CN8 / NC8 - 2021 92 CN8 / NC8 - 2021 - SV 94

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 93
VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION

93.01 Vapen för militĂ€rt bruk, andra Ă€n revolvrar, pistoler samt vapen enligt nr 9307    
Artillerivapen (t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare) 9301 10 00 (PCE)
Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar 9301 20 00 (PCE)
Andra 9301 90 00 (PCE)
93.02 Revolvrar och pistoler, andra Àn sÄdana som omfattas av nr 9303 eller 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbrĂ€nning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevĂ€r, mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater och linkastningsapparater)    
Mynningsladdare 9303 10 00 (PCE)
Andra hagelgevĂ€r för sportskytte, jakt eller mĂ„lskjutning, inbegripet kombinerade kul- och hagelgevĂ€r    
Enkelpipigt, slÀtborrat 9303 20 10 (PCE)
Andra 9303 20 95 (PCE)
Andra kulgevÀr för sportskytte, jakt eller mÄlskjutning 9303 30 00 (PCE)
Andra slag 9303 90 00 (PCE)
93.04 Andra vapen (t.ex. fjÀder-, luft- eller gasdrivna gevÀr och pistoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307 9304 00 00 (PCE)
93.05 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304    
Till revolvrar och pistoler 9305 10 00  
Till hagel- eller kulgevĂ€r enligt nr 9303 9305 20 00  
Andra slag    
Till vapen för militĂ€rt bruk enligt nr 9301 9305 91 00  
Andra 9305 99 00  
93.06 Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar till sĂ„dan ammunition; annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till sĂ„dana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar    
Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till luftpistoler och luftgevĂ€r    
Patroner 9306 21 00 (100)
Andra 9306 29 00  
Andra patroner samt delar till sĂ„dana patroner    
För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskinpistoler enligt nr 9301 9306 30 10  
Andra    
För militĂ€rt bruk 9306 30 30  
Andra 9306 30 90  
Andra slag    
För militĂ€rt bruk 9306 90 10  
Andra 9306 90 90  
93.07 VĂ€rjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sĂ„dana vapen, Ă€ven slidor och baljor till sĂ„dana vapen 9307 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.