CN8 / NC8 - 2021 43 CN8 / NC8 - 2021 - SV 45

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 44
TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL

44.01 BrĂ€nnved i form av stockar, kubbar, vedtrĂ€n, kvistar, risknippen e.d.; trĂ€ i form av flis eller spĂ„n; sĂ„gspĂ„n och annat trĂ€avfall, Ă€ven agglomererat till vedtrĂ€n, briketter, pelletar eller liknande former    
BrĂ€nnved i form av stockar, kubbar, vedtrĂ€n, kvistar, risknippen e.d.    
Av barrtrĂ€ 4401 11 00  
Av lövtrĂ€ 4401 12 00  
TrĂ€ i form av flis eller spĂ„n    
Av barrtrĂ€ 4401 21 00  
Av lövtrĂ€    
Av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 4401 22 10 New  
Andra 4401 22 90 New  
SĂ„gspĂ„n och annat trĂ€avfall, agglomererat till vedtrĂ€n, briketter, pelletar eller liknande former    
TrĂ€pelletar 4401 31 00  
Andra 4401 39 00  
SĂ„gspĂ„n och annat trĂ€avfall, ej agglomererat    
SĂ„gspĂ„n 4401 40 10  
Andra 4401 40 90  
44.02 TrĂ€kol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), Ă€ven agglomererat    
Av bambu 4402 10 00  
Annat 4402 90 00  
44.03 Virke, obearbetat, Ă€ven barkat eller befriat frĂ„n splintved eller bilat eller grovt sĂ„gat pĂ„ tvĂ„ eller fyra sidor    
MĂ„lat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel    
Av barrtrÀ 4403 11 00 (MTQ)
Av lövtrÀ 4403 12 00 (MTQ)
Annat, av barrtrĂ€    
Av furu (Pinus spp.), med ett största tvĂ€rsnittsmĂ„tt pĂ„ minst 15 cm    
SĂ„gtimmer 4403 21 10 (MTQ)
Annat 4403 21 90 (MTQ)
Av furu (Pinus spp.), annat 4403 22 00 (MTQ)
Av Ă€delgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), med ett största tvĂ€rsnittsmĂ„tt pĂ„ minst 15 cm    
SĂ„gtimmer 4403 23 10 (MTQ)
Annat 4403 23 90 (MTQ)
Av Àdelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), annat 4403 24 00 (MTQ)
Annat, med ett största tvĂ€rsnittsmĂ„tt pĂ„ minst 15 cm    
SĂ„gtimmer 4403 25 10 (MTQ)
Annat 4403 25 90 (MTQ)
Annat 4403 26 00 (MTQ)
Annat, av tropiska trĂ€slag    
Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
Annat    
Afrikansk mahogny, iroko och sapelli 4403 49 10 (MTQ)
Okoumé och sipo 4403 49 35 (MTQ)
Annat 4403 49 85 (MTQ)
Annat    
Av ek (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
Av bok (Fagus spp.), med ett största tvÀrsnittsmÄtt pÄ minst 15 cm 4403 93 00 (MTQ)
Av bok (Fagus spp.), annat 4403 94 00 (MTQ)
Av björk (Betula spp.), med ett största tvĂ€rsnittsmĂ„tt pĂ„ minst 15 cm    
SĂ„gtimmer 4403 95 10 (MTQ)
Annat 4403 95 90 (MTQ)
Av björk (Betula spp.), annat 4403 96 00 (MTQ)
Av poppel och asp (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
Av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
Annat 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Tunnbandsvidjor av trĂ€; kluvna störar; pĂ„lar och störar av trĂ€, tillspetsade men inte sĂ„gade i lĂ€ngdriktningen; trĂ€kĂ€ppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller pĂ„ annat sĂ€tt bearbetade, lĂ€mpliga för tillverkning av promenadkĂ€ppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; trĂ€spĂ„n av sĂ„dana slag som anvĂ€nds för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spĂ„n    
Av barrtrĂ€ 4404 10 00  
Av lövtrĂ€ 4404 20 00  
44.05 TrĂ€ull; trĂ€mjöl 4405 00 00  
44.06 JĂ€rnvĂ€gs- och spĂ„rvĂ€gssliprar av trĂ€    
Oimpregnerade    
Av barrtrÀ 4406 11 00 (MTQ)
Av lövtrÀ 4406 12 00 (MTQ)
Andra slag    
Av barrtrÀ 4406 91 00 (MTQ)
Av lövtrÀ 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Virke, sĂ„gat eller kluvet i lĂ€ngdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, Ă€ven hyvlat, slipat eller lĂ€ngdskarvat, med en tjocklek av mer Ă€n 6 mm    
BarrtrĂ€    
Av furu (Pinus spp.)    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 11 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 11 20 (MTQ)
Annat 4407 11 90 (MTQ)
Av Ă€delgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.)    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 12 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 12 20 (MTQ)
Annat 4407 12 90 (MTQ)
Annat    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 19 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 19 20 (MTQ)
Annat 4407 19 90 (MTQ)
Av tropiska trĂ€slag    
Mahogny (Swietenia spp.)    
Slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 21 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 21 91 (MTQ)
Annat 4407 21 99 (MTQ)
Virola, imbuia och balsa    
Slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 22 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 22 91 (MTQ)
Annat 4407 22 99 (MTQ)
Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 25 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 25 30 (MTQ)
Slipat 4407 25 50 (MTQ)
Annat 4407 25 90 (MTQ)
Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 26 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 26 30 (MTQ)
Slipat 4407 26 50 (MTQ)
Annat 4407 26 90 (MTQ)
Sapelli    
Slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 27 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 27 91 (MTQ)
Annat 4407 27 99 (MTQ)
Iroko    
Slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 28 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 28 91 (MTQ)
Annat 4407 28 99 (MTQ)
Annat    
Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningrĂ©, avodirĂ©, azobĂ©, balau, bossĂ© clair, bossĂ© foncĂ©, cativo, cedro, dabema, dibĂ©tou, doussiĂ©, framirĂ©, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipĂ©, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibĂ©, koto, limba, louro, maçaranduba, makorĂ©, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumĂ©, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 29 15 (MTQ)
Annat    
Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palissandre de Rose, hyvlat 4407 29 20 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 29 83 (MTQ)
Slipat 4407 29 85 (MTQ)
Annat 4407 29 95 (MTQ)
Andra tropiska trĂ€slag    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 29 96 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 29 97 (MTQ)
Annat 4407 29 98 (MTQ)
Andra slag    
Av ek (Quercus spp.)    
Slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 91 15 (MTQ)
Annat    
Hyvlat    
Icke sammansatt parkettstav 4407 91 31 (MTK)
Annat 4407 91 39 (MTQ)
Annat 4407 91 90 (MTQ)
Av bok (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
Av lönn (Acer spp.)    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 93 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 93 91 (MTQ)
Annat 4407 93 99 (MTQ)
Av körsbĂ€rstrĂ€ (Prunus spp.)    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 94 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 94 91 (MTQ)
Annat 4407 94 99 (MTQ)
Av ask (Fraxinus spp.)    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 95 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 95 91 (MTQ)
Annat 4407 95 99 (MTQ)
Av björk (Betula spp.)    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 96 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 96 91 (MTQ)
Andra 4407 96 99 (MTQ)
Av poppel och asp (Populus spp.)    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 97 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 97 91 (MTQ)
Andra 4407 97 99 (MTQ)
Annat    
Hyvlat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4407 99 27 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 99 40 (MTQ)
Andra 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Skivor för fanering (inbegripet sĂ„dana som erhĂ„llits genom skĂ€rning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sĂ„gat i lĂ€ngdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, Ă€ven hyvlat, slipat, kantskarvat eller lĂ€ngdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm    
Av barrtrĂ€    
Hyvlat; slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4408 10 15 (MTQ)
Annat    
TrÀ för framstÀllning av blyertspennor 4408 10 91 (MTQ)
Annat 4408 10 98 (MTQ)
Av tropiska trĂ€slag    
Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau    
LÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4408 31 11 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4408 31 21 (MTQ)
Slipat 4408 31 25 (MTQ)
Annat 4408 31 30 (MTQ)
Annat    
Afrikansk mahogny, limba, mahogny (Swietenia spp.), obeche (abachi), okoumĂ©, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan    
Slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4408 39 15 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4408 39 21 (MTQ)
Annat 4408 39 30 (MTQ)
Andra slag    
Hyvlat; slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4408 39 55 (MTQ)
Annat    
TrÀ för framstÀllning av blyertspennor 4408 39 70 (MTQ)
Annat    
Med en tjocklek av högst 1 mm 4408 39 85 (MTQ)
Med en tjocklek av mer Àn 1 mm 4408 39 95 (MTQ)
Andra slag    
Hyvlat; slipat; lÀngdskarvat, Àven hyvlat eller slipat 4408 90 15 (MTQ)
Annat    
TrÀ för framstÀllning av blyertspennor 4408 90 35 (MTQ)
Annat    
Med en tjocklek av högst 1 mm 4408 90 85 (MTQ)
Med en tjocklek av mer Àn 1 mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela lĂ€ngden (spontat, falsat, fasat, försett med pĂ€rlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) pĂ„ kanter, Ă€ndar eller sidor, Ă€ven hyvlat, slipat eller lĂ€ngdskarvat    
Av barrtrĂ€    
Lister för ramar, speglar o.d. 4409 10 11 (MTR)
Annat 4409 10 18  
Av lövtrĂ€    
Av bambu 4409 21 00  
Av tropiska trĂ€slag 4409 22 00  
Annat    
Lister för ramar, speglar o.d. 4409 29 10 (MTR)
Annat    
Icke sammansatt parkettstav 4409 29 91 (MTK)
Annat virke 4409 29 99  
44.10 SpĂ„nskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trĂ€ eller andra vedartade material, Ă€ven agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel    
Av trĂ€    
SpĂ„nskivor    
Obearbetade eller endast slipade 4410 11 10 (MTQ)
Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 4410 11 30 (MTQ)
Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 4410 11 50 (MTQ)
Andra slag 4410 11 90 (MTQ)
Oriented strand board (OSB)    
Obearbetade eller endast slipade 4410 12 10 (MTQ)
Andra slag 4410 12 90 (MTQ)
Andra slag 4410 19 00 (MTQ)
Andra 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Fiberskivor av trĂ€ eller andra vedartade material, Ă€ven innehĂ„llande harts eller andra organiska bindemedel    
Torrtillverkade trĂ€fiberskivor (MDF)    
Med en tjocklek av högst 5 mm    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 12 10 (MTQ)
Andra 4411 12 90 (MTQ)
Med en tjocklek av mer Ă€n 5 mm men högst 9 mm    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 13 10 (MTQ)
Andra 4411 13 90 (MTQ)
Med en tjocklek av mer Ă€n 9 mm    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 14 10 (MTQ)
Andra 4411 14 90 (MTQ)
Andra    
Med en densitet av mer Ă€n 0,8 g/cmÂł    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 92 10 (MTQ)
Andra 4411 92 90 (MTQ)
Med en densitet av mer Ă€n 0,5 g/cmÂł men högst 0,8 g/cmÂł    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 93 10 (MTQ)
Andra 4411 93 90 (MTQ)
Med en densitet av högst 0,5 g/cmÂł    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 94 10 (MTQ)
Andra 4411 94 90 (MTQ)
44.12 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trĂ€laminat    
Av bambu 4412 10 00 (MTQ)
Annat kryssfaner (annan plywood), bestĂ„ende uteslutande av trĂ€fanerskikt (av annat trĂ€ Ă€n bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm    
Med minst ett yttre skikt av tropiska trĂ€slag    
Av afrikansk mahogny, limba, ljusröd meranti, mahogny (Swietenia spp.), mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola eller vit lauan 4412 31 10 (MTQ)
Andra 4412 31 90 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av lövtrÀ av arterna al (Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.), körsbÀr (Prunus spp.), kastanj (Castanea spp.), alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), hÀstkastanj (Aesculus spp.), lind (Tilia spp.), lönn (Acer spp.), ek (Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel och asp (Populus spp.), robinia (falsk akacia) (Robinia spp.), rosentrÀ (Liriodendron spp.) eller valnöt (Juglans spp.) 4412 33 00 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av lövtrÀ annat Àn vad som specificeras i nr 441233 4412 34 00 (MTQ)
Annat, med bÄda ytterskikten av barrtrÀ 4412 39 00 (MTQ)
Andra    
LamelltrĂ€ (blockboard, laminboard och battenboard)    
Med minst ett yttre skikt av lövtrÀ 4412 94 10 (MTQ)
Andra 4412 94 90 (MTQ)
Andra    
InnehÄllande minst ett skikt av spÄnskiva 4412 99 30 (MTQ)
Andra    
Med minst ett yttre skikt av lövtrĂ€    
Av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory, hÀstkastanj, kastanj, körsbÀr, lind, lönn, platan, poppel, robinia (falsk akacia), tulpantrÀd eller valnöt 4412 99 40 (MTQ)
Andra 4412 99 50 (MTQ)
Andra 4412 99 85 (MTQ)
44.13 Komprimerat trÀ i block, plattor, ribbor eller profilerade former 4413 00 00 (MTQ)
44.14 TrĂ€ramar för mĂ„lningar, fotografier, speglar e.d.    
Av tropiska trĂ€slag enligt kompletterande anmĂ€rkning 2 till detta kapitel 4414 00 10  
Av andra trĂ€slag 4414 00 90  
44.15 PacklĂ„dor, förpackningsaskar, hĂ€ckar, tunnor och liknande förpackningar, av trĂ€; kabeltrummor av trĂ€; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trĂ€; pallflĂ€nsar av trĂ€    
PacklĂ„dor, förpackningsaskar, hĂ€ckar, tunnor och liknande förpackningar; kabeltrummor    
PacklĂ„dor, förpackningsaskar, hĂ€ckar, tunnor och liknande förpackningar 4415 10 10  
Kabeltrummor 4415 10 90  
Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflĂ€nsar    
Lastpallar; pallflÀnsar 4415 20 20 (PCE)
Andra 4415 20 90  
44.16 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sĂ„dana arbeten, av trĂ€, inbegripet tunnstav 4416 00 00  
44.17 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borsttrĂ€n samt borst- och kvastskaft, av trĂ€; skolĂ€ster och skoblock, av trĂ€ 4417 00 00  
44.18 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trĂ€, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspĂ„n (”shingles” och ”shakes”)    
Fönster (Ă€ven franska) och fönsterkarmar    
Av tropiska trÀslag enligt kompletterande anmÀrkning 2 till detta kapitel 4418 10 10 (PCE)
Av barrtrÀ 4418 10 50 (PCE)
Av andra trÀslag 4418 10 90 (PCE)
Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar    
Av tropiska trÀslag enligt kompletterande anmÀrkning 2 till detta kapitel 4418 20 10 (PCE)
Av barrtrÀ 4418 20 50 (PCE)
Av andra trÀslag 4418 20 80 (PCE)
Formar, formluckor o.d., för betonggjutning 4418 40 00  
Vissa takspĂ„n (”shingles” och ”shakes”) 4418 50 00  
Stolpar och bjĂ€lkar 4418 60 00  
Sammansatta golvskivor    
Av bambu eller med Ă„tminstone det översta skiktet (slitskiktet) av bambu    
För mosaikgolv 4418 73 10 (MTK)
Andra, flerskiktade 4418 73 90 (MTK)
Andra, för mosaikgolv 4418 74 00 (MTK)
Andra, flerskiktade 4418 75 00 (MTK)
Andra 4418 79 00 (MTK)
Andra slag    
Av bambu 4418 91 00  
Andra    
LimtrĂ€ 4418 99 10  
Annan 4418 99 90  
44.19 Bords- och köksartiklar av trĂ€    
Av bambu    
BrödbrĂ€dor, skĂ€rbrĂ€dor och liknande brĂ€dor 4419 11 00  
Ätpinnar 4419 12 00  
Andra 4419 19 00  
Andra    
Av tropiska trĂ€slag enligt kompletterande anmĂ€rkning 2 till detta kapitel 4419 90 10  
Av andra trĂ€slag 4419 90 90  
44.20 TrĂ€ med inlĂ€ggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trĂ€; statyetter och andra prydnadsföremĂ„l, av trĂ€; rumsinventarier av trĂ€, inte inbegripna i kapitel 94    
Statyetter och andra prydnadsföremĂ„l, av trĂ€    
Av tropiska trĂ€slag enligt kompletterande anmĂ€rkning 2 till detta kapitel 4420 10 11  
Av andra trĂ€slag 4420 10 19  
Andra slag    
TrÀ med inlÀggningar 4420 90 10 (MTQ)
Andra    
Av tropiska trĂ€slag enligt kompletterande anmĂ€rkning 2 till detta kapitel 4420 90 91  
Andra 4420 90 99  
44.21 Andra varor av trĂ€    
KlÀdgalgar 4421 10 00 (PCE)
Andra slag    
Av bambu 4421 91 00  
Andra slag    
Av trĂ€fiberskivor 4421 99 10  
Andra    
Likkistor 4421 99 91 (PCE)
Andra 4421 99 99  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.