CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - CS 22

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 21
RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY

21.01 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich    
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy    
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty 2101 11 00  
Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy    
Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z kávy 2101 12 92  
Ostatní 2101 12 98  
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté    
Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty 2101 20 20  
Přípravky    
Na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z čaje nebo maté 2101 20 92  
Ostatní 2101 20 98  
Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich    
Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky    
Pražená čekanka 2101 30 11  
Ostatní 2101 30 19  
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek    
Z pražené čekanky 2101 30 91  
Ostatní 2101 30 99  
21.02 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva    
Aktivní droždí    
Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury) 2102 10 10  
Pekařské droždí    
Sušené 2102 10 31  
Ostatní 2102 10 39  
Ostatní 2102 10 90  
Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy    
Neaktivní droždí    
V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg 2102 20 11  
Ostatní 2102 20 19  
Ostatní 2102 20 90  
Hotové prášky do pečiva 2102 30 00  
21.03 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice    
Sójová omáčka 2103 10 00  
Kečup a jiné omáčky z rajčat 2103 20 00  
Hořčičná mouka a připravená hořčice    
Hořčičná mouka 2103 30 10  
Připravená hořčice 2103 30 90  
Ostatní    
Čatní z manga, tekuté 2103 90 10  
Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 až 49,2 % obj. a obsahující 1,5 % až 6 % hmotnostních hořce, koření a různých přísad a 4 % až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 0,5 litru 2103 90 30 (l a)
Ostatní 2103 90 90  
21.04 Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků    
Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny 2104 10 00  
Homogenizované směsi potravinových přípravků 2104 20 00  
21.05 Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa    
Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků 2105 00 10  
S obsahem mléčných tuků    
3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních 2105 00 91  
7 % hmotnostních nebo více 2105 00 99  
21.06 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky    
Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu 2106 10 20  
Ostatní 2106 10 80  
Ostatní    
Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů 2106 90 20 (l a)
Cukerné sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv    
Z isoglukózy 2106 90 30  
Ostatní    
Z laktózy 2106 90 51  
Z glukózy nebo maltodextrinu 2106 90 55  
Ostatní 2106 90 59  
Ostatní    
Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu 2106 90 92  
Ostatní 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.