CN8 / NC8 - 2022 82 CN8 / NC8 - 2022 - HR 84

CN8 / NC8 - 2022 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 83
RAZNI PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA

83.01 Lokoti i brave (na ključ, Å¡ifru ili električni), od običnih kovina; kopče i okovi s kopčama, s ugrađenim bravama, od običnih kovina; ključevi za bilo koji od spomenutih proizvoda, od običnih kovina    
lokoti 8301 10 00  
brave vrsta koje se rabi za motorna vozila 8301 20 00  
brave vrsta koje se rabi za pokućstvo 8301 30 00  
ostale brave    
brave vrsta koje se rabi za vrata na zgradama    
cilindrične 8301 40 11  
ostalo 8301 40 19  
ostale brave 8301 40 90  
kopče i okovi s kopčama, s ugrađenim bravama 8301 50 00  
dijelovi 8301 60 00  
ključevi, posebno podneseni 8301 70 00  
83.02 Okov, pribor i slični proizvodi prikladni za pokućstvo, vrata, stubiÅ¡ta, prozore, rolete, karoserije, sedlarske proizvode, kovčege, sanduke, kutije ili slično, od običnih kovina; kuke za vjeÅ¡anje Å¡eÅ¡ira, konzole i slično, od običnih kovina; zglobni kotačići s okovom, od običnih kovina; automatski zatvarači vrata, od običnih kovina    
Å¡arke 8302 10 00  
zglobni kotačići 8302 20 00  
ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za motorna vozila 8302 30 00  
ostali okov, pribor i slični proizvodi    
prikladni za zgrade    
za vrata 8302 41 10  
za prozore i francuske prozore 8302 41 50  
ostalo 8302 41 90  
ostali, za pokućstvo 8302 42 00  
ostalo 8302 49 00  
kuke za vjeÅ¡anje Å¡eÅ¡ira, konzole i slično 8302 50 00  
automatski zatvarači vrata 8302 60 00  
83.03 Oklopljeni ili ojačani trezori, sefovi te vrata i pretinci za trezore, prijenosne sigurnosne kasete za novac ili isprave i slično, od običnih kovina    
oklopljeni ili ojačani trezori, sefovi te vrata i pretinci za trezore 8303 00 40  
prijenosne sigurnosne kasete za novac ili isprave i slično 8303 00 90  
83.04 Ormarići za spise, kartotečni ormarići, ladice za spise, stalci za papir, stalci za olovke, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tarifnog broja 9403 8304 00 00  
83.05 Mehanizmi za registratore ili za fascikle, kvačice za spise, uglovi za papir, spajalice, jahači za indeksiranje i slični uredski predmeti, od običnih kovina; spajalice (klamerice) u trakama (na primjer, za urede, tapeciranje, pakiranje), od običnih kovina    
mehanizmi za registratore ili za fascikle 8305 10 00  
spajalice (klamerice) u trakama 8305 20 00  
ostalo, uključujući dijelove 8305 90 00  
83.06 Zvona, gongovi i slično, neelektrična, od običnih kovina; statue i drugi ukrasni predmeti, od običnih kovina; okviri za fotografije, slike i slično, od običnih kovina; zrcala od običnih kovina    
zvona, gongovi i slično 8306 10 00  
statue i drugi ukrasni predmeti    
prevučeni plemenitom kovinom 8306 21 00  
ostalo 8306 29 00  
okviri za fotografije, slike ili slično; zrcala 8306 30 00  
83.07 Savitljive cijevi od običnih kovina, sa ili bez pribora    
od željeza ili čelika 8307 10 00  
od ostalih običnih kovina 8307 90 00  
83.08 Kopče, okovi s kopčama, spone, Å¡nale, kukice, uÅ¡ice, rupice i slično, od običnih kovina, vrsta koje se rabi za odjeću ili pribor za odjeću, obuću, draguljarske proizvode, ručne satove, knjige, nadstreÅ¡nice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske ili druge gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od običnih kovina; perlice i Å¡ljokice, od običnih kovina    
kukice, uÅ¡ice i rupice 8308 10 00  
cjevaste ili račvaste zakovice 8308 20 00  
ostalo, uključujući dijelove 8308 90 00  
83.09 Zatvarači, čepovi i poklopci (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za boce, navojni čepovi za bačve, poklopci za čepove, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina    
krunski čepovi 8309 10 00  
ostalo    
kapice od olova; kapice od aluminija promjera većeg od 21 mm 8309 90 10  
ostalo 8309 90 90  
83.10 Ploče sa znakovima, nazivima, adresama i slične ploče, brojevi, slova i ostali znakovi, od običnih kovina, osim onih iz tarifnog broja 9405 8310 00 00  
83.11 Žica, Å¡ipke, cijevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od običnih kovina ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni sredstvom za luženje ili taliteljem, vrsta koje se rabi za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanoÅ¡enje kovina ili metalnih karbida; žice i Å¡ipke, od aglomeriranog praha od običnih kovina, koje se rabi za metalizaciju Å¡trcanjem    
obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno zavarivanje 8311 10 00  
žica od običnih kovina s jezgrom, za elektrolučno zavarivanje 8311 20 00  
obložene Å¡ipke i žice s jezgrom, od običnih kovina, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili plinsko zavarivanje 8311 30 00  
ostalo 8311 90 00  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.