CN8 / NC8 - 2021 56 CN8 / NC8 - 2021 - SV 58

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 57
MATTOR OCH ANNAN GOLVBEL√ĄGGNING AV TEXTILMATERIAL

57.01 Mattor och annan golvbel√§ggning av textilmaterial, knutna, √§ven konfektionerade    
Av ull eller fina djurh√•r    
Med innehåll av mer än 10 % av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke 5701 10 10 (MTK)
Andra 5701 10 90 (MTK)
Av annat textilmaterial    
Av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller av textilmaterial som innehåller metalltrådar 5701 90 10 (MTK)
Av andra textilmaterial 5701 90 90 (MTK)
57.02 Mattor och annan golvbel√§ggning av textilmaterial, v√§vda, inte tuftade eller flockade, √§ven konfektionerade, inbegripet kelim-, soumak- och karamaniev√§vnader och liknande handv√§vda produkter    
Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter 5702 10 00 (MTK)
Golvbeläggning av kokosfibrer 5702 20 00 (MTK)
Andra slag, med lugg, inte konfektionerade    
Av ull eller fina djurh√•r    
Axminstermattor 5702 31 10 (MTK)
Andra 5702 31 80 (MTK)
Av syntet- eller regenatmaterial 5702 32 00 (MTK)
Av annat textilmaterial 5702 39 00 (MTK)
Andra slag, med lugg, konfektionerade    
Av ull eller fina djurh√•r    
Axminstermattor 5702 41 10 (MTK)
Andra 5702 41 90 (MTK)
Av syntet- eller regenatmaterial 5702 42 00 (MTK)
Av annat textilmaterial 5702 49 00 (MTK)
Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade    
Av ull eller fina djurhår 5702 50 10 (MTK)
Av syntet- eller regenatmaterial    
Av polypropen 5702 50 31 (MTK)
Andra 5702 50 39 (MTK)
Av annat textilmaterial 5702 50 90 (MTK)
Andra slag, utan lugg, konfektionerade    
Av ull eller fina djurhår 5702 91 00 (MTK)
Av syntet- eller regenatmaterial    
Av polypropen 5702 92 10 (MTK)
Andra 5702 92 90 (MTK)
Av annat textilmaterial 5702 99 00 (MTK)
57.03 Mattor och annan golvbel√§ggning av textilmaterial, tuftade, √§ven konfektionerade    
Av ull eller fina djurhår 5703 10 00 (MTK)
Av nylon eller andra polyamider    
Tryckta    
Plattor med en yta av högst 1 m² 5703 20 12 (MTK)
Andra 5703 20 18 (MTK)
Andra    
Plattor med en yta av högst 1 m² 5703 20 92 (MTK)
Andra 5703 20 98 (MTK)
Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial    
Av polypropen    
Plattor med en yta av högst 1 m² 5703 30 12 (MTK)
Andra 5703 30 18 (MTK)
Andra    
Plattor med en yta av högst 1 m² 5703 30 82 (MTK)
Andra 5703 30 88 (MTK)
Av annat textilmaterial    
Plattor med en yta av högst 1 m² 5703 90 20 (MTK)
Andra 5703 90 80 (MTK)
57.04 Mattor och annan golvbel√§ggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, √§ven konfektionerade    
Plattor med en yta av högst 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
Plattor med en yta större än 0,3 m² men högst 1 m² 5704 20 00 (MTK)
Andra slag 5704 90 00 (MTK)
57.05 Andra mattor och annan golvbel√§ggning av textilmaterial, √§ven konfektionerade    
Av syntet- eller regenatmaterial 5705 00 30 (MTK)
Av annat textilmaterial 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.