CN8 / NC8 - 2021 87 CN8 / NC8 - 2021 - SV 89

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 88
LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL S√ÖDANA

88.01 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, h√§ngglidare och andra luftfartyg utan motor    
Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare 8801 00 10 (PCE)
Andra slag 8801 00 90 (PCE)
88.02 Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och b√§rraketer f√∂r satelliter och rymdfarkoster    
Helikoptrar    
Med en tomvikt av högst 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
Med en tomvikt av mer än 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 2000 kg men högst 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och b√§rraketer f√∂r satelliter och rymdfarkoster    
Rymdfarkoster (inbegripet satelliter)    
Telekommunikationssatelliter 8802 60 11 (PCE)
Andra 8802 60 19 (PCE)
Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 8802 60 90 (PCE)
88.03 Delar till varor enligt nr¬†8801 eller 8802    
Propellrar och rotorer samt delar till s√•dana 8803 10 00  
Landningsst√§ll och delar till landningsst√§ll 8803 20 00  
Andra delar till flygplan eller helikoptrar 8803 30 00  
Andra slag    
Till drakar 8803 90 10  
Till rymdfarkoster (inbegripet satelliter)    
Till telekommunikationssatelliter 8803 90 21  
Andra 8803 90 29  
Till b√§rraketer f√∂r satelliter och rymdfarkoster 8803 90 30  
Andra 8803 90 90  
88.04 Fallsk√§rmar (inbegripet styrbara fallsk√§rmar och sk√§rmflygare s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbeh√∂r till dessa varor 8804 00 00  
88.05 Startanordningar f√∂r luftfartyg; inbromsningsanordningar av s√•dana slag som anv√§nds p√• hangarfartyg samt liknande utrustning; marktr√§ningsapparater f√∂r flygutbildning; delar till varor enligt detta nummer    
Startanordningar f√∂r luftfartyg samt delar till s√•dana varor; inbromsningsanordningar av s√•dana slag som anv√§nds p√• hangarfartyg samt liknande utrustning, √§vensom delar till s√•dan utrustning    
Startanordningar f√∂r luftfartyg samt delar till s√•dana varor 8805 10 10  
Andra 8805 10 90  
Marktr√§ningsapparater f√∂r flygutbildning samt delar till s√•dana apparater    
Luftstridssimulatorer och delar till s√•dana 8805 21 00  
Andra 8805 29 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.