CN8 / NC8 - 2022 89 CN8 / NC8 - 2022 - HR 91

CN8 / NC8 - 2022 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 90
OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

90.01 Opti─Źka vlakna i snopovi opti─Źkih vlakana; kabeli od opti─Źkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja┬á8544; listovi i plo─Źe od polariziraju─çeg materijala; le─çe (uklju─Źuju─çi kontaktne le─çe), prizme, zrcala i ostali opti─Źki elementi, od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih opti─Źki neobra─Ĺenih staklenih elemenata    
opti─Źka vlakna, snopovi opti─Źkih vlakna i kabeli od opti─Źkih vlakna    
kabeli za prijenos slike 9001 10 10  
ostalo 9001 10 90  
listovi i plo─Źe od polariziraju─çeg materijala 9001 20 00  
kontaktne le─çe 9001 30 00 (PCE)
le─çe za nao─Źale od stakla    
nenamijenjene poboljšanju vida 9001 40 20 (PCE)
namijenjene pobolj┼íanju vida    
dovr┼íene s obje strane    
s jednim ┼żari┼ítem 9001 40 41 (PCE)
ostalo 9001 40 49 (PCE)
ostalo 9001 40 80 (PCE)
le─çe za nao─Źale od drugih materijala    
nenamijenjene poboljšanju vida 9001 50 20 (PCE)
namijenjene pobolj┼íanju vida    
dovr┼íene s obje strane    
s jednim ┼żari┼ítem 9001 50 41 (PCE)
ostalo 9001 50 49 (PCE)
ostalo 9001 50 80 (PCE)
ostalo 9001 90 00  
90.02 Le─çe, prizme, zrcala i drugi opti─Źki elementi, od bilo kojeg materijala, montirani, koji predstavljaju dijelove ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih opti─Źkih neobra─Ĺenih elemenata od stakla    
objektivi    
za fotoaparate, kamere, projektore ili fotografske aparate za pove─çavanje ili smanjivanje 9002 11 00 (PCE)
ostalo 9002 19 00 (PCE)
filtri 9002 20 00 (PCE)
ostalo 9002 90 00  
90.03 Okviri za nao─Źale ili sli─Źne proizvode i njihovi dijelovi    
okviri    
od plasti─Źne mase 9003 11 00 (PCE)
od ostalih materijala 9003 19 00 (PCE)
dijelovi 9003 90 00  
90.04 Nao─Źale i sli─Źni proizvodi, korekcijski, za┼ítitni i ostali    
sun─Źane nao─Źale    
s opti─Źki obra─Ĺenim le─çama 9004 10 10 (PCE)
ostalo    
s le─çama od plasti─Źne mase 9004 10 91 (PCE)
ostalo 9004 10 99 (PCE)
ostalo    
s le─çama od plasti─Źne mase 9004 90 10  
ostalo 9004 90 90  
90.05 Dalekozori s dva objektiva, dalekozori s jednim objektivom, ostali opti─Źki teleskopi te njihova postolja; ostali astronomski instrumenti i njihova postolja, osim instrumenta za radioastronomiju    
dalekozori s dva objektiva (dvogledi) 9005 10 00 (PCE)
ostali instrumenti 9005 80 00  
dijelovi i pribor (uklju─Źuju─çi postolja) 9005 90 00  
90.06 Fotografski aparati (osim kinematografskih); fotografske bljeskalice i ┼żarulje-bljeskalice, osim ┼żarulja s izbijanjem iz tarifnog broja┬á8539    
fotoaparati posebno konstruirani za uporabu pod vodom, za snimanje iz zraka ili za medicinsko ili kirur┼íko pregledavanje unutarnjih organa; komparacijski fotoaparati za forenzi─Źku ili kriminalisti─Źku uporabu 9006 30 00 (PCE)
fotoaparati za trenutnu brzu fotografiju 9006 40 00 (PCE)
ostali fotoaparati    
za film u svitku ┼íirine ne ve─çe od 35┬ámm    
fotoaparati za jednokratnu uporabu 9006 53 10 (PCE)
ostalo 9006 53 80 Update (PCE)
ostalo 9006 59 00 Update (PCE)
fotografske bljeskalice i ┼żarulje bljeskalice    
bljeskalice sa ┼żaruljama na izbijanje (elektronske) 9006 61 00 (PCE)
ostalo 9006 69 00 (PCE)
dijelovi i pribor    
za kamere 9006 91 00  
ostalo 9006 99 00  
90.07 Kinematografske kamere i projektori, neovisno imaju li ugra─Ĺen aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne    
kamere 9007 10 00 (PCE)
projektori 9007 20 00 (PCE)
dijelovi i pribor    
za kamere 9007 91 00  
za projektore 9007 92 00  
90.08 Projektori slika, osim kinematografskih; fotografski aparati (osim kinematografskih) za pove─çavanje i smanjivanje    
projektori, aparati za pove─çavanje i aparati za smanjivanje 9008 50 00 (PCE)
dijelovi i pribor 9008 90 00  
90.10 Aparati i oprema za fotografske (uklju─Źuju─çi kinematografske) laboratorije, nespomenuti niti uklju─Źeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; negatoskopi; projekcijski zasloni    
aparati i oprema za automatsko razvijanje fotografskog (uklju─Źuju─çi kinematografskog) filma ili papira u svicima ili za automatsku ekspoziciju svitaka fotografskog papira s razvijenog filma 9010 10 00  
ostali aparati i oprema za fotografske (uklju─Źuju─çi kinematografske) laboratorije; negatoskopi 9010 50 00  
projekcijski zasloni 9010 60 00  
dijelovi i pribor    
za aparate i opremu iz podbrojeva 9010 50 00 ili 9010 60 00 9010 90 20  
ostalo 9010 90 80  
90.11 Opti─Źki mikroskopi, uklju─Źuju─çi one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju    
stereoskopski mikroskopi 9011 10 00 (PCE)
ostali mikroskopi, za mikrofotografiju, mikrokinematografiju ili mikroprojekciju    
mikrofotografski mikroskopi s ugra─Ĺenom opremom posebno konstruiranom za rukovanje ili premje┼ítanje poluvodi─Źkih plo─Źica (wafera) ili mre┼żica 9011 20 10 (PCE)
ostalo 9011 20 90 (PCE)
ostali mikroskopi 9011 80 00 (PCE)
dijelovi i pribor 9011 90 00  
90.12 Mikroskopi, osim opti─Źkih mikroskopa; difrakcijski aparati    
mikroskopi, osim opti─Źkih mikroskopa; difrakcijski aparati 9012 10 00  
dijelovi i pribor 9012 90 00  
90.13 Laseri, osim laserskih dioda; ostali opti─Źki ure─Ĺaji i instrumenti, nespomenuti niti uklju─Źeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
teleskopski ni┼íani za ugradnju na oru┼żje; periskopi; teleskopi konstruirani kao dijelovi strojeva, ure─Ĺaja, instrumenata ili aparata iz ovog poglavlja ili iz odsjeka┬áXVI    
teleskopi konstruirani kao dijelovi strojeva, ure─Ĺaja, instrumenata ili aparata iz ovog poglavlja ili iz odsjeka┬áXVI 9013 10 10  
ostalo 9013 10 90  
laseri, osim laserskih dioda 9013 20 00  
ostali ure─Ĺaji, aparati i instrumenti 9013 80 00 New  
dijelovi i pribor    
za teleskopske ni┼íane za ugradnju na oru┼żje ili za periskope 9013 90 05  
ostalo 9013 90 80  
90.14 Kompasi; ostali navigacijski instrumenti i aparati    
kompasi 9014 10 00  
instrumenti i aparati za aeronauti─Źku ili svemirsku navigaciju (osim kompasa)    
inercijski navigacijski sustavi 9014 20 20 (PCE)
ostalo 9014 20 80  
ostali instrumenti i aparati 9014 80 00  
dijelovi i pribor 9014 90 00  
90.15 Geodetski (uklju─Źuju─çi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrolo┼íki, meteorolo┼íki i geofizi─Źki instrumenti ili aparati, osim kompasa; daljinomjeri    
daljinomjeri 9015 10 00  
teodoliti i tahimetri 9015 20 00  
niveliri    
elektroni─Źki 9015 30 10  
ostalo 9015 30 90  
fotogrametrijski instrumenti i aparati 9015 40 00  
ostali instrumenti i aparati    
meteorolo┼íki, hidrolo┼íki i geofizi─Źki instrumenti i aparati 9015 80 20  
geodetski, topografski, za terenska mjerenja ili niveliranje; hidrografski 9015 80 40  
ostalo 9015 80 80  
dijelovi i pribor 9015 90 00  
90.16 Vage osjetljivosti 5┬ácg ili bolje, s ili bez utega    
vage 9016 00 10 (PCE)
dijelovi i pribor 9016 00 90  
90.17 Instrumenti za crtanje, obilje┼żavanje ili matemati─Źko ra─Źunanje (na primjer, aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, setovi pribora za crtanje, logaritamska ra─Źunala, kalkulatori u obliku diska); instrumenti za mjerenje du┼żine, namijenjeni za uporabu u ruci (na primjer, mjerne ┼íipke i trake, mikrometarska mjerila, pomi─Źna mjerila), nespomenuti niti uklju─Źeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
stolovi i ure─Ĺaji za crtanje, neovisno jesu li automatski ili ne    
ploteri 9017 10 10 (PCE)
ostalo 9017 10 90 (PCE)
ostali instrumenti za crtanje, obilje┼żavanje ili matemati─Źko ra─Źunanje    
ploteri 9017 20 05 (PCE)
ostali instrumenti za crtanje 9017 20 10  
instrumenti za obilje┼żavanje 9017 20 39 (PCE)
instrumenti za matemati─Źko ra─Źunanje (uklju─Źuju─çi logaritamska ra─Źunala, kalkulatore u obliku diska i sli─Źno) 9017 20 90 (PCE)
mikrometri, pomi─Źna mjerila i kalibarska mjerila 9017 30 00 (PCE)
ostali instrumenti    
mjerne ┼íipke, mjerne vrpce, ravnala s mjernom podjelom 9017 80 10  
ostalo 9017 80 90  
dijelovi i pribor 9017 90 00  
90.18 Instrumenti i aparati namijenjeni za uporabu u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini, uklju─Źuju─çi scintigrafske druge elektromedicinske aparate i instrumente za ispitivanje vida    
elektrodijagnosti─Źki aparati (uklju─Źuju─çi aparate za funkcionalna istra┼żiva─Źka ispitivanja ili za provjeru fiziolo┼íkih parametara)    
elektrokardiografi 9018 11 00  
aparati za ultrazvu─Źno skeniranje 9018 12 00  
aparati za magnetnu rezonanciju 9018 13 00  
aparati za scintigrafiju 9018 14 00  
ostalo    
aparati za istovremeno pra─çenje dvaju ili vi┼íe parametara 9018 19 10  
ostalo 9018 19 90  
aparati s ultraljubi─Źastim ili infracrvenim zrakama 9018 20 00  
┼ítrcaljke, igle, kateteri, kanile i sli─Źno    
┼ítrcaljke s iglama ili bez njih    
od plasti─Źne mase 9018 31 10  
ostalo 9018 31 90  
cjevaste metalne igle i igle za ┼íivanje    
cjevaste metalne igle 9018 32 10  
igle za ┼íivanje 9018 32 90  
ostalo 9018 39 00  
ostali instrumenti i aparati, za uporabu u zubarstvu    
zubarske bu┼íilice, neovisno jesu li kombinirane s drugom zubarskom opremom na zajedni─Źkom postolju ili ne 9018 41 00  
ostalo    
brusevi, plo─Źice, svrdla i ─Źetkice za uporabu na zubarskim bu┼íilicama 9018 49 10  
ostalo 9018 49 90  
ostali instrumenti i aparati za oftamologiju    
neopti─Źki 9018 50 10  
opti─Źki 9018 50 90  
ostali instrumenti i aparati    
instrumenti i aparati za mjerenje krvnog pritiska 9018 90 10  
endoskopi 9018 90 20  
oprema za dijalizu (umjetni bubrezi i dijalizatori) 9018 90 30  
dijatermi─Źki aparati 9018 90 40  
transfuzijski i infuzijski ure─Ĺaji 9018 90 50  
aparati i instrumenti za anesteziju 9018 90 60  
aparati za stimulaciju ┼żivaca 9018 90 75  
ostalo 9018 90 84 Update  
90.19 Aparati za mehanoterapiju; aparati za masa┼żu; aparati za psiholo┼íka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, umjetno disanje i ostali terapijski di┼íni aparati    
aparati za mehanoterapiju; aparati za masa┼żu; aparati za psiholo┼íka testiranja    
elektri─Źni aparati za vibracijsku masa┼żu 9019 10 10  
ostalo 9019 10 90  
aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju, umjetno disanje i ostali terapijski di┼íni aparati    
aparati za mehani─Źku ventilaciju s mogu─çno┼í─çu primjene invazivne ventilacije 9019 20 10 (PCE)
aparati za mehani─Źku ventilaciju, neinvazivnu 9019 20 20 (PCE)
ostalo, uklju─Źuju─çi dijelove i pribor 9019 20 90  
90.20 Ostali di┼íni aparati i plinske maske, osim za┼ítitnih maski koje nemaju mehani─Źkih dijelova niti izmjenjive filtre    
plinske maske 9020 00 10 (PCE)
ostalo, uklju─Źuju─çi dijelove i pribor 9020 00 90  
90.21 Ortopedska pomagala, uklju─Źuju─çi ┼ítake, kirur┼íke pojaseve i podveze; ┼íine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za pobolj┼íanje sluha i drugi aparati koje se nosi ili ugra─Ĺuje u tijelo kako bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost    
ortopedska pomagala i pomagala za prijelome    
ortopedska pomagala 9021 10 10  
┼íine i ostala pomagala za prijelome 9021 10 90  
umjetni zubi i zubne proteze    
umjetni zubi    
od plasti─Źne mase 9021 21 10 (CEN)
od ostalih materijala 9021 21 90 (CEN)
ostalo 9021 29 00  
ostali umjetni dijelovi tijela    
umjetni zglobovi 9021 31 00  
ostalo    
o─Źne proteze 9021 39 10  
ostalo 9021 39 90  
aparati za poboljšanje sluha, osim dijelova i pribora 9021 40 00 (PCE)
aparati za stimulaciju rada sr─Źanih mi┼íi─ça, osim dijelova i pribora 9021 50 00 (PCE)
ostalo    
dijelovi i pribor aparata za pobolj┼íanje sluha 9021 90 10  
ostalo 9021 90 90  
90.22 Rendgenski aparati i aparati na osnovi alfa-, beta- gama ili drugog ioniziraju─çeg, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uklju─Źuju─çi aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravlja─Źke plo─Źe i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i sli─Źno, namijenjeni pregledu ili lije─Źenju    
rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uklju─Źuju─çi aparate za radiografiju ili radioterapiju    
aparati za kompjutoriziranu tomografiju 9022 12 00 (PCE)
ostali, za uporabu u stomatologiji 9022 13 00 (PCE)
ostali, za uporabu u medicini, kirurgiji ili veterini 9022 14 00 (PCE)
za ostale uporabe 9022 19 00 (PCE)
aparati na osnovi alfa-, beta- gama ili drugog ioniziraju─çeg, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uklju─Źuju─çi aparate za radiografiju ili radioterapiju    
za uporabu u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini 9022 21 00 Update (PCE)
za ostale uporabe 9022 29 00 Update (PCE)
rendgenske cijevi 9022 30 00 (PCE)
ostalo, uklju─Źuju─çi dijelove i pribor    
dijelovi i pribor rendgenskih aparata 9022 90 20  
ostalo 9022 90 80  
90.23 Instrumenti, aparati i modeli, konstruirani za demonstracijske svrhe (na primjer, u obrazovanju ili na izlo┼żbama), neprikladni za druge namjene    
vrsta koje se rabi za poduku iz fizike, kemije ili tehnike 9023 00 10  
ostalo 9023 00 80  
90.24 Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju tvrdo─çe, vla─Źne ili tla─Źne ─Źvrsto─çe, elasti─Źnosti ili ostalih mehani─Źkih svojstava materijala (na primjer, kovina, drva, tekstila, papira, plasti─Źne mase)    
strojevi i aparati za ispitivanje kovina    
univerzalni ili za ispitivanje vla─Źne ─Źvrsto─çe 9024 10 20  
za ispitivanje tvrdo─çe 9024 10 40  
ostalo 9024 10 80  
ostali strojevi i aparati 9024 80 00  
dijelovi i pribor 9024 90 00  
90.25 Hidrometri i sli─Źni plutaju─çi instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s ili bez mogu─çnosti registriranja te bilo koja kombinacija tih instrumenata    
termometri i pirometri, nekombinirani s drugim instrumentima    
punjeni teku─çinom, za izravno o─Źitavanje    
medicinski ili veterinarski termometri 9025 11 20 (PCE)
ostalo 9025 11 80 (PCE)
ostalo 9025 19 00 (PCE)
ostali instrumenti    
barometri nekombinirani s drugim instrumentima 9025 80 20 (PCE)
ostalo    
elektroni─Źki 9025 80 40  
ostalo 9025 80 80  
dijelovi i pribor 9025 90 00  
90.26 Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veli─Źina teku─çina ili plinova (na primjer, mjera─Źi protoka, pokaziva─Źi razine, manometri, mjera─Źi koli─Źine topline), osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja┬á9014, 9015, 9028 ili 9032    
za mjerenje ili kontrolu protoka ili razine teku─çine    
elektroni─Źki    
mjera─Źi protoka 9026 10 21 (PCE)
ostalo 9026 10 29 (PCE)
ostalo    
mjera─Źi protoka 9026 10 81 (PCE)
ostalo 9026 10 89 (PCE)
za mjerenje ili kontrolu pritiska    
elektroni─Źki 9026 20 20 (PCE)
ostalo    
mjera─Źi pritiska, opru┼żni ili s metalnom membranom 9026 20 40 (PCE)
ostalo 9026 20 80 (PCE)
ostali instrumenti i aparati    
elektroni─Źki 9026 80 20  
ostalo 9026 80 80  
dijelovi i pribor 9026 90 00  
90.27 Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize (na primjer, polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, povr┼íinske napetosti ili sli─Źno; instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu toplinskih, zvu─Źnih ili svjetlosnih veli─Źina (uklju─Źuju─çi svjetlomjere); mikrotomi    
aparati za analizu plina ili dima    
elektroni─Źki 9027 10 10 (PCE)
ostalo 9027 10 90 (PCE)
kromatografi i instrumenti za elektroforezu 9027 20 00  
spektrometri, spektrofotometri i spektrografi na osnovi opti─Źkih zra─Źenja (ultraljubi─Źastih, vidljivih, infracrvenih) 9027 30 00  
ostali instrumenti i aparati na osnovi opti─Źkih zra─Źenja (ultraljubi─Źastih, vidljivih, infracrvenih) 9027 50 00  
ostali instrumenti i aparati    
maseni spektrometri 9027 81 00 New (PCE)
ostalo    
svjetlomjeri 9027 89 10 New  
pH-metri, rH-metri i ostali aparati za mjerenje specifi─Źne vodljivosti 9027 89 30 New  
ostalo 9027 89 90 New  
mikrotomi; dijelovi i pribor 9027 90 00  
90.28 Mjerila potro┼ínje ili proizvodnje plina, teku─çine ili elektri─Źne energije, uklju─Źuju─çi mjerila za njihovo ba┼żdarenje    
plinomjeri 9028 10 00 (PCE)
mjerila za teku─çine 9028 20 00 (PCE)
elektri─Źna brojila    
za izmjeni─Źnu struju    
za jednofaznu struju 9028 30 11 (PCE)
za višefaznu struju 9028 30 19 (PCE)
ostalo 9028 30 90 (PCE)
dijelovi i pribor    
elektri─Źnih brojila 9028 90 10  
ostalo 9028 90 90  
90.29 Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i sli─Źno; mjera─Źi brzine i tahometri, osim onih iz tarifnog broja┬á9014 ili 9015; stroboskopi    
brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i sli─Źno 9029 10 00  
mjera─Źi brzine i tahometri; stroboskopi    
mjera─Źi brzine i tahometri    
mjera─Źi brzine za vozila 9029 20 31  
ostalo 9029 20 38  
stroboskopi 9029 20 90  
dijelovi i pribor 9029 90 00  
90.30 Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu elektri─Źnih veli─Źina, osim mjerila iz tarifnog broja┬á9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rendgenskih, svemirskih ili drugih ioniziraju─çih zra─Źenja    
instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje ioniziraju─çih zra─Źenja 9030 10 00  
osciloskopi i oscilografi 9030 20 00  
ostali instrumenti i aparati, za mjerenje ili kontrolu napona, jakosti struje, otpora ili snage (osim onih za mjerenje ili ispitivanje poluvodi─Źkih plo─Źica (wafera) ili elemenata)    
multimetri, bez ure─Ĺaja za bilje┼żenje 9030 31 00  
multimetri, s ure─Ĺajem za bilje┼żenje 9030 32 00  
ostali, bez ure─Ĺaja za bilje┼żenje    
instrumenti za mjerenje otpora 9030 33 20  
ostalo 9030 33 70  
ostali, s ure─Ĺajem za bilje┼żenje 9030 39 00  
ostali instrumenti i aparati, posebno konstruirani za telekomunikacije (na primjer, instrumenti za mjerenje preslu┼íavanja, instrumenti za mjerenje poja─Źanja, instrumenti za mjerenje izobli─Źenja, psofometri) 9030 40 00  
ostali instrumenti i aparati    
za mjerenje ili ispitivanje poluvodi─Źkih plo─Źica (wafera) ili elemenata (uklju─Źuju─çi integrirane krugove) 9030 82 00  
ostali, s ure─Ĺajem za bilje┼żenje 9030 84 00  
ostalo 9030 89 00  
dijelovi i pribor 9030 90 00  
90.31 Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti uklju─Źeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; profil projektori    
strojevi za uravnote┼żavanje mehani─Źkih dijelova 9031 10 00  
pokusni stolovi 9031 20 00  
ostali opti─Źki instrumenti i aparati    
za ispitivanje poluvodi─Źkih plo─Źica (wafera) ili poluvodi─Źkih elemenata (uklju─Źuju─çi integrirane krugove) ili za ispitivanje fotomaski ili mre┼żica koje se rabe u proizvodnji poluvodi─Źkih elemenata (uklju─Źuju─çi integrirane krugove) 9031 41 00  
ostalo    
profil projektori 9031 49 10 (PCE)
ostalo 9031 49 90  
ostali instrumenti, aparati i strojevi    
za mjerenje i kontrolu geometrijskih veli─Źina 9031 80 20  
ostalo 9031 80 80  
dijelovi i pribor 9031 90 00  
90.32 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje    
termostati    
elektroni─Źki 9032 10 20 (PCE)
ostalo 9032 10 80 (PCE)
manostati 9032 20 00 (PCE)
ostali instrumenti i aparati    
hidrauli─Źni ili pneumatski 9032 81 00  
ostalo 9032 89 00  
dijelovi i pribor 9032 90 00  
90.33 Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uklju─Źeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, ure─Ĺaje, instrumente ili aparate iz poglavlja┬á90    
moduli svjetle─çih dioda (LED) za pozadinsko osvjetljenje, ┼íto su izvori svjetla koji se sastoje od jedne ili vi┼íe svjetle─çih dioda (LED) i jednog ili vi┼íe konektora i koji su postavljeni na tiskani krug ili drugi sli─Źan supstrat te drugih pasivnih komponenti, neovisno jesu li kombinirani s opti─Źkim komponentama ili za┼ítitnim diodama ili ne, koji se rabe za pozadinsko osvjetljenje pokaznika s teku─çim kristalima (LCD) 9033 00 10  
ostalo 9033 00 90  


Copyright ┬ę Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.