CN8 / NC8 - 2022 49 CN8 / NC8 - 2022 - HR 51

CN8 / NC8 - 2022 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 50
SVILA

50.01 Čahure dudovog svilca prikladne za odmatanje 5001 00 00  
50.02 Sirova svila (neupredena) 5002 00 00  
50.03 Svileni otpad (uključujući čahure neprikladne za odmatanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) 5003 00 00  
50.04 Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
nebijeljena, prana ili bijeljena 5004 00 10  
ostalo 5004 00 90  
50.05 Pređa od svilenih otpadaka, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
nebijeljena, prana ili bijeljena 5005 00 10  
ostalo 5005 00 90  
50.06 Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju; svileni katgut    
svilena pređa 5006 00 10  
pređa od buret svile (iščešaka) ili drugih svilenih otpadaka; svileni katgut 5006 00 90  
50.07 Tkanine od svile ili svilenih otpadaka    
tkanine od buret svile 5007 10 00 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom svile ili svilenih otpadaka, osim od buret svile, 85 % ili većim    
krep    
nebijeljen, pran ili bijeljen 5007 20 11 (MTK)
ostalo 5007 20 19 (MTK)
pongee, habutai, honan, šantung, corah i slične dalekoistočne tkanine, u cijelosti od svile (nepomiješane s buret svilom ili drugim svilenim otpacima niti s drugim tekstilnim materijalima)    
platnenog tkanja, nebijeljene niti dalje obrađene osim postupkom pranja 5007 20 21 (MTK)
ostalo    
platnenog tkanja 5007 20 31 (MTK)
ostalo 5007 20 39 (MTK)
ostalo    
prozirne tkanine (otvoreno tkane) 5007 20 41 (MTK)
ostalo    
nebijeljene, prane ili bijeljene 5007 20 51 (MTK)
obojene 5007 20 59 (MTK)
od pređa različitih boja    
širine veće od 57 cm, ali ne veće od 75 cm 5007 20 61 (MTK)
ostalo 5007 20 69 (MTK)
tiskane 5007 20 71 (MTK)
ostale tkanine    
nebijeljene, prane ili bijeljene 5007 90 10 (MTK)
obojene 5007 90 30 (MTK)
od pređa različitih boja 5007 90 50 (MTK)
tiskane 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.