CN8 / NC8 - 2022 92 CN8 / NC8 - 2022 - EL 94

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93
ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93.01 Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα    
Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και όλμοι, για παράδειγμα) 9301 10 00 (PCE)
Εκτοξευτές πυραύλων. Φλογοβόλα. Εκτοξευτές βομβίδων. Εκτοξευτές τορπιλών και παρόμοιοι εκτοξευτές 9301 20 00 (PCE)
Άλλα 9301 90 00 (PCE)
93.02 Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9303 ή 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επισήμανσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών]    
Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη 9303 10 00 (PCE)
Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη    
Με λεία κάννη 9303 20 10 (PCE)
Άλλα 9303 20 95 (PCE)
Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού 9303 30 00 (PCE)
Άλλα 9303 90 00 (PCE)
93.04 Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9307 9304 00 00 (PCE)
93.05 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 μέχρι 9304    
Για περίστροφα ή πιστόλια 9305 10 00  
Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 9303 9305 20 00  
Άλλα    
Πολεμικών όπλων της κλάσης 9301 9305 91 00  
Άλλα 9305 99 00  
93.06 Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάπες των φυσιγγιών    
Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα    
Φυσίγγια 9306 21 00 (100)
Άλλα 9306 29 00  
Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους    
Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της κλάσης 9301 9306 30 10  
Άλλα    
Για πολεμικά όπλα 9306 30 30  
Άλλα 9306 30 90  
Άλλα    
Πολεμικά 9306 90 10  
Άλλα 9306 90 90  
93.07 Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους 9307 00 00  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.