CN8 / NC8 - 2021 39 CN8 / NC8 - 2021 - SV 41

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 40
GUMMI OCH GUMMIVAROR

40.01 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor    
Naturgummilatex, Ă€ven förvulkad 4001 10 00  
Naturgummi i annan form    
Rökt arkgummi 4001 21 00  
Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) 4001 22 00  
Annat 4001 29 00  
Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter 4001 30 00  
40.02 Syntetgummi samt faktis framstĂ€lld av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt detta nummer, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor    
Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadiengummi (XSBR)    
I form av latex 4002 11 00  
I annan form    
Styren-butadiengummi framstĂ€llt genom emulsionspolymerisering (E-SBR), i balar 4002 19 10  
Blockcopolymerer av styren-butadienstyren framstĂ€llda genom lösningspolymerisering (SBS, termoplastiska elastomerer), i korn, smulor eller pulver 4002 19 20  
Styren-butadiengummi framstĂ€llt genom lösningspolymerisering (S-SBR), i balar 4002 19 30  
I annan form 4002 19 90  
Butadiengummi (BR) 4002 20 00  
Isobuten-isoprengummi (IIR); halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR och BIIR)    
Isobuten-isoprengummi (IIR) 4002 31 00  
Annat 4002 39 00  
Kloroprengummi (CR)    
I form av latex 4002 41 00  
I annan form 4002 49 00  
Nitril-butadiengummi (NBR)    
I form av latex 4002 51 00  
I annan form 4002 59 00  
Isoprengummi (IR) 4002 60 00  
Etenpropengummi (EPDM) 4002 70 00  
Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002 4002 80 00  
Andra slag    
I form av latex 4002 91 00  
I annan form    
Produkter modifierade genom tillsats av plast 4002 99 10  
Andra 4002 99 90  
40.03 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 4003 00 00  
40.04 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi Ă€n hĂ„rdgummi, Ă€ven pulveriserat eller granulerat 4004 00 00  
40.05 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsĂ€mnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor    
Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid 4005 10 00  
Lösningar; dispersioner, andra Ă€n dispersioner enligt nr 400510 4005 20 00  
Andra slag    
Plattor, duk och remsor 4005 91 00  
Andra 4005 99 00  
40.06 Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stĂ€nger, rör eller strĂ€ngar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och rondeller)    
Slitbanor (ovulkade) för regummering av dĂ€ck 4006 10 00  
Andra slag 4006 90 00  
40.07 TrĂ„d och rep av mjukgummi 4007 00 00  
40.08 Plattor, duk, remsor, stĂ€nger och strĂ€ngar (inbegripet profilerade stĂ€nger och strĂ€ngar), av mjukgummi    
Av poröst gummi    
Plattor, duk och remsor 4008 11 00  
Andra 4008 19 00  
Av icke poröst gummi    
Plattor, duk och remsor    
GolvbelÀggningsmaterial och mattor 4008 21 10 (MTK)
Andra 4008 21 90  
Andra 4008 29 00  
40.09 Rör och slangar av mjukgummi, Ă€ven försedda med kopplingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knĂ€rör och flĂ€nsar)    
Inte förstĂ€rkta eller pĂ„ annat sĂ€tt kombinerade med annat material    
Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 11 00  
Försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 12 00  
FörstĂ€rkta eller pĂ„ annat sĂ€tt kombinerade med enbart metall    
Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 21 00  
Försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 22 00  
FörstĂ€rkta eller pĂ„ annat sĂ€tt kombinerade med enbart textilmaterial    
Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 31 00  
Försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 32 00  
FörstĂ€rkta eller pĂ„ annat sĂ€tt kombinerade med annat material    
Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 41 00  
Försedda med kopplingsanordningar e.d. 4009 42 00  
40.10 Drivremmar eller transportband av mjukgummi    
Transportband    
FörstĂ€rkta med enbart metall 4010 11 00  
FörstĂ€rkta med enbart textilmaterial 4010 12 00  
Andra 4010 19 00  
Drivremmar    
Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvĂ€rsnitt (kilremmar), skĂ„rremmar, med en utvĂ€ndig omkrets av mer Ă€n 60 cm men inte överstigande 180 cm 4010 31 00  
Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvĂ€rsnitt (kilremmar), andra Ă€n skĂ„rremmar, med en utvĂ€ndig omkrets av mer Ă€n 60 cm men inte överstigande 180 cm 4010 32 00  
Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvĂ€rsnitt (kilremmar), skĂ„rremmar, med en utvĂ€ndig omkrets av mer Ă€n 180 cm men inte överstigande 240 cm 4010 33 00  
Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvĂ€rsnitt (kilremmar), andra Ă€n skĂ„rremmar, med en utvĂ€ndig omkrets av mer Ă€n 180 cm men inte överstigande 240 cm 4010 34 00  
Ändlösa synkrona remmar, med en utvĂ€ndig omkrets av mer Ă€n 60 cm men inte överstigande 150 cm 4010 35 00  
Ändlösa synkrona remmar, med en utvĂ€ndig omkrets av mer Ă€n 150 cm men inte överstigande 198 cm 4010 36 00  
Andra 4010 39 00  
40.11 Nya dĂ€ck, andra Ă€n massivdĂ€ck, av gummi    
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ personbilar (inbegripet stationsvagnar och tÀvlingsbilar) 4011 10 00 (PCE)
Av sĂ„dana slag som anvĂ€nds pĂ„ bussar eller lastbilar    
Med ett belastningsindex av högst 121 4011 20 10 (PCE)
Med ett belastningsindex högre Àn 121 4011 20 90 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ luftfartyg 4011 30 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ motorcyklar 4011 40 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ cyklar 4011 50 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ fordon och maskiner för lantbruk eller skogsbruk 4011 70 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ fordon och maskiner för byggÀndamÄl, gruvdrift eller industriell hantering 4011 80 00 (PCE)
Andra 4011 90 00 (PCE)
40.12 Regummerade eller begagnade dĂ€ck, andra Ă€n massivdĂ€ck, av gummi; massivdĂ€ck, slitbanor samt fĂ€lgband, av gummi    
Regummerade dĂ€ck    
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ personbilar (inbegripet stationsvagnar och tÀvlingsbilar) 4012 11 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ bussar eller lastbilar 4012 12 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ luftfartyg 4012 13 00 (PCE)
Andra 4012 19 00 (PCE)
Begagnade dÀck, andra Àn massivdÀck 4012 20 00 (PCE)
Andra slag    
MassivdĂ€ck och halvmassivdĂ€ck 4012 90 20  
Slitbanor 4012 90 30  
FĂ€lgband 4012 90 90  
40.13 Innerslangar av gummi    
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ personbilar (inbegripet stationsvagnar och tÀvlingsbilar), bussar eller lastbilar 4013 10 00 (PCE)
Av sÄdana slag som anvÀnds pÄ cyklar 4013 20 00 (PCE)
Andra slag 4013 90 00 (PCE)
40.14 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av mjukgummi, Ă€ven med delar av hĂ„rdgummi    
Kondomer 4014 10 00  
Andra slag 4014 90 00  
40.15 KlĂ€der och tillbehör till klĂ€der (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla Ă€ndamĂ„l, av mjukgummi    
Handskar, halvhandskar och vantar    
För kirurgiskt bruk 4015 11 00 (NPR)
Andra 4015 19 00 (NPR)
Andra slag 4015 90 00  
40.16 Andra varor av mjukgummi    
Av poröst gummi 4016 10 00  
Andra slag    
GolvbelĂ€ggningsmaterial och mattor 4016 91 00  
Radergummin 4016 92 00  
Packningar, tĂ€tningar o.d. 4016 93 00  
Fendrar för fartyg eller kajer, Ă€ven uppblĂ„sbara 4016 94 00  
Andra uppblĂ„sbara artiklar 4016 95 00  
Andra    
För motorfordon enligt nr 8701–8705    
Delar av gummi förenat med metall 4016 99 52  
Andra 4016 99 57  
Andra    
Delar av gummi förenat med metall 4016 99 91  
Andra 4016 99 97  
40.17 HĂ„rdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och skrot; varor av hĂ„rdgummi 4017 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.