CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - CS 37

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 36
V√ĚBU҆NINY; PYROTECHNICK√Č V√ĚROBKY; Z√ĀPALKY; PYROFORICK√Č SLITINY; NńöKTER√Č HOŇėLAV√Č PŇė√ćPRAVKY

36.01 Prachov√© v√Ĺmetn√© sloŇĺe 3601 00 00  
36.02 PŇôipraven√© v√ĹbuŇ°niny, jin√© neŇĺ prachov√© v√Ĺmetn√© sloŇĺe 3602 00 00  
36.03 Z√°palnice; bleskovice; roznńõtky nebo rozbuŇ°ky; zaŇĺehovańće; elektrick√© rozbuŇ°ky    
Z√°palnice 3603 10 00  
Bleskovice 3603 20 00  
Roznńõtky 3603 30 00  
RozbuŇ°ky 3603 40 00  
ZaŇĺehovańće 3603 50 00  
Elektrick√© rozbuŇ°ky 3603 60 00  
36.04 Pyrotechnick√© v√Ĺrobky pro z√°bavu, signalizańćn√≠ svńõtlice, deŇ°Ň•ov√© rakety, mlhov√© sign√°ly a ostatn√≠ pyrotechnick√© v√Ĺrobky    
Pyrotechnick√© v√Ĺrobky pro z√°bavu 3604 10 00  
Ostatn√≠ 3604 90 00  
36.05 Z√°palky; jin√© neŇĺ pyrotechnick√© v√Ĺrobky ńć√≠sla¬†3604 3605 00 00  
36.06 Ferocer a jin√© pyroforick√© slitiny ve vŇ°ech form√°ch; v√Ĺrobky z hoŇôlav√Ĺch materi√°lŇĮ specifikovan√Ĺch v pozn√°mce¬†2 k t√©to kapitole    
Paliva tekut√° nebo ve formńõ zkapalnńõn√©ho plynu v n√°dob√°ch pouŇĺ√≠van√Ĺch pro plnńõn√≠ nebo doplŇąov√°n√≠ cigaretov√Ĺch nebo podobn√Ĺch zapalovańćŇĮ o obsahu nepŇôesahuj√≠c√≠m 300¬†cm¬≥ 3606 10 00  
Ostatn√≠    
Ferocer a jin√© pyroforick√© slitiny ve vŇ°ech form√°ch 3606 90 10  
Ostatn√≠ 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.