    
zobne ščetke, vključno ščetke za umetno zobovje 9603 21 00 (PCE)
drugo    
krtače za lase 9603 29 30 (PCE)
drugo 9603 29 80  
Slikarski čopiči, čopiči za pisanje in podobni čopiči za nanaÅ¡anje kozmetičnih sredstev    
slikarski in pisalni čopiči 9603 30 10 (PCE)
čopiči za nanašanje kozmetičnih sredstev 9603 30 90 (PCE)
Čopiči za barvanje, premazovanje ipd. (razen čopičev iz tarifne podÅ¡tevilke 960330); soboslikarski vložki in valji    
čopiči za barvanje, premazovanje, lakiranje ipd. 9603 40 10 (PCE)
soboslikarski vložki in valji 9603 40 90 (PCE)
Druge ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil 9603 50 00  
Drugo    
ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez motorja 9603 90 10 (PCE)
drugo    
ščetke za čiščenje cest; gospodinjske metle in omela, vključno s krtačami za čevlje in obleko; krtače za nego živali 9603 90 91  
drugo 9603 90 99  
96.04 Ročna sita in ročna reÅ¡eta 9604 00 00  
96.05 Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, Å¡ivanje ali čiščenje obutve ali obleke 9605 00 00  
96.06 Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se Å¡e oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi    
Pritiskači in njihovi deli 9606 10 00  
Gumbi    
iz plastične mase, ki niso preoblečeni s tekstilnim materialom 9606 21 00  
iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s tekstilnim materialom 9606 22 00  
drugi 9606 29 00  
Gumbi, ki se Å¡e oblačijo (prekrijejo), in drugi deli gumbov; nedokončani gumbi 9606 30 00  
96.07 Zadrge in njihovi deli    
Zadrge    
z zobci iz navadnih kovin 9607 11 00 (MTR)
druge 9607 19 00 (MTR)
Deli    
iz navadnih kovin, vÅ¡tevÅ¡i ozke trakove, pritrjene z verižico iz navadne kovine 9607 20 10  
drugo 9607 20 90  
96.08 Kemični svinčniki; flomastri in označevalci s konico iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne Å¡tevilke 9609    
Kemični svinčniki    
s tekočim črnilom (na vrtljivo kroglico) 9608 10 10 (PCE)
drugi    
z zamenljivim vložkom 9608 10 92 (PCE)
drugi 9608 10 99 (PCE)
Flomastri in označevalci s konicami iz polsti ali drugega poroznega materiala 9608 20 00 (PCE)
Nalivna peresa in podobna peresa 9608 30 00 (PCE)
Patentni svinčniki 9608 40 00 (PCE)
Kompleti proizvodov iz dveh ali več zgornjih podÅ¡tevilk 9608 50 00  
Vložki za kemične svinčnike, sestavljeni iz konice s kroglico in cevke s črnilom 9608 60 00 (PCE)
Drugo    
peresa in njihove konice 9608 91 00  
drugo 9608 99 00  
96.09 Svinčniki (razen svinčnikov iz tarifne Å¡tevilke 9608), pisala, mine za svinčnike, pasteli, risalno oglje, pisalna ali risalna kreda in krojaÅ¡ka kreda    
Svinčniki in pisala z mino, zaprti v trdnem ohiÅ¡ju    
z grafitnimi minami 9609 10 10  
drugi 9609 10 90  
Mine za svinčnike, črne ali barvne 9609 20 00  
Drugo    
pasteli in risalno oglje 9609 90 10  
drugo 9609 90 90  
96.10 Tablice in table, za pisanje ali risanje, z okvirji ali brez okvirjev 9610 00 00  
96.11 Ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in podobno (vključno priprave za tiskanje ali vtiskovanje na nalepkah); ročni vrstičniki in garniture za tiskanje, ki imajo take vrstičnike 9611 00 00  
96.12 Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s Å¡katlo ali brez nje    
Trakovi    
iz plastičnih mas 9612 10 10  
iz sintetičnih ali umetnih vlaken, katerih Å¡irina ne presega 30 mm in ki so stalno dani v plastično ali kovinsko ohiÅ¡je, vrst, ki se uporabljajo za avtomatske pisalne stroje, za opremo strojev za avtomatsko obdelavo podatkov in za druge stroje 9612 10 20  
drugi 9612 10 80  
Blazinice za žige 9612 20 00  
96.13 Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki, vključno z mehaničnimi ali električnimi, in njihovi deli, razen kremenov in stenjev    
Žepni plinski vžigalniki, ki jih ni mogoče ponovno polniti 9613 10 00 (PCE)
Žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo 9613 20 00 (PCE)
Drugi vžigalniki 9613 80 00  
Deli 9613 90 00  
96.14 Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za cigare ali cigarete ter njihovi deli    
Grobo oblikovani kosi lesa ali korenine za izdelavo pip 9614 00 10  
Drugo 9614 00 90  
96.15 Glavniki, sponke za lase in podobno; lasnice, igle za kodre, sponke za kodre, navijalke za lase in podobno, razen tistih iz tarifne Å¡tevilke 8516, in njihovi deli    
Glavniki, sponke za lase in podobno    
iz trde gume ali plastične mase 9615 11 00  
drugo 9615 19 00  
Drugo 9615 90 00  
96.16 PrÅ¡ila za diÅ¡ave in podobna toaletna prÅ¡ila, naprave in glave zanje; blazinice za pudranje in blazinice za nanaÅ¡anje kozmetičnih ali toaletnih preparatov    
PrÅ¡ila za diÅ¡ave in podobna toaletna prÅ¡ila, naprave in glave zanje    
toaletna prÅ¡ila 9616 10 10  
naprave in glave zanje 9616 10 90  
Blazinice za pudranje in blazinice za nanaÅ¡anje kozmetičnih ali toaletnih preparatov 9616 20 00  
96.17 Termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo, kompletne; njihovi deli, razen steklenih vložkov 9617 00 00  
96.18 KrojaÅ¡ke lutke in druge figure za razstavljanje; avtomati in drugi animirani prikazovalniki za aranžiranje izložb 9618 00 00  
96.19 Higienski vložki in tamponi, otroÅ¡ke plenice in plenične predloge ter podobni izdelki, iz kakrÅ¡nega koli materiala    
Iz vate iz tekstilnih materialov 9619 00 30  
Iz drugih tekstilnih materialov    
higienski vložki, tamponi in podobni predmeti 9619 00 40  
otroÅ¡ke plenice in plenične predloge in podobni predmeti 9619 00 50  
Iz drugih materialov    
higienski vložki, tamponi in podobni predmeti    
higienski vložki 9619 00 71  
tamponi 9619 00 75  
drugo 9619 00 79  
otroÅ¡ke plenice in plenične predloge in podobni predmeti    
otroÅ¡ke plenice in plenične predloge 9619 00 81  
drugo (na primer izdelki za nego pri inkontinenci) 9619 00 89  
96.20 Eno-, dvo- in trinožna stojala in podobni izdelki    
Ki se uporabljajo za digitalne kamere, fotoaparate ali video kamere, kinematografske kamere in projektorje; ki se uporabljajo za druge aparate iz poglavja 90 9620 00 10  
Drugo    
iz plastike ali iz aluminija 9620 00 91  
drugo 9620 00 99  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.