CN8 / NC8 - 2022 80 CN8 / NC8 - 2022 - HR 82

CN8 / NC8 - 2022 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 81
OSTALE OBIČNE KOVINE; KERMETI; PROIZVODI OD NJIH

81.01 Volfram i proizvodi od volframa, uključujući otpatke i lomljevinu    
prah 8101 10 00  
ostalo    
volfram u sirovim oblicima, uključujući šipke dobivene samo sinteriranjem 8101 94 00  
žica 8101 96 00  
otpaci i lomljevina 8101 97 00  
ostalo    
šipke, osim onih dobivenih samo sinteriranjem, profili, ploče, limovi, trake i folije 8101 99 10  
ostalo 8101 99 90  
81.02 Molibden i proizvodi od molibdena, uključujući otpatke i lomljevinu    
prah 8102 10 00  
ostalo    
molibden u sirovim oblicima, uključujući šipke dobivene samo sinteriranjem 8102 94 00  
šipke, osim onih dobivenih samo sinteriranjem, profili, ploče, limovi, trake i folije 8102 95 00  
žica 8102 96 00  
otpaci i lomljevina 8102 97 00  
ostalo 8102 99 00  
81.03 Tantal i proizvodi od tantala, uključujući otpatke i lomljevinu    
tantal u sirovim oblicima, uključujući šipke dobivene samo sinteriranjem; prah 8103 20 00  
otpaci i lomljevina 8103 30 00  
ostalo    
talionički lonci 8103 91 00 New  
ostalo    
šipke, osim onih dobivenih samo sinteriranjem, profili, žica, ploče, limovi, trake i folije 8103 99 10 New  
ostalo 8103 99 90 New  
81.04 Magnezij i proizvodi od magnezija, uključujući otpatke i lomljevinu    
magnezij u sirovim oblicima    
s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 % 8104 11 00  
ostalo 8104 19 00  
otpaci i lomljevina 8104 20 00  
piljevina, strugotina i granule, sortirani po veličini; prah 8104 30 00  
ostalo 8104 90 00  
81.05 Kobaltni kamen i drugi međuproizvodi metalurgije kobalta; kobalt i proizvodi od kobalta, uključujući otpatke i lomljevinu    
kobaltni kamen i drugi međuproizvodi metalurgije kobalta; kobalt u sirovim oblicima; prah 8105 20 00  
otpaci i lomljevina 8105 30 00  
ostalo 8105 90 00  
81.06 Bizmut i proizvodi od bizmuta, uključujući otpatke i lomljevinu    
s masenim udjelom bizmuta većim od 99,99 %    
bizmut u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina; prah 8106 10 10 New  
ostalo 8106 10 90 New  
ostalo    
bizmut u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina; prah 8106 90 10 New  
ostalo 8106 90 90 New  
81.08 Titanij i proizvodi od titanija, uključujući otpatke i lomljevinu    
titanij u sirovim oblicima; prah 8108 20 00  
otpaci i lomljevina 8108 30 00  
ostalo    
šipke, profili i žica 8108 90 30  
ploče, limovi, trake i folije 8108 90 50  
cijevi 8108 90 60  
ostalo 8108 90 90  
81.09 Cirkonij i proizvodi od cirkonija, uključujući otpatke i lomljevinu    
cirkonij u sirovim oblicima; prah    
koji sadrži manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini 8109 21 00 New  
ostalo 8109 29 00 New  
otpaci i lomljevina    
koji sadrži manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini 8109 31 00 New  
ostalo 8109 39 00 New  
ostalo    
koji sadrži manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini 8109 91 00 New  
ostalo 8109 99 00 New  
81.10 Antimon i proizvodi od antimona, uključujući otpatke i lomljevinu    
antimon u sirovim oblicima; prah 8110 10 00  
otpaci i lomljevina 8110 20 00  
ostalo 8110 90 00  
81.11 Mangan i proizvodi od mangana, uključujući otpatke i lomljevinu    
mangan u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina; prah    
mangan u sirovim oblicima; prah 8111 00 11  
otpaci i lomljevina 8111 00 19  
ostalo 8111 00 90  
81.12 Berilij, krom, hafnij, renij, talij, kadmij, germanij, vanadij, galij, indij i niobij (kolumbij), proizvodi od tih kovina, uključujući otpatke i lomljevinu    
berilij    
u sirovim oblicima; prah 8112 12 00  
otpaci i lomljevina 8112 13 00  
ostalo 8112 19 00  
krom    
u sirovim oblicima; prah    
slitine s masenim udjelom nikla većim od 10 % 8112 21 10  
ostalo 8112 21 90  
otpaci i lomljevina 8112 22 00  
ostalo 8112 29 00  
hafnij    
u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina; prah 8112 31 00 New  
ostalo 8112 39 00 New  
renij    
u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina; prah    
otpaci i lomljevina 8112 41 10 New  
ostalo 8112 41 90 New  
ostalo 8112 49 00 New  
talij    
u sirovim oblicima; prah 8112 51 00  
otpaci i lomljevina 8112 52 00  
ostalo 8112 59 00  
kadmij     
otpaci i lomljevina 8112 61 00 New  
ostalo    
kadmij u sirovim oblicima; prah 8112 69 10 New  
ostalo 8112 69 90 New  
ostalo    
u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina; prah    
niobij (kolumbij); galij; indij; vanadij; germanij    
otpaci i lomljevina 8112 92 21  
ostalo    
Niobij (kolumbij) 8112 92 40 New  
indij 8112 92 81  
galij 8112 92 89  
vanadij 8112 92 91  
germanij 8112 92 95  
ostalo    
germanij 8112 99 40 New  
Niobij (kolumbij) 8112 99 50 New  
galij; indij; vanadij 8112 99 70  
81.13 Kermeti i proizvodi od kermeta, uključujući otpatke i lomljevinu    
u sirovim oblicima 8113 00 20  
otpaci i lomljevina 8113 00 40  
ostalo 8113 00 90  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.