CN8 / NC8 - 2021 14 CN8 / NC8 - 2021 - SV 16

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 15
ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV S√ÖDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA √ĄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

15.01 Ister, annat svinfett och fj√§derf√§fett, annat √§n s√•dant enligt nr¬†0209 och 1503    
Ister    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1501 10 10  
Annat 1501 10 90  
Annat svinfett    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1501 20 10  
Annat 1501 20 90  
Annat 1501 90 00  
15.02 Fetter av n√∂tkreatur, andra oxdjur, f√•r eller getter, andra √§n s√•dana enligt nr¬†1503    
Talg    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1502 10 10  
Annat 1502 10 90  
Annat    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1502 90 10  
Annat 1502 90 90  
15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller p√• annat s√§tt beredda    
Solarstearin och oleostearin    
F√∂r industriellt bruk 1503 00 11  
Annat 1503 00 19  
Talgolja f√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1503 00 30  
Andra produkter 1503 00 90  
15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsd√§ggdjur samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Fiskleverolja och fraktioner av s√•dana oljor    
Med en A-vitaminhalt av h√∂gst 2500¬†IE per g 1504 10 10  
Andra slag    
Av liten helgeflundra och helgeflundra 1504 10 91  
Andra 1504 10 99  
Fiskfetter och fiskoljor (andra √§n leveroljor) samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Fasta fraktioner 1504 20 10  
Andra 1504 20 90  
Fetter och oljor av havsd√§ggdjur samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Fasta fraktioner 1504 30 10  
Andra 1504 30 90  
15.05 Ullfett och fettartade √§mnen erh√•llna ur ullfett (inbegripet lanolin)    
R√•tt ullfett 1505 00 10  
Andra slag 1505 00 90  
15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade 1506 00 00  
15.07 Sojab√∂nolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Oraffinerad olja, √§ven avslemmad    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1507 10 10  
Annan 1507 10 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1507 90 10  
Andra 1507 90 90  
15.08 Jordn√∂tsolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1508 10 10  
Annan 1508 10 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1508 90 10  
Andra 1508 90 90  
15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Jungfruolja    
Bomolja 1509 10 10  
Extra jungfruolja 1509 10 20  
Andra 1509 10 80  
Andra slag 1509 90 00  
15.10 Andra oljor erh√•llna uteslutande ur oliver samt fraktioner av s√•dana oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr¬†1509    
Oraffinerade oljor 1510 00 10  
Andra 1510 00 90  
15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1511 10 10  
Annan 1511 10 90  
Andra slag    
Fasta fraktioner    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1511 90 11  
Andra slag 1511 90 19  
Andra produkter    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1511 90 91  
Andra 1511 90 99  
15.12 Solrosolja, safflorolja eller bomullsfr√∂olja samt fraktioner av dessa oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Solrosolja eller safflorolja samt fraktioner av dessa oljor    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 11 10  
Andra    
Solrosolja 1512 11 91  
Safflorolja 1512 11 99  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 19 10  
Andra 1512 19 90  
Bomullsfr√∂olja samt fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja, √§ven befriad fr√•n gossypol    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 21 10  
Annan 1512 21 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 29 10  
Andra 1512 29 90  
15.13 Kokosolja, palmk√§rnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Kokosolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 11 10  
Annan    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 11 91  
Andra slag 1513 11 99  
Andra slag    
Fasta fraktioner    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 19 11  
Andra slag 1513 19 19  
Andra produkter    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 19 30  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 19 91  
Andra slag 1513 19 99  
Palmk√§rnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa oljor    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 21 10  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 21 30  
Andra slag 1513 21 90  
Andra slag    
Fasta fraktioner    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 29 11  
Andra slag 1513 29 19  
Andra produkter    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 29 30  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 29 50  
Andra 1513 29 90  
15.14 Rapsolja, rybsolja eller senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Rapsolja eller rybsolja med l√•g halt av erukasyra samt fraktioner av dessa oljor    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 11 10  
Andra 1514 11 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 19 10  
Andra 1514 19 90  
Andra slag    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 91 10  
Andra 1514 91 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 99 10  
Andra 1514 99 90  
15.15 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Linolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja 1515 11 00  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 19 10  
Andra 1515 19 90  
Majsolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 21 10  
Annan 1515 21 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 29 10  
Andra 1515 29 90  
Ricinolja och fraktioner av denna olja    
F√∂r framst√§llning av aminoundekansyra f√∂r anv√§ndning vid tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast 1515 30 10  
Andra 1515 30 90  
Sesamolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 50 11  
Annan 1515 50 19  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 50 91  
Andra 1515 50 99  
Andra    
Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa 1515 90 11  
Tobaksfr√∂olja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 21  
Annan 1515 90 29  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 31  
Andra 1515 90 39  
Andra oljor och fraktioner av dessa    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 40  
Andra    
I fast form, i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1515 90 51  
I fast form, i andra f√∂rpackningar; flytande form 1515 90 59  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 60  
Andra    
I fast form, i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1515 90 91  
I fast form, i andra f√∂rpackningar; flytande form 1515 90 99  
15.16 Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, som helt eller delvis hydrerats, omf√∂restrats (√§ven internt) eller elaidiniserats, √§ven raffinerade men inte vidare bearbetade    
Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1516 10 10  
Andra slag 1516 10 90  
Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax 1516 20 10  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1516 20 91  
Andra slag    
Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, makorefett, karapaolja eller babassuolja, f√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1516 20 95  
Andra    
Jordn√∂tsolja, bomullsfr√∂olja, sojab√∂nolja eller solrosolja. Andra oljor inneh√•llande mindre √§n 50¬†viktprocent av fria fettsyror och med undantag av palmk√§rnolja, illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja 1516 20 96  
Andra 1516 20 98  
15.17 Margarin; √§tbara blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra √§n √§tbara fetter eller oljor samt fraktioner av s√•dana fetter eller oljor enligt nr¬†1516    
Margarin med undantag av flytande margarin    
Med en mj√∂lkfetthalt av mer √§n 10¬†viktprocent men h√∂gst 15¬†viktprocent 1517 10 10  
Annat 1517 10 90  
Andra slag    
Med en mj√∂lkfetthalt av mer √§n 10¬†viktprocent men h√∂gst 15¬†viktprocent 1517 90 10  
Andra    
Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor 1517 90 91  
√Ątbara blandningar eller beredningar av s√•dana slag som anv√§nds som formsl√§ppmedel 1517 90 93  
Andra 1517 90 99  
15.18 Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, bl√•sta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller p√• annat s√§tt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr¬†1516; o√§tliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Linoxyn 1518 00 10  
Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, f√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel    
Oraffinerade 1518 00 31  
Andra 1518 00 39  
Andra slag    
Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, bl√•sta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller p√• annat s√§tt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr¬†1516 1518 00 91  
Andra    
O√§tliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa 1518 00 95  
Andra 1518 00 99  
15.20 Glycerol, r√•; glycerolvatten och glycerollut 1520 00 00  
15.21 Vegetabiliska vaxer (andra √§n triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), √§ven raffinerade eller f√§rgade    
Vegetabiliska vaxer 1521 10 00  
Andra    
Spermaceti (valrav), √§ven raffinerad eller f√§rgad 1521 90 10  
Bivax och andra insektsvaxer, √§ven raffinerade eller f√§rgade    
R√•a 1521 90 91  
Andra 1521 90 99  
15.22 Degras; √•terstoder fr√•n bearbetning av fettartade √§mnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer    
Degras 1522 00 10  
√Öterstoder fr√•n bearbetning av fettartade √§mnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer    
Inneh√•llande olja med olivolja som karakt√§rsgivande best√•ndsdel    
Soapstocks 1522 00 31  
Andra 1522 00 39  
Andra slag    
Bottensatser och avslemnings√•terstoder; soapstocks 1522 00 91  
Andra 1522 00 99  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.