CN8 / NC8 - 2021 67 CN8 / NC8 - 2021 - SV 69

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 68
VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

68.01 Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer) 6801 00 00  
68.02 Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sĂ„dan sten, andra Ă€n varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), Ă€ven pĂ„ underlag; konstfĂ€rgade korn, skĂ€rvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)    
Plattor, kuber och liknande artiklar, Ă€ven av annan form Ă€n kvadratisk eller rektangulĂ€r, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlĂ€ngd av mindre Ă€n 7 cm; konstfĂ€rgade korn, skĂ€rvor och pulver 6802 10 00  
Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sĂ„dan sten, enkelt huggna eller sĂ„gade, med plan eller jĂ€mn yta    
Marmor, travertin och alabaster 6802 21 00  
Granit 6802 23 00  
Annan sten 6802 29 00  
Andra slag    
Marmor, travertin och alabaster 6802 91 00  
Annan kalksten 6802 92 00  
Granit    
Polerad, dekorerad eller pĂ„ annat sĂ€tt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 6802 93 10  
Andra 6802 93 90  
Annan sten    
Polerad, dekorerad eller pĂ„ annat sĂ€tt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 6802 99 10  
Andra 6802 99 90  
68.03 Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer    
Tak- och vĂ€ggskiffer 6803 00 10  
Andra 6803 00 90  
68.04 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan stĂ€llning, för malning, slipning, skĂ€rpning, polering, riktning eller skĂ€rning, handverktyg för skĂ€rpning eller polering samt delar till sĂ„dana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, Ă€ven med delar av andra material    
Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. 6804 10 00  
Andra artiklar, utom handverktyg    
Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant 6804 21 00  
Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt material    
Av konstgjorda slipmedel med bindemedel    
Av konstharts    
Inte förstĂ€rkt 6804 22 12  
FörstĂ€rkt 6804 22 18  
Av keramiskt material eller av silikater 6804 22 30  
Av annat material 6804 22 50  
Andra 6804 22 90  
Av naturlig sten 6804 23 00  
Handverktyg för skĂ€rpning eller polering 6804 30 00  
68.05 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, pĂ„ underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat material, Ă€ven tillskuret, sytt eller pĂ„ annat sĂ€tt utformat    
PĂ„ underlag av enbart textilvĂ€vnad 6805 10 00  
PĂ„ underlag av enbart papper eller papp 6805 20 00  
PĂ„ underlag av annat material 6805 30 00  
68.06 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av vĂ€rmeisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, andra Ă€n sĂ„dana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69    
Slaggull, stenull och liknande mineralull (Ă€ven blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar 6806 10 00  
Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material (Ă€ven blandade med varandra)    
Expanderade leror 6806 20 10  
Andra 6806 20 90  
Andra slag 6806 90 00  
68.07 Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjĂ€rbeck)    
I rullar 6807 10 00 (MTK)
Andra slag 6807 90 00  
68.08 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spĂ„n, flis eller annat avfall av trĂ€, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel 6808 00 00  
68.09 Varor av gips eller av blandningar pĂ„ basis av gips    
Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade    
Överdragna eller förstĂ€rkta med enbart papper eller papp 6809 11 00 (MTK)
Andra 6809 19 00 (MTK)
Andra slag 6809 90 00  
68.10 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, Ă€ven armerade    
Takpannor, golvplattor, vĂ€ggplattor, trĂ€dgĂ„rdsplattor, murstenar och liknande varor    
Block och murstenar för byggnader    
Av lĂ€ttbetong (baserad pĂ„ krossad pimsten, granulerad slagg o.d.) 6810 11 10  
Andra slag 6810 11 90  
Andra 6810 19 00  
Andra varor    
MonteringsfĂ€rdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anlĂ€ggningsarbeten 6810 91 00  
Andra 6810 99 00  
68.11 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.    
InnehĂ„llande asbest 6811 40 00  
Inte innehĂ„llande asbest    
Korrugerade plattor 6811 81 00  
Andra plattor, skivor och liknande varor 6811 82 00  
Andra slag 6811 89 00  
68.12 Bearbetade asbestfibrer; blandningar pĂ„ basis av asbest eller pĂ„ basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sĂ„dana blandningar eller av asbest (t.ex. trĂ„d, vĂ€vnader, klĂ€der, huvudbonader, skodon och packningar), Ă€ven med förstĂ€rkning, andra Ă€n varor enligt nr 6811 och 6813    
Av krokidolit    
Bearbetade fibrer; blandningar pĂ„ basis av asbest eller pĂ„ basis av asbest och magnesiumkarbonat 6812 80 10  
Andra slag 6812 80 90  
Andra    
KlĂ€der och tillbehör till klĂ€der samt skodon och huvudbonader 6812 91 00  
Papper, papp och filt 6812 92 00  
TĂ€tningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar 6812 93 00  
Andra slag    
Bearbetade asbestfibrer; blandningar pĂ„ basis av asbest eller pĂ„ basis av asbest och magnesiumkarbonat 6812 99 10  
Andra 6812 99 90  
68.13 Friktionsmaterial och varor av sĂ„dant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., pĂ„ basis av asbest, andra mineraliska Ă€mnen eller cellulosa, Ă€ven i förening med textilmaterial eller annat material    
InnehĂ„llande asbest 6813 20 00  
Inte innehĂ„llande asbest    
BromsbelĂ€gg och bromsklossar 6813 81 00  
Andra slag 6813 89 00  
68.14 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, Ă€ven pĂ„ underlag av papper, papp eller annat material    
Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, Ă€ven pĂ„ underlag 6814 10 00  
Andra slag 6814 90 00  
68.15 Varor av sten eller andra mineraliska Ă€mnen (inbegripet kolfibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans    
Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol    
Kolfibrer och varor av kolfibrer 6815 10 10  
Andra 6815 10 90  
Varor av torv 6815 20 00  
Andra varor    
InnehĂ„llande magnesit, dolomit eller kromit 6815 91 00  
Andra 6815 99 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.