CN8 / NC8 - 2022 87 CN8 / NC8 - 2022 - EL 89

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ

88.01 Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση    
Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα και αιωρόπτερα 8801 00 10 (PCE)
Άλλα 8801 00 90 (PCE)
88.02 Άλλα αεροσκάφη (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα), με εξαίρεση τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της κλάσης 8806. Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά    
Ελικόπτερα    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8802 11 00 Update (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8802 12 00 Update (PCE)
Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8802 20 00 Update (PCE)
Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15000 kg 8802 30 00 Update (PCE)
Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15000 kg 8802 40 00 Update (PCE)
Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά    
Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)    
Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι 8802 60 11 (PCE)
Άλλα 8802 60 19 (PCE)
Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά 8802 60 90 (PCE)
88.04 Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος πτώσεως από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους 8804 00 00  
88.05 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους    
Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους    
Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους 8805 10 10  
Άλλα 8805 10 90  
Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους    
Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους 8805 21 00  
Άλλα 8805 29 00  
88.06 Μη επανδρωμένα αεροσκάφη    
Σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 10 10 New (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 10 90 New (PCE)
Άλλα, για πτήση μόνο με τηλεκατεύθυνση    
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που δεν υπερβαίνει τα 250 g    
Με πολλαπλούς έλικες, που διαθέτουν μόνιμα ενσωματωμένες συσκευές της διάκρισης 852589 για τη λήψη και εγγραφή βίντεο και σταθερών εικόνων 8806 21 10 New (PCE)
Άλλα 8806 21 90 New (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 250 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7 kg    
Με πολλαπλούς έλικες, που διαθέτουν μόνιμα ενσωματωμένες συσκευές της διάκρισης 852589 για τη λήψη και εγγραφή βίντεο και σταθερών εικόνων 8806 22 10 New (PCE)
Άλλα 8806 22 90 New (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 7 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 25 kg 8806 23 00 New (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 25 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kg 8806 24 00 New (PCE)
Άλλα    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 29 10 New (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 29 20 New (PCE)
Άλλα    
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που δενυπερβαίνει τα 250 g 8806 91 00 New (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 250 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7 kg 8806 92 00 New (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 7 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 25 kg 8806 93 00 New (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 25 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kg 8806 94 00 New (PCE)
Άλλα    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 99 10 New (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 99 20 New (PCE)
88.07 Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801, 8802 ή8806    
Έλικες και ρότορες (στροφεία) και τα μέρη τους 8807 10 00 New  
Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους 8807 20 00 New  
Άλλα μέρη αεροπλάνων, ελικοπτέρων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών 8807 30 00 New  
Άλλα    
Αετών, άλλων από τα παιχνίδια 8807 90 10 New  
Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)    
Τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων 8807 90 21 New  
Άλλα 8807 90 29 New  
Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων υπό τροχιά 8807 90 30 New  
Άλλα 8807 90 90 New  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.