CN8 / NC8 - 2022 35 CN8 / NC8 - 2022 - EL 37

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

36.01 Προωθητικές πυρίτιδες 3601 00 00  
36.02 Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες 3602 00 00  
36.03 Θρυαλλίδες ασφαλείας. Ακαριαίες θρυαλλίδες. Καψούλια ή απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές    
Θρυαλλίδες ασφαλείας 3603 10 00 New  
Ακαριαίες θρυαλλίδες 3603 20 00 New  
Καψούλια πυροκροτητές 3603 30 00 New  
Aπλοί πυροκροτητές 3603 40 00 New  
Είδη ανάφλεξης 3603 50 00 New  
Ηλεκτρικοί πυροκροτητές 3603 60 00 New  
36.04 Πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας    
Πυροτεχνήματα 3604 10 00  
Άλλα 3604 90 00  
36.05 Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604 3605 00 00  
36.06 Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού    
Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 cm³ 3606 10 00  
Άλλα    
Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής 3606 90 10  
Άλλα 3606 90 90  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.