CN8 / NC8 - 2023 18 CN8 / NC8 - 2023 - CS 20

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 19
PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO

19.01 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Přípravky vhodné pro kojence či malé děti, v balení pro drobný prodej 1901 10 00  
Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905 1901 20 00  
Ostatní    
Sladový výtažek    
Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku 1901 90 11  
Ostatní 1901 90 19  
Ostatní    
Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, kromě potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404 1901 90 91  
Potravinové přípravky v prášku, složené ze směsi odstředěného mléka a/nebo syrovátky a rostlinných tuků/olejů, s obsahem tuků/olejů nepřesahujícím 30 % hmotnostních 1901 90 95  
Ostatní 1901 90 99  
19.02 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený    
Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené    
Obsahující vejce 1902 11 00  
Ostatní    
Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice 1902 19 10  
Ostatní 1902 19 90  
Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené    
Obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých 1902 20 10  
Obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu 1902 20 30  
Ostatní    
Vařené 1902 20 91  
Ostatní 1902 20 99  
Ostatní těstoviny    
Sušené 1902 30 10  
Ostatní 1902 30 90  
Kuskus    
Nepřipravený 1902 40 10  
Ostatní 1902 40 90  
19.03 Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách 1903 00 00  
19.04 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením    
Z kukuřice 1904 10 10  
Z rýže 1904 10 30  
Ostatní 1904 10 90  
Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin    
Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček 1904 20 10  
Ostatní    
Z kukuřice 1904 20 91  
Z rýže 1904 20 95  
Ostatní 1904 20 99  
Pšenice bulgur 1904 30 00  
Ostatní    
Z rýže 1904 90 10  
Ostatní 1904 90 80  
19.05 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky    
Křupavý chléb 1905 10 00  
Perník a podobné výrobky    
Obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) 1905 20 10  
Obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) 1905 20 30  
Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) 1905 20 90  
Sladké sušenky; vafle a oplatky    
Sladké sušenky    
Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao    
V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g 1905 31 11  
Ostatní 1905 31 19  
Ostatní    
Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků 1905 31 30  
Ostatní    
Dvojité (slepované) sušenky plněné 1905 31 91  
Ostatní 1905 31 99  
Vafle a oplatky    
S obsahem vody převyšujícím 10 % hmotnostních 1905 32 05  
Ostatní    
Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao    
V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g 1905 32 11  
Ostatní 1905 32 19  
Ostatní    
Slané, též plněné 1905 32 91  
Ostatní 1905 32 99  
Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky    
Suchary 1905 40 10  
Ostatní 1905 40 90  
Ostatní    
Nekvašený chléb (macesy) 1905 90 10  
Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky 1905 90 20  
Ostatní    
Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, a obsahující v sušině nejvýše 5 % hmotnostních cukrů a nejvýše 5 % hmotnostních tuku 1905 90 30  
Sušenky 1905 90 45  
Výrobky vytlačované nebo expandované, aromatizované nebo solené 1905 90 55  
Ostatní    
Obsahující 5 % hmotnostních nebo více sacharózy, invertního cukru nebo isoglukózy 1905 90 70  
Ostatní 1905 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.