CN8 / NC8 - 2021 79 CN8 / NC8 - 2021 - SV 81

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 80
TENN OCH VAROR AV TENN

80.01 Tenn i obearbetad form    
Olegerat tenn 8001 10 00  
Tennlegeringar 8001 20 00  
80.02 Avfall och skrot av tenn 8002 00 00  
80.03 StĂ„ng, profiler och trĂ„d av tenn 8003 00 00  
80.07 Andra varor av tenn    
PlĂ„t och band med en tjocklek av mer Ă€n 0,2 mm 8007 00 10  
Andra 8007 00 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.