CN8 / NC8 - 2021 11 CN8 / NC8 - 2021 - SV 13

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 12
OLJEV√ĄXTFR√ĖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FR√ĖN OCH FRUKTER; V√ĄXTER F√ĖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERV√ĄXTER

12.01 Sojab√∂nor, √§ven s√∂nderdelade    
F√∂r uts√§de 1201 10 00  
Andra 1201 90 00  
12.02 Jordn√∂tter, √§ven skalade eller s√∂nderdelade men inte rostade eller p√• annat s√§tt tillagade    
F√∂r uts√§de 1202 30 00  
Andra    
Med skal 1202 41 00  
Skalade, √§ven s√∂nderdelade 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 Linfr√∂n, √§ven s√∂nderdelade    
F√∂r uts√§de 1204 00 10  
Andra 1204 00 90  
12.05 Rapsfr√∂n och rybsfr√∂n, √§ven s√∂nderdelade    
Rapsfr√∂n och rybsfr√∂n med l√•g halt av erukasyra    
F√∂r uts√§de 1205 10 10  
Andra 1205 10 90  
Andra 1205 90 00  
12.06 Solrosfr√∂n, √§ven s√∂nderdelade    
F√∂r uts√§de 1206 00 10  
Andra    
Skalade; i gr√•- och vitstrimmigt skal 1206 00 91  
Andra 1206 00 99  
12.07 Andra oljev√§xtfr√∂n och oljehaltiga frukter, √§ven s√∂nderdelade    
Palmn√∂tter och palmk√§rnor 1207 10 00  
Bomullsfr√∂n    
F√∂r uts√§de 1207 21 00  
Andra 1207 29 00  
Ricinusfr√∂n 1207 30 00  
Sesamfr√∂n    
F√∂r uts√§de 1207 40 10  
Andra 1207 40 90  
Senapsfr√∂n    
F√∂r uts√§de 1207 50 10  
Andra 1207 50 90  
Safflorfr√∂n (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Melonfr√∂n 1207 70 00  
Andra slag    
Vallmofr√∂n    
F√∂r uts√§de 1207 91 10  
Andra 1207 91 90  
Andra    
F√∂r uts√§de 1207 99 20  
Andra    
Hampfr√∂n 1207 99 91  
Andra 1207 99 96  
12.08 Mj√∂l av oljev√§xtfr√∂n eller oljehaltiga frukter, med undantag av mj√∂l av senapsfr√∂n    
Av sojab√∂nor 1208 10 00  
Andra slag 1208 90 00  
12.09 Fr√∂n, frukter och sporer av s√•dana slag som anv√§nds som uts√§de    
Sockerbetsfr√∂n 1209 10 00  
Fr√∂n av foderv√§xter    
Lusernfr√∂n (alfalfafr√∂n) 1209 21 00  
Fr√∂n av kl√∂ver (Trifolium spp.)    
R√∂dkl√∂ver (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Annan kl√∂ver 1209 22 80  
Svingelfr√∂n    
Fr√∂n av √§ngssvingel (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
Fr√∂n av r√∂dsvingel (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Andra 1209 23 80  
Fr√∂n av √§ngsgr√∂e (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Fr√∂n av rajgr√§s (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Italienskt rajgr√§s (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Engelskt rajgr√§s (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
Andra    
Timotejfr√∂n; vickerfr√∂n; fr√∂n av sl√§ktet Poa (Poa palustris L. och Poa trivialis L.); fr√∂n av hund√§xing (Dactylis glomerata L.); fr√∂n av vensl√§ktet (Agrostis) 1209 29 45  
Lupinfr√∂n 1209 29 50  
Foderbetsfr√∂n (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Andra 1209 29 80  
Blomsterfr√∂n 1209 30 00  
Andra slag    
Gr√∂nsaksfr√∂n    
R√∂dbetsfr√∂n (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Andra 1209 91 80  
Andra    
Fr√∂n av skogstr√§d 1209 99 10  
Andra    
Fr√∂n av v√§xter som huvudsakligen odlas f√∂r sina blommor, med undantag av produkter enligt nr¬†120930 1209 99 91  
Andra 1209 99 99  
12.10 Humle, f√§rsk eller torkad, √§ven mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin    
Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar 1210 10 00  
Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin    
Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinberikad; lupulin 1210 20 10  
Annan 1210 20 90  
12.11 V√§xter och v√§xtdelar (inbegripet fr√∂n och frukter) av s√•dana slag som anv√§nds fr√§mst f√∂r framst√§llning av parfymeringsmedel, f√∂r farmaceutiskt bruk eller f√∂r insektsbek√§mpning, svampbek√§mpning eller liknande √§ndam√•l, f√§rska, kylda, frysta eller torkade, √§ven skurna, krossade eller pulveriserade    
Ginsengrot 1211 20 00  
Kokablad 1211 30 00  
Vallmohalm 1211 40 00  
Efedra 1211 50 00  
Andra slag    
Tonkab√∂nor 1211 90 30  
Andra 1211 90 86  
12.12 Johannesbr√∂d, sj√∂gr√§s och andra alger, sockerbetor och sockerr√∂r, f√§rska, kylda, frysta eller torkade, √§ven malda; fruktk√§rnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av s√•dana slag som anv√§nds fr√§mst som livsmedel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Sj√∂gr√§s och andra alger    
L√§mpliga som livsmedel 1212 21 00  
Andra 1212 29 00  
Andra slag    
Sockerbetor    
Torkade, √§ven malda 1212 91 20  
Andra 1212 91 80  
Johannesbr√∂d 1212 92 00  
Sockerr√∂r 1212 93 00  
Cikoriarot 1212 94 00  
Andra    
Johannesbr√∂dfr√∂n    
Med skal, inte krossade eller malda 1212 99 41  
Andra 1212 99 49  
Andra slag 1212 99 95  
12.13 Halm, agnar och skal av spannm√•l, oberedda, √§ven hackade, malda, pressade eller i form av pelletar 1213 00 00  
12.14 K√•lr√∂tter, foderbetor och andra foderrotfrukter, h√∂, lusern (alfalfa), kl√∂ver, esparsett, foderk√•l, lupiner, vicker och liknande djurfoder, √§ven i form av pelletar    
Mj√∂l och pelletar av lusern (alfalfa) 1214 10 00  
Andra slag    
Foderbetor, k√•lr√∂tter och andra foderrotfrukter 1214 90 10  
Andra 1214 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.